Kwestionariusz Hogana Motywów, Wartości i Preferencji MVPI – Raport LEAD

Badanie online z raportem i konsultacją doradczą w cenie

Kategoria:

Poznaj najważniejsze wartości, motywy działania, cele życiowe, a także preferowane środowisko pracy badanej osoby

Kwestionariusz Hogana Motywów, Wartości i Preferencji MVPI bazując na 80 latach badań i odkryć w obszarze wartości, daje obraz „wewnętrznej strony osobowości”, identyfikując to, co osoba badana chce robić w określonych sytuacjach, a także co wynika z jej tożsamości.

Wyniki – zwalidowane w ostatnich latach w ponad 100 organizacjach – wskazują, jaki typ zadań i środowiska pracy (także kultury organizacyjnej) będzie najbardziej motywujący dla badanej osoby. W rezultacie dowiadujemy się również jakie rzeczy sprawiają jej radość, w jakich okolicznościach będzie czuła się usatysfakcjonowana. Jeżeli mamy do czynienia z menedżerem, z pewnością kwestionariusz Hogana opisuje klimat, jaki będzie ta osoba jako lider kreować w zespole.

Badanie i raport z Kwestionariusza Hogana Motywów, Wartości i Preferencji MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory), które tu opisujemy, to oczywiście jeden z trzech filarów systemu Hogana obok:

Wartości zwykle funkcjonują poza naszą świadomością i mają wpływ zarówno na myśli, jak i działania. Kwestionariusz Hogana pomaga zauważyć menedżerom obszary ich nieuświadomionej stronniczości, które w rezultacie mogą mieć negatywne skutki dla nich i dla organizacji.  Dzieje się tak, ponieważ wartości stanowiąc filtry  dla postrzeganych doświadczeń, tego, co jest pożądane, a co nie, co jest dobre, a co nie, mają wpływ na podejmowane decyzje – dotyczące pracowników, projektów, planów i strategii.

Czego można się dowiedzieć z raportu MVPI:

 • Jakie osoba badana ma przekonania, powinności, ideały i najwyższe cele życiowe
 • W jaki sposób badany chciałby żyć
 • Jakie zachowania denerwują osobę badaną
 • Z jakiego rodzaju osobami badany ma ochotę współpracować i się przyjaźnić
 • Co osoba badana lubi robić.

Polecane obszary zastosowań dla badania kwestionariuszem MVPI:

1. Dopasowanie osoby do kultury organizacyjnej

Kwestionariusz Hogana przede wszystkim umożliwia upewnienie się, że przewodnie wartości, które motywują nowo zatrudnioną osobę, są spójne z powszechnie przyjętymi w kulturze organizacyjnej danej firmy. Kultura organizacyjna zazwyczaj odzwierciedla wartości właścicieli, zarządu, jak również wyższej kadry menedżerskiej. Pracownicy dobrze się czują i efektywnie wykonują swoje obowiązki, kiedy otaczająca ich kultura jest zgodna z ich wartościami, a niepokoją się i frustrują, kiedy brakuje takiego dopasowania.

2. Określenie możliwości dobrej współpracy w zespole lub przewidzenie ewentualnego konfliktu

Wyniki badania MVPI mogą pomóc w diagnozie obszarów zgodności, jak również konfliktu w zespole i stanowić dobrą podstawę w procesach budowania zespołów. Dzięki badaniu można też przewidzieć, jak będzie funkcjonował nowy menedżer w relacji z zespołem lub, czy nowy pracownik się z nim zintegruje.

3. Określenie typu przywództwa sprawowanego przez danego menedżera w stosunku do podwładnych

Badanie MVPI pokazuje, jaki styl przywództwa, jak również rodzaj środowiska pracy lider będzie kreować dla swoich podwładnych.

4. Motywowanie i nagradzanie pracowników

Raport z kwestionariusza MVPI pozwala oszacować stopień dopasowania pomiędzy wartościami danej osoby a motywatorami stosowanymi w organizacji. W efekcie daje także możliwość dopasowania specyficznie – w stosunku do określonego typu stanowisk.
Ludzie z niskimi wynikami w skali Finanse nie są np. specjalnie podatni na bodźce finansowe. Osoba z wysoką potrzebą Władzy będzie skuteczniej zmotywowana, gdy ma możliwość doprowadzania spraw do końca i wyróżnienia się ze swoimi osiągnięciami w organizacji, podczas gdy osoby z niską potrzebą Władzy są mało wrażliwe na tego typu czynniki.

5. Planowanie kariery, rozwój i coaching.

Struktura wartości wpływa na rodzaj działalności, w którym ludzie się czują dobrze lub źle, np.:

 • wysokie wyniki w Estetyce powinny skłaniać ku ścieżce kariery, dzięki której mamy możliwości kreatywnej samoekspresji
 • silne motywy Altruistyczne wskazują na niedostosowanie do pracy w instytucji finansowej, gdzie jest orientacja na profity, natomiast powinna, sugerują karierę, która daje możliwości pomagania innym
 • silna potrzeba Bezpieczeństwa wskazuje na konieczność unikania firm, czy stanowisk, gdzie podejmowanie ryzyka jest istotne
 • niski wynik w obszarze Finansów skłania do przypuszczenia, że dana osoba nie będzie raczej dobrze funkcjonować jako sprzedawca.

Kwestionariusz Hogana jest szczególnie skuteczny w przewidywaniu zarówno sukcesu zawodowego jak i satysfakcji z pracy.

Skale MVPI

Badanie składające się z 200 pytań jest przeprowadzane online, czas wypełniania to ok. 15-20 min. a wyniki wraz z raportem są dostępne zaraz po wypełnieniu.

Raport MVPI opisuje osobę badaną w ramach 10 skal:

1. Rozpoznawalność, aprobata, pochwała oraz potrzeba bycia popularnym

2. Władza, sukces, osiągnięcia oraz współzawodnictwo

3. Hedonizm, orientacja na zabawę, przyjemność oraz korzystanie z uciech

4. Altruizm, chęć pomagania innym, przyczyniania się do rozwoju lepszego społeczeństwa, opiekowania się innymi

5. Przynależność, pragnienie bycia w grupie i czerpanie przyjemności z relacji międzyludzkich

6. Tradycja, historia, duchowość, kultywowanie obrządków oraz konserwatywne wartości

7. Bezpieczeństwo, pewność, przewidywalność, porządek i poczucie kontroli nad własnym życiem

8. Finanse, przedsiębiorczość, handel, sprawy związane z biznesem oraz pieniądze

9. Estetyka, sztuka, literatura, muzyka, nauki humanistyczne, kultura

10. Nauka, wiedza, ciekawość, entuzjazm dla  technologii

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej

Warunki

? Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie – nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności przede wszystkim za pomocą PayU lub przelewu.

Jeżeli potrzebujesz – oczywiście wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT.

Jeżeli kupujesz komplet badań (HPI + HDS +MVPI) dla jednej osoby z tej samej serii INSIGHT lub LEAD, to otrzymujesz specjalny rabat – wejdź wtedy w celu zakupu na wybraną stronę:

 • Badanie kompleksowe INSIGHT
 • Badanie kompleksowe LEAD

? Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy do Twojej dyspozycji, lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej.

? Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

? Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej, a także konsultacja z certyfikowanym doradcą (F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, telefonicznie lub za pośrednictwem platform LiveWebinar, itp.) trwająca 1 godz.

Raporty przykładowe

Badania i raporty Hogana są dostępne w 43 językach, w tym oczywiście po polsku i po angielsku.

1. Seria HoganDEVELOP (w tym raporty z badań HPI Kariera, MVPI Kompas) to krótkie i przejrzyste 6-8 stronicowe raporty zawierające graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników. Raporty mają na celu zwiększenie świadomości osoby badanej w celu lepszego ukierunkowania jej kariery.

2. Seria raportów HoganINSIGHT (w tym raporty z badań HPI Insight, HDS Insight, MVPI Insight) są szczególnie przydatne dla średnich szczebli menedżerskich. To 15-stronicowe raporty zawierające nie tylko graficzne przedstawienie skal, ich definicje oraz opis uzyskanych przez osobę badaną wyników (jak w pkt.1.). Zawiera również wnioski co do możliwych zachowań i prawdopodobnych reakcji otoczenia. Jest to także zestaw pytań, pogłębiających zrozumienie wyników i ułatwiających budowanie planów działań korygujących lub rozwojowych dla tej osoby.

3. Seria raportów HoganLEAD (w tym raporty z badań HPI LEAD, HDS LEAD, MVPI LEAD), to 17-18 stronicowe raporty służące liderom do pełnego zrozumienia ich potencjałów i wyzwań przed nimi stojących. Zawierają – oprócz elementów uwzględnionych w raportach DEVELOP i INSIGHT – również głęboki opis osoby w kontekście pełnienia przez nią funkcji menedżerskich wraz z analizą kompetencyjną, rekomendacjami oraz wskazówkami rozwojowymi. Pomagają przywódcom uświadomić sobie, co należy zrobić, aby usprawnić zarządzanie dzięki wykorzystaniu badań psychometrycznych odróżniających liderów odnoszących sukcesy od liderów ponoszących porażki.

Kup produkt

Cena netto:
1620,00