Motywowanie, Przekazywanie Informacji Zwrotnej i Ocenianie

w budowaniu przez lidera strategicznej efektywności członków zespołu i organizacji

III. SESJA SZKOLENIOWA AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Program

1. Mechanizmy motywacji, czyli co zrobić, aby ludzie się naprawdę zaangażowali w swoją pracę:

 • Skąd się bierze motywacja, czyli jak można zmotywować kogokolwiek do czegokolwiek
 • Siła wewnętrznych potrzeb – od Maslowa do współczesności
 • Człowiek w nowoczesnej organizacji, czyli Teoria Samookreślenia Deci’ego i Rayan’a (SDT)
 • Wpływ czynników organizacyjnych na motywację, czyli co odkrył F.Herzberg
 • Pieniądze jako motywator „progowy”
 • Motywacja 3.0 w praktyce zarządzania zespołem (Autonomia – Mistrzostwo – Zaangażowanie – Cel)

2. Czynniki wpływające na współczesne organizacje determinujące zmianę form pracy i sposobów zarządzania:

 • Zmiany kulturowe, rozwój cywilizacyjny i technologiczny
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji – konieczność i praktyka

3. Konstruktywna komunikacja w pracy menedżera w ramach triady: Szacunek – Uprzejmość – Stanowczość:

 • Agresja, manipulacja i uległość a asertywność w ramach zespołu – przejawy, motywy, efekty krótko i długookresowe
 • Na czym polega konstruktywność w komunikacji i budowaniu relacji przez lidera
 • Złuda „obiektywnego” oceniania, czyli rozpoznawanie kategorii komunikacyjnych typu: fakty, opinie i osądy
 • Jak można każdego zdemotywować w 3 sekundy i co robić, by tego unikać
 • Polecenia, prośby i umowy – co jest czym, jak działa, kiedy stosować te kategorie i jak je od siebie odróżniać

4. Konstruktywna komunikacja budująca mosty (m.in. z wykorzystaniem Komunikacji Bez Przemocy M.B. Rosenberga – NVC):

 • Wyrażanie Empatycznego Zrozumienia dla uczuć i interesów drugiej strony
 • Informacja zwrotna na temat błędów, czyli zamiast wyrażać się „negatywnie”, wyrażaj swoje opinie i uczucia konstruktywnie
 • Współczynnik M. Losady, czyli konstruktywne wyrażanie pozytywnej informacji zwrotnej

5. Jak poradzić sobie z demotywującym efektem tradycyjnych systemów ocen okresowych i zbudować skuteczny system nastawiony na realizację celów:

 • Dysfunkcje tradycyjnych systemów ocen okresowych – analiza, co i jak działa, jakie przynosi efekty de-motywacyjne
 • Budowa Systemu Diagnozy Partnerskiej, czyli jakie mamy możliwości zmiany
 • Metoda 3 Pytań i jej stosowanie w praktyce
 • Przekazywanie informacji zwrotnej wg zasad Feed-Forwarding M. Goldsmitha

6. W kierunku samozarządzających się zespołów – utopia, czy realia turkusowych organizacji

7. Budowanie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności z Akademii Menedżera 3.0.

Planowanie indywidualnych spotkań coachingowych uczestników

zobacz program całej AKADEMII MENEDŻERA 3.0

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS i HOGAN.

Zobacz więcej