Rozwój kompetencji zarządzania sobą w czasie

Klient: Jedna z polskich firm międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego

Naszym Klientem w dalej opisanym projekcie jest jeden z działających w Polsce zakładów z grupy należącej do dużego międzynarodowego koncernu w branży motoryzacyjnej.

Projekt rozwojowy związany z obszarem zarządzania sobą w czasie skierowane było do 4 osób – samodzielnych specjalistów z różnych działów (m.in.: IT i logistyka) tej Firmy. Potrzeba podniesienia umiejętności w tym obszarze została zauważona przez przełożonych pracowników. Projekt zakładał wzmocnienie umiejętności pracowników w zwiększaniu swojej auto-motywacji oraz planowaniu i radzeniu sobie z presją i dystrakcjami. Bardzo ważnym elementem szkolenia  było poznanie  narzędzi asertywnej komunikacji, by lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Uczestnicy otrzymali od trenerki  – dla wzmocnienia efektów szkolenia – specjalnie przygotowany podręcznik zawierający szczegółowy opis poznanych i trenowanych w trakcie zajęć narzędzi, pozwalający na regularne odświeżanie wiedzy oraz wdrażanie modyfikacji do wstępnych planów zmiany wybranych nawyków.