Warunki szkoleń otwartych Warszawa

Poznaj korzyści z uczestnictwa w naszych szkoleniach otwartych prowadzonych w ramach SYSTEMOWYCH PROGRAMÓW ROZWOJU:

Szkolenia otwarte są modułami szkoleniowymi włączonymi w proces rozwoju trwający nawet kilka lat a nie całościowym i zamkniętym 2-dniowym działaniem edukacyjnym bez ciągu dalszego.

Systemowe Programy Rozwoju, aby wzmocnić i utrwalić efekty związane z nową wiedzą i umiejętnościami, będą trwały znacznie dłużej i zawierały znacznie więcej działań, niż tradycyjne szkolenia.

To innowacyjne rozwiązanie oznacza, że proces uczenia i wdrażania nowych umiejętności znacznie wykracza poza zakres 2-dniowego szkolenia i może być zaplanowany oraz monitorowany przez nas we współpracy z działem HR, uczestnikami a także ich szefami na wiele miesięcy naprzód.

My podejmujemy się realizacji tego planu i informowania firmy uczestnika (np. HR lub menedżera) o postępach w realizacji procesu.

Organizacja kierująca uczestnika do programu zyskuje tym samym pewność, że:

1. inwestuje w wielomiesięczny, monitorowany przez nas proces rozwoju kompetencji a nie tylko w 2-dniowe szkolenie

2. dostaje informację zwrotną o realizacji przez uczestnika kolejnych działań, w skład których wchodzi:

 • badanie potrzeb i zbieranie indywidualnych case’ów przed szkoleniem
 • przed- i poszkoleniowe zadania omawiane z trenerem
 • badania za pomocą testów i kwestionariuszy
 • konsultacje indywidualne z trenerem
 • uczestnictwo w zaplanowanym wcześniej warsztacie powtórzeniowym typu FOLLOW-UP

Jak wygląda przykładowy plan Systemowego Programu Rozwoju:

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia pozyskujemy od uczestników konkretne przykłady sytuacji problemowych związanych z tematyką programu za pomocą specjalnej ankiety on-line
 2. Trener -specjalista prowadzi z uczestnikami 2-dniowy moduł  = dotychczasowe szkolenie otwarte
 3. Na zakończenie modułu szkoleniowego trener przekazuje uczestnikom do wykonania w ciągu 30 dni  specjalnie przygotowane zadanie poszkoleniowe
 4. Przekazujemy uczestnikom mailem literaturę rozszerzającą wiedzę w danym obszarze tematycznym
 5. Uczestnicy w ciągu 30 dni od szkolenia otwartego przesyłają trenerowi sprawozdanie z realizacji zadania i uzyskują indywidualną konsultację wraz z informacją zwrotną
 6. Uczestnikom programu przysługuje nieograniczone czasowo prawo do mentorigu z trenerem w danym obszarze tematycznym i konsultacja pojawiających się pytań
 7. Każdy uczestnik ma prawo i jest przez nas aktywnie zachęcany do odbycia follow-up w formie powtarzania (wielokrotnego) 2-dniowego otwartego modułu szkoleniowego za symboliczną opłatą 100 zł (za każdą powtórkę); warsztat powtórzeniowy możemy wstępnie zaplanować już w momencie zapisu uczestnika na pierwsze szkolenie

Dzięki takiemu podejściu do procesu uczenia się i zmiany uczestnicy naszych programów mają zapewnione:

 • indywidualne podejście
 • diagnozę swoich potrzeb i zasobów
 • stały kontakt z trenerem/doradcą
 • naturalne rozłożenie w długim czasie działań rozwojowych w sposób umożliwiający uczestnikom wewnętrzną integrację wiedzy, umiejętności czy postaw oraz ich przełożenie na praktykę i bezpieczną konfrontację z realiami życia codziennego

Dbamy też stałą stymulację i angażowanie uczestników do podejmowania działań.

WARUNKI ORGANIZACYJNO-FINANSOWE

Szczegółową informację o cenie i terminach wybranego przez Ciebie szkolenia znajdziesz w TERMINARZU

Cena szkolenia – oprócz opisanych wyżej warunków Systemowych Programów Rozwoju – obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez doskonałego, inspirującego trenera, eksperta z doświadczeniem praktycznym w swojej dziedzinie
 • materiały szkoleniowe wraz z literaturą bazową i uzupełniającą do szkolenia
 • możliwość konsultacji indywidualnych pytań z trenerem w trakcie szkolenia w ramach czasu zajęć
 • smaczny obiad każdego dnia szkolenia oraz serwisy w czasie przerw (kawa z ekspresu, herbaty czarne i smakowe, woda mineralizowana, ciastka i ciasteczka, owoce, soki owocowe)
 • dyplom – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek dodatkowej informacji lub pomocy, to skontaktuj się z nami

PROSTE I SZYBKIE ZAPISY Z POMOCĄ INTERAKTYWNEJ KARTY ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez HOMO CREATORE jest przesłanie przez Klienta wypełnionego ZGŁOSZENIA dokonanie płatności zgodnie z dokumentem pro forma – przesłanym przez nas drogą mailową na podany przez Klienta adres.

2. Oryginał faktury VAT zostanie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego w ZGŁOSZENIU adres mailowy i nie będzie wysyłany w formie papierowej, chyba że Klient wyrazi specjalnie życzenie otrzymania formy papierowej oryginału faktury.

3. Szkolenia odbywają się przy minimalnej liczbie 3 uczestników, zebranych na 5 dni przed szkoleniem. Osoby zgłoszone informowane są z 5-dniowym wyprzedzeniem o realizacji szkolenia.

4. W przypadku odwołania szkolenia, pełna kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Klienta, lub – jeżeli Klient wyrazi zgodę – zostanie mu zaproponowany inny termin lub inny temat szkolenia.

5. Jeżeli zgłoszony przez Klienta Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu w opłaconym terminie to:

a) jeżeli Klient zgłosi ten fakt najpóźniej na pełne 14 dni roboczych przed szkoleniem (mailem na adres biuro@homocreatore.pl, lub listownie na adres: ul. Sejmikowa 4, 04-602 Warszawa – liczy się data wpływu informacji w podanych formach do HOMO CREATORE), wówczas:

 • niezwłocznie po otrzymaniu właściwie podpisanej przez Klienta faktury korygującej zwracamy mu pełną kwotę jego wpłaty na podane przez niego konto lub
 • z opłaconego przez niego miejsca może skorzystać inna wskazana przez niego osoba lub
 • może wskazać osobę Uczestnika i wybrać inne szkolenie i (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na wybranym szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie szkoleń. Żądanie zwrotu opłaty za szkolenie w związku z późniejszym zgłoszeniem rezygnacji ze szkolenia nie będzie uwzględniane.

b) jeżeli Klient zgłosi ten fakt w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, wówczas z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba, lub może wybrać inne szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie. Późniejsza zmiana terminu szkolenia nie jest możliwa. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE uwzględnia przypadki losowe po stronie uczestnika i rozważa je indywidualnie, kierując się zasadami dobrej współpracy.

c) nieusprawiedliwiona przed rozpoczęciem szkolenia nieobecność Uczestnika na szkoleniu oznacza utratę prawa do przeniesienia się lub zapisania innej osoby w zastępstwie na wybrane szkolenie. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE zastrzega sobie, że przesłane płatności nie zostaną zwrócone a Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%. Uwzględniamy oczywiście uzasadnione i udokumentowane przypadki losowe!

6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na szkolenie.

7. Nieobecność uczestnika w trakcie szkolenia przez więcej niż 15% czasu zajęć skutkuje niewydaniem mu dyplomu ukończenia szkolenia.

8. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia, w którym uczestniczył w formie pisemnej (mailem na adres biuro@homocreatore.pl, lub listownie na adres: ul. Sejmikowa 4, 04-602 Warszawa – liczy się data wpływu informacji w podanych formach do HOMO CREATORE) najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia tego szkolenia.

9. Przesłanie wypełnionego ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją przez Klienta niniejszych zasad uczestnictwa w szkoleniu oraz wynikających z nich konsekwencji.

DOGODNY CZAS I SYMPATYCZNE MIEJSCE SZKOLENIA Z OGRODEM DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW

Szkolenie odbywa się w naszej siedzibie przy ul. Sejmikowej 4 w klimatycznej, zielonej dzielnicy Warszawy

– Anin. Zapraszamy na 15 minut przed szkoleniem na aromatyczną, świeżo mieloną kawę z ekspresu.

ŁATWY DOJAZD Z RÓŻNYCH STRON

Nasze Centrum mieści się nieopodal trasy wylotowej z Warszawy E30, przy ulicy Sejmikowej 4, gdzie do Twojej dyspozycji są:

 • dwie przestronne sale szkoleniowe (jedna z bezpośrednim wyjściem na ogród)
 • pokoje do indywidualnych spotkań dla klientów indywidualnych i małych grup
 • duży ogród

JAK TRAFIĆ DO NASZEJ SIEDZIBY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:

AUTOBUSAMI – należy wysiąść na przystanku TRAWIASTA

 • z Dworca Centralnego – 525 – ok. 30 minut:
 • z Metra Stadion – 125 – 30 minut:
 • z Metra Politechnika – 411, 502 ok. 30 minut
 • z Ronda Wiatraczna – 704 ; 720 ; 722 ; 730  – ok. 15 minut:

AUTOBUSAMI – należy wysiąść na przystanku PKP WAWER

 • z Dworca Centralnego – 521 – ok. 30 minut:

POCIĄGIEM Kolei Mazowieckich (kierunek Otwock, Pilawa, Dęblin) – należy wysiąść na stacji PKP Wawer

 • z Dworca W-wa Zachodnia, (peron 1 lub 2) -25 minut:
 • z Dworca W-wa Śródmieście (peron 1) -20 minut
 • z Dworca W-wa Wschodnia (peron 7) -11 minut:

SKM-ką (kierunek Otwock) – należy wysiąść na stacji PKP Wawer

 • z Dworca W-wa Wschodnia (peron 7) -11 minut:

JAK TRAFIĆ DO NASZEJ SIEDZIBY SAMOCHODEM:

Współrzędne geograficzne

NE
52,225156 °21,150390 °
52 ° 13 ′  30,6 „21 ° 09 ′  01,4 „
486523 m646831 m

PRZY CENTRUM ZNAJDUJĄ SIĘ MIEJSCA DO PARKOWANIA

DOGODNIE POŁOŻONE HOTELE W RÓŻNYM STANDARDZIE

Dla osób zamiejscowych przygotowaliśmy informację o hotelach o różnym standardzie.
Hotele są zamawiane i finansowane przez uczestników we własnym zakresie (niektóre z nich dają rabaty naszym Uczestnikom – zapytaj nas o szczegóły).