Badania potencjału – efektywne narzędzia – polecane testy – online

Mapowanie potencjałów w zespole to szansa na wyższą efektywność i zaangażowanie dzięki dopasowaniu zadań i ról i trafnej komunikacji lidera z każdą osobą.

Badania potencjału dają wiedzę o: talentach, predyspozycjach, motywacji, wartościach, sposobach komunikowania się, skali indywidualnej odporności psychicznej, stylu myślenia i działania, stylu bycia liderem, profilu sprzedawcy, czy  preferowanych rolach w zespole.

Dzięki temu można cele osiągnąć łatwiej, mieć lepszą atmosferę, uniknąć frustracji i wielu konfliktów, trafniej przewidzieć sukcesy lub porażki na ścieżce rozwoju kariery zawodowej danej osoby.

Z wszystkich badań potencjału oraz konsultacji można skorzystać online

Wspieramy ludzi i organizacje w trafnym i rzetelnym (narzędzia są normalizowane w Polsce) określaniu wszystkich aspektów ludzkiej natury, które mają kluczowe znaczenie w prowadzeniu biznesu, kierowaniu zespołem, czy podejmowaniu decyzji.

Możemy Ci pomóc w podniesieniu potencjału lidera, kompetencji zawodowych, samoświadomości i skuteczności w działaniu, czy trafności w diagnozowaniu zespołu i planowaniu oraz wdrażaniu zmian na znacznie wyższy poziom. Dostaniesz precyzyjny klucz do zrozumienia ludzi.

Dzięki dobrze dobranym narzędziom badania potencjału i opartym na nich trafnym diagnozom, możemy dopasować zadania, przekazy i kontekst do ludzi a zminimalizować „przeszkadzacze” w postaci nietrafnych komunikatów, chybionej motywacji, czy niedopasowanych zadań.

Często nadmierną wagę przywiązujemy do wiedzy i umiejętności, weryfikujemy i testujemy kompetencje fachowe (języki, certyfikaty, wykształcenie, doświadczenie w branży, itp.) zapominając, że warunkiem koniecznym do ich ujawnienia i zastosowania z pożytkiem w pracy są cechy osobowości danego człowieka a także:

→ nastawienie do ludzi → sposób wchodzenia z nimi w relacje → preferowany styl komunikowania się → reakcja na zmiany, czy ryzyko → temperament → tendencja do empatii i podtrzymywania relacji → wytrzymałość na rutynę, długotrwałe trudności czy presję ze strony otoczenia a także → styl myślenia i działania tej osoby.

Poznaj narzędzia badania potencjału – dostępne ONLINE:

1. DISC D3, czyli zestaw testów kompetencjy do kompleksowej diagnozy potencjału

DISC D3DISC D3™ to zestaw 4 kwestionariuszy analitycznych, dzięki którym można wszechstronnie zbadać potencjał danej osoby, w tym również jej potencjał sprzedażowy, czy liderski. Jest to prawdopodobnie najbardziej czułe narzędzie diagnozy kompetencji i predyspozycji osobowościowych na świecie. DISC D3 może się wykazać wszechstronnymi, międzynarodowymi badaniami statystycznymi na próbie 9 765 osób z 33 krajów z czego 25% badanych stanowiła grupa polska.

Metoda bada styl zachowania, komunikacji, rodzaj preferowanych zadań, najlepsze miejsce w firmie, przyjmowane w zespole role, motywacje i zgodność z kulturą organizacyjną zespołu na bazie wartości.

W ramach tej metody można uzyskać raporty: DISC, TEAMS, VALUE, BAI, SALES, PowerDISC, INDICATOR 360 oraz Benchmark TOP pracownika.

Przeczytaj więcej o DISC

2. FRIS ® Styl Myślenia i Styl Działania, czyli polskie narzędzie badania potencjału

FRISFRIS ® to doskonałe narzędzie diagnostyczne i rozwojowe tak dla indywidualnych osób jak i dla zespołów!

Wystarczy zbadać daną osobę za pomocą FRIS ® tylko raz, by móc wyciągać miarodajne wnioski dotyczące preferowanego przez nią sposobu myślenia i działania w trakcie dalszej kariery zawodowej.

FRIS ® zajmuje się trwałymi cechami człowieka – jego procesami poznawczymi – czyli STYLEM MYŚLENIA i STYLEM DZIAŁANIA. Nie bada natomiast osobowości, temperamentu, inteligencji, kompetencji, czy wiedzy!

Poznanie cech swojego umysłu pozwala sprawniej się uczyć, dopasować do siebie ścieżkę kariery i podejmowane wyzwania, by działać najbardziej skutecznie a jednocześnie odnajdywać w nich przyjemność, czyli wchodzić w stan najwyższej kompetencji zwany FLOW.

Dowiedz się więcej i zamów badanie!

3. HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS

To szczegółowa, normatywna bateria kwestionariuszy do badania potencjału „jasnej” i „ciemnej” strony człowieka w pracy oraz jego kluczowych wartości. Przydatna szczególnie dla menedżerów lub osób, które chcą rozwinąć się w roli lidera, planują coaching lub intensywny trening rozwojowy. Dostarcza informacji na temat mocnych stron danej osoby oraz zachowań potencjalnie blokujących jej efektywność jako przywódcy. Dodatkowo raporty zawierają sugestie coachingowe pomagające w określeniu ścieżki rozwoju.

  • Zdarza się, że osoba z ogromnym potencjałem i talentem nie ma spodziewanych osiągnięć. Wtedy bardzo przydaje się szczegółowy kwestionariusz Metody Hogana – HDS. Dzięki niemu możemy zbadać, jakie aspekty „ciemnej strony” danej osoby skutecznie blokują jej sukces.
  • Jak osobę badaną i z jakim prawdopodobieństwem będą odbierali inni ludzie wokół (jakby w perspektywie badania 360º), jeżeli będzie się zachowywała w sposób dla siebie typowy – o tym mówi nam z dużą precyzją drugi z kwestionariuszy Metody Hogana: HPI, pokazujący tzw. „jasną stronę” danej osoby.
  • W organizacjach coraz większe znaczenie nabierają aspekty kulturowe, związane z przemianami pokoleniowymi i nowym nastawieniem do sposobu pracy. Pojawiają się tendencje do zwiększania odpowiedzialności i autonomii pracowników oraz wspierania samozarządzających się zespołów zawarte w nurcie Turkusowych Organizacji, czy motywacji 3.0, gdzie dopasowanie wartości organizacji do wartości pracowników staje się bazą do strategicznego rozwoju organizacji i ludzi z nią związanych. Odpowiedzi na to, jakie wartości są istotne dla danej osoby, udziela kwestionariusz MVPI z pakietu Metody Hogana.

 4. Badania potencjału ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – MTQ48 i Model 4C

mtq48Okazuje się, że Odporność Psychiczna to kluczowy czynnik sukcesu w biznesie. Najważniejsze przeszkody w osiąganiu celów to brak dyscypliny, samokontroli i konsekwencji. Siła psychiczna zapewnia determinację i energię do przezwyciężenia trudności,  jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze. Umiejętność generowania pozytywnej postawy, zarządzania emocjami, szybkiego radzenia sobie z trudnościami i koncentracja na priorytetach znacząco podwyższa efektywność.

Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w efektywności pomiędzy ludźmi! Ludzie którzy posiadają cechy Odporności Psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności. Odporność psychiczna to cecha osobowości, jest jednak plastyczna i najnowsze badania dowodzą, że można odporność psychiczną budować.

Dowiedz się więcej i zamów badanie!

» » »

Po otrzymaniu odpowiedzi na bazie opisanych metod możemy wspólnie przystąpić do działania i zbudować Systemowy Program Rozwoju Zespołu pomagający przełożyć wiedzę na temat potencjału poszczególnych członków zespołu i ich lidera na doskonałą praktykę codziennej efektywnej współpracy.

Kwestionariusze różnych metod wzajemnie uzupełniają się w działaniach rozwojowych, procesach rekrutacyjnych, czy zarządzaniu zespołem. Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu różnych narzędzi daje gwarancję otrzymania pożądanych dla organizacji efektów. Potrafimy dobierać i łączyć różne metody w praktyce, dzięki czemu uzyskujemy dokładne i precyzyjne diagnozy oraz efekt synergii.

Zobacz nasze filmy o badaniach potencjału na YouTube

Anna Podgórska Ekspertka