Badania potencjału – efektywne narzędzia

Pora ujawnić tajniki osobowości – mocne i słabe strony – potencjały – talenty – predyspozycje – motywacje – sposoby komunikowania się – odporność psychiczną – styl myślenia i działania – styl bycia liderem

Wyobraź sobie, że możesz trafnie i rzetelnie (stosowane przez nas metody badania potencjału zawierają narzędzia normalizowane w Polsce) określić wszystkie te aspekty ludzkiej natury – swoje, współpracowników, kandydatów do pracy, klientów – które mają kluczowe znaczenie w prowadzeniu biznesu, kierowaniu zespołem, czy podejmowaniu decyzji.

Możesz podnieść swój potencjał lidera, kompetencje zawodowe, samoświadomość i skuteczność w działaniu, czy trafność w diagnozowaniu zespołu i planowaniu oraz wdrażaniu zmian na znacznie wyższy poziom dzięki otrzymaniu precyzyjnego klucza do zrozumienia ludzi.

Ludzie są różni i skomplikowani a do tego nie rodzą się z instrukcją obsługi. Dzięki dobrze dobranym narzędziom badania potencjału i opartym na nich trafnym diagnozom, możemy dopasować zadania, przekazy i kontekst do ludzi a zminimalizować „przeszkadzacze” w postaci nietrafnych komunikatów, chybionej motywacji, czy niedopasowanych zadań.

Często nadmierną wagę przywiązujemy do wiedzy i umiejętności, weryfikujemy i testujemy kompetencje fachowe (języki, certyfikaty, wykształcenie, doświadczenie w branży, itp.) zapominając, że warunkiem koniecznym do ich ujawnienia i zastosowania z pożytkiem w pracy są cechy osobowości danego człowieka: → nastawienie do ludzi → sposób wchodzenia z nimi w relacje → preferowany styl komunikowania się → reakcja na zmiany, czy ryzyko → temperament → tendencja do empatii i podtrzymywania relacji → wytrzymałość na rutynę, długotrwałe trudności czy presję ze strony otoczenia a także → styl myślenia i działania tej osoby.

Poznaj narzędzia badania potencjału, które stawiamy do Twojej dyspozycji:

1. THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS

Popularna, skuteczna, prosta i zrozumiała metoda badania potencjału. W zaskakująco krótkim czasie kilku minut otrzymujemy klarowne i trafne wyniki analizy, które pokazują jakie predyspozycje drzemią w człowieku:

  • Jaki rodzaj zadań ta osoba będzie realizować z największą efektywnością a do czego nie specjalnie się kwalifikuje
  • Z jakim rodzajem wyzwań z dużym prawdopodobieństwem sobie poradzi a co może być dla tej osoby postrzegane jako trudne
  • Co tę osobę motywuje, a co demotywuje, jakie ma potrzeby i co może sprawić, że się silnie zaangażuje lub straci swoje zainteresowanie zadaniami
  • Jak najlepiej komunikować się z tą osobą a czego w relacjach z nią lepiej unikać
  • Jaka ścieżka rozwoju będzie dla wskazanej osoby najlepsza
  • Jakie są przyczyny osiągania lub braku sukcesów w pracy przez różne osoby, przy podobnych warunkach zewnętrznych i kwalifikacjach zobacz więcej …

2. HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS

To szczegółowa, normatywna bateria kwestionariuszy do badania potencjału „jasnej” i „ciemnej” strony człowieka w pracy oraz jego kluczowych wartości. Przydatna szczególnie dla menedżerów lub osób, które chcą rozwinąć się w roli lidera, planują coaching lub intensywny trening rozwojowy. Dostarcza informacji na temat mocnych stron danej osoby oraz zachowań potencjalnie blokujących jej efektywność jako przywódcy. Dodatkowo raporty zawierają sugestie coachingowe pomagające w określeniu ścieżki rozwoju.

  • Zdarza się, że osoba z ogromnym potencjałem i talentem nie ma spodziewanych osiągnięć. Wtedy bardzo przydaje się szczegółowy kwestionariusz Metody Hogana – HDS. Dzięki niemu możemy zbadać, jakie aspekty „ciemnej strony” danej osoby skutecznie blokują jej sukces.
  • Jak osobę badaną i z jakim prawdopodobieństwem będą odbierali inni ludzie wokół (jakby w perspektywie badania 360º), jeżeli będzie się zachowywała w sposób dla siebie typowy – o tym mówi nam z dużą precyzją drugi z kwestionariuszy Metody Hogana: HPI, pokazujący tzw. „jasną stronę” danej osoby.
  • W organizacjach coraz większe znaczenie nabierają aspekty kulturowe, związane z przemianami pokoleniowymi i nowym nastawieniem do sposobu pracy. Pojawiają się tendencje do zwiększania odpowiedzialności i autonomii pracowników oraz wspierania samozarządzających się zespołów zawarte w nurcie Turkusowych Organizacji, czy motywacji 3.0, gdzie dopasowanie wartości organizacji do wartości pracowników staje się bazą do strategicznego rozwoju organizacji i ludzi z nią związanych. Odpowiedzi na to, jakie wartości są istotne dla danej osoby, udziela kwestionariusz MVPI z pakietu Metody Hogana.

 3. Badania potencjału ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – MTQ48 i Model 4C

Okazuje się, że Odporność Psychiczna to kluczowy czynnik sukcesu w biznesie. Najważniejsze przeszkody w osiąganiu celów to brak dyscypliny, samokontroli i konsekwencji. Siła psychiczna zapewnia determinację i energię do przezwyciężenia trudności,  jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze. Umiejętność generowania pozytywnej postawy, zarządzania emocjami, szybkiego radzenia sobie z trudnościami i koncentracja na priorytetach znacząco podwyższa efektywność.

Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w efektywności pomiędzy ludźmi! Ludzie którzy posiadają cechy Odporności Psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności. Odporność psychiczna to cecha osobowości, jest jednak plastyczna i najnowsze badania dowodzą, że można odporność psychiczną budować.

Tym bardziej istotna staje się diagnoza poziomu Odporności Psychicznej, którą umożliwia narzędzie testowe MTQ48.

4. FRIS Styl Myślenia i Styl Działania, czyli polskie znormalizowane narzędzie badania potencjału

Możemy przeprowadzić badania stylu myślenia i działania metodą FRIS, możesz też przyjść na szkolenie z kreatywności i podejmowania decyzji  i zapoznać się w praktyce, jak znajomość swojego potencjału od tej strony może podnieść Twoją efektywność.

» » »

Po otrzymaniu odpowiedzi na bazie opisanych metod możemy wspólnie przystąpić do działania i zbudować Systemowy Program Rozwoju Zespołu pomagający przełożyć wiedzę na temat potencjału poszczególnych członków zespołu i ich lidera na doskonałą praktykę codziennej efektywnej współpracy.

Kwestionariusze różnych metod wzajemnie uzupełniają się w działaniach rozwojowych, procesach rekrutacyjnych, czy zarządzaniu zespołem. Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu różnych narzędzi daje gwarancję otrzymania pożądanych dla organizacji efektów. Potrafimy dobierać i łączyć różne metody w praktyce, dzięki czemu uzyskujemy dokładne i precyzyjne diagnozy oraz efekt synergii.

Zapytaj nas o rozwiązania dla Ciebie