Trening umiejętności menedżerskich

Klient: Firma z branży IT

Trening umiejętności menedżerskich dla kierowników średniego i wyższego szczebla – mix metod w formie warsztatów merytorycznych i gier symulacyjnych

Dla jednej z wiodących firm na rynku oprogramowania, zajmującej się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT, zorganizowaliśmy półroczny projekt dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Obszary tematyczne, jakie zostały zrealizowane w ramach działań szkoleniowych, to:

  1. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, CZYLI TRENING DLA WYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ warsztat z grą symulacyjną,
  2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ABC MENEDŻERA warsztat z grą symulacyjną
  3. GRA SYMULACYJNA KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU

Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby, które dział ZZL zebrał w ramach rocznej diagnozy. Celem zajęć było zainspirowanie uczestników do nowego, pełniejszego i głębszego spojrzenia na następujące kwestie:

  • kierowanie zespołami
  • optymalizacja pracy w projektach
  • innowacyjne myślenie
  • planowanie pracy i zadań
  • role zespołowe i zróżnicowanie zespołu
  • podejmowanie decyzji

Cały projekt skupiał się na przygotowaniu menedżerów do funkcjonowania w zmiennym środowisku oraz wyposażeniu ich w narzędzia pozwalające sprawniej zarządzać zespołami projektowymi.

Natomiast niestandardowe metody pracy w formie warsztatów i gier symulacyjnych użyte zostały po to, aby uczestnicy bardziej się zaangażowali, szybko zaadaptowali wiedzę i błyskawicznie zaczęli ją stosować.