SKUTECZNY MENEDŻER – LIDER

czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

SESJA SZKOLENIOWA I. AKADEMII MENEDŻERA 3.0

SKU: brak Kategoria: Tag:

Skuteczny menedżer potrzebuje znaleźć swój własny styl lidera, aby wywierać pożądany wpływ na zespół

Potencjał cech lidera możemy trafnie zdiagnozować a potem odpowiednio doskonalić obszary wskazane do rozwoju. Wielu umiejętności w ramach tych cech można się nauczyć a wiedza, właściwie dobrane ćwiczenia i konsekwentna praca nad sobą dają doskonałe efekty.

Zapraszamy do naszej Akademii Menedżera 3.0 – poniżej program I sesji

Program:

1. Określanie potencjału uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie Metody DISC D3™:

 • Wprowadzenie w zasady posługiwania się modelem profilu osobowego DISC
 • Warsztat ćwiczeń praktycznych z określania profilu wybranych osób oraz stosowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym uczestników
 • Analiza wyników indywidualnych raportów testu DISC D3 w kontekście realizowanych zadań i planowanej ścieżki kariery uczestników
 • Zastosowanie narzędzi określania profilu osobowości do poprawiania efektywności w:
  • bieżącym komunikowaniu się
  • rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • przydzielaniu zadań
  • przekazywaniu informacji zwrotnej
  • motywowaniu
  • planowaniu ścieżki kariery
  • budowaniu planu szkoleń

2. Świadomość „ciemnej strony” osobowości podstawą skutecznego zarządzania sobą przez menedżera oraz zarządzania zespołem – na bazie metody Hogan Assessment System – kwestionariusz Hogan Development Survey (HDS):

 • Wprowadzenie w mechanizmy poszczególnych cech (wad i zalet) oraz ryzyk związanych z nasileniem ich występowania
 • Najczęściej stosowane destrukcyjne strategie (OD – PRZECIW – DO), czyli od samooceny do samoświadomości
 • Dwie strony medalu, czyli jak sprawić, by „ciemna strona” zamiast przyczyną porażki na ścieżce kariery, stała się siłą, czyli jak zarządzać swoją „ciemną stroną”

3. Porażka i sukces, czyli czemu bez porażki nie ma sukcesów, jak sobie z nimi konstruktywnie radzić i czego możemy się nauczyć od starożytnych stoików:

 • Wpływ sposobu myślenia na emocje
 • Optymizm realizm i pesymizm a konsekwencja w dążeniu do celu i siła podnoszenia się po porażkach
 • Skąd się bierze automotywacja
 • Metody Przeramowania
 • Zasady stoicyzmu w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego życia i biznesu

4. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie energią i zaangażowaniem zespołu:

 • Wpływ lidera na zespół, czyli siła działania neuronów lustrzanych
 • Skuteczne zarządzanie emocjami w zespole

5. Styl Myślenia i Styl Działania, czyli czego możesz się dowiedzieć o sobie jako liderze oraz o swoim zespole i jak to przekuć na lepszą współpracę dzięki metodzie FRIS ®

 • Czym jest Styl Myślenia a czym Styl Działania
 • Aspekty, które każdy szef potrzebuje uwzględniać budując swój styl kierowania
 • Jak FRIS ® może Ci pomóc w rekrutacji i przydziale zadań
 • Jak podnieść efektywność zespołu dzięki narzędziom wspierającym proces pracy wg  FRIS ®

6. Wyzwania i możliwe rozwiązania dla menedżerów w różnych typach organizacji w kontekście wartości oraz profilu osobowości

zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer, doradca i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN

Zobacz więcej

Informacje o szkoleniu: