Każdy szef potrzebuje wiedzy, umiejętności i sprawdzonych narzędzi komunikacyjnych, aby wywierać pożądany wpływ na zespół i właściwie budować swój autorytet.

Uczymy się komunikować z innymi od urodzenia, jednak z biegiem czasu okazuje się, że niektóre preferowane przez nas sposoby oddziaływania na ludzi przynoszą  inne, niż zamierzone, efekty.

Jako liderzy potrzebujemy mieć przede wszystkim znacznie większą świadomość komunikacyjną od pozostałych. Ciąży też na nas większa odpowiedzialność za kształtowanie relacji.

Warto się więc nauczyć tajników zaawansowanej komunikacji. Wiedza zdobyta w trakcie Akademii, skuteczne ćwiczenia, a także konsekwentna praca nad wdrożeniem dają doskonałe efekty.

Zapraszamy do naszej Akademii Menedżera 3.0.
Poznaj program III. sesji w najbliższej edycji i zarezerwuj miejsce ⇒

Program

1. Asertywna komunikacja w pracy menedżera w ramach triady: Szacunek – Uprzejmość – Stanowczość:

 • Agresja, manipulacja i uległość a asertywność w zespole – przejawy, motywy, efekty krótko i długookresowe
 • Na czym polega konstruktywność w komunikacji i budowaniu relacji przez lidera
 • Fakty, opinie i osądy w praktyce – jakie efekty przynosi ich stosowanie
 • Polecenia, prośby i umowy – kiedy je stosować i jak od siebie odróżniać

2. Gry statusowe, pozycja i władza a budowanie lub obniżanie autorytetu menedżera:

 • Co to są gry statusowe i jaki jest ich związek z poczuciem pewności siebie
 • Syndrom oszusta a budowanie autorytetu szefa – jak sobie z tym radzić
 • Jak konstruktywnie zaznaczać wysoki status
 • Istota gry na niski status
 • Podnoszenie i obniżanie statusu swojego i innych
 • Podejście strategiczne i win-win w grach statusowych
 • A jeżeli jesteś członkiem zespołu, który awansował na szefa?

3. Mechanizmy zaawansowanej sztuki rozmawiania:

 • Kwadrat komunikacji w podejściu systemowym wg F.S. von Thun’a
 • Aktywne słuchanie a blokady komunikacyjne
 • Konstruktywna reakcja w sytuacji trudności, oporów, konfliktów – techniki przeramowania

4. Konstruktywna komunikacja a budowanie mostów:

 • „Widzę Cię”, czyli jak i po co wyrażać Empatyczne Zrozumienie dla uczuć i interesów drugiej strony
 • Czy tu jest potrzebne UFO?- czyli czego na temat komunikacji możemy nauczyć się od „Kosmitów”
 • Błędy a ramy percepcji menedżera: ścieżka Odpowiedzialności v. ścieżka Winy
 • Konstruktywna informacja zwrotna na temat błędów

5. Jak poradzić sobie z demotywującym efektem tradycyjnych systemów ocen okresowych i zbudować skuteczny system nastawiony na realizację celów:

 • Dysfunkcje tradycyjnych systemów ocen okresowych – analiza, co i jak działa, jakie przynosi efekty de-motywacyjne
 • Budowa Systemu Diagnozy Partnerskiej, czyli jakie mamy możliwości zmiany
 • Metoda 3 Pytań i jej stosowanie w praktyce

6. Budowanie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności z Akademii Menedżera 3.0.

zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Ekspertka zarządzania, komunikacji i skuteczności osobistej, CEO Homo Creatore. Posiada ponad 20 lat praktyki menedżerskiej, trenerskiej i doradczej, które przekłada na sukcesy swoich klientów. Mając doświadczenie jako wykładowczyni na studiach Executive MBA na ALK i posiadając certyfikaty DISC D3, FRIS i HOGAN, pomaga optymalnie wykorzystać potencjał ludzi i zespołów.