Pokolenia w pracy, wyzwanie czy potencjał?

Jak efektywnie zarządzać różnorodnością w zespole

Wśród publicystów, menedżerów i specjalistów ds. HR panuje częsta praktyka klasyfikowania pracowników według pokoleń: Baby Boomers, X, Y,Z a ostatnio kolejne – Alfa. Takie podejście, które ma w założeniu pomóc w lepszym zrozumieniu motywacji, oczekiwań i zachowań pracowników, działa jednak dysfunkcyjnie i jest coraz częściej kwestionowane.

Dlaczego?

Okazuje się, że lepsze efekty w zarządzaniu osiąga się, patrząc na członków zespołu przez pryzmat ich indywidualności, zamiast dzielić na pokolenia.

Pułapki pokoleniowego podejścia – dlaczego pokoleniowe stereotypy są niebezpieczne?

Oto najważniejsze przyczyny:

1. Niejednorodność pokoleń

Po pierwsze, pokolenia nie są tak jednorodne, jak mogłoby się wydawać. W obrębie każdego pokolenia istnieją duże różnice indywidualne, związane z płcią, wykształceniem, statusem społecznym, miejscem zamieszkania itp. Dlatego generalizowanie sądów o ludziach na podstawie ich daty urodzenia prowadzi do błędnych wniosków.

2. Niebezpieczeństwo wykluczenia, ageizm, ograniczanie współpracy

Przywiązanie do stereotypów pokoleniowych może prowadzić do uproszczeń i wykluczenia. Na przykład, często mówi się, że pokolenie Z jest „bardziej narcystyczne i niechętne do pracy” niż starsze pokolenia. Takie stwierdzenia mogą prowadzić do dyskryminacji w miejscu pracy, negatywnie nastawiać ludzi wobec siebie i utrudniać zbudowanie pozytywnych relacji między osobami w różnym wieku. To utrudnia współpracę między nimi.

3. Konflikty, frustracja i załamanie motywacji

Podziały pokoleniowe mogą prowadzić do konfliktów i niezrozumienia. Kiedy ludzie są oceniani na podstawie wieku, a nie na podstawie swoich zachowań i prezentowanych kompetencji może to prowadzić do konfliktów i frustracji oraz niszczyć motywację.

4. Ograniczenia w kreatywności

Patrzenie przez stereotypy pokoleniowe może ograniczać kreatywność zgodnie z zasadą samospełniającej się przepowiedni – tzw. efekt Golema.

Jak efektywnie zarządzać różnorodnym zespołem osób w różnym wieku: kluczowe wskazówki

Zamiast dzielić zespół na pokolenia, powinniśmy skupić się na rozpoznaniu i odpowiednim dostosowaniu do indywidualnych cech i potrzeb każdego pracownika. Oto kilka wskazówek, jak zarządzać takim zespołem:

1. Skup się na ludziach

Przede wszystkim warto postrzegać każdą osobę jako unikalną jednostkę. To umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników powinny być kluczowe, a nie data ich urodzenia. Tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniony i respektowany, jest niezmiernie ważne.

2. Buduj relacje

Poznaj swoich pracowników i daj im poznać siebie. Dowiedz się i staraj zrozumieć, co jest dla nich ważne i jakie są ich cele zawodowe.

3. Otwórz się na feedback

Zachęcaj pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami. Słuchaj ich uważnie i reaguj na ich potrzeby. Buduj kulturę feedbacku dbając, by informacja zwrotna zachodziła w obie strony.

4. Działaj  elastycznie

Różne osoby mają różne potrzeby, wartości, motywacje i style pracy. Potrzebujesz je poznać – tu mogą Ci pomóc badania potencjału i równe narzędzia, np. DISC D3, FRIS lub HOGAN. A następnie działaj elastycznie, dostosowując swoje podejście do potrzeb każdego pracownika.

5. Dbaj o poczucie przynależności

Stwórz w pracy pozytywne środowisko, w którym każdy czuje się doceniony i respektowany.

Dlaczego warto inwestować w różnorodność?

Różnorodność tworzy bogactwo. To różnorodność doświadczeń, umiejętności, talentów i perspektyw może napędzać innowacje, kreatywność i produktywność, przynosząc wiele korzyści:

  1. Różne perspektywy i doświadczenia mogą prowadzić do nowych pomysłów i rozwiązań.
  2. Lepsza obsługa klienta, ponieważ zróżnicowany zespół może lepiej zrozumieć potrzeby klientów z różnych środowisk
  3. Większy udział pracowników  dzięki stworzeniu inkluzywnego środowiska pracy, co zachęca do większego zaangażowania.
  4. Lepsze wyniki finansowe, o czym świadczą dane, że  firmy z różnorodną kadrą zarządzającą częściej osiągają wyższe zyski.

Wnioski – dlaczego warto postawić na różnorodność i indywidualne podejście

Zarządzanie różnorodnym zespołem, w tym także ze względu na wiek, to nie tylko wyzwanie, ale także szansa i siła napędowa. Szybciej mogą pojawić się innowacje, kreatywność i produktywność. Tworzymy środowisko pracy, które jest bardziej satysfakcjonujące i sprzyja efektywności, więc, zamiast unikać różnorodności i wkładać ludzi do szufladek, np. pokoleniowych, powinniśmy ją przyjąć i wykorzystać.

O autorze

Anna Podgórska

Ekspertka zarządzania, komunikacji i skuteczności osobistej, CEO Homo Creatore. Posiada ponad 20 lat praktyki menedżerskiej, trenerskiej i doradczej, które przekłada na sukcesy swoich klientów. Mając doświadczenie jako wykładowczyni na studiach Executive MBA na ALK i posiadając certyfikaty DISC D3, FRIS i HOGAN, pomaga optymalnie wykorzystać potencjał ludzi i zespołów.

Polecane szkolenie: