Działania wspierające rekrutację wewnętrzną na stanowisko kierownicze

Klient: Agencja marketingowa

Naszym Klientem w projekcie mającym charakter doradztwa HR była agencja marketingowa specjalizująca się w kompleksowych kampaniach reklamowych obejmujących kreację WWW, Social Media, aplikacje Facebook i mobilne, produkcję video oraz performance marketing.

Jednym z projektów, który realizowaliśmy dla tej prężnie rozwijającej się Agencji były działania wspierające rekrutację wewnętrzną na stanowisko Kierownika Działu Obsługi Klienta.

Po analizie materiału zgromadzonego w ramach rozmowy z osobą piastującą stanowisko Business Development Dyrektora tej organizacji przygotowaliśmy projekt, który obejmował diagnozę osobowości metodą Hogan Assessment System (HPI i HDS) dwóch kandydatek wraz ze spotkaniem doradczym – zarówno dla osób badanych, jak i dyrektora zlecającego projekt.

Kolejnym działaniem w projekcie było przeszkolenie kandydatek z umiejętności menedżerskich, dzięki czemu miały możliwość wystartowania z podobnym poziomem wiedzy i umiejętności  w tym zakresie.

Dyrektor zlecający cały projekt poznał mocne strony każdej z kandydatek na stanowisko kierownicze oraz zagrożenia, jakie wiążą się z ich stylem pracy, komunikowania się i funkcjonowania w sytuacji presji, czy konfliktu. Dzięki temu miał też możliwość wybrania osoby, której sposób działania będzie bardziej spójny ze stylem funkcjonowania, wymogami i kulturą  organizacyjna Firmy.