Test DISC D3 wersja Max = DISC, PowerDISC, TEAMS, VALUES, BAI

Kategoria:

Dowiedz się więcej dzięki pełnemu (Max) badaniu zestawem testów DISC D3

DISC D3 w wersji Max to zestaw 4. kwestionariuszy analitycznych wraz z 5. kompleksowymi raportami obejmującymi następujące obszary: 1. Style Zachowania DISC + 2. Skuteczny Lider PowerDISC + 3. Role Zespołowe TEAMS + 4. Wartości VALUE + 5. Postawy BAI.

Dodatkowo DISC D3 w wersji Max zawiera:

 • bogate wyjaśnienia poszczególnych czynników i przybliżenie innych możliwych do uzyskania w teście wyników (oprócz opisu wyników osoby badanej)
 • wskazówki do komunikowania się z innymi w związku z indywidualnym stylem badanej osoby
 • plan działania i doskonalenia umiejętności interpersonalnych osoby badanej w formie specjalnych ĆWICZEŃ ROZWOJOWYCH.

Jeżeli do badania z raportem została zakupiona SESJA DORADCZA PREMIUM, to umawiamy osobę, dla której sporządzany jest raport, na spotkanie z doradcą (1 godz.):

Kup sesję konsultacyjną PREMIUM

Jakie informacje znajdziesz w 5. kompleksowych raportach sporządzonych na podstawie baterii testów DISC D3 w wersji Max:

test kompetencji DISC1. Raport DISC pokazuje preferowany styl zachowania osoby badanej

Jest to kwestionariusz przybliżający sposób percepcji środowiska otaczającego osobę badaną (jako przyjaznego, czy antagonistycznego) oraz jej decyzje co do odpowiedniego zachowania się wobec tego środowiska (aktywnie lub ostrożnie).

W tym kwestionariuszu diagnozuje się również typowe zachowanie danej osoby w sytuacji naturalnej oraz pod presją a także bada się, czy ta osoba przybiera inną „maskę” w pracy. Wyróżniamy w nim 4 możliwe style zachowania, które tworzą akronim nazwy tej metody:

D = Dominant (Styl Dominujący), I = Influencing (Styl Wpływowy), S = Steady (Styl Stały), C = Compliance (Styl Sumienny).

Każdy człowiek potrafi się zachowywać zgodnie ze wszystkimi 4 stylami, ale przejawia je z różną intensywnością. I właśnie określeniem najczęściej stosowanych przez badaną osobę stylów oraz intensywności ich stosowania zajmuje się test kompetencji DISC.

Raport z testu DISC zawiera informacje na temat:

 • zestawu najczęściej przejawianych przez daną osobę zachowań: naturalnie, publicznie (w pracy) i pod presją
 • szczegółowej specyfiki stylu zachowania badanej osoby
 • jej motywatorów, oczekiwań i obaw
 • idealnego środowiska pracy i odpowiedniego zakresu zadań dla tej osoby
 • preferowanego stylu komunikacji do i ze strony badanego
 • reakcji na presję przejawianej przez badaną osobę
 • wartości dla zespołu wnoszonej przez badanego
 • wskazówek rozwojowych dla badanej osoby w relacji ze sobą i innymi

PowerDISC2. Raport PowerDISC™ pokazuje mocne strony w byciu skutecznym liderem

Dowiesz się z tego raportu:

 • jakie są potencjalne mocne strony osoby badanej jako lidera
 • jakie aspekty jej stylu zachowania wymagają ewentualnego rozwoju

Zawarte są w tym raporcie informacje  dotyczące następujących obszarów funkcjonowania lidera:

Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności

 

TEAMS role zespołowe3. Raport TEAMS pokazuje role zespołowe

Ten kwestionariusz mierzy poziom preferencji danej osoby do pełnienia w zespole określonych ról.

Role w badaniu TEAMS zostały wyłonione zgodnie z podstawowymi funkcjami grupy niezbędnymi do tego, by grupa zrealizowała zadania i osiągnęła swoje cele. Człowiek może preferować pełnienie więcej niż jednej roli w zespole.

Raport omawia:

 • 2 najbardziej preferowane przez daną osobę role
 • charakterystykę zachowania w każdej roli – atuty oraz potencjalne ograniczenia, z którymi warto pracować

To doskonały punkt wyjścia do pracy związanej z doskonaleniem Twojego zespołu, ponieważ, jeżeli poddamy badaniu wszystkich członków danego zespołu, to możemy zobaczyć, które role w nim dominują, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

Role, które wyróżniamy w badaniu TEAMS:

 • T (Theorist) = KREATOR⇒ twórca kreatywnych, nieszablonowych rozwiązań, generator pomysłów, wizjoner
 • E (Executor) = REALIZATOR ⇒przestrzegający procedur i planów wykonawca zadań, ustanawia standardy, implementuje rozwiązania
 • A (Analyzer) = ANALITYK ⇒praktyczny organizator dbający o jakość, udoskonala narzędzia i procesy, waży ryzyko z efektami
 • M (Manager) = KOORDYNATOR ⇒ dyplomata, który buduje i organizuje zespół, wyznacza cele i nadzoruje realizację zadań, znajdując złoty środek
 • S (Strategist) = STRATEG ⇒ upraszcza koncepcje i „sprzedaje” pomysły, tworzy rozwiązania możliwe do realizacji, łatwo rozwiązuje problemy i rozplanowuje pracę

 

wartości DISC VALUES4. Raport VALUES ujawnia system wartości stanowiących kryteria decyzji

Jest to kwestionariusz mierzący wewnętrzny system wartości badanego, jego ideały i ukryte motywatory. Wartości podlegające badaniu stanowią podstawę decyzji mających zasadniczy wpływ na życie prywatne i zawodowe, wpływają na zachowania ludzi. Każdy z nas ma potrzebę realizacji tych wszystkich wartości w różnym stopniu i badanie pokazuje, które z nich są najważniejszymi kryteriami podejmowania właśnie naszych decyzji. Wartości są zakorzenione głęboko w naszej podświadomości i nierzadko pytani wprost nie potrafimy ich zwerbalizować.

Wyróżniane w badaniu VALUES wartości to:

 • L (Loyalty) = LOJALNOŚĆ = dbanie o tradycję i obowiązujące zasady, poszanowanie autorytetów, przestrzeganie odpowiedzialnego stylu życia, angażowanie się w relacje i pracę zgodnie z osobistymi przekonaniami
 • E (Equality) = RÓWNOŚĆ = dbanie o możliwość autoekspresji i samorealizacji przy poszanowaniu indywidualności innych ludzi, budowanie przyjacielskich relacji z zachowaniem własnej swobody i osobistej satysfakcji, oczekuje równych zadań i przywilejów bez żadnych wyjątków
 • P (Personal Freedom) = NIEZALEŻNOŚĆ = poszerzanie granic wolności osobistej w kreatywny sposób, by zapewnić sobie samorealizację, działać wg swoich zasad, zaspokoić aspiracje i wyrazić swój indywidualizm
 • J (Justice) = UCZCIWOŚĆ / SPRAWIEDLIWOŚĆ = myślenie przez pryzmat innych ludzi i wspólnego dobra, aby zapewnić wszystkim uczciwe i praktyczne rozwiązania („złoty środek”, win-win), żeby w grupie zapanowała zgoda

Na podstawie wyników z tego badania możemy lepiej rozumieć podejście do pracy badanej osoby, styl jej komunikacji, sposób współpracy z innymi, to co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz, czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną i zaangażowaną.

 

DISC BAI ukryte postawy5. Raport BAI uświadamia postawy i wewnętrzne motywatory do działania

Ten kwestionariusz mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy, czyli wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: „co daną osobę wewnętrznie motywuje, co jest jej pasją, daje jej poczucie spełnienia i satysfakcję z tego, co robi?”. Postawy stanowią klucz do ustalania priorytetów w życiu. Nasze zachowania – obserwowane przez DISC – wynikają z ukrytych postaw.

Wewnętrzne motywatory wyróżniane w badaniu BAI:

 • I (Inner Awareness / Spiritual) = WEWNĘTRZNY SPOKÓJ = dążenie do spokoju, harmonii i działania ze swoim systemem wartości, szukanie głębszego sensu i znaczenia
 • S (Social / Humanitarian)= SOLIDARNOŚĆ = pragnienie pomagania innym, dbanie o zabezpieczanie interesów potrzebujących czasem bardziej, niż o własne
 • P (Power / Political) = WPŁYW = potrzeba wpływania na innych, aby kreować nowe rozwiązania, zasady, opinie lub zachowania i być docenionym publicznie
 • E (Economic / Tangible) = EKONOMIA = dążenie do szybkiego osiągania mierzalnych, praktycznych rezultatów, w tym też celów finansowych, bo pieniądze mogą być dla tej osoby miernikiem sukcesu
 • A (Artistic / Innovative) = ARTYZM = potrzeba do wyrażania siebie i swojej kreatywności, szukanie harmonii i piękna w każdym rozwiązaniu, innowacyjność
 • K (Knowledge / Proficiency) = WIEDZA = dążenie do poznania i zrozumienia jak jest, dochodzenia do prawdy i zgłębiania zagadnień, które tę osobę interesują, niekoniecznie związane z praktycznym wykorzystywaniem

Zobacz przykładowy raport DISC D3 w wersji Max i zamów podobny na swoje potrzeby =>

 

Przykładowy raport DISC D3 w wersji Max

Warunki

👉 Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie – nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności za pomocą PayU lub przelewu, jeżeli potrzebujesz – wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT. Jeżeli potrzebujesz wyjaśnień lub pomocy – napisz lub zadzwoń do nas.

👉 Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej .

👉 Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

👉 Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line oraz przesłanie w formie elektronicznej opisanych wyżej raportów. Cena obejmuje również mailowe lub telefoniczne (do ok.15 min.) podstawowe wyjaśnienie zagadnień związanych z badaniem. W tej cenie nie jest zawarta usługa konsultacyjno-doradcza. Zawsze możesz zamówić u nas konsultację PREMIUM z certyfikowanym doradcą.

👉 Konsultacja PREMIUM  z certyfikowanym doradcą

Jeżeli do badania została zakupiona pełna sesja doradcza PREMIUM, to umawiamy się z osobą badaną na spotkanie z certyfikowanym doradcą (F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, FaceTime lub Skype) trwające min. 1 godzinę.

Jeżeli jeszcze nie masz zamówionej sesji konsultacyjnej PREMIUM z doradcą, to najlepiej możesz zrobić to teraz!

Kup sesję konsultacyjną PREMIUM

 

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Certyfikowany doradca metod badania potencjału i wsparcia HR: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN. Zajmuje się od kilkunastu lat stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji.

Założycielka i CEO Centrum Homo Creatore, menedżer, doradca i trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK.

Kup produkt

Cena netto:
340,00