Cena 7 920 zł netto dotyczy całej programu Akademii, opisanego dalej
Daty najbliższych sesji szkoleniowych w 2023 r.:
7 – 8 marca   |   4 – 5 kwietnia   |   9 – 10 maja

 

Akademię Menedżera możemy także zrealizować jako projekt zamknięty - dopasowany do firmy.

Informacje o kursie Akademia Menedżera:

To trwający 3 miesiące projekt realizowany 2 razy w roku: marzec – maj oraz październik – grudzień. Mamy potwierdzoną skuteczność dzięki kolejnym edycjom kursu realizowanym od 2017 roku. Dostajesz wiedzę sprawdzoną w praktyce.

Oprócz 3 szkoleń menedżerskich Akademia zawiera indywidualną diagnozę potencjału liderskiego każdej z uczestniczących osób oraz badanie jej potrzeb – od tego zaczynamy wspólną pracę.

Program Akademia Menedżera jest najlepszym wyborem dla osób pełniących role:

  • menedżera
  • osoby kierującej obszarem HR
  • lidera, kierownika projektu
  • zastępców kadry menedżerskiej
  • właścicieli firm
  • twórców startupów

Jeżeli potrzebujesz praktycznego podejścia stawiającego na rozwój Twój, a także współpracowników, zarządzania opartego o współpracę  w zespole i wierzysz, że ambicja i wyzwania są motorem sukcesu, to ten program jest dla Ciebie.

Same szkolenia menedżerskie to za mało!
Wybierz naszą Akademię, ponieważ daje skuteczne rozwiązanie i kompleksowe odpowiedzi na wyzwania stojące przed osobami kierującymi zespołem.
Łatwiej osiągniesz swoje cele, unikniesz wielu błędów i ślepych uliczek zarządzania.

Korzyści, jakie przynosi uczestnikom program szkolenia Akademii Menedżera:

1. INDYWIDUALNA DIAGNOZA I DORADZTWO DLA UCZESTNIKÓW – WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI I OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI LIDERA

Akademia to przede wszystkim wartościowa analiza profilu osobowego uczestnika z wykorzystaniem sprawdzonych i certyfikowanych metod, których wyniki i raporty zostaną omówione z trenerem w trakcie indywidualnych konsultacji:

 • DISC D3™ = DISC + TEAMS + VALUES + BAIROZSZERZONY KWESTIONARIUSZ STANOWIĄCY BATERIĘ AŻ 4 TESTÓW I ZAWIERAJĄCY 6 RAPORTÓW NA 34 STRONACH!
  Jeżeli chcesz poznać styl komunikacji, sposób budowania relacji w zespole, strukturę motywacji, role zespołowe, rodzaj potencjału menedżerskiego i przywódczego, a także motywy i wartości swoich działań oraz współpracowników – zapewni to DISC D3™
 • FRIS® NOWOCZESNE POLSKIE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWE
  Jest oparte na rzetelnych badaniach naukowych i trafnie opisuje naturalny STYL MYŚLENIA i STYL DZIAŁANIA człowieka jako właściwości umysłu. Są one stałe – jak Styl Myślenia lub podlegają niewielkim modyfikacjom – jak Styl Działania.

2. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE NASTAWIONE NA BUDOWANIE AKTYWNYCH POSTAW I WZMACNIANIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Dołączając do Akademii, bierzesz udział w 3 szkoleniach menedżerskich, a każde z nich odbywa się w formie 2 – dniowej sesji warsztatowej (razem 6 dni szkoleniowych). Celem programu jest wykształcenie nawyków i postaw lidera, wobec czego odbywają się w kilkutygodniowych odstępach, aby utrwalać zdobytą wiedzę i  kształtować nawyki.

I. Sesja: SKUTECZNY MENEDŻER – LIDER, czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

II. Sesja: TAJNIKI, METODY I NARZĘDZIA MOTYWACJI, czyli jak uaktywniać i wspierać odpowiedzialność, zaangażowanie, a także lojalność członków zespołu

III. Sesja: ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA, czyli konstruktywna informacja zwrotna, ocenianie i rozmowy w trudnych sytuacjach bez tajemnic

Co wyróżnia naszą Akademię Menedżera 3.0 na tle innych programów?

  • Na zajęciach rozpatrujemy  przypadki indywidualne. Każde szkolenie uwzględnia Twoje potrzeby i oczekiwania dzięki konsultacji indywidualnej i pracy w małych grupach.
  • Po każdym module tematycznym dokonasz podsumowania, a zdobyte umiejętności pozwolą Ci szybko wprowadzić zmiany.
  • W trakcie szkoleń stosowane są aktywne formy pracy: dyskusje, gry, mini-wykłady interaktywne, prace nad case’ami, a także ćwiczenia symulacyjne z rolami.
  • Dostajesz pakiet konkretnych, praktycznych narzędzi i technik, które możesz już wdrażać po każdym module.
  • Akademia Menedżera to networking szyty na miarę.  Możliwość wymiany doświadczeń i implementowania doskonałych praktyk liderskich.

3. INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO: COACHING – KONSULTACJE – E-MENTORING

Każdy z uczestników Akademii ma okazję zbudować swój Indywidualny Plan Rozwoju Menedżerskiego i uzyskać wparcie trenera w jego realizacji w ramach bieżącego e-mentoringu przez cały czas trwania Projektu, a także wsparcie w ciągu roku od zakończenia programu w zakresie wprowadzania zmian. Naszą niepisaną misją jest tworzenie świata liderów zaangażowanych i zmieniających postawy. Jesteśmy dla Ciebie!

Akademia Menedżera to ponad 52 godziny intensywnej pracy w trakcie zajęć, a także spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo własna praca wdrożeniowa uczestnika między zajęciami i z literaturą.

4. TRENER Z WIELOLETNIĄ PRAKTYKĄ MENEDŻERSKĄ

Zajęcia w ramach AKADEMII są autorskimi opracowaniami, przygotowanymi przez Annę Podgórską założycielkę HOMO CREATORE. To trenerka, która przez ponad 20 lat miała ogromny udział w poprawie pracy wielu organizacji, wspierając rozwój licznych liderów.

5. NA KAŻDYM SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO DOBRANĄ DO TEMATYKI I WSPIERAJĄCĄ DALSZY ROZWÓJ KSIĄŻKĘ – Z OBSZARU AKTUALNEJ LITERATURY FACHOWEJ

Czy wiesz, że Liderzy Przyszłości czytają przynajmniej 50 książek rocznie? W ramach programu uczestnicy otrzymają min. 3 aktualne i najbardziej wartościowe  pozycje książkowe, jako literaturę uzupełniającą do studiowania między sesjami. Wiedzę z książek polecanych przez najlepszych menedżerów i praktyków biznesu wykorzystasz również na zajęciach. To bardzo cenne źródło pomysłów, przykładów i inspiracja do własnych poszukiwań.

Zapisz się na Akademię Menedżera, jeśli:

 1. Chcesz podążać za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu opartymi na pozytywnej współpracy i konstruktywnej komunikacji
 2. Potrzebujesz lepiej zarządzać sobą, zespołem i efektywnie udzielać informacji zwrotnej nie wywołując strachu przed spotkaniem u Ciebie u Twoich współpracowników
 3. Pragniesz poznać nowe metody skutecznego motywowania i wzmacniania pozytywnych postaw
 4. Chcesz się  dowiedzieć, jak sobie radzić z systemami ocen okresowych i jak różne podejścia do przekazywania informacji zwrotnej wpływają na motywację i zaangażowanie pracowników
 5. Dążysz do podniesienia w swoim zespole poczucia odpowiedzialności, wspólnoty i zaangażowania
 6. Masz otwartą głowę i odwagę na zmiany, nową jakość w zarządzaniu zespołem i organizacją

Co jeszcze zyskasz dzięki Akademii Menedżera:

 1. Dostajesz narzędzia, dzięki którym określisz swój potencjał osobowości, styl komunikacji i główne motywatory – swoje, a także członków zespołu i  partnerów biznesowych. To pozwoli zbudować zespół marzeń
 2. Akademia Menedżera to początek Twojej drogi, na której zaczniesz wykorzystywać swoje mocne strony, zamiast frustrować się słabszymi
 3. Zarządzanie potencjałem i relacjami w zespole stanie się satysfakcjonujące i łatwiej osiągniesz zamierzone cele
 4. Czy komunikacja asertywna i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy spędza Ci sen z powiek? Podczas Akademii otrzymujesz autorskie narzędzia skonstruowane na bazie lat doświadczeń, wspierające i na nowo budujące wartość komunikacji
 5. Znajdziesz i wzmocnisz osobisty styl przywództwa, a także docenisz swoje cechy lidera.

Współczesne organizacje ulegają szybkim przeobrażeniom – menedżerowie stają wobec wyzwań związanych ze zmianami pokoleniowymi osłabieniem skuteczności dotychczasowych metod motywowania i zmianami organizacyjnymi wymuszonymi przez pandemię, rewolucję technologiczną, czy AI.

Konieczność poszukiwania rozwiązań budujących nową jakość pracy w zespole i wyższy poziom zaangażowania stała się codziennością. Kluczem do sukcesu okazuje się postawa i umiejętności osoby pełniącej rolę menedżera, która potrafi właściwie korzystać z narzędzi komunikacyjnych, inspiruje, wspiera, motywuje. Dodatkowo stwarza warunki do przejawiania coraz większej odpowiedzialności i samodzielności przez członków zespołu.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym
Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Opinie o szkoleniu

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS i HOGAN.

Programy szkolenia dla menedżerów

SESJA I. SKUTECZNY MENEDŻER

czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

 1. Określanie potencjału uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie metody DISC D3 (styl komunikacji, strategie podejmowania decyzji, preferowane role zespołowe, wartości i przekonania motywujące)
 2. Porażka i sukces, czyli dlaczego nie ma sukcesów bez porażek, a także jak sobie z nimi konstruktywnie radzić
 3. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie energią zespołu
 4. Styl Myślenia i Styl Działania, czyli czego możesz się dowiedzieć o sobie jako liderze oraz o swoim zespole i jak to przekuć na lepszą współpracę dzięki metodzie FRIS®
 5. Wyzwania i możliwe rozwiązania dla menedżerów w różnych typach organizacji w kontekście wartości oraz preferowanych tendencji w modelu osobowości

zobacz szczegółowy program SESJI I.

SESJA II.

TAJNIKI, METODY I NARZĘDZIA MOTYWACJI, czyli jak uaktywniać i wspierać odpowiedzialność, zaangażowanie oraz lojalność członków zespołu

 1. Mechanizmy motywacji, czyli co zrobić, aby ludzie się naprawdę zaangażowali w swoją pracę
 2. Czynniki wpływające na współczesne organizacje determinujące zmianę form pracy i sposobów zarządzania
 3. Konstruktywna komunikacja w pracy menedżera w ramach triady: Szacunek – Uprzejmość – Stanowczość
 4. Konstruktywna komunikacja budująca mosty
 5. Jak poradzić sobie z demotywującym efektem tradycyjnych systemów ocen okresowych i zbudować skuteczny system nastawiony na realizację celów
 6. W kierunku odpowiedzialności i większej autonomii współpracowników – utopia, czy realia
 7. Budowanie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności z Akademii Menedżera 3.0

zobacz szczegółowy program SESJI II.

SESJA III.

ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA, czyli konstruktywna informacja zwrotna, ocenianie i rozmowy w trudnych sytuacjach bez tajemnic

 1. Wyzwania związane ze stylem komunikowania się stojące przed menedżerami we współczesnych organizacjach
 2. Zaawansowana komunikacja menedżerska jako klucz do wspierania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu
 3. Jak budować porozumienie i relacje z członkiem zespołu?
 4. Specjalistyczne narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w praktyce menedżerskiej
 5. W jaki sposób wykorzystać komunikację angażującą w codziennym zarządzaniu zespołem w różnych sytuacjach

zobacz szczegółowy program SESJI III.

Co wchodzi w cenę pakietu Akademii Menedżera:

 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy profilu osobowego następującymi kwestionariuszami: baterią 4 testów DISC D3 (zawierającą kwestionariusze: DISC, TEAMS, VALUES oraz BAI), a także FRIS Styl Myślenia i Działania
 2. Pisemne raporty z tych badań oraz konsultacyjna rozmowa z doradcą wyjaśniająca wnioski z otrzymanych wyników oraz wsparcie w przygotowaniu indywidualnego programu rozwojowego
 3. 3 x 2 dni sesje szkoleń menedżerskich odbywające się stacjonarnie z częstotliwością ok. raz na miesiąc
 4. Zadania wprowadzające i rozwojowe przed i po każdej z 3 sesji szkoleniowych
 5. E-mentoring z trenerem w trakcie trwania całej Akademii i 12 miesięcy po jego zakończeniu
 6. Jedną konsultację / coaching indywidualny z trenerem
 7. Catering na przerwy kawowe i obiad dla każdego uczestnika w trakcie trwania zajęć szkoleniowych
 8. Materiały szkoleniowe i ćwiczenia na każde z 3 szkoleń
 9. 3 aktualne pozycje książkowe z literatury fachowej
 10. Dyplomy ukończenia AKADEMII

czyli łącznie ok. 52 godziny pracy z trenerem plus praca własna uczestnika.

Warunki

MIEJSCE:

Sale w Warszawie – przed szkoleniem zostanie uczestnikom podane dokładne miejsce.

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 9.30 – 9.45 rejestracja uczestników
 • 9.45 – 10.00 catering przed szkoleniem
 • 10.00 – 11.45 część merytoryczna szkolenia
 • 11.45 – 12.00 catering: przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.30 część merytoryczna szkolenia
 • 13.30 – 14.15 przerwa na lunch
 • 14.15 – 15.45 część merytoryczna szkolenia
 • 15.45 – 16.00  catering: przerwa kawowa
 • 16.000 – 17.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej