Case Study u naszych Klientów

Projekt: Reklamacje i obsługa klienta przez telefon

Klient: Sieć sklepów sportowych

Firmą która obdarzyła nas zaufaniem w tym projekcie jest sieć sklepów sportowych, która reprezentuje nowe podejście do zarządzania organizacją polegające na tym, że pracownicy sami wybierają sobie szefa zespołu, który pełni głównie rolę mentora a decyzje i polecenia nie są w tej organizacji narzucane z góry, każdy pracownik ma swoją określoną rolę i zakres odpowiedzialności. Nie ma formalnych poleceń, zakazów i nakazów.

Czytaj więcej …

Projekt: Kompleksowy rozwój firmy

Klient: Firma budowlana

Bohaterem tego case’a jest Klient (specjalistyczna firma z branży budowlanej należąca do międzynarodowego konsorcjum; ma długoletnią tradycję w Polsce i oddziały pracujące na terenie całego kraju), z którym nasza współpraca rozpoczęła się od jednego szkolenia zrealizowanego w 2013 r. z zakresu ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI dla pracowników różnych szczebli – od dyrektora po specjalistę. Dzisiaj ta współpraca owocnie się rozwinęła i nie obejmuje tylko szkoleń, ale o tym dalej…

Projekt: Działania wspierające rekrutację wewnętrzną na stanowisko kierownicze

Klient: Agencja marketingowa

Naszym Klientem w projekcie mającym charakter doradztwa HR była agencja marketingowa specjalizująca się w kompleksowych kampaniach reklamowych obejmujących kreację WWW, Social Media, aplikacje Facebook i mobilne, produkcję video oraz performance marketing.

Jednym z projektów, który realizowaliśmy dla tej prężnie rozwijającej się Agencji były działania wspierające rekrutację wewnętrzną  więcej….

Projekt: Rozwój kompetencji zarządzania sobą w czasie

Klient: Jedna z polskich firm międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego

Naszym Klientem w dalej opisanym projekcie jest jeden z działających w Polsce zakładów z grupy należącej do dużego międzynarodowego koncernu w branży motoryzacyjnej.

Projekt rozwojowy związany z obszarem zarządzania sobą w czasie skierowane było do 4 osób – samodzielnych specjalistów z różnych działów  więcej …

Projekt: Trening indywidualny z zakresu wystąpień publicznych

Klient:Firma produkująca chemię budowlaną

Ten dwudniowy trening realizowaliśmy dla członka zarządu jednego ze światowych liderów na rynku specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu.

Zajęcia poprzedzone zostały szczegółową diagnozą potrzeb, aby jak najlepiej dopasować trening do oczekiwań osoby szkolonej, która ze względu na sprawowaną funkcję dość często występuje publicznie. Odbiorcami jej prezentacji są pracownicy lub osoby zasiadające w zarządzie organizacji.

Spotkania treningowe skupiały się na pracy nad czytaj więcej…

Projekt: Trening umiejętności menedżerskich dla kierowników średniego i wyższego szczebla – mix metod w formie warsztatów merytorycznych i gier symulacyjny

Klient: Firma z branży IT

W latach 2013-2014 dla jednej z wiodących firm na rynku oprogramowania, zajmującej się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT, zorganizowaliśmy półroczny projekt dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Obszary tematyczne, jakie zostały zrealizowane w ramach działań szkoleniowych, to sprawdź …