Homo Creatore, czyli więcej niż firma szkoleniowa

  • Pomagamy menedżerom w zarządzaniu zespołem i wprowadzaniu zmian.
  • Dostarczamy firmom praktyczne rozwiązania oparte o sprawdzoną wiedzę i aktualne inspiracje.
  • Wspieramy w podnoszeniu kompetencji miękkich dzięki trafnej diagnozie potencjału i skutecznym szkoleniom.

Firma szkoleniowa  i doradcza Centrum Homo Creatore została założona przez Annę Podgórską, która wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenia organizacyjne oraz wiedzę z zarządzania i psychologii, by skutecznie wpływać na kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji – ludzi. W zarządzie firmy jest również Adam Namysłowski, doskonały, charyzmatyczny trener liderów największych polskich organizacji, który już w 2014 r. uzyskał tytuł najlepszego trenera Pulsu Biznesu w ocenie uczestników szkoleń.

Wieloletnia aktywna działalność w biznesie i na rynku szkoleniowym oraz doświadczenia przemian technicznych, kulturowych i pokoleniowych stanowią podstawę naszego autorskiego podejścia do uczenia się jako procesu przechodzenia człowieka przez zmianę. Nasz zespół stanowi około 20 sprawdzonych ekspertów, pasjonatów swojej pracy – liderów projektów, ekspertów i trenerów w dużej części współpracujących z nami od lat.

Wykorzystujemy współczesne odkrycia naukowe dotyczące umysłu oraz dynamiki organizacji, potwierdzone w działaniu metody oraz autorskie programy bazujące na wiedzy i doświadczeniu naszych trenerów.

Podstawą naszego działania jest ścisła współpraca z Klientami na każdym etapie oraz skuteczność w rozpoznaniu ich potrzeb, wartości i kultury organizacyjnej.

Jesteśmy kreatywni w przygotowaniu trafnych rozwiązań i elastyczni w rzetelnej realizacji. Angażujemy się mocno w każdy nowy projekt, o czym mogą się przekonać Ci, którzy podejmują z nami współpracę lub rozmawiają z naszymi dotychczasowymi Klientami, potwierdzającymi profesjonalizm i wysoką jakość usług firmy Homo Creatore.

Odpowiadamy w pełni za realizowane projekty i gwarantujemy uzyskanie umówionych efektów, ponieważ mówimy Klientom prawdę nawet, jeżeli nie jest ona łatwa i zgodna z tym, co chcieliby usłyszeć.

Nie podejmujemy się realizowania projektów, które wg naszej wiedzy i przekonania, nie mają szans powodzenia, lub nie są zgodne z naszymi wartościami. Nie kupujemy też marketingowych tytułów typu „Najlepsza Firma Szkoleniowa roku…”

urzad-pracy

 

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych MPiPS pod numerem: 2.14/00226/2013

 

KORZYŚCI, CZYLI CO ZYSKUJESZ NA WSPÓŁPRACY Z NAMI ⇒

1. Dostajesz więcej niż szkolenia, ponieważ stosujemy PODEJŚCIE SYSTEMOWE

Nasze szkolenia stanowią część systemowych programów rozwoju, w ramach których dostarczamy dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników i ich organizacji, spójnie połączone ze sobą moduły rozwojowe. Jednym z tych modułów mogą być szkolenia otwarte lub wewnątrzorganizacyjne (zwane szkoleniami zamkniętymi) wspierane specjalistyczną diagnostyką potencjału osobowego lub dynamiki zespołu, treningami lub konsultacjami indywidualnymi oraz doradztwem organizacyjnym.

Chętnie dzielimy się wiedzą ⇒ przeczytaj artykuły z naszego bloga

2. Innowacyjność – EVIDENCE BASED MANAGEMENT – Certyfikowane narzędzia

Jesteśmy ekspertami w uczeniu, jak stosować kompetencje miękkie w rozwoju i rozwiązywaniu problemów stojących przed ludźmi, zespołami i organizacjami. Jesteśmy otwarci na zmiany, kreatywnie schodzimy z utartych ścieżek i podejmujemy nowe tematy, poszukując najskuteczniejszych metod działania. Wykorzystujemy inspirację innowacyjnymi formami organizacji wywodzącymi się z podejścia agile, czy stawiającymi na samoorganizujące się zespoły (np.: holakracja).

Naszemu zespołowi bliski jest nurt turkusowych organizacji opisanych przez F. Laloux, chociaż dalecy jesteśmy od naiwnej utopii – stoimy mocno na gruncie realiów i praktyki biznesowej. Znamy specyfikę firm produkcyjnych i usługowych tak samo, jak firm zajmujących sią najnowszymi technologiami, czy marketingiem internetowym. Współpracujemy z trenerami stosującymi metody, nakierowane na wspieranie współpracy, wzmacnianie autonomii i odpowiedzialności pracowników w oparciu o Model Motywacji 3.0 (Daniel Pink) oraz Job Crafting. Na tym opieramy naszą Akademię Menedżera 3.0.

Kierujemy się i realizujemy w praktyce podejście oparte na zasadach negocjacji win-win, które rozwijamy np. w ramach Asertywności 3.0. Neutralizujemy negatywne efekty „wyścigu szczurów”, „kija i marchewki”, czy stosowania rywalizacji.

Pomagamy ludziom, zespołom i organizacjom w badaniu oraz wykorzystaniu potencjału osobowości do skutecznego odpowiadania na wyzwania współczesnego świata i biznesu. Stosujemy certyfikowane, sprawdzone narzędzia diagnostyczne: DISC D3™, FRIS ®, Hogan Assessment System oraz Odporność Psychiczna MTQ48.

Dbamy o to, by procesy uczenia się, rozwoju samoświadomości i zmiany zachowań, w których wspieramy naszych Klientów i ich organizacje, były realizowane w ciekawych i angażujących formach, np. gier symulacyjnych i szkoleniowych, czy wykorzystujących metody wizualne.

3. Pracujemy zgodnie z podejściem H2H, czyli HUMAN-2-HUMAN i pamiętamy o tym w relacjach B2B, czy B2C

Podchodzimy do człowieka – jego problemów, pytań i wyzwań – całościowo. Stanowiska i role nie przesłaniają nam świadomości, że ludzie kierują się emocjami, przekonaniami i wartościami, mają swoje tendencje wynikające z osobowości a w związku z tym nie zachowują się racjonalnie, jak maszyny.

Myśli, postawy i wartości zaangażowanych ludzi mają znaczący wpływ na organizację. Pamiętamy o uwarunkowaniach kulturowych i środowiskowych przy współpracy z daną firmą. Pokazując ludziom nowe możliwości, szanujemy ich wyjściowy punkt widzenia.

4. Stawiamy na MOTYWACJĘ WEWNĘTRZNĄ

Projektujemy i przedstawiamy rozwiązania, które inspirują i stwarzają warunki do wzmacniania wiary w siebie, samodzielności, podejmowania odpowiedzialności oraz korzystania z wewnętrznych zasobów przez wszystkich zaangażowanych ludzi.

5. Kierujemy się zasadą, że ludzie chcą Z SENSEM pracować i żyć – w zgodzie ze swoimi wartościami

Człowiek chce wiedzieć „dlaczego” i „po co” ma coś zrobić i co z tego powinno wyniknąć. Podchodzimy do życia praktycznie i zdajemy sobie sprawę, że w biznesie teorie mają sens tylko na tyle, na ile znajdziemy sposób, by je przełożyć na działanie i osiągnięcie zamierzonych efektów. Nie wszystkie efekty są przeliczalne na pieniądze, co dotyczy szczególnie najważniejszych efektów – dających poczucie sensu.

Jak można przeliczyć: zaufanie, zaangażowanie, czy dobre samopoczucie szefów, pracowników, klientów lub rodzin i znajomych tych osób? Pamiętamy, że efekty naszych działań mają systemowy, globalny zasięg – a skutki uboczne mogą się czasem pojawić w sferach bardzo odległych od bezpośredniego, biznesowego celu.