Poznaj czynniki ryzyka wpływające na efektywność człowieka. Zobacz, co kryje „ciemna strona” badanej osoby

Mapowanie czynników ryzyka warunkujących sukces lub porażkę na ścieżce kariery oparte są na globalnych badaniach nad przywództwem realizowanych w ramach Hogan Assessment System HAS (Hogan Assessment System).

Badanie i raport HDS (Hogan Development Survey), które tu opisujemy, to jeden z trzech filarów systemu Hogana obok:

Raport HDS omawia czynniki ryzyka utrudniające osobie badanej funkcjonowanie w relacjach z innymi. Ujawnia destrukcyjne działanie tych czynników w sytuacjach stresu i dużego obciążenia pracą, co w rezultacie może jej przeszkodzić w rozwoju zawodowym i zablokować karierę.

Diagnozowane i opisywane przez raport HDS zachowania wywołują efekty odwrotne od zamierzonych. To tak, jakby najmocniejsze strony, największe zalety, „silniki” danej osobowości w określonych okolicznościach stawały się jej największym obciążeniem. To zjawisko występuje, jeżeli dana osoba nie jest ich świadoma i nie potrafi nimi zarządzać. Stąd tak duże znaczenie trafnej diagnozy, którą daje badanie HDS.

Czynniki ryzyka rozwijają się na wczesnym etapie życia, podczas relacji z rodzicami, rówieśnikami, krewnymi. Wyuczone w młodości zachowania mogą stać się przyzwyczajeniem, z których badany nie zdaje sobie sprawy.

W kontekście pracy te czynniki mogą hamować efektywność danej osoby i negatywnie wpływać na jakość jej relacji z klientami, współpracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, powodując trudności w komunikacji. W efekcie uniemożliwiają tworzenie i przewodzenie spójnym, zmotywowanym, zorientowanym na cele zespołom, osiągającym doskonałe wyniki.

Kwestionariusz HDS jest szczególnie użyteczny dla osób, które zarządzają innymi, pracują w zespołach bądź wykonują stresujące zajęcia.

Raport HDS opisuje te niepożądane aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia np. podczas wywiadu z kandydatem na stanowisko.
Rozpoznanie tych czynników pozwala na ograniczenie ich wpływu poprzez np. trening rozwoju i coaching.

Szczególne miejsce zajmuje w raporcie omówienie tych zachowań, które mogą potencjalnie podważyć lub zablokować efektywność osoby badanej jako przywódcy, lidera zespołu. Istotną funkcję pełnią zawarte w raporcie HDS sugestie, które pomagają lepiej sprawdzić się w tej roli

 • Raport HDS pokazuje kierunki działań zaradczych, podpowiada, jak zneutralizowań negatywne działanie wykrytych czynników ryzyka.

 • Rozmowa z doradcą na temat wniosków z raportu pomaga osobie badanej przejąć kontrolę nad tymi czynnikami. W rezultacie zaczniesz wykorzystywać je jako potencjał pozytywnych mocy, a nie obciążenie.

Polecane obszary zastosowań dla badania HDS:

 1. Zarządzanie talentami w firmie z zastosowaniem coachingu, treningów indywidualnych i szkoleń
 2. Rekrutacja osób na wysokie stanowiska w organizacji, gdzie często zachodzi sytuacja działania w stresie, pod presją ryzyka i zagrożenia a zasięg wpływu danej osoby na współpracowników jest potencjalnie duży
 3. Uzyskanie wskazówek na temat stylu lidera lub sposobu, w jaki dana osoba będzie funkcjonować jako członek zespołu.

Skale HDS

Badanie składające się z 168 pytań typu PRAWDA/FAŁSZ jest przeprowadzane online, czas wypełniania to ok. 20 min. Wyniki wraz z raportem są dostępne zaraz po wypełnieniu.

Badanie HDS mierzy 11 czynników ryzyka, czyli głównych skal. Wyższe wyniki na danej skali, to wyższe ryzyko, które zwiększa szanse, że pojawią się w tym obszarze niepożądane zachowania. Niektóre wysokie wyniki mogą być powiązane z cechami uznawanymi dla innych za atrakcyjne. Brak wysokich wyników niekoniecznie stanowi mocną stronę osoby badanej, ponieważ może świadczyć o braku istotnych „silników”, motywatorów. Większość ludzi posiada co najmniej jeden lub dwa wyższe wyniki na skalach ryzyka.

Czynniki (skale) wysokiego ryzyka badane w ramach HDS:

 1. Zmienność emocjonalna ⇒ poddawanie się nastrojom, zmienność w relacjach interpersonalnych
 2. Podejrzliwość ⇒ cynizm, podejrzliwość, konfrontowanie się z innymi
 3. Zachowawczość ⇒ nie asertywność, wyczulenie i obawa popełniania błędów
 4. Wycofanie ⇒ introwersja, nieświadomość bądź brak zainteresowania uczuciami innych
 5. Nieelastyczność ⇒ pozorny spokój, ale w rzeczywistości porywczość, upór i brak współpracy
 6. Zuchwałość ⇒ niezwykła pewność siebie, z poczuciem władzy i wygórowaną opinią na temat swoich kompetencji i wartości
 7. Testowanie granic ⇒ towarzyska wprawa, beztroska, lubienie ryzyka i testowania granic, potrzeba ekscytacji
 8. Teatralność ⇒ społeczna pewność siebie, oczekiwanie, by być lubianym, skłonność do gadulstwa, impulsywności oraz żądza sensacji
 9. Niekonwencjonalność ⇒ działanie i myślenie twórczo, czasami w sposób osobliwy lub dziwaczny
 10. Drobiazgowość ⇒ pedantyzm, precyzja, perfekcjonizm, zbytnia obowiązkowość i skrupulatność
 11. Oportunizm ⇒ bycie pozornie miłym przy jednoczesnej niechęci do podejmowania samodzielnych działań lub wyrażania niepopularnych opinii

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej

Warunki

Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie — nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności zarówno za pomocą PayU jak i przelewu.

Jeżeli potrzebujesz — oczywiście wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT.

Jeżeli kupujesz komplet badań (HPI + HDS +MVPI) dla jednej osoby z tej samej serii INSIGHT lub LEAD, otrzymujesz specjalny rabat. W celu zakupu należy wejść na wybraną stronę:

 • Badanie kompleksowe INSIGHT
 • Badanie kompleksowe LEAD

Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej.

Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej, a także konsultacja z certyfikowanym doradcą. F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, telefonicznie lub za pośrednictwem platform LiveWebinar, itp. Konsultacja trwa 1 godz.

Raporty przykładowe

Badania i raporty Hogana są dostępne w 43 językach, w tym oczywiście po polsku i po angielsku.

1. Seria HoganDEVELOP (w tym raporty z badań HPI Kariera, MVPI Kompas) to krótkie i przejrzyste 6-8 stronicowe raporty zawierające graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników. Raporty mają na celu zwiększenie świadomości osoby badanej w celu lepszego ukierunkowania jej kariery.

Raporty:

2. Seria raportów HoganINSIGHT (w tym raporty z badań HPI Insight, HDS Insight, MVPI Insight) są szczególnie przydatne dla średnich szczebli menedżerskich. To 15-stronicowe raporty zawierające nie tylko graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników (jak w pkt.1.), lecz także wnioski co do możliwych zachowań i prawdopodobnych reakcji otoczenia, a także zestaw pytań, pogłębiających zrozumienie wyników i ułatwiających budowanie planów działań korygujących lub rozwojowych dla tej osoby.

Raporty:

3. Seria raportów HoganLEAD (w tym raporty z badań HPI LEAD, HDS LEAD, MVPI LEAD), to 17-18 stronicowe raporty służące liderom do pełnego zrozumienia ich potencjałów i wyzwań przed nimi stojących. Zawierają – oprócz elementów uwzględnionych w raportach DEVELOP i INSIGHT – również głęboki opis osoby w kontekście pełnienia przez nią funkcji menedżerskich wraz z analizą kompetencyjną, rekomendacjami oraz wskazówkami rozwojowymi. Pomagają przywódcom uświadomić sobie, co należy zrobić, aby usprawnić zarządzanie, wykorzystując badania psychometryczne, odróżniając liderów odnoszących sukcesy, od ponoszących porażki.

Raporty: