Cena 9 540 zł netto dotyczy całego programu Akademii. Daty najbliższych sesji szkoleniowych:

8 – 9 października   |   13-14 listopada   |   10-11 grudnia 2024

 

Akademię Menedżera możemy także zrealizować jako projekt zamknięty - dopasowany do firmy.

Informacje o kursie Akademia Menedżera:

To trwający 3 miesiące projekt realizowany 2 razy w roku: marzec – maj oraz październik – grudzień. Mamy potwierdzoną skuteczność dzięki kolejnym edycjom kursu realizowanym od 2017 roku. Dostajesz wiedzę sprawdzoną w praktyce.

Oprócz 3 szkoleń menedżerskich realizowanych stacjonarnie w Warszawie Akademia zawiera indywidualną diagnozę potencjału liderskiego każdej z uczestniczących osób oraz badanie jej potrzeb – od tego zaczynamy wspólną pracę.

Praca przebiega warsztatowo w ekskluzywnej małej grupie (do 6 osób) i prowadzona jest z wykorzystaniem przykładów z praktyki zawodowej uczestników.

Program Akademia Menedżera jest najlepszym wyborem dla osób pełniących role:

  • menedżera
  • osoby kierującej obszarem HR
  • lidera, kierownika projektu
  • zastępców kadry menedżerskiej
  • właścicieli firm
  • twórców startupów

Jeżeli potrzebujesz praktycznego podejścia stawiającego na rozwój Twój, a także współpracowników, zarządzania opartego o współpracę  w zespole i wierzysz, że ambicja i wyzwania są motorem sukcesu, to ten program jest dla Ciebie.

Same szkolenia menedżerskie to za mało!
Wybierz naszą Akademię, ponieważ daje skuteczne rozwiązanie i kompleksowe odpowiedzi na wyzwania stojące przed osobami kierującymi zespołem.
Łatwiej osiągniesz swoje cele, unikniesz wielu błędów i ślepych uliczek zarządzania.

Korzyści, jakie przynosi uczestnikom program szkolenia Akademii Menedżera:

1. INDYWIDUALNA DIAGNOZA I DORADZTWO DLA UCZESTNIKÓW – WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI I OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI LIDERA

Akademia to przede wszystkim wartościowa analiza profilu osobowego uczestnika z wykorzystaniem sprawdzonych i certyfikowanych metod, których wyniki i raporty zostaną omówione z trenerem w trakcie indywidualnych konsultacji:

 1. DISC D3™ = DISC + TEAMS + VALUES + BAIROZSZERZONY KWESTIONARIUSZ STANOWIĄCY BATERIĘ AŻ 4 TESTÓW I ZAWIERAJĄCY 6 RAPORTÓW NA 34 STRONACH!

Jeżeli chcesz poznać styl komunikacji, sposób budowania relacji w zespole, strukturę motywacji, role zespołowe, rodzaj potencjału menedżerskiego i przywódczego, a także motywy i wartości swoich działań oraz współpracowników – zapewni to DISC D3™

 1. BADANIE ROZWOJOWE HOGANA HDS (Hogan Development Survey)INACZEJ „CIEMNA STRONA OSOBOWOŚCI” WRAZ Z RAPORTEM INSIGHT

Jeżeli chcesz poznać czynniki ryzyka wynikające z Twojej osobowości i wypracowanych na jej bazie strategii zachowania oraz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na ścieżce kariery, to kwestionariusz HDC jest właściwą odpowiedzią (chociaż jego lektura nie jest łatwa dla żadnej osoby). Jest bardzo pogłębiony i oparty są na globalnych badaniach nad przywództwem, zawierając 11 kluczowych czynników ryzyka.

2. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE NASTAWIONE NA BUDOWANIE AKTYWNYCH POSTAW I WZMACNIANIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Dołączając do Akademii, bierzesz udział w 3 szkoleniach menedżerskich, a każde z nich odbywa się w formie 2 – dniowej sesji warsztatowej (razem 6 dni szkoleniowych). Celem programu jest wykształcenie nawyków i postaw lidera, wobec czego odbywają się w kilkutygodniowych odstępach, aby utrwalać zdobytą wiedzę i  kształtować nawyki.

I. Sesja: SKUTECZNY MENEDŻER – LIDER, czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

II. Sesja: TAJNIKI, METODY I NARZĘDZIA MOTYWACJI, czyli jak uaktywniać i wspierać odpowiedzialność, zaangażowanie, a także lojalność członków zespołu

III. Sesja: ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA, czyli konstruktywna informacja zwrotna, ocenianie i rozmowy w trudnych sytuacjach bez tajemnic

Co wyróżnia naszą Akademię Menedżera 3.0 na tle innych programów?

  • Na zajęciach rozpatrujemy  przypadki indywidualne. Każde szkolenie uwzględnia Twoje potrzeby i oczekiwania dzięki konsultacji indywidualnej i pracy w małych grupach.
  • Po każdym module tematycznym dokonasz podsumowania, a zdobyte umiejętności pozwolą Ci szybko wprowadzić zmiany.
  • W trakcie szkoleń stosowane są aktywne formy pracy: dyskusje, gry, mini-wykłady interaktywne, prace nad case’ami, a także ćwiczenia symulacyjne z rolami.
  • Dostajesz pakiet konkretnych, praktycznych narzędzi i technik, które możesz już wdrażać po każdym module.
  • Akademia Menedżera to networking szyty na miarę.  Możliwość wymiany doświadczeń i implementowania doskonałych praktyk liderskich.

3. INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO: COACHING – KONSULTACJE – E-MENTORING

Każdy z uczestników Akademii ma okazję zbudować swój Indywidualny Plan Rozwoju Menedżerskiego i uzyskać wparcie trenera w jego realizacji w ramach bieżącego e-mentoringu przez cały czas trwania Projektu, a także wsparcie w ciągu roku od zakończenia programu w zakresie wprowadzania zmian. Naszą niepisaną misją jest tworzenie świata liderów zaangażowanych i zmieniających postawy. Jesteśmy dla Ciebie!

Akademia Menedżera to ponad 52 godziny intensywnej pracy w trakcie zajęć, a także spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo własna praca wdrożeniowa uczestnika między zajęciami i z literaturą.

4. TRENER Z WIELOLETNIĄ PRAKTYKĄ MENEDŻERSKĄ

Zajęcia w ramach AKADEMII są autorskimi opracowaniami, przygotowanymi przez Annę Podgórską założycielkę HOMO CREATORE. To trenerka, która przez ponad 20 lat miała ogromny udział w poprawie pracy wielu organizacji, wspierając rozwój licznych liderów.

5. NA KAŻDYM SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO DOBRANĄ DO TEMATYKI I WSPIERAJĄCĄ DALSZY ROZWÓJ KSIĄŻKĘ – Z OBSZARU AKTUALNEJ LITERATURY FACHOWEJ

Czy wiesz, że Liderzy Przyszłości czytają przynajmniej 50 książek rocznie? W ramach programu uczestnicy otrzymają min. 3 aktualne i najbardziej wartościowe  pozycje książkowe, jako literaturę uzupełniającą do studiowania między sesjami. Wiedzę z książek polecanych przez najlepszych menedżerów i praktyków biznesu wykorzystasz również na zajęciach. To bardzo cenne źródło pomysłów, przykładów i inspiracja do własnych poszukiwań.

Zapisz się na Akademię Menedżera, jeśli:

 1. Chcesz podążać za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu opartymi na pozytywnej współpracy i konstruktywnej komunikacji
 2. Potrzebujesz lepiej zarządzać sobą, zespołem i efektywnie udzielać informacji zwrotnej nie wywołując strachu przed spotkaniem u Ciebie u Twoich współpracowników
 3. Pragniesz poznać nowe metody skutecznego motywowania i wzmacniania pozytywnych postaw
 4. Chcesz się  dowiedzieć, jak sobie radzić z systemami ocen okresowych i jak różne podejścia do przekazywania informacji zwrotnej wpływają na motywację i zaangażowanie pracowników
 5. Dążysz do podniesienia w swoim zespole poczucia odpowiedzialności, wspólnoty i zaangażowania
 6. Masz otwartą głowę i odwagę na zmiany, nową jakość w zarządzaniu zespołem i organizacją

Co jeszcze zyskasz dzięki Akademii Menedżera:

 1. Dostajesz narzędzia, dzięki którym określisz swój potencjał osobowości, styl komunikacji i główne motywatory – swoje, a także członków zespołu i  partnerów biznesowych. To pozwoli zbudować zespół marzeń
 2. Akademia Menedżera to początek Twojej drogi, na której zaczniesz wykorzystywać swoje mocne strony, zamiast frustrować się słabszymi
 3. Ze swoich „ciemnych stron” nauczysz się wyciągać wnioski i przekształcać w „silniki” dynamizujące Twoją karierę.
 4. Zarządzanie potencjałem i relacjami w zespole stanie się satysfakcjonujące i łatwiej osiągniesz zamierzone cele
 5. Czy komunikacja asertywna i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy spędza Ci sen z powiek? Podczas Akademii otrzymujesz autorskie narzędzia skonstruowane na bazie lat doświadczeń, wspierające i na nowo budujące wartość komunikacji
 6. Znajdziesz i wzmocnisz osobisty styl przywództwa, a także docenisz swoje cechy lidera.

Współczesne organizacje ulegają szybkim przeobrażeniom – menedżerowie stają wobec wyzwań związanych ze zmianami pokoleniowymi osłabieniem skuteczności dotychczasowych metod motywowania i zmianami organizacyjnymi wymuszonymi przez pandemię, rewolucję technologiczną, czy AI.

Konieczność poszukiwania rozwiązań budujących nową jakość pracy w zespole i wyższy poziom zaangażowania stała się codziennością. Kluczem do sukcesu okazuje się postawa i umiejętności osoby pełniącej rolę menedżera, która potrafi właściwie korzystać z narzędzi komunikacyjnych, inspiruje, wspiera, motywuje. Dodatkowo stwarza warunki do przejawiania coraz większej odpowiedzialności i samodzielności przez członków zespołu.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym
Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Opinie o szkoleniu

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Ekspertka zarządzania, komunikacji i skuteczności osobistej, CEO Homo Creatore. Posiada ponad 20 lat praktyki menedżerskiej, trenerskiej i doradczej, które przekłada na sukcesy swoich klientów. Mając doświadczenie jako wykładowczyni na studiach Executive MBA na ALK i posiadając certyfikaty DISC D3, FRIS i HOGAN, pomaga optymalnie wykorzystać potencjał ludzi i zespołów.

Rozwiń 3 programy szkoleń menedżerskich

SESJA I. SKUTECZNY MENEDŻER

czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

 1. Określanie potencjału uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie metody DISC D3 (styl komunikacji, strategie podejmowania decyzji, preferowane role zespołowe, wartości i przekonania motywujące)
 2. Porażka i sukces, czyli dlaczego nie ma sukcesów bez porażek, a także jak sobie z nimi konstruktywnie radzić
 3. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie energią zespołu
 4. Jasne strony i ciemne strony osobowości, czyli jak patrzeć na tzw. wady i umiejętnie przekształcać je w potencjalne zalety (Hogan HDS)
 5. Wyzwania i możliwe rozwiązania dla menedżerów w różnych typach organizacji w kontekście wartości oraz preferowanych tendencji w modelu osobowości

zobacz szczegółowy program SESJI I.

SESJA II. TAJNIKI, METODY I NARZĘDZIA MOTYWACJI, czyli jak uaktywniać i wspierać odpowiedzialność, zaangażowanie oraz lojalność członków zespołu

 1. Mechanizmy motywacji, czyli co zrobić, aby ludzie się naprawdę zaangażowali w swoją pracę
 2. Czynniki wpływające na współczesne organizacje determinujące zmianę form pracy i sposobów zarządzania
 3. Konstruktywna komunikacja w pracy menedżera w ramach triady: Szacunek – Uprzejmość – Stanowczość
 4. Konstruktywna komunikacja budująca mosty
 5. Jak poradzić sobie z demotywującym efektem tradycyjnych systemów ocen okresowych i zbudować skuteczny system nastawiony na realizację celów
 6. W kierunku odpowiedzialności i większej autonomii współpracowników – utopia, czy realia
 7. Budowanie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności z Akademii Menedżera 3.0

zobacz szczegółowy program SESJI II.

SESJA III. ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA, czyli konstruktywna informacja zwrotna, ocenianie i rozmowy w trudnych sytuacjach bez tajemnic

 1. Wyzwania związane ze stylem komunikowania się stojące przed menedżerami we współczesnych organizacjach
 2. Zaawansowana komunikacja menedżerska jako klucz do wspierania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu
 3. Jak budować porozumienie i relacje z członkiem zespołu?
 4. Specjalistyczne narzędzia komunikacji i wywierania wpływu w praktyce menedżerskiej
 5. W jaki sposób wykorzystać komunikację angażującą w codziennym zarządzaniu zespołem w różnych sytuacjach

zobacz szczegółowy program SESJI III.

Co wchodzi w cenę Akademii Menedżera

 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy profilu osobowego następującymi kwestionariuszami: baterią 4 testów DISC D3 (zawierającą kwestionariusze: DISC, TEAMS, VALUES oraz BAI), a także HOGAN HDS Insight
 2. Pisemne raporty z tych badań oraz konsultacyjna rozmowa z doradcą wyjaśniająca wnioski z otrzymanych wyników oraz wsparcie w przygotowaniu indywidualnego programu rozwojowego
 3. 3 x 2 dni sesje szkoleń menedżerskich odbywające się stacjonarnie z częstotliwością ok. raz na miesiąc
 4. Zadania wprowadzające i rozwojowe przed i po każdej z 3 sesji szkoleniowych
 5. E-mentoring z trenerem w trakcie trwania całej Akademii i 12 miesięcy po jego zakończeniu
 6. Jedną konsultację / coaching indywidualny z trenerem
 7. Catering na przerwy kawowe i obiad dla każdego uczestnika w trakcie trwania zajęć szkoleniowych
 8. Materiały szkoleniowe i ćwiczenia na każde z 3 szkoleń
 9. 3 aktualne pozycje książkowe z literatury fachowej
 10. Dyplomy ukończenia AKADEMII

czyli łącznie ok. 52 godziny pracy z trenerem plus praca własna uczestnika.

Warunki

MIEJSCE:

Sale w Warszawie – przed szkoleniem zostanie uczestnikom podane dokładne miejsce.

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 9.30 – 9.45 rejestracja uczestników
 • 9.45 – 10.00 catering przed szkoleniem
 • 10.00 – 11.45 część merytoryczna szkolenia
 • 11.45 – 12.00 catering: przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.30 część merytoryczna szkolenia
 • 13.30 – 14.15 przerwa na lunch
 • 14.15 – 15.45 część merytoryczna szkolenia
 • 15.45 – 16.00  catering: przerwa kawowa
 • 16.000 – 17.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej