Skuteczny menedżer potrzebuje znaleźć swój własny styl lidera, aby wywierać pożądany wpływ na zespół

Potencjał cech lidera, jaki posiadasz, możemy trafnie zdiagnozować. Następnie możesz odpowiednio doskonalić obszary wskazane do rozwoju, które potrzebne są w Twojej organizacji.

Wielu umiejętności bazujących na tym potencjale można się nauczyć a wiedza o specyfice odkrytych tendencji, właściwie dobrane ćwiczenia i konsekwentna praca nad sobą dają doskonałe efekty.

Zapraszamy do naszej Akademii Menedżera 3.0.
Poznaj program I. sesji w najbliższej edycji i zarezerwuj miejsce ⇒

Program:

1. Określanie potencjału osobowościowego uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie Metody DISC D3™:

 • Wprowadzenie w zasady posługiwania się modelem profilu osobowego DISC, a także poznanie rodziny narzędzi opartych na tym podejściu
 • Warsztat ćwiczeń praktycznych w trafnym określania profilu zachowań wskazanych osób
 • Ludzie w zespole są różni i jak tę wiedzę wykorzystać w lepszym dopasowaniu dla nich rodzaju zadań i formułowaniu oczekiwań
 • Ćwiczenia z zakresu delegowania zadań z uwzględnieniem różnic w komunikowaniu się i argumentacji koniecznej do zastosowania odpowiednio do rozpoznanych preferencji w zachowaniu współpracowników
 • Praktyczne podejście do stosowania nabytej wiedzy w odniesieniu do współpracowników, a także kandydatów w procesie rekrutacji

2. Role pełnione w zespole, czyli jak nawykowe zachowania ludzi przekształcają się w strategie działania:

 • Jak rozpoznać Kreatorów, Realizatorów, Analityków, Koordynatorów i Strategów
 • Siła i skuteczność drzemią w kontekście i specjalizacji, czyli jakie są potencjalne silne i słabe strony osób preferujących te role w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych
 • Jakie rodzaje zadań najlepiej pasują do konkretnych ról, a jakie mogą stanowić dla nich wyzwanie
 • Kto jest kim jako menedżer w ramach TEAMS
 • Jak w ramach swojego stylu kierowania zespołem podnieść efektywność współpracy z innymi członkami zespołu oraz zneutralizować potencjalne trudności

3. Wartości, czyli ukryte motywatory i kompas stanowiący podstawę podejmowania decyzji:

 • Różnice i podobieństwa oraz dynamika konfliktów między różnymi wartościami
 • Mocne strony i ograniczenia wynikające z poszczególnych wartości, przejawiające się w dynamice zachowaniach w różnych kontekstach i kulturach organizacyjnych
 • Co warto wiedzieć o sobie i współpracownikach i jak tę wiedzę zastosować w sytuacji np.: przydzielania zadań, planowania i wdrażania zmian, rozwiązywania konfliktów, występowania zagrożeń, itp.
 • Waga trafnego rozpoznania wartości w procesie rekrutacji, czyli jak sobie poradzić, kiedy nie możemy wszystkich zbadać DISC D3

4. Postawy motywujące, czyli co daje ludziom pasję, poczucie spełnienia i satysfakcję i jak to przekłada się na konkretne podejście i wyniki w pracy:

 • Specyfika poszczególnych postaw, czyli do czego dążą ludzie
 • Kultury organizacyjne, branże, czy obszary zadań powiązane z różnymi postawami motywującymi
 • BAI a różnice pokoleniowe
 • Jak przydzielać i prezentować zadania do wykonania zgodnie z rozpoznanymi postawami współpracowników
 • Czego jako menedżer możesz się spodziewać w różnych sytuacjach organizacyjnych na bazie  rozpoznanych postaw współpracowników

5. Styl Myślenia i Styl Działania, czyli czego możesz się dowiedzieć o sobie jako liderze, a także o swoim zespole i jak to przekuć na lepszą współpracę dzięki metodzie badającej Style Myślenia i Działania FRIS:

 • Psychologia poznawcza w działaniu, czyli metoda FRIS i Style Myślenia, a także Style Działania
 • Kim kto jest w zespole, czyli „ludzie z 4 planet”: Zawodnicy, Partnerzy, Badacze i Wizjonerzy
 • Aspekty, które każdy szef potrzebuje uwzględniać znając specyfikę swojego stylu w zestawieniu ze stylami współpracowników
 • Jak FRIS ® może Ci pomóc w rekrutacji i przydziale zadań
 • Jak podnieść efektywność zespołu dzięki narzędziom wspierającym proces pracy wg  FRIS

6. Wyzwania, możliwe rozwiązania i zastosowania dla menedżerów z wykorzystaniem profilu osobowości DISC D3, a także Stylów Myślenia i Działania FRIS (na przykładach uczestników Akademii) m.in.w:

  • bieżącym komunikowaniu się
  • rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • przydzielaniu zadań
  • przekazywaniu informacji zwrotnej
  • motywowaniu
  • rozwiązywaniu konfliktów
  • planowaniu ścieżki kariery
  • budowaniu planu szkoleń

Zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS i HOGAN.