Poznaj mocne,”jasne” strony, kompetencje osobowościowe i potencjał przywódczy badanej osoby

Kwestionariusz Osobowości HPI jest najbardziej zaawansowanym pomiarem osobowości bazującym na Modelu Wielkiej Piątki zaprojektowanym specjalnie dla biznesu, przy czym przygotowany został na podstawie badania nad przywództwem przeprowadzone w ciągu ostatnich ponad 20 lat. Wyniki osoby badanej porównywane są z wynikami uzyskanymi w międzynarodowej próbie zwalidowanej na grupie ponad 500.000 pracujących osób dorosłych, w ponad 200 zawodach obejmujących wszystkie główne typy biznesu, nie jest więc testem klinicznym.

Badanie i raport Kwestionariusza Osobowości HPI (Hogan Personality Inventory), które tu opisujemy, to jeden z trzech filarów systemu Hogana obok:

Kwestionariusz Osobowości HPI daje wszechstronne informacje na temat pojawiających się podczas interakcji społecznych cech badanej osoby. Wpływają one na jej współpracę z innymi, a także osiąganie własnych celów. Opisuje jej mocne strony i predyspozycje wspierające ją w osiągnięciu sukcesu w kontekście pełnienia roli osoby na kierowniczym stanowisku.

Jest to test o charakterze normatywnym, co w rezultacie oznacza, że daje wgląd, w jaki sposób osoba badana jest postrzegana przez innych. W odróżnieniu od HPI, testy o charakterze ipsatywnym dają informacje na temat tego, w jaki sposób osoba widzi samą siebie.

Ta zewnętrzna perspektywa wynika z faktu, że Kwestionariusz Osobowości HPI był walidowany przy użyciu opisów zachowań i efektywności zawodowej z punktu widzenia obserwatorów (np. ocena 360°, oceny supervisorów etc.).

Przy czytaniu i analizie raportu warto pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak „dobry” lub „zły” wynik. Istnieją pozytywne i negatywne implikacje, zarówno dla wysokich, jak i niskich wyników. Choć dla pewnych kompetencji niektóre wyniki są bardziej istotne niż inne. Uzyskane wyniki należy interpretować w kontekście własnych aspiracji i celów zawodowych, a nie w kategoriach bezwzględnych.

Można zmienić swoje typowe zachowanie, ale zmiana zależy od trzech warunków:
Potrzebujesz wiedzieć, co chcesz zmienić ⇒ Musisz podjąć decyzję, że chcesz to zmienić ⇒ Konieczna jest Ci wiedza, jak to zmienić.
Informacje zawarte w raporcie HPI są w efekcie podstawą dla tych wszystkich działań rozwojowych.

Kwestionariusz Osobowości HPI jest szczególnie użyteczny dla osób, które zarządzają innymi, pracują w zespołach, a także wykonują stresujące zajęcia.

Najważniejszą cechą lidera jest umiejętność budowania i utrzymywania wysoce skutecznego zespołu. W związku z tym, poszczególne części raportu dotyczą  potencjału osoby badanej potrzebnego do osiągnięcia tego celu.

Polecane obszary zastosowań dla badania HPI:

1. Dobór kandydatów:

Różne zawody, by osiągnąć w nich sukces, wymagają pozyskania osób, które mają określone predyspozycje osobowościowe. HPI systematycznie ocenia społeczne rezultaty działań, dlatego idealnie sprawdza się w przewidywaniu sukcesu w zawodach. Istotne jest to przede wszystkim dla tych stanowisk, w których predyspozycje interpersonalne mają wpływ na wyniki pracy.
W tym przypadku idealnym sposobem wykorzystania HPI jest:

  1. zbadanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji kandydatów,
  2. zaproszenie do badania HPI tych, którzy spełniają wstępne warunki,
  3. przeprowadzenie wywiadu z tymi osobami, które posiadają zarówno kwalifikacje formalne jak i odpowiednie predyspozycje osobowościowe.

2. Wspieranie w budowaniu przynoszącej satysfakcję i sukcesy ścieżki kariery oraz w coachingu

Kwestionariusz Osobowości pomaga w ukierunkowaniu w sytuacji wątpliwości zawodowych badanej osoby, lub chęci odkrycia tego, jak jest postrzegana przez innych. Dzięki badaniu mogą ujawnić się istotne cechy stylu zachowania, z  którego może nie zdawać sobie sprawy, a który w rezultacie może stanowić źródło jej osobistych lub zawodowych trudności. W efekcie wsparcia doradcy badany ma szansę rozpocząć pracę nad poprawą swoich kompetencji interpersonalnych.

3. Zarządzanie talentami w organizacji

Kwestionariusz Osobowości pomaga zidentyfikować osoby, które zasługują na szczególną uwagę, dzięki temu, że daje rzetelny i kompleksowy obraz potencjału pracownika. Jest to z pewnością znacznym wsparciem w procesie jego rozwoju.

Skale HPI

Badanie składające się z 206 pytań typu PRAWDA / FAŁSZ  jest przeprowadzane online, czas wypełniania to ok. 20 min. a wyniki wraz z raportem są dostępne zaraz po wypełnieniu.

Raport HPI opisuje osobę badaną w 7 wymiarach / skalach:

1. WYWAŻENIA, która odzwierciedla stopień: w jakim dana osoba jest spokojna, zrównoważona, pewna siebie, optymistyczna lub odwrotnie – drażliwa, spięta, ulegająca zmiennym nastrojom, pesymistyczna.

2. AMBICJI, która ocenia stopień, w jakim badana osoba wydaje się mieć tendencję do przewodzenia, konkurowania, poszukiwania statusu osiągnięć i okazji do rozwoju lub odwrotnie – sprawiająca wrażenie nieasertywnej i mniej zainteresowanej przejawianiem inicjatywy.

3. TOWARZYSKOŚCI, która odzwierciedla stopień, w jakim osoba jawi się jako rozmowna, społecznie pewna siebie, otwarta, barwna i impulsywna oraz lubiąca pracę zespołową lub odwrotnie – powściągliwa, cicha, unikająca kierowania uwagi na siebie i lubiąca pracę samodzielną.

4. WRAŻLIWOŚCI INTERPERSONALNEJ, która pokazuje poziom umiejętności społecznych danej osoby, taktu, zrozumienia dla innych oraz sprawiane przez nią wrażenie przyjacielskości, ciepła i bycia lubianą lub odwrotnie – bycia osobą niezależną, szczerą i bezpośrednią.

5. SUMIENNOŚCI dotyczącej samokontroli, sumienności, zorganizowania, niezawodności i dokładności oraz podążania za zasadami i łatwego poddawania się kontroli lub odwrotnie – sprawiania wrażenia osoby impulsywnej, elastycznej, wykazującej tendencję do przeciwstawiania się regułom i ścisłemu nadzorowi i także kreatywnej oraz spontanicznej.

6. DOCIEKLIWOŚCI, która pokazuje stopień, w jakim osoba badana wydaje się być bystra, zaciekawiona, żądna przygód, obdarzona wyobraźnią, wizjonerska, łatwo się nudząca i niezwracająca uwagi na detale lub odwrotnie – skłonna do bycia praktyczną, skupioną i zdolną do koncentrowania się przez długi czas na jednym działaniu.

7. ORIENTACJI NA WIEDZĘ, która odzwierciedla stopień, w jakim osoba ceni edukację i szkolenia lub odwrotnie – jest zainteresowana bardziej praktycznym uczeniem się w toku pracy.

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej

Warunki

Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie — nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności zarówno za pomocą PayU jak i przelewu.

Jeżeli potrzebujesz — oczywiście wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT.

Jeżeli kupujesz komplet badań (HPI + HDS +MVPI) dla jednej osoby serii INSIGHT lub LEAD, otrzymujesz specjalny rabat. W celu zakupu należy wejść na wybraną stronę:

  • Badanie kompleksowe INSIGHT
  • Badanie kompleksowe LEAD

Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze) kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej.

Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej, a także konsultacja z certyfikowanym doradcą. F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, telefonicznie lub za pośrednictwem platform LiveWebinar, itp. Konsultacja trwa 1 godz.

Raporty przykładowe

Badania i raporty Hogana są dostępne w 43 językach, w tym oczywiście po polsku i po angielsku.

1. Seria HoganDEVELOP (w tym raporty z badań HPI Kariera, MVPI Kompas) to krótkie i przejrzyste 6-8 stronicowe raporty zawierające graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników. Raporty mają na celu zwiększenie świadomości osoby badanej w celu lepszego ukierunkowania jej kariery.

Raporty:

2. Seria raportów HoganINSIGHT (w tym raporty z badań HPI Insight, HDS Insight, MVPI Insight) są szczególnie przydatne dla średnich szczebli menedżerskich. To 15-stronicowe raporty zawierające nie tylko graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników (jak w pkt.1.), lecz także wnioski co do możliwych zachowań i prawdopodobnych reakcji otoczenia. Dodatkowo dołączony jest zestaw pytań, pogłębiających zrozumienie wyników i ułatwiających budowanie planów działań korygujących lub rozwojowych dla tej osoby.

Raporty:

3. Seria raportów HoganLEAD (w tym raporty z badań HPI LEAD, HDS LEAD, MVPI LEAD), to 17-18 stronicowe raporty służące liderom do pełnego zrozumienia ich potencjałów i wyzwań przed nimi stojących. Zawierają – oprócz elementów uwzględnionych w raportach DEVELOP i INSIGHT – również głęboki opis osoby w kontekście pełnienia przez nią funkcji menedżerskich wraz z analizą kompetencyjną, rekomendacjami oraz wskazówkami rozwojowymi. Pomagają przywódcom uświadomić sobie, co należy zrobić, aby usprawnić zarządzanie, wykorzystując badania psychometryczne odróżniając liderów odnoszących sukcesy, od ponoszących porażki.

Raporty: