Mapowanie potencjału sprzedażowego osoby i zespołu to droga do sukcesów dzięki trafnemu dopasowaniu zadań, ról, odpowiedzialności, a także sposobu komunikowania się i motywacji

DISC D3 w wersji Sales Max to zestaw 4. kwestionariuszy analitycznych wraz z 6. kompleksowymi raportami obejmującymi następujące obszary: 1. Style Zachowania DISC + 2. DISCSales (Raport profilu sprzedażowego) + 3. Skuteczny Lider PowerDISC + 4. Role Zespołowe TEAMS + 5. Wartości VALUE + 6. Postawy BAI

DISC D3 zawiera w cenie trwającą minimum 1 godz. sesję z certyfikowanym doradcą.

Czas konsultacji można, zależnie od ustaleń dokonanych z Klientem lub firmą zamawiającą badanie, podzielić odpowiednio do potrzeb i celu badania. Może to być spotkanie, w trakcie którego doradca odpowie na pytania przedstawicieli firmy (np. szefa osoby badanej, czy HR) oraz sesja konsultacyjna z osobą badaną.

DISC D3 w wersji Sales Max zawiera:

 • bogate wyjaśnienia poszczególnych czynników i przybliżenie innych możliwych do uzyskania w teście wyników (oprócz opisu wyników osoby badanej)
 • plan działania i doskonalenia umiejętności interpersonalnych osoby badanej w formie specjalnych ĆWICZEŃ ROZWOJOWYCH
 • opis indywidualnego instynktownego stylu sprzedaży badanej osoby – jej mocne i słabe strony, a także główne atrybuty
 • przegląd najlepszych sposobów motywowania oraz zarządzania różnymi stylami sprzedaży
 • porady, jak zwiększyć sprzedaż biorąc pod uwagę styl danego klienta
 • porady, jak badana osoba może najlepiej porozumiewać się z różnymi typami klientów
 • SESJĘ DORADCZĄ PREMIUM (1 godz.)

Jakie informacje znajdziesz w 6. kompleksowych raportach sporządzonych na podstawie baterii testów DISC D3 w wersji Sales Max:

 

test kompetencji DISC1. Raport DISC pokazuje preferowany styl zachowania osoby badanej

Jest to kwestionariusz przybliżający sposób percepcji środowiska otaczającego osobę badaną (jako przyjaznego, czy antagonistycznego) oraz jej decyzje co do odpowiedniego zachowania się wobec tego środowiska (aktywnie lub ostrożnie).

W tym kwestionariuszu diagnozuje się również typowe zachowanie danej osoby w sytuacji naturalnej oraz pod presją, a także bada się, czy ta osoba przybiera inną „maskę” w pracy. Wyróżniamy w nim 4 możliwe style zachowania, które w rezultacie tworzą akronim nazwy tej metody: D = Dominant (Styl Dominujący), I = Influencing (Styl Wpływowy), S = Steady (Styl Stały), C = Compliance (Styl Sumienny).

Każdy człowiek potrafi się zachowywać zgodnie ze wszystkimi 4 stylami, ale przejawia je z różną intensywnością. I właśnie określeniem najczęściej stosowanych przez badaną osobę stylów oraz intensywności ich stosowania zajmuje się test kompetencji DISC.

Raport z testu DISC zawiera informacje na temat:

 • zestawu najczęściej przejawianych przez daną osobę zachowań: naturalnie, publicznie (w pracy) i pod presją
 • szczegółowej specyfiki stylu zachowania badanej osoby
 • jej motywatorów, oczekiwań i obaw
 • idealnego środowiska pracy i odpowiedniego zakresu zadań dla tej osoby
 • preferowanego stylu komunikacji do i ze strony badanego
 • reakcji na presję przejawianej przez badaną osobę
 • wartości dla zespołu wnoszonej przez badanego
 • wskazówek rozwojowych dla badanej osoby w relacji ze sobą i innymi

 

DISC Sales2. Raport DISC Sales pokazuje preferowany styl zachowania osoby badanej w sprzedaży

Raport DISC Sales zawiera informacje istotne z punktu widzenia efektywności sprzedaży badanej osoby:

 • informacje na temat mocnych i słabszych stronach stylu sprzedaży DISC u osoby badanej
 • informacje, jak rozpoznawać style DISC u klientów i jak najefektywniej sprzedawać różnym typom klientów

Raport DISCSales posiada też informacje istotne dla sprzedawcy lub szefa zespołu sprzedaży:

 • Jakiej motywacji potrzebują osoby o konkretnym stylu sprzedaży, aby osiągać jeszcze lepsze efekty
 • Szczegółowe sugestie, jak najlepiej motywować i zarządzać osobami posiadającymi styl sprzedaży DISC taki, jak osoba badana

 

PowerDISC3. Raport PowerDISC™ pokazuje mocne strony w byciu skutecznym liderem

Dowiesz się z tego raportu:

 • jakie są potencjalne mocne strony osoby badanej jako lidera
 • jakie aspekty jej stylu zachowania wymagają ewentualnego rozwoju

Zawarte są w tym raporcie informacje  dotyczące następujących obszarów funkcjonowania lidera:

Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności

 

TEAMS role zespołowe4. Raport TEAMS pokazuje role zespołowe

Ten kwestionariusz mierzy poziom preferencji danej osoby do pełnienia w zespole określonych ról.

Role w badaniu TEAMS zostały wyłonione zgodnie z podstawowymi funkcjami grupy niezbędnymi do tego, by grupa zrealizowała zadania i osiągnęła swoje cele. Człowiek może preferować pełnienie więcej niż jednej roli w zespole.

Raport omawia:

 • 2 najbardziej preferowane przez daną osobę role
 • charakterystykę zachowania w każdej roli – atuty oraz potencjalne ograniczenia, z którymi warto pracować

To doskonały punkt wyjścia do pracy związanej z doskonaleniem Twojego zespołu, ponieważ, jeżeli poddamy badaniu wszystkich członków danego zespołu, to możemy zobaczyć, które role w nim dominują, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

Role, które wyróżniamy w badaniu TEAMS to: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg

 

wartości DISC VALUES5. Raport VALUES ujawnia system wartości stanowiących kryteria decyzji

Jest to kwestionariusz mierzący wewnętrzny system wartości badanego, jego ideały i ukryte motywatory. Wartości podlegające badaniu stanowią podstawę decyzji mających zasadniczy wpływ na życie prywatne i zawodowe, wpływają na zachowania ludzi. Każdy z nas ma potrzebę realizacji tych wszystkich wartości w różnym stopniu i badanie pokazuje, które z nich są najważniejszymi kryteriami podejmowania właśnie naszych decyzji. Wartości są zakorzenione głęboko w naszej podświadomości i nierzadko pytani wprost nie potrafimy ich zwerbalizować.

Wyróżniane w badaniu VALUES wartości to: Lojalność, Równość, Niezależność, Uczciwość / Sprawiedliwość

Na podstawie wyników z tego badania możemy lepiej rozumieć podejście do pracy badanej osoby, styl jej komunikacji, sposób współpracy z innymi, to co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz, czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną i zaangażowaną.

 

DISC BAI ukryte postawy6. Raport BAI uświadamia postawy i wewnętrzne motywatory do działania

Ten kwestionariusz mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy, czyli wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: „co daną osobę wewnętrznie motywuje, co jest jej pasją, daje jej poczucie spełnienia i satysfakcję z tego, co robi?”. Postawy stanowią klucz do ustalania priorytetów w życiu. Nasze zachowania – obserwowane przez DISC – wynikają z ukrytych postaw.

Wewnętrzne motywatory wyróżniane w badaniu BAI to: Wewnętrzny Spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza

 

Przykładowy raport DISC D3 w wersji Sales MAX

Warunki

Zakup testów

Możesz zamówić więcej niż jedno badanie – nie ma ograniczenia w liczbie zakupionych tą drogą testów. Testy kupujesz za pomocą czerwonego przycisku: „Dodaj do koszyka”. Możesz tam wybrać opcję płatności zarówno za pomocą PayU jak i przelewu. Jeżeli potrzebujesz – oczywiście wystawimy i prześlemy Ci fakturę  proforma a po dokonaniu płatności fakturę VAT. Jeżeli potrzebujesz wyjaśnień lub pomocy – napisz lub zadzwoń do nas.

Realizacja badania

W ciągu 1 doby od wpływu na konto kwoty związanej z dokonaniem zakupu (liczonej w dni robocze)  kontaktujemy się z Tobą i na podany adres skrzynki mailowej przesyłamy Tobie lub  – przy zakupie większej liczby testów – wskazanym osobom badanym link wraz z zaproszeniem i instrukcją wypełniania do platformy testowej.

Raport z wynikami badania

Po wykonaniu przez osobę badaną testu w ciągu następnego dnia roboczego przesyłamy jej mailem raport z wynikami.

Co zawiera się w cenie zakupu

W ramach ceny podanej na tej stronie mieści się dostęp do testu on-line, przesłanie raportu w formie elektronicznej, a także konsultacja z certyfikowanym doradcą. F2F możliwe w naszej siedzibie w Warszawie, telefonicznie lub za pośrednictwem platform LiveWebinar, itp. Konsultacja trwa 1 godzinę.

Doradca

Anna PodgórskaAnna Podgórska

Konsultant i certyfikowany doradca metod badania potencjału oraz wsparcia procesów HR z wykorzystaniem narzędzi: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN.

Ma ogromne doświadczenie w tej pracy, ponieważ zajmuje się stosowaniem tego typu narzędzi, analizą i doradztwem zarówno dla osób indywidualnych jak i zespołów oraz wdrażaniem metod wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji od kilkunastu lat… ⇒ więcej