Homo Creatore, czyli więcej niż firma szkoleniowa

Jak to się zaczęło…

Dawno, dawno temu, kiedy nasz gatunek Homo Sapiens, czyli Człowiek Myślący kształtował się w dramatycznych okolicznościach, jak opisują historię jego powstawania antropolodzy, nie wiadomo, czy była przy tym jakaś firma szkoleniowa!
Kluczowy mit naszej kultury mówi o Adamie i Ewie – pierwszych ludziach mieszkających początkowo w szczęśliwej krainie zwanej Rajem. Szybko jednak wpakowali się w kłopoty, bo wiedzeni ciekawością skosztowali – wbrew zakazom ustalonym przez Boga (nie wnikajmy lepiej w okoliczności tego zdarzenia) – owoc z rajskiej jabłoni, czyli z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego. W konsekwencji bezpowrotnie musieli opuścić Raj i zasiedlić Ziemię. W związku ze zjedzeniem rajskiego jabłka Adam i Ewa oraz ich potomkowie zaczęli zauważać rzeczy do tej pory niedostrzegane, myśleć, zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi.
Ciekawość to pierwotna cecha napędzająca rozwój naszego gatunku, kolejnych kultur i cywilizacji – aż do naszych czasów.

…i dokąd nas zaprowadziło, czyli więcej niż firma szkoleniowa

Logo Homo Creatore

Do tej historii nawiązuje nasza nazwa – Homo Creatore oraz logo symbolizujące rajską jabłoń. Wygląda na to, że w XXI wieku ludzie przekroczyli granicę Homo SAPIENS i weszli na ścieżkę rozwoju jako Homo CREATORCzłowiek Kreujący siebie i swoje otoczenie ze środowiskiem organizacyjnym włącznie.

Świat, w którym żyjemy, sposób organizacji i praca zmieniają się błyskawicznie. Wiedza, informacje, odpowiedzialność i możliwość podejmowania kluczowych decyzji jest coraz powszechniej dostępna ludziom a organizacje w imię efektywności spłaszczają swoje struktury. Żyjemy w sieci, którą stworzyliśmy, a teraz ta sieć wpływa na nas. Z dnia na dzień zmieniają się sposoby komunikowania, pracy i pokoleniowe wartości. Ludzie chcą widzieć i czuć sens tego, co robią.
Żyjąc w czasach tak intensywnych przemian, warto aktywnie podjąć wyzwania i włączyć się do pozytywnego działania.

Wspieramy ludzi w rozwoju ich samoświadomości oraz w umiejętnościach efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami w pracy, w zespole i w zarządzaniu organizacją

Anna Podgórska, CEO

Anna Podgórska, CEO

Firma szkoleniowa  Homo Creatore została założona w 2000 roku przez Annę Podgórską, wykorzystującą swoje wieloletnie doświadczenia organizacyjne oraz wiedzę z zarządzania i psychologii, by intensywnie rozwijać kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji – ludzi.
Kilkanaście lat aktywnego uczestnictwa w przemianach gospodarczych, wspieranie rozwoju organizacyjnego klientów korzystających z usług Centrum Homo Creatore, obserwacja przemian gospodarczych, technicznych, kulturowych i pokoleniowych – doprowadziło nas do wypracowania autorskiego, efektywnego, kompleksowego podejścia do uczenia się, który traktujemy jako proces przechodzenia człowieka przez zmianę. Uwzględniamy w związku z tym – z jednej strony – postawy, przekonania i wartości uczących się ludzi oraz kulturę organizacyjną zespołów a z drugiej strony – współczesną wiedzę oraz wspierające metody, narzędzia i techniki.

Co nas wyróżnia i co zyskujesz współpracując z nami, czyli unikalna firma szkoleniowa

1. Stosujemy w swoich działaniach PODEJŚCIE SYSTEMOWE – szkolenia to zdecydowanie za mało!

Dlatego u nas szkolenia stanowią część SYSTEMOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJU, w ramach których dostarczamy kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników i ich organizacji, odpowiednio zmodyfikowane i ze sobą połączone moduły rozwojowe. Jednym z tych modułów mogą być szkolenia otwarte lub szkolenia wewnątrzorganizacyjne (zwane szkoleniami zamkniętymi).

2. Innowacyjność – Nowoczesne podejście oparte na wiedzy – Sprawdzone metody – Certyfikowane narzędzia

Jako eksperci na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę, dlatego nasze rozwiązania mogą sprostać rozwojowym oczekiwaniom naszych Klientów. Poszukujemy najskuteczniejszych metod działania. Jesteśmy otwarci na zmiany, kreatywnie schodzimy z utartych ścieżek i podejmujemy nowe tematy. Wykorzystujemy inspirację innowacyjnymi formami organizacji wywodzącymi się z podejścia agile (zwinnego), czy stawiającymi na samoorganizujące się zespoły (jak np.: holakracja).

Naszemu zespołowi bliski jest nurt turkusowych organizacji opisanych przez Frederica Laloux. W związku z tym współpracujemy z trenerami stosującymi wpisujące się w ten nurt metody, nakierowane na wspieranie współpracy, wzmacnianie autonomii i odpowiedzialności pracowników w oparciu o Model Motywacji 3.0 Daniela Pinka, czy Motywację Błyskawiczną Michaela Pantalona (Instant Influence).

Na tym podejściu opieramy naszą Akademię Menedżera 3.0.

Kierujemy się i realizujemy w praktyce podejście oparte na zasadach Komunikacji Bez przemocy Marshala Rosenberga (Non Violence Communication, NVC), które rozwijamy w ramach Asertywności 3.0.

Nie widzimy pozytywnych efektów wyścigu szczurów, kija i marchewki ani rywalizacji między ludźmi. Konkurowanie niszczy zaufanie i współpracę w zespole i firmie. Jedyne dobre efekty daje rywalizacja i mierzenie się z samym sobą – takie podejście proponujemy naszym Klientom.

Dbamy o stosowanie certyfikowanych, sprawdzonych narzędzi diagnostycznych z zasobów: Thomas International i Hogan Assessment System.

Wykorzystujemy w pracy ze zmianą współczesne osiągnięcia psychologii: Mapę Empatii, Model Zmiany Nawyków i Trening Mentalny oraz metody i praktyki z obszaru psychologii sportu drużynowego.

Dbamy o to, by procesy uczenia się, rozwoju samoświadomości i zmiany zachowań, w których wspieramy naszych Klientów i ich organizacje, były realizowane w ciekawych i angażujących formach, stąd wykorzystywane przez naszych trenerów metody:

3. Pracujemy zgodnie z ewolucyjnym podejściem H2H, czyli HUMAN-2-HUMAN i pamiętamy o tym zawsze w relacjach B2B, czy B2C

wiedzaPodchodzimy do człowieka – jego problemów, pytań i wyzwań, przed którymi stoi – całościowo, nie oddzielając pracy od życia prywatnego.

Stanowiska i role nie przesłaniają nam świadomości, że ludzie kierują się emocjami, przekonaniami i wartościami, mają swoje tendencje wynikające z osobowości a w związku z tym nie zachowują się racjonalnie, jak maszyny. Co zresztą stanowi o przewadze człowieka nad sztuczną inteligencją. Na razie jeszcze – bo prace nad „nieracjonalną”, czyli lepszą, bo „emocjonalną” sztuczną inteligencją trwają, więc korzystajmy z tego, że – póki co – jako emocjonalni ludzie mamy nad nią przewagę!

Myśli, postawy i wartości zaangażowanych ludzi mają z kolei znaczący wpływ na organizacje, w których pracują. Pamiętamy o uwarunkowaniach kulturowych oraz środowiskowych przy współpracy z daną firmą.
Pokazując ludziom nowe możliwości, szanujemy ich wyjściowy punkt widzenia. Preferujemy rozwój ewolucyjny, szanując dotychczasowe osiągnięcia, będące punktem wyjścia do dowolnej zmiany.

4. Stawiamy na EMPOWERMENT

Projektujemy i przedstawiamy rozwiązania, które inspirują i stwarzają warunki do wzmacniania wiary w siebie, samodzielności, podejmowania odpowiedzialności oraz korzystania ze swoich wewnętrznych zasobów przez wszystkich zaangażowanych ludzi.

5. Kierujemy się zasadą, że ludzie chcą pracować i żyć Z SENSEM, w zgodzie ze swoimi wartościami

Człowiek chce wiedzieć „dlaczego” i „po co” ma coś zrobić i co z tego powinno wyniknąć.

Podchodzimy do życia praktycznie i zdajemy sobie sprawę, że w biznesie teorie mają sens tylko na tyle, na ile znajdziemy sposób, by je przełożyć na działanie i osiągnięcie zamierzonych efektów. Nie wszystkie jednak efekty są przeliczalne na pieniądze, a najważniejsze efekty – dające poczucie sensu – nie dają się łatwo przełożyć na pieniądze. Jak bowiem przeliczyć: zaufanie, zaangażowanie, czy dobre samopoczucie szefów, pracowników, czy klientów lub rodzin i znajomych tych osób?

Pamiętamy, że efekty naszych działań mają systemowy, globalny zasięg – a skutki uboczne mogą się czasem pojawić w sferach bardzo odległych od bezpośredniego, biznesowego celu.

6. Zapewniamy PRZYJAZNE warunki i wszystkim, którzy do nas zawitają

firma szkoleniowa - sala

sala szkoleniowa

Nasza siedziba wśród zieleni

Nasza siedziba w zieleni

Mamy swoją siedzibę w Aninie, blisko Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z dobrymi połączeniami z centrum.

Do dyspozycji Klientów dajemy 3 wygodne sale szkoleniowe z zapleczem jadalnym i rekreacyjnym oraz dużym ogrodem w zielonym zakątku Warszawy.

Kim jesteśmy, czyli o naszym Zespole

Nasz zespół stanowi kilkanaście osób, pasjonatów swojej pracy – liderów projektów, specjalistów i trenerów pracujący razem najczęściej od wielu lat, dla których taka firma szkoleniowa i doradcza jest pomysłem na życie zawodowe. Kiedy dołączają do nas nowi współpracownicy, chętnie dzielimy się z nimi wiedzą i zarażamy naszym zaangażowaniem.

Adam Namysłowski

Adam Namysłowski

Nasi eksperci prowadzą zawsze projekty autorskie. Ich sylwetki, biogramy i opinie na ich temat przedstawiamy przy konkretnych programach.

Firmą zarządza Anna Podgórska wraz z Adamem Namysłowskim – jednym z najciekawszych trenerów młodego pokolenia, najlepszym trenerem Pulsu Biznesu za rok 2014 wg oceny uczestników szkoleń.

Jesteśmy maksymalnie zaangażowani w każdy projekt i w sprawę każdego Klienta, o czym mogą się przekonać Ci, którzy podejmują z nami współpracę lub rozmawiają z naszymi dotychczasowymi Klientami. Odpowiadamy w pełni za realizowane projekty i gwarantujemy uzyskanie umówionych efektów.

Mówimy Klientom prawdę nawet, jeżeli nie jest ona łatwa i zgodna z tym, co Klient chciałby usłyszeć. Nie podejmujemy się realizowania projektów, które wg naszej wiedzy i przekonania, nie mają szans powodzenia, lub nie są zgodne z naszymi wartościami.

Nasz profesjonalizm i wysoka jakość znalazły formalne potwierdzenie:logo_pifs_jpeg_big

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS)

 

 

Kodeks Dobrych Praktyk

 

Pracujemy według Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS

 

 

1340800790

 

Stosujemy wysoki Standard Usługi Szkoleniowej PIFS

 

urzad-pracy

 

Jesteśmy wpisani jako firma szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych MPiPS

 

 

  • Nie kupujemy marketingowych tytułów typu „Najlepsza Firma Szkoleniowa…”