Poznaj najważniejsze wartości, motywy działania, cele życiowe  i preferowane środowisko pracy badanej osoby wypełniając kwestionariusz Hogana.

Kwestionariusz Hogana Motywów, Wartości i Preferencji MVPI bazując na 80 latach badań i odkryć w obszarze wartości, daje obraz „wewnętrznej strony osobowości”, identyfikując to, co osoba badana chce robić w określonych sytuacjach, a także to, co wynika z jej tożsamości.

Wyniki – zwalidowane w ostatnich latach w ponad 100 organizacjach – wskazują, jaki typ zarówno zadań jak i środowiska pracy (w tym kultury organizacyjnej) będzie najbardziej motywujący dla badanej osoby. Dowiadujemy się również jakie rzeczy sprawiają jej radość, w jakich okolicznościach będzie czuła się usatysfakcjonowana. Jeżeli mamy do czynienia z menedżerem, wówczas kwestionariusz MVPI przede wszystkim opisuje klimat, jaki będzie ta osoba kreować w zespole.

Badanie i raport z Kwestionariusza Motywów, Wartości i Preferencji MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory), które tu opisujemy, to jeden z trzech filarów systemu Hogana obok:

Wartości zwykle funkcjonują poza naszą świadomością i mają wpływ zarówno na myśli, jak i działania. Badanie MVPI pomaga zauważyć menedżerom obszary ich nieuświadomionej stronniczości, która z pewnością może mieć negatywne skutki dla nich i dla organizacji. Dzieje się tak, ponieważ wartości stanowiąc filtry  dla postrzeganych doświadczeń, tego, co jest pożądane, a co nie, co jest dobre, a co nie, mają wpływ na podejmowane decyzje – dotyczące pracowników, projektów, planów i strategii.

Czego można się dowiedzieć wypełniając kwestionariusz Hogana:

 • Jakie osoba badana ma przekonania, powinności, ideały i najwyższe cele życiowe
 • W jaki sposób badany chciałby żyć
 • Jakie zachowania denerwują osobę badaną
 • Z jakiego rodzaju osobami badany ma ochotę zarówno współpracować jak i się przyjaźnić
 • Co osoba badana lubi robić.

Polecane obszary zastosowań dla badania kwestionariuszem MVPI:

1. Dopasowanie osoby do kultury organizacyjnej

Kwestionariusz Hogana umożliwia upewnienie się, że przodujące wartości, które z pewnością motywują nowo zatrudnioną osobę, są spójne z powszechnie przyjętymi w kulturze organizacyjnej danej firmy. Kultura organizacyjna zazwyczaj odzwierciedla wartości właścicieli, zarządu, jak również wyższej kadry menedżerskiej. Pracownicy dobrze się czują i efektywnie wykonują swoje obowiązki, kiedy otaczająca ich kultura jest zgodna z ich wartościami, a niepokoją się i frustrują, kiedy brakuje takiego dopasowania.

2. Określenie możliwości dobrej współpracy w zespole lub przewidzenie ewentualnego konfliktu

Wyniki badania MVPI mogą pomóc zarówno w diagnozie obszarów zgodności, jak i konfliktu w zespole. Stanowi to dobrą podstawę przede wszystkim w procesach budowania zespołów. Dzięki badaniu można też przewidzieć, jak będzie funkcjonował nowy menedżer w relacji z zespołem lub, czy nowy pracownik się z nim zintegruje.

3. Określenie typu przywództwa sprawowanego przez danego menedżera w stosunku do podwładnych

Badanie MVPI pokazuje, zarówno styl przywództwa, jak i rodzaj środowiska pracy lider będzie kreować dla swoich podwładnych.

4. Motywowanie i nagradzanie pracowników

Raport z kwestionariusza MVPI pozwala oszacować zarówno stopień dopasowania pomiędzy wartościami danej osoby, jak i motywatorami stosowanymi w organizacji lub specyficznie – w stosunku do określonego typu stanowisk.
Ludzie z niskimi wynikami w skali Finanse nie są np. specjalnie podatni na bodźce finansowe. Osoba z wysoką potrzebą Władzy będzie skuteczniej zmotywowana, gdy ma możliwość doprowadzania spraw do końca i wyróżnienia się ze swoimi osiągnięciami w organizacji, podczas gdy osoby z niską potrzebą Władzy są mało wrażliwe na tego typu czynniki.

5. Planowanie kariery, rozwój i coaching.

Struktura wartości wpływa na rodzaj działalności, w którym ludzie się czują dobrze lub źle, np.:

 • wysokie wyniki w Estetyce powinny skłaniać ku ścieżce kariery, która zawiera możliwości kreatywnej samoekspresji
 • silne motywy Altruistyczne wskazują na niedostosowanie do pracy w instytucji finansowej, gdzie jest orientacja na profity, natomiast powinna sugerują karierę, która daje możliwości pomagania innym
 • silna potrzeba Bezpieczeństwa wskazuje na konieczność unikania firm, czy także stanowisk, gdzie podejmowanie ryzyka jest istotne
 • niski wynik w obszarze Finansów skłania do przypuszczenia, że dana osoba nie będzie raczej dobrze funkcjonować jako sprzedawca.

Kwestionariusz Hogana jest szczególnie skuteczny w przewidywaniu zarówno sukcesu zawodowego jak i satysfakcji z pracy.

Skale MVPI

Badanie składające się z 200 pytań jest przeprowadzane online, czas wypełniania to ok. 15-20 min. a wyniki wraz z raportem są dostępne zaraz po wypełnieniu.

Raport MVPI opisuje osobę badaną w ramach 10 skal:

1. Rozpoznawalność, aprobata, pochwała oraz potrzeba bycia popularnym

2. Władza, sukces, osiągnięcia oraz współzawodnictwo

3. Hedonizm, orientacja na zabawę, przyjemność oraz korzystanie z uciech

4. Altruizm, chęć pomagania innym, przyczyniania się do rozwoju lepszego społeczeństwa, opiekowania się innymi

5. Przynależność, pragnienie bycia w grupie i czerpanie przyjemności z relacji międzyludzkich

6. Tradycja, historia, duchowość, kultywowanie obrządków oraz konserwatywne wartości

7. Bezpieczeństwo, pewność, przewidywalność, porządek i poczucie kontroli nad własnym życiem

8. Finanse, przedsiębiorczość, handel, sprawy związane z biznesem oraz pieniądze

9. Estetyka, sztuka, literatura, muzyka, nauki humanistyczne, kultura

10. Nauka, wiedza, ciekawość, entuzjazm dla  technologii

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej

Warunki

Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie – nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności zarówno za pomocą PayU jak i przelewu.

Jeżeli potrzebujesz – oczywiście wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT.

Jeżeli kupujesz komplet badań (HPI + HDS +MVPI) dla jednej osoby z tej samej serii INSIGHT lub LEAD, to otrzymujesz specjalny rabat – wejdź wtedy w celu zakupu na wybraną stronę:

 • Badanie kompleksowe INSIGHT
 • Badanie kompleksowe LEAD

Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej.

Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej, a także konsultacja z certyfikowanym doradcą (F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, telefonicznie lub za pośrednictwem platform LiveWebinar, itp.) trwająca 1 godz.

Raporty przykładowe

Badania i raporty Hogana są dostępne w 43 językach, w tym także po polsku i po angielsku.

1. Seria HoganDEVELOP (w tym raporty z badań HPI Kariera, MVPI Kompas) to krótkie i przejrzyste 6-8 stronicowe raporty zawierające graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników. Raporty mają na celu zwiększenie świadomości osoby badanej w celu lepszego ukierunkowania jej kariery.

Raporty:

2. Seria raportów HoganINSIGHT (w tym raporty z badań HPI Insight, HDS Insight, MVPI Insight) są szczególnie przydatne dla średnich szczebli menedżerskich. To 15-stronicowe raporty zawierające nie tylko graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników (jak w pkt.1.), jak również wnioski co do możliwych zachowań i prawdopodobnych reakcji otoczenia, a także zestaw pytań, pogłębiających zrozumienie wyników i ułatwiających budowanie planów działań korygujących lub rozwojowych dla tej osoby.

Raporty:

3. Seria raportów HoganLEAD (w tym raporty z badań HPI LEAD, HDS LEAD, MVPI LEAD), to 17-18 stronicowe raporty służące liderom do pełnego zrozumienia ich potencjałów i wyzwań przed nimi stojących. Zawierają – oprócz elementów uwzględnionych w raportach DEVELOP i INSIGHT – również głęboki opis osoby w kontekście pełnienia przez nią funkcji menedżerskich wraz z analizą kompetencyjną, rekomendacjami oraz wskazówkami rozwojowymi. Pomagają przywódcom uświadomić sobie, co należy zrobić, aby usprawnić zarządzanie dzięki wykorzystaniu badań psychometrycznych odróżniających liderów odnoszących sukcesy od liderów ponoszących porażki.

Raporty: