Zaawansowana komunikacja menedżerska

Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI COACHINGOWYCH,

czyli jak wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników

II. SESJA SZKOLENIOWA AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Program

1. Wyzwania związane ze stylem komunikowania się stojące przed menedżerami, którzy chcą być prawdziwymi liderami we współczesnych organizacjach:

 • Jak współczesne organizacje podchodzą do tematu motywacji i budowania zaangażowania pracowników – praktyki menedżerów.
 • Przemiany pokoleniowe (Baby Boomers – X – Y – Z) a struktura wartości i preferowany styl komunikacji w danym zespole pracowników
 • Co już wiesz o sobie i innych (o profilu osobowości i preferowanym stylu zarządzania) i w jaki sposób to może Ci pomóc we wspieraniu odpowiedzialności u pracowników
 • Mapa potencjałów nowoczesnego menedżera

2. Zaawansowana komunikacja menedżerska lidera jako klucz do wspierania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu:

 • Style komunikacyjne w zarządzaniu w ramach struktur o charakterze hierarchicznym
 • Jak przejść z komunikacji nakazowej, bazującej na poleceniach do komunikacji uczestniczącej, wzmacniającej odpowiedzialność pracowników
 • W kierunku komunikacji opartej na empatycznym zrozumieniu, czyli Kodeks Nowoczesnego Menedżera
 • Model Komunikacji Angażującej – wykorzystanie wzorców coachingowych w pracy z zespołem i poszczególnymi jego członkami
 • Coaching zespołowy a coaching indywidualny – praktyki w organizacjach:
  • wspieranie w ramach codziennej  pracy
  • rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja angażująca – na czym polega i jakie narzędzia wykorzystuje
 • Mity i złudzenia dotyczące coachingu
 • Coaching menedżerski – sytuacje, możliwości i ograniczenia wynikające z rodzaju relacji istniejącej między pracownikiem a szefem
 • Siła autentycznego (aktywnego) słuchania i pytań  w coachingu
 • Rola przekonań obu stron relacji w coachingu
 • 10 przykazań menedżera wykorzystującego narzędzia coacha

3. Jak budować porozumienie i relację z członkiem zespołu?

 • Budowanie zaufania: do samego siebie, do pracownika
 • Blokady komunikacyjne i sposoby ich neutralizacji
 • Słuchanie i poziomy słuchania
 • Techniki zadawania pytań budujących poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie
 • Udzielanie informacji zwrotnej w technikach bazujących na coachingu menedżerskim
 • Jak lepiej zrozumieć drugą osobę, czyli o zmianie osobistej, oporze i radzeniu sobie z nim

4. Coaching menedżerski w praktyce:

 • Struktura rozmowy coachingowej
 • Modele rozmów coachingowych
 • Narzędzie wspierające w realizacji celu oraz poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji – GROW w praktyce

5. W jaki sposób wykorzystać komunikację angażującą w codziennym zarządzaniu zespołem, czyli podejście coachingowe w różnych sytuacjach:

 • w procesie określania celów i rozdzielania zadań między członkami zespołu
 • w delegowaniu zadań
 • w udzielaniu informacji zwrotnej
 • w prowadzeniu rozmów związanych z trudnymi sytuacjami
 • w sytuacjach konfliktowych

zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Gucwa

Trenerka z kilkunastoletnią praktyką w biznesie, certyfikowany konsultant DISC D3 oraz coach w procesie akredytacji ICF.

Zobacz więcej