Test FRIS ® Style Myślenia i Style Działania

Badanie online z raportem i konsultacją doradczą w cenie

Kategoria:

FRIS ® to mające wysokie wskaźniki psychometryczne narzędzie diagnostyczne i rozwojowe oparte na badaniach naukowych – polecane dla osób indywidualnych i zespołów

FRIS ® trafnie opisuje i określa naturalny STYL MYŚLENIA i STYL DZIAŁANIA człowieka. Są to właściwości ludzkiego umysłu, które nie podlegają zmianie w trakcie życia danej osoby (jak Styl Myślenia) lub podlegają niewielkim modyfikacjom (jak Styl Działania).

Wystarczy zbadać daną osobę za pomocą FRIS ® tylko raz, by móc wyciągać miarodajne wnioski dotyczące preferowanego przez nią sposobu myślenia i działania w trakcie dalszej kariery zawodowej.

Poznanie cech swojego umysłu pozwala sprawniej się uczyć, dopasować do siebie ścieżkę kariery i podejmowane wyzwania, by działać najbardziej skutecznie a jednocześnie odnajdywać w nich przyjemność, czyli wchodzić w stan najwyższej kompetencji zwany FLOW.

FRIS ® nie zajmuje się osobowością, temperamentem, inteligencją, kompetencjami, czy wiedzą, lecz sposobem myślenia człowieka

 Co to jest Styl Myślenia FRIS ®?

STYL MYŚLENIA (in. styl poznawczy) to spontaniczny sposób reagowania i podejmowania decyzji, który ujawnia się szczególnie w nowych dla człowieka sytuacjach, kiedy nie ma jeszcze żadnych doświadczeń ani gotowych rozwiązań.

Styl Myślenia danej osoby opiera się na jednej, dominującej i niezmiennej perspektywie poznawczej spośród czterech możliwych perspektyw opisujących percepcję, sposób przetwarzania informacji oraz sposób podejmowania decyzji

Każdy sposób myślenia jest dobry, ma swoje zalety, ma też swoje ograniczenia, żaden nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych. 4 perspektywy poznawcze, wchodzące w skład modelu FRIS ®, przekładają się na zachowania ludzi, którzy preferują w Stylu Myślenie zawsze tylko jedną z tych perspektyw.

PERSPEKTYWY PREFEROWANE I ODPOWIADAJĄCE IM STYLE MYŚLENIA

 1. PERSPEKTYWA FAKTÓW = ZAWODNIK
  DECYDUJE = Szybko ocenia fakty z punktu widzenia przydatności do osiągnięcia założonego celu, sprawnie rozpoznaje związki przyczynowo – skutkowe. Wie, czego chce i jak to osiągnąć, więc zmierza prosto do celu, skutecznie pokonując przeciwności. Świat widzi jednoznacznie: albo coś jest czarne albo białe.
 1. PERSPEKTYWA RELACJI = PARTNER
  UCZESTNICZY = Intuicyjnie rozpoznaje związki pomiędzy osobami, obiektami, czy zdarzeniami i odbiera je bardzo osobiście, subiektywnie. Potrafi czytać między wierszami, silnie odczuwa przy tym emocje i dąży do uzyskania porozumienia.
 1. PERSPEKTYWA IDEI = WIZJONER
  ZMIENIA = Traktuje rzeczywistość jako tylko jeden z możliwych do zaistnienia wariantów, łatwo odkrywa nowe zależności, swobodnie podważa istniejące założenia. Są to osoby otwarte na nowe, pociągają je niezbadane obszary, chętnie eksperymentują, z łatwością tworzą i zaczynają wszystko od nowa, myślą wielotorowo.
 1. PERSPEKTYWA STRUKTUR = BADACZ
  ROZWAŻA = Dąży do szczegółowego zgłębienia istoty problemu, by uzyskać jego kompletny, obiektywny obraz z punktu widzenia wielu kryteriów. Działa metodycznie, rozważając wszystkie możliwe za i przeciw przed rozpoczęciem działań.

 Co to jest Styl Działania FRIS ®?

Styl Działania ujawnia, jakimi ew. dodatkowymi perspektywami człowiek uzupełnia swój Styl Myślenia, aby go najlepiej wykorzystać. Styl Działania (zawierający w sumie od 1 do 3 perspektyw) wynika z naszych doświadczeń, wartości, przekonań i wpływów środowiska, może się więc nieco modyfikować w ciągu życia.

Dzięki określeniu Stylu Działania wiemy, w jakich sytuacjach i w jaki sposób dana osoba najchętniej i najsprawniej używa swojego Stylu Myślenia. Dzięki temu można się dowiedzieć, czy jest typem krótko- czy długodystansowca, czy ceni sobie bardziej współpracę, czy niezależność, podejście teoretyczne, czy praktyczne, jak osiąga cele, itp.

Wyróżniamy 14 Stylów Działania.

Zobacz przykładowy raport FRIS ® i zamów taki dla siebie!

Zalety FRIS®

 1. Jest to narzędzie wysoce wiarygodne z punktu widzenia kryteriów psychometrycznych wyznaczających poziom jakości narzędzi badawczych. Bazuje na modelach psychologii poznawczej uzyskując w analizach statystycznych bardzo wysokie  wskaźniki rzetelności (Alfa Cronbacha od 0,82 – 0,88), stabilności względnej, trafności teoretycznej, kryterialnej i fasadowej. Został poddany dwukrotnie walidacjom: dla populacji menedżerów (próba 767 osób w 2015 r.) i nauczycieli (próba 5 804 osoby 2 2017 r.).
 2. W Polsce liczba przebadanych osób przekroczyła w 2019 r. 40 000, w związku z czym FRIS ® uwzględnia nie tylko język lecz także polskie aspekty kulturowe, ponieważ został opracowany przez zespół rodzimych badaczy.
 3. Jest nowoczesny – w użytkowaniu sprawdza się od 2015 roku – z bardzo dobrze opracowaną podstawą naukową wynoszącą 10 lat badań.
 4. Jest narzędziem prostym w użyciu i praktycznym, które trafnie i w przystępnej formie wyjaśnia, w jaki sposób ludzie rozwiązują problemy i podejmują decyzje.Ma pozytywny charakter, ponieważ nie ocenia ani nie mierzy kompetencji, tylko pokazuje jak dana osoba myśli i działa. Każdy ze stylów w jakimś aspekcie się sprawdza bardziej a w innym mniej – lepiej więc można na podstawie wyników FRIS ® dopasować oczekiwania do osoby i wykorzystać jej potencjał.
 5. Jest bardzo dobrze odbierany i oceniany przez osoby badane. Na 1 624 opinii średnia ocena = 4,7 w skali 1 – 5 z czego 99% deklarowało, że ich Styl Myślenia został poprawnie określony oraz, że podoba im się zawartość i sposób opracowania raportu.
 6. Został praktycznie i biznesowo sprawdzony we współpracy z czołową polską uczelnią menedżerską – Akademią Leona Koźmińskiego – która jest partnerem strategicznym FRIS®.
 7. Wspiera diagnozę oraz rozwój indywidualnych osób oraz efektywnych zespołów szczególnie dzięki MODELOWI PROCESU FRIS®
 8. FRIS ® doskonale sprawdza się w następujących obszarach i działaniach: podnoszenia skuteczności osobistej, poprawa komunikacji i współpracy, rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, budowanie ścieżek kariery, plany szkoleń i rozwoju, wspomaganie coachingu, planowanie przydziału zadań wg predyspozycji, budowanie zespołów, zarządzaniu zespołami i projektami, diagnoza i zarządzanie konfliktami.

Warunki

? Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie – nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności za pomocą PayU lub przelewu, jeżeli potrzebujesz – wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT. Jeżeli potrzebujesz wyjaśnień lub pomocy – napisz lub zadzwoń do nas.

? Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym, link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej .

? Raport z wynikami badania oraz sesja konsultacyjna

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu 4 dni roboczych się kontaktujemy i umawiamy sesję konsultacyjną z certyfikowanym doradcą. W jej wyniku osobie badanej jest przesyłany indywidualny raport.

? Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej a także konsultacja z certyfikowanym doradcą (F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, FaceTime lub Skype) trwająca 1 godzinę.

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej

Raport FRIS® dla zespołu

Jeżeli wszyscy w zespole mają indywidualne badanie FRIS ®, to możemy przygotować RAPORT DLA ZESPOŁU

Każdy członek zespołu to potencjalnie inny Styl Myślenia i Działania To może prowadzić do trudności w komunikacji i konfliktów wynikających z różnych perspektyw patrzenia na sytuację i inaczej rozkładanych priorytetów.

Równie szkodliwe, co różnice, może być też nadmierne podobieństwo członków zespołu do siebie. Prowadzi to do świetnego dogadywania się w ramach zespołu przy zaniedbywaniu niektórych koniecznych do skutecznego działania aspektów rzeczywistości.

Diagnozę, jak jest i podpowiedzi, co z tym robić daje RAPORT ZESPOŁOWY FRIS ®. Uwzględnia on RAPORTY INDYWIDUALNE FRIS ® oraz MODEL PROCESU FRIS ®. Dzięki niemu można łatwo zrozumieć, dlaczego jedni się lubią a inni działają sobie nieustannie na nerwy.  Różne Style Myślenia to np. inne tempo przetwarzania danych: szybka selekcja i przejście dalej v. dogłębna analiza, zanim podejmie się decyzję. Oczywiste są korzyści z powszechnego wprowadzenia badań FRIS ® do całej organizacji:

 1. WZROST EFEKTYWNOŚCI – dzięki wiedzy, jakie typy zadań preferują umysły badanych osób
 2. POPRAWA JAKOŚCI WSPÓŁPRACY – dzięki wiedzy, jak się komunikować z badanymi odpowiednio do ich Stylów Myślenia
 3. LEPSZE DOPASOWANIE ZADAŃ DO PREDYSPOZYCJI LUDZI
 4. SYNERGICZNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU – dzięki lepszej komunikacji, dopasowaniu zadań i zmniejszeniu konfliktów

Każdy człowiek najsprawniej posługuje się swoim umysłem tylko na pewnych etapach tego procesu. Natomiast innymi etapami nie specjalnie się zajmuje i nie potrafi się w nich tak dobrze poruszać, jak inni.

Niezwykle istotne jest z punktu widzenia każdego zespołu zdiagnozowanie jego całościowego potencjału. Dzięki temu możemy ustrzec się wielu zagrożeń. Należą do nich takie sytuacje, że np.: zespół nie przykłada wagi do przygotowań, nie uwzględnia oporów otoczenia, lub cierpi na brak kreatywności i unika zmian.

A może w łonie zespołu między jego uczestnikami stale powtarzają się konflikty, strony zarzucają sobie pomijanie istotnych aspektów? Szczególnie jest to istotne, gdy tym zespołem jest zarząd danej firmy!

Na mapie Procesu FRIS ® w RAPORCIE ZESPOŁOWYM można zdiagnozować i przewidzieć możliwe trudności i odpowiednio wcześnie im zapobiec.

Jeżeli zespół już istnieje. to pewne tendencje w nim się ujawniły. Dzięki mapie Procesu FRIS ®, zwiększeniu świadomości i odpowiedniej pracy rozwojowej z tym zespołem możemy przekształcić problemy (wynikające z różnic) w jego potencjał i synergiczną siłę.

Zobacz raport zespołowy FRIS ® (przykład) Zamów raport FRIS® dla zespołu – skontaktujemy się z Tobą

Kup produkt

Cena netto:
594,00