AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 to więcej niż szkolenia menedżerskie – Już VII. Edycja!

sztuka skutecznego motywowania i kierowania zespołem (3 x 2 Dni Szkolenia + 5 Testów Diagnostycznych (DISC+TEAMS+VALUES+BAI i FRIS) + Indywidualne Konsultacje)

Potwierdzona skuteczność przez firmy oraz uczestników! Sprawdzona wiedza -> Indywidualna diagnoza potencjału liderskiego ->  Poznaj atuty Akademii

AKADEMIA MENEDŻERA dostarcza uczestnikom bogatego zestawu praktycznych narzędzi i sprawdzonych metod. To ułatwia intensywny rozwój potencjału lidera oraz jego biznesową skuteczność dzięki ugruntowaniu wiedzy i umiejętności.

AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 to wybór dla osób stawiających na nowoczesne rozwiązania i rozwój:

 • menedżerów
 • osób kierujących obszarem HR w firmie
 • liderów i kierowników projektów
 • właścicieli firm
 • twórców start-upów

»» szczególnie, jeżeli chcesz być liderem »» poszukującym efektywnych rozwiązań dla zarządzania opartego na współpracy w zespole »» oraz jesteś osobą »» ambitną oraz  »» lubiącą wyzwania!

Same szkolenia menedżerskie – to dziś już za mało –
AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 to skuteczne rozwiązanie dające kompleksowe odpowiedzi na wyzwania stojące przed menedżerami – liderami Zobacz dalej!

Konkretne argumenty na rzecz skorzystania z AKADEMII MENEDŻERA 3.0:

1. INDYWIDUALNA DIAGNOZA I DORADZTWO DLA UCZESTNIKÓW – WZROST SAMOŚWIADOMOŚCI I OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI LIDERA

AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 rozpoczyna się od analizy profilu osobowego uczestnika z wykorzystaniem różnych metod:

 • DISC D3™ = DISC + TEAMS + VALUES + BAINOWY, ROZSZERZONY KWESTIONARIUSZ STANOWIĄCY BATERIĘ AŻ 4 TESTÓW! – pokazuje styl komunikacji, sposób budowania relacji, strukturę motywacji, role zespołowe, rodzaj potencjału menedżerskiego i przywódczego a także motywy i wartości osoby badanej
 • FRIS ® NOWY KWESTIONARIUSZ – polskie narzędzie diagnostyczne i rozwojowe oparte na badaniach naukowych z bardzo wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi, które niezwykle trafnie opisuje i określa naturalny STYL MYŚLENIA i STYL DZIAŁANIA człowieka. Są to właściwości ludzkiego umysłu, które nie podlegają zmianie w trakcie życia danej osoby (jak Styl Myślenia) lub podlegają niewielkim modyfikacjom (jak Styl Działania).

Z wyników tych badań zostanie sporządzony raport omówiony następnie z trenerem w trakcie indywidualnych konsultacji z uczestnikiem.

2. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE OPARTE NA AKTUALNEJ WIEDZY – NASTAWIONE NA AKTYWNE POSTAWY I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 zawiera 3 szkolenia menedżerskie, każde z nich w formie 2 – dniowej sesji warsztatowej (razem 6 dni szkoleniowych), realizowanej w odstępach kilku tygodni tak, aby uczestnicy nabrali doświadczenia i wyciągnęli wnioski z wykorzystania w praktyce umiejętności nabytych podczas zajęć:

I. Sesja: SKUTECZNY MENEDŻER – LIDER, czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

II. Sesja: ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI COACHINGU, czyli jak wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników

III. Sesja: MOTYWOWANIE, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ I OCENIANIE – w budowaniu strategicznej efektywności członków zespołu i organizacji

 • W trakcie szkoleń stosowane są przez trenerów dynamiczne, aktywne formy pracy: dyskusje, gry, mini-wykłady interaktywne, prace nad case’ami i ćwiczenia symulacyjne z rolami, praca z kamerą, filmy
 • Na zajęciach rozpatrywane są przypadki indywidualne – przed rozpoczęciem sesji szkoleniowych pytamy uczestników o oczekiwania a tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy
 • Po każdym module tematycznym odbywają się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej
 • Uczestnicy dostają pakiet konkretnych, praktycznych narzędzi i technik oraz mają możliwość wdrożyć się od razu w ich zastosowanie, szczególnie, że po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują zadania do realizacji w praktyce, tak by ten proces sprawniej przebiegał. Zadania wdrożeniowe pomagają w lepszym zrozumieniu materiału i ugruntowaniu świeżo nabytych postaw oraz umiejętności. W ramach zadań wdrożeniowych uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji z trenerami
 • Uczestnicy mają możliwość wymieniać się między sobą swoimi najlepszymi praktykami i doświadczeniami
 • W ramach AKADEMII uczestnicy otrzymają min. 3 aktualne pozycje książkowe, jako literaturę uzupełniającą do studiowania między sesjami, wykorzystywaną również na zajęciach – bardzo cenne źródło pomysłów, przykładów i inspiracja do własnych poszukiwań.

3. INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU MENEDŻERSKIEGO: COACHING – KONSULTACJE – E-MENTORING

Każdy z uczestników AKADEMII będzie miał okazję zbudować w porozumieniu z trenerem swój Indywidualny Plan Rozwoju Menedżerskiego i uzyskać wparcie trenera w jego realizacji w ramach bieżącego e-mentoringu przez cały czas trwania Projektu oraz 12 miesięcy po jego zakończeniu. W okresie między szkoleniami menedżerskimi, weźmie udział w ok. 2 godzinnym godzinnym indywidualnym spotkaniu doradczo – coachingowym z trenerem.

Łącznie w projekcie przewidziano około 52 h pracy w trakcie zajęć i spotkań konsultacyjnych plus własna praca wdrożeniowa uczestnika między zajęciami i z literaturą.

4. NAJLEPSI TRENERZY Z WIELOLETNIĄ PRAKTYKĄ MENEDŻERSKĄ

Zajęcia w ramach AKADEMII są autorskimi opracowaniami, przygotowanymi przez Annę Podgórską CEO HOMO CREATORE oraz Annę Gucwę. Szkolenia bazują na ich wieloletniej wiedzy i doświadczeniu trenerskim oraz praktyce menedżerskiej.

5. NA KAŻDYM SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO DOBRANĄ DO TEMATYKI I POTRZEBNĄ DO DALSZEGO STUDIOWANIA KSIĄŻKĘ – Z OBSZARU AKTUALNEJ I WARTOŚCIOWEJ LITERATURY FACHOWEJ

Zapisz się na AKADEMIĘ MENEDŻERA, jeżeli:

 • Chcesz poznać nowoczesne trendy w zarządzaniu
 • Chcesz lepiej zarządzać sobą
 • Potrzebujesz nowych metod skutecznego motywowania swoich pracowników
 • Pragniesz podnieść w swoim zespole poczucie odpowiedzialności, wspólnoty i zaangażowania
 • Masz otwartą głowę i odwagę na zmiany, na nową jakość w zarządzaniu zespołem i organizacją

Szczególnie, że AKADEMIA MENEDŻERA daje uczestnikom jeszcze więcej korzyści:

 • Nauczysz się określenia potencjału osobowości, stylu komunikacji i głównych motywatorów – swoich oraz członków zespołu i  partnerów biznesowych
 • Dowiesz się, jak wykorzystać swoje mocne strony i zamienić strony słabsze w atuty
 • Udoskonalisz umiejętności zarządzania potencjałem i relacjami w zespole
 • Poznasz zasady asertywnej komunikacji i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy
 • Zwiększysz swoją elastyczność i biegłość w stosowaniu różnych metod i narzędzi kierowania zespołem
 • Znajdziesz i wzmocnisz osobisty styl przywództwa

Współczesne organizacje ulegają szybkim przeobrażeniom – menedżerowie stają wobec wyzwań związanych ze zmianami pokoleniowymi (X, Y, Z, Millenialsi, E…?) osłabieniem skuteczności dotychczasowych metod motywowania na rzecz motywacji 3.0 i zmianami organizacyjnymi wymuszonymi przez rewolucję technologiczną (metody agile, turkusowe organizacje, samozarządzające się zespoły, nowe wyzwania przez HR BP).

Konieczność poszukiwania rozwiązań budujących nową jakość pracy w zespole i wyższy poziom zaangażowania stała się codziennością. Kluczem do sukcesu okazuje się postawa i umiejętności menedżera, który potrafi właściwie korzystać z narzędzi komunikacyjnych, inspiruje, wspiera, motywuje i stwarza warunki do przejawiania coraz większej odpowiedzialności i samodzielności przez członków zespołu.

AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 – najbliższa sesja rozpoczyna się 24. MARCA 2020 r.  – zarezerwuj miejsce już teraz!

⇒ Może interesuje Cię szkolenie zamknięte dla zespołu?

⇒ A może jesteś osobą prywatną, samozatrudnioną, lub współpracownikiem NGO?

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer, doradca i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK, certyfikowany doradca metod badania potencjału ludzi i zespołów: DISC D3, FRIS, THOMAS i HOGAN

Zobacz więcej

Prowadzący szkolenie

Anna Gucwa

Trenerka z kilkunastoletnią praktyką w biznesie, certyfikowany konsultant DISC D3 oraz coach w procesie akredytacji ICF.

Zobacz więcej

Programy

SESJA I.  24-25 marca 2020 r.

SKUTECZNY MENEDŻER, czyli od zarządzania sobą do zarządzania zespołem

 1. Określanie potencjału uczestników oraz potencjału osób z nimi współpracujących – na podstawie metody DISC D3 (styl komunikacji, podejmowanie decyzji, role zespołowe, wartości i przekonania motywujące)
 2. Porażka i sukces, czyli czemu nie ma sukcesów bez porażek, jak sobie z nimi konstruktywnie radzić i czego możemy się nauczyć od starożytnych stoików
 3. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie energią zespołu
 4. Styl Myślenia i Styl Działania, czyli czego możesz się dowiedzieć o sobie jako liderze oraz o swoim zespole i jak to przekuć na lepszą współpracę dzięki metodzie FRIS ®
 5. Wyzwania i możliwe rozwiązania dla menedżerów w różnych typach organizacji w kontekście wartości oraz profilu osobowości

zobacz szczegółowy program SESJI I.

SESJA II.

23-24 kwietnia 2020 r.

ZAAWANSOWANA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI COACHINGU, czyli jak wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników

 1. Wyzwania związane ze stylem komunikowania się stojące przed menedżerami we współczesnych organizacjach
 2. Zaawansowana komunikacja menedżerska jako klucz do wspierania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu
 3. Jak budować porozumienie i relacje z członkiem zespołu?
 4. Coaching menedżerski w praktyce
 5. W jaki sposób wykorzystać komunikację angażującą w codziennym zarządzaniu zespołem, czyli podejście coachingowe w różnych sytuacjach

zobacz szczegółowy program SESJI II.

SESJA III.  28-29 maja 2020 r.

MOTYWOWANIE, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ I OCENIANIE – w budowaniu strategicznej efektywności członków zespołu i organizacji

 1. Mechanizmy motywacji, czyli co zrobić, aby ludzie się naprawdę zaangażowali w swoją pracę:
 2. Czynniki wpływające na współczesne organizacje determinujące zmianę form pracy i sposobów zarządzania
 3. Konstruktywna komunikacja w pracy menedżera w ramach triady: Szacunek – Uprzejmość – Stanowczość
 4. Konstruktywna komunikacja budująca mosty (m.in. z wykorzystaniem Komunikacji Bez Przemocy M.B. Rosenberga – NVC)
 5. Jak poradzić sobie z demotywującym efektem tradycyjnych systemów ocen okresowych i zbudować skuteczny system nastawiony na realizację celów
 6. W kierunku samozarządzających się zespołów – utopia, czy realia
 7. Budowanie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności z Akademii Menedżera 3.0

zobacz szczegółowy program SESJI III.

Zawartość

 • każdy uczestnik będzie miał wykonane szczegółowe analizy profilu osobowego kwestionariuszami: baterią 4 testów DISC D3 (zawierającą kwestionariusze: DISC, TEAMS, VALUES oraz BAI) oraz FRIS Styl Myślenia i Działania wraz z raportami i konsultacyjną rozmową z doradcą
 • zadania wprowadzające i rozwojowe przed i po każdej sesji szkoleniowej
 • trzy 2 – dniowe sesje szkoleń menedżerskich
 • e-mentoring w trakcie trwania całego Projektu i 12 miesięcy po jego zakończeniu
 • jedną konsultację / coaching indywidualny z trenerem
 • catering i obiad dla każdego uczestnika w trakcie trwania zajęć w Projekcie
 • materiały szkoleniowe na każde zajęcia
 • 3 pozycje książkowe z literatury fachowej
 • dyplomy ukończenia AKADEMII
 • łącznie ok. 52 godziny pracy z trenerami plus praca własna uczestnika

Cena uczestnictwa w AKADEMII MENEDŻERA 3.0 wynosi 5 940,00 zł netto, płatność przed rozpoczęciem Projektu

Warunki

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 9.30 – 9.45 rejestracja uczestników
 • 9.45 – 10.00 catering przed szkoleniem
 • 10.00 – 11.45 część merytoryczna szkolenia
 • 11.45 – 12.00 catering: przerwa kawowa
 • 12.00 – 13.30 część merytoryczna szkolenia
 • 13.30 – 14.15 przerwa na lunch
 • 14.15 – 15.45 część merytoryczna szkolenia
 • 15.45 – 16.00  catering: przerwa kawowa
 • 16.000 – 17.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydrukuAKADEMIA MENEDŻERA 3.0 to więcej niż szkolenia menedżerskie - opis programu w formacie .pdf do wydruku

Zgłoszenie

Wyczyść