Homo Creatore, czyli więcej niż firma szkoleniowa

Dostarczamy sprawdzoną wiedzę i praktyczne rozwiązania, jak lepiej wykorzystywać swój potencjał oraz zarządzać ludźmi, by zwiększać skuteczność osobistą oraz tworzyć w ramach organizacji dobrze współpracujące, efektywne w działaniu zespoły zaangażowanych osób.

Anna PodgórskaFirma szkoleniowa  i doradcza Centrum Homo Creatore została założona przez Annę Podgórską, która wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenia organizacyjne oraz wiedzę z zarządzania i psychologii, by skutecznie wpływać na kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji – ludzi.

Członkiem Zarządu firmy jest również Adam Namysłowski, który dostał nominację na najlepszego trenera Pulsu Biznesu (2014) wg oceny uczestników szkoleń.

Aktywne uczestnictwo w przemianach gospodarczych, obserwacja rozwoju technicznego, kulturowego i pokoleniowego doprowadziło nas do wypracowania autorskiego, efektywnego i kompleksowego podejścia do uczenia się, który traktujemy jako proces przechodzenia człowieka przez zmianę.

Uwzględniamy postawy, przekonania, wartości i kulturę organizacyjną oraz współczesną wiedzę i wynikające z niej metody, narzędzia i techniki.

Nasz zespół stanowi ponad 20 sprawdzonych specjalistów, pasjonatów swojej pracy – liderów projektów, ekspertów i trenerów w dużej części współpracujących z nami od lat.

Podstawą naszego podejścia jest przekonanie, że człowiek ze specyficznymi cechami swojego umysłu, czy nawykami stanowi klucz do zrozumienia i zmiany organizacji.

Aktywnie i szybko reagujemy na zmiany sytuacji – w 2020 r. wprowadziliśmy szkolenia on-line i konsultacje on-line dotyczące wszystkich naszych usług.

Uruchomiliśmy również swój kanał na You Tube ⇒ CAŁA NADZIEJA W KOMUNIKACJI

Wykorzystujemy współczesne odkrycia naukowe dotyczące ludzkiego umysłu oraz dynamiki organizacji, potwierdzone w działaniu metody i narzędzia oraz autorskie programy bazujące na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych trenerów.

Podstawą naszego działania jest ścisła współpraca z Klientami na każdym etapie, skuteczność w rozpoznaniu ich potrzeb, kreatywność w przygotowaniu trafnych rozwiązań i elastyczność w rzetelnej realizacji.

Jesteśmy maksymalnie zaangażowani w każdy nowy projekt, o czym mogą się przekonać Ci, którzy podejmują z nami współpracę lub rozmawiają z naszymi dotychczasowymi Klientami, potwierdzającymi profesjonalizm i wysoką jakość usług firmy Homo Creatore.

Odpowiadamy w pełni za realizowane projekty i gwarantujemy uzyskanie umówionych efektów, ponieważ mówimy Klientom prawdę nawet, jeżeli nie jest ona łatwa i zgodna z tym, co chcieliby usłyszeć.

Nie podejmujemy się realizowania projektów, które wg naszej wiedzy i przekonania, nie mają szans powodzenia, lub nie są zgodne z naszymi wartościami.

Nie kupujemy też marketingowych tytułów typu „Najlepsza Firma Szkoleniowa roku…”

urzad-pracy

 

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych MPiPS pod numerem: 2.14/00226/2013

⇒ W dniu 29.01.2021 r. decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. otrzymaliśmy SUBWENCJĘ FINANSOWĄ w ramach TARCZY 2.0 w kwocie 108 000 zł.

KORZYŚCI: co zyskujesz na współpracy z nami

1. Dostajesz więcej niż szkolenia, ponieważ stosujemy PODEJŚCIE SYSTEMOWE

Dlatego nasze szkolenia stanowią część SYSTEMOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJU, w ramach których dostarczamy dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników i ich organizacji, spójnie połączone ze sobą moduły rozwojowe. Jednym z tych modułów mogą być szkolenia otwarte lub wewnątrzorganizacyjne (zwane szkoleniami zamkniętymi) wspierane specjalistyczną diagnostyką potencjału osobowego lub dynamiki zespołu, treningami lub konsultacjami indywidualnymi oraz doradztwem organizacyjnym.

2. Innowacyjność – Wykorzystanie wyników badań – Sprawdzone metody – Certyfikowane narzędzia

Jesteśmy ekspertami w uczeniu, jak stosować kompetencje psychologiczne w rozwoju i praktycznym rozwiązywaniu problemów stojących przed ludźmi, zespołami i organizacjami.

Na bieżąco aktualizujemy bazę wiedzę, dlatego nasze rozwiązania mogą sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Poszukujemy najskuteczniejszych metod działania. Jesteśmy otwarci na zmiany, kreatywnie schodzimy z utartych ścieżek i podejmujemy nowe tematy. Wykorzystujemy inspirację innowacyjnymi formami organizacji wywodzącymi się z podejścia agile (zwinnego), czy stawiającymi na samoorganizujące się zespoły (jak np.: holakracja).

Naszemu zespołowi bliski jest nurt turkusowych organizacji opisanych przez Frederica Laloux, chociaż dalecy jesteśmy od naiwnej utopii – stoimy mocno na gruncie realiów i praktyki biznesowej.

Znamy specyfikę firm produkcyjnych i usługowych tak samo, jak firm zajmujących sią najnowszymi technologiami, czy marketingiem internetowym. Współpracujemy z trenerami stosującymi metody, nakierowane na wspieranie współpracy, wzmacnianie autonomii i odpowiedzialności pracowników w oparciu o Model Motywacji 3.0 (Daniel Pink) oraz Job Crafting. Na tym opieramy naszą Akademię Menedżera 3.0.

Kierujemy się i realizujemy w praktyce podejście oparte na zasadach negocjacji win-win, które rozwijamy np. w ramach Asertywności 3.0.

Neutralizujemy negatywne efekty „wyścigu szczurów”, „kija i marchewki”, czy stosowania rywalizacji. Konkurowanie niszczy zaufanie i współpracę w organizacji. Jedyne dobre efekty daje rywalizacja i mierzenie się z samym sobą – takie podejście proponujemy naszym Klientom.

Pomagamy ludziom, zespołom i organizacjom w badaniu oraz wykorzystaniu potencjału osobowości do skutecznego odpowiadania na wyzwania współczesnego świata i biznesu.

Stosujemy certyfikowane, sprawdzone narzędzia diagnostyczne: DISC D3™, FRIS ®, Hogan Assessment System oraz Odporność Psychiczna MTQ48.

Wykorzystujemy w pracy ze zmianą współczesne osiągnięcia psychologii: Mapę Empatii, Model Zmiany Nawyków i Trening Mentalny, Action Learning oraz metody i praktyki z obszaru psychologii sportu drużynowego.

Dbamy o to, by procesy uczenia się, rozwoju samoświadomości i zmiany zachowań, w których wspieramy naszych Klientów i ich organizacje, były realizowane w ciekawych i angażujących formach, np. Gier symulacyjnych i szkoleniowych, czy wykorzystujących metody wizualne (Flipcharttelling, Sketchnoting, Mapy Myśli).

3. Pracujemy zgodnie z podejściem H2H, czyli HUMAN-2-HUMAN i pamiętamy o tym w relacjach B2B, czy B2C

wiedzaPodchodzimy do człowieka – jego problemów, pytań i wyzwań, przed którymi stoi – całościowo. Stanowiska i role nie przesłaniają nam świadomości, że ludzie kierują się emocjami, przekonaniami i wartościami, mają swoje tendencje wynikające z osobowości a w związku z tym nie zachowują się racjonalnie, jak maszyny (co potwierdzają Nagrody Nobla z ekonomii w 2002 r. dla psychologów Kahnemana i Twerskiego oraz najnowsza z 2017 r. dla R. Thalera).

Myśli, postawy i wartości zaangażowanych ludzi mają znaczący wpływ na organizację. Pamiętamy o uwarunkowaniach kulturowych i środowiskowych przy współpracy z daną firmą. Pokazując ludziom nowe możliwości, szanujemy ich wyjściowy punkt widzenia. Preferujemy rozwój ewolucyjny, szanując dotychczasowe osiągnięcia, będące punktem wyjścia do dowolnej zmiany.

4. Stawiamy na MOTYWACJĘ WEWNĘTRZNĄ

Projektujemy i przedstawiamy rozwiązania, które inspirują i stwarzają warunki do wzmacniania wiary w siebie, samodzielności, podejmowania odpowiedzialności oraz korzystania z wewnętrznych zasobów przez wszystkich zaangażowanych ludzi.

5. Kierujemy się zasadą, że ludzie chcą Z SENSEM pracować i żyć – w zgodzie ze swoimi wartościami

Człowiek chce wiedzieć „dlaczego” i „po co” ma coś zrobić i co z tego powinno wyniknąć.

Podchodzimy do życia praktycznie i zdajemy sobie sprawę, że w biznesie teorie mają sens tylko na tyle, na ile znajdziemy sposób, by je przełożyć na działanie i osiągnięcie zamierzonych efektów. Nie wszystkie efekty są przeliczalne na pieniądze, co dotyczy szczególnie najważniejszych efektów – dających poczucie sensu.

Jak można przeliczyć: zaufanie, zaangażowanie, czy dobre samopoczucie szefów, pracowników, klientów lub rodzin i znajomych tych osób? Pamiętamy, że efekty naszych działań mają systemowy, globalny zasięg – a skutki uboczne mogą się czasem pojawić w sferach bardzo odległych od bezpośredniego, biznesowego celu.