Menedżer – lider potrzebuje wiedzy, umiejętności i sprawdzonych narzędzi, aby wywierać motywujący wpływ na zespół

Niektóre sposoby działania i zastosowane w organizacji rozwiązania wpływają na ludzi pozytywnie, a inne frustrują, a także demotywują – nie zawsze jest jasne, które jak i dlaczego działają.

Intencje w większości przypadków szefowie mają dobre, lecz ze skutkami w krótszym a szczególnie w dłuższym okresie – różnie bywa.

Tego koniecznie trzeba się nauczyć, poznać mechanizmy powstawania motywacji i przyczyny – czasem nieoczywiste – frustracji. Wiedza zdobyta w trakcie Akademii, odpowiednio dobrane ćwiczenia i konsekwentna praca nad wdrożeniem dają doskonałe efekty.

Zapraszamy do naszej Akademii Menedżera 3.0.
Poznaj program II. sesji w najbliższej edycji i zarezerwuj miejsce ⇒

Program

1. Mechanizmy motywacji – potrzeby wewnętrzne i czynniki organizacyjne:

 • Co to jest „motywacja”, czyli jak można „zmotywować” kogoś do tego by zrobił to, o co nam chodzi
 • Siła wewnętrznych potrzeb – czyli ile prawdy a ile mitów jest we współczesnym podejściu do A. Maslowa
 • Jak w organizacji można zaspokajać poszczególne rodzaje potrzeb pracowników
 • Dwa typy czynników motywujących, czyli wnioski z modelu F. Herzberga dla współczesnych organizacji
 • Motywacja finansowa i niefinansowa, miejsce i rola czynników higienicznych
 • Różnica między zaangażowaniem w pracę a satysfakcją z miejsca pracy

2. Wpływ stylu kierowania menedżera na budowanie środowiska organizacyjnego motywującego lub demotywującego:

 • Jaka jest Twoja filozofia kierowania i wynikający z niej styl
 • Praktyczne efekty założeń menedżerów co do natury pracowników i siła mechanizmów psychologicznych samospełniającej się przepowiedni
 • Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora i praktyczne efekty motywacyjne kultury organizacyjnej X, a także Y

3. Motywacja i motywowanie we współczesnych organizacjach: 

 • Mechanizmy motywacji wewnętrznej a motywacja zewnętrzna
 • Pieniądze i nagrody jako motywator czy też potencjalny demotywator?
 • Człowiek w nowoczesnej organizacji, czyli Teoria Samodeterminacji E. Deci’ego i R. Rayan’a (SDT) i model Motywacji 3.0 D.Pink’a
 • Dobre Relacje, Kompetencja i Autonomia – jak to rozumieć i jakimi metodami można zapewnić w organizacjach o różnym charakterze – ćwiczenia z praktyki uczestników Akademii
 • Zasada Pętli Postępów T. Schwartz’a w zarządzaniu energią współpracowników

4. Prawo reaktancji psychologicznej i zasady wzmacniania autonomii:

 • Co wynika z prawa oporu psychicznego dla kierowania ludźmi
 • Jak wzmacniać lub osłabiać poczucie autonomii i odpowiedzialności rozmówcy stosując różne sposoby komunikacji

5. Motywujące i demotywujące zasady wyrażania uznania i przekazywania pozytywnego feedback’u:

 • Dwa konkurujące zestawy przekonań na temat różnych aspektów potencjału człowieka: trwałość v. rozwój
 • Jak uodpornić się na porażki a także na sukcesy (!) i budować zdrową motywację
 • Wyniki badań zebrane C. Dweck w ramach Nowej Psychologii Sukcesu
 • Złuda „obiektywnego” oceniania, czyli rozpoznawanie kategorii komunikacyjnych: Fakty – Opinie – Oceny – Osądy
 • Jak można każdego zdemotywować w 3 sekundy i co robić, by konstruktywnie wyrażać uznanie

6. Nowoczesne podejście do budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy:

 • Kiedy można się spodziewać proaktywności a kiedy reaktywności pracowników w działaniu, czyli co wynika z Teorii Zachowania Zasobów
 • Czynniki wpływające na współczesne organizacje determinujące zmianę form pracy i sposobów zarządzania:
  • Zmiany kulturowe, rozwój cywilizacyjny, technologiczny
  • Przemiany pokoleniowe
  • Zarządzanie różnorodnością w organizacji – konieczność i praktyka
 • Podejście Job Crafting jako sposób wdrażania w praktykę zasad Motywacji 3.0 w następujących możliwych formach:
  • Spójność wartości
  • Elastyczność zasobów ludzkich (HR Flexibility)
  • Autonomia
  • Pozytywne relacje
  • Pozytywne podejście w sytuacji porażek
  • Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnej

Zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Ekspertka zarządzania, komunikacji i skuteczności osobistej, CEO Homo Creatore. Posiada ponad 20 lat praktyki menedżerskiej, trenerskiej i doradczej, które przekłada na sukcesy swoich klientów. Mając doświadczenie jako wykładowczyni na studiach Executive MBA na ALK i posiadając certyfikaty DISC D3, FRIS i HOGAN, pomaga optymalnie wykorzystać potencjał ludzi i zespołów.