SKUTECZNY MENEDŻER – LIDER

czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

I. SESJA SZKOLENIOWA AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Skuteczny menedżer potrzebuje znaleźć swój własny styl lidera, aby wywierać pożądany wpływ na zespół

Potencjał cech lidera możemy trafnie zdiagnozować a potem odpowiednio doskonalić obszary wskazane do rozwoju. Wielu umiejętności w ramach tych cech można się nauczyć a wiedza, właściwie dobrane ćwiczenia i konsekwentna praca nad sobą dają doskonałe efekty.

Zapraszamy do naszej Akademii Menedżera 3.0 – poniżej program I. sesji

Program:

1. Określanie potencjału uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie Metody DISC D3™:

 • Wprowadzenie w zasady posługiwania się modelem profilu osobowego DISC
 • Warsztat ćwiczeń praktycznych z określania profilu wybranych osób oraz stosowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym uczestników
 • Analiza wyników indywidualnych raportów testu DISC D3 (TEAMS, VALUES, BAI)  w kontekście realizowanych zadań i planowanej ścieżki kariery uczestników
 • Zastosowanie narzędzi określania profilu osobowości do poprawiania efektywności w:
  • bieżącym komunikowaniu się
  • rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • przydzielaniu zadań
  • przekazywaniu informacji zwrotnej
  • motywowaniu
  • planowaniu ścieżki kariery
  • budowaniu planu szkoleń

2. Porażka i sukces, czyli czemu bez porażki nie ma sukcesów, jak sobie z nimi konstruktywnie radzić i czego możemy się nauczyć od starożytnych stoików:

 • Wpływ sposobu myślenia na emocje
 • Optymizm realizm i pesymizm a konsekwencja w dążeniu do celu i siła podnoszenia się po porażkach
 • Skąd się bierze automotywacja
 • Metody Przeramowania
 • Zasady stoicyzmu w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego życia i biznesu

3. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie energią i zaangażowaniem zespołu:

 • Wpływ lidera na zespół, czyli siła działania neuronów lustrzanych
 • Skuteczne zarządzanie emocjami w zespole

4. Styl Myślenia i Styl Działania, czyli czego możesz się dowiedzieć o sobie jako liderze oraz o swoim zespole i jak to przekuć na lepszą współpracę dzięki metodzie FRIS ®

 • Czym jest Styl Myślenia a czym Styl Działania
 • Aspekty, które każdy szef potrzebuje uwzględniać budując swój styl kierowania
 • Jak FRIS ® może Ci pomóc w rekrutacji i przydziale zadań
 • Jak podnieść efektywność zespołu dzięki narzędziom wspierającym proces pracy wg  FRIS ®

5. Wyzwania i możliwe rozwiązania dla menedżerów w różnych typach organizacji w kontekście wartości oraz profilu osobowości

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS i HOGAN.

Zobacz więcej