Skorzystaj z doświadczenia Anny Podgórskiej ⇒ Ekspertki odkrywania i rozwoju potencjałów ⇒ Specjalistki motywacji, skuteczności osobistej i zarządzania zespołem ⇒ Doradczyni liderów

Sesje konsultacji na bazie metod DISC D3, FRIS, HOGAN ⇒

Każde badanie jednym z tych narzędzi diagnostycznych oprócz pisemnego raportu zawiera 1-godzinną sesją konsultacyjną. Konsultacje odbywają za pośrednictwem naszej platformy on-line do komunikacji audio/video (LiveWebinar). Oprócz rozmowy – dzięki możliwościom tej platformy – w trakcie sesji zastosowanie znajdują materiały graficzne, ułatwiające wizualizację, analizę i zrozumienie omawianych kwestii.

Sesje konsultacyjne mogą mieć następującą formę:

 • 1 godz. konsultacji wyłącznie z osobą badaną
 • 30 min. spotkania, w którego trakcie doradca odpowie na pytania przedstawicieli firmy zamawiającej badanie (np. szefa osoby badanej, czy HR) + 30 min. konsultacji z osobą badaną
 • lub z 1 godz. sesji doradczej, w ramach której konsultacje są zorganizowane w inny sposób – uzgodniony z osobą zamawiającą badanie.

W trakcie konsultacji można dowiedzieć się znacznie więcej, niż jest napisane w raportach, np.:

 • Na co badana osoba szczególnie powinna zwrócić uwagę w swojej obecnej sytuacji związanej z pracą
 • Jak wiążą się między sobą wyniki poszczególnych raportów cząstkowych w ramach zastosowanych narzędzi
 • W jakich sytuacjach, rolach zawodowych, czy środowiskach pracy osoba badana może najlepiej wykorzystać swój potencjał. Jakie nie są dla niej szczególnie sprzyjające
 • Jakie są najbardziej wskazane obszary działań rozwojowych dla badanej osoby
 • Jaki typ kultury organizacyjnej związany z preferowanymi wartościami, sposobem działania i celami może współgrać z badaną osobą. Jaki daje na to mniejsze szanse?

Jeżeli firma zamawia badania kilku kandydatów na dane stanowisko, a także potencjalnego szefa wybranej osoby, można w trakcie sesji konsultacyjnej:

 • porównać predyspozycje badanych osób w odniesieniu do przyszłych zadań na tym stanowisku
 • określić charakter możliwej współpracy między osobą kandydata a potencjalnym szefem. Podobieństwa, różnice, obszary dobrej współpracy, obszary możliwych trudności i napięć, sposoby ich neutralizacji.

Anna Podgórska – jako ekspertka z certyfikacjami i doświadczeniem w różnych narzędziach badania potencjału – wspiera, analizuje i porównuje wyniki raportów w ramach kilku metod, stosując podejście interdyscyplinarne.

Sesje konsultacji osobistych lub organizacyjnymi ⇒ przykłady tematów i inspiracje ⇒

 • Sesje indywidualne w budowaniu skuteczności osobistej i pewności siebie, wsparcie w neutralizacji syndromu oszusta (przeczytaj więcej, bo może Twoje problemy wynikają właśnie z tego zjawiska:  Co to jest syndrom oszusta oraz Jakie są typy syndromu oszusta)
 • Pomoc w zrozumieniu motywacji, stylów myślenia, czy działania osób, z którymi masz trudności, a także wypracowanie nowych zasad współpracy z nimi
 • Doradztwo dla działów HR, a także zarządów i właścicieli firm w rozwijaniu zespołów i pracowników
 • Diagnoza sytuacji we wskazanym zespole w przypadku wystąpienia dysfunkcji lub z poziomu całej organizacji i jej kultury
 • Doradztwo indywidualne w zbudowaniu planu działania w obszarze zamierzeń zawodowych, czy biznesowych i określeniu sposobów jego realizacji
 • Konsultacje dla zarządów w zakresie doskonalenia komunikacji i współpracy między osobami kierującymi daną organizacją
 • Doradztwo dla liderów na temat mechanizmów motywacji i najlepszych sposobów budowania motywującego środowiska pracy. Wsparcie w neutralizowaniu demotywujących aspektów kierowania zespołem, czy organizacją
 • Pomoc dla liderów w budowaniu zaangażowanych i efektywnie współpracujących zespołów, a także doradztwo, jak je przekształcać, kiedy napotykają przeszkody i wyzwania.

Zobacz autorskie projekty szkoleniowe Anny Podgórskiej ⇒

AKADEMIA MENEDŻERA 3.0 Projekt PREMIUM tylko 2 edycje w roku!

⇒ To sztuka skutecznego motywowania i kierowania zespołem. 3 x 2 Dni Szkolenia + 5 Testów Diagnostycznych (DISC+TEAMS+VALUES+BAI i FRIS) + Indywidualne Konsultacje

ASERTYWNOŚĆ A WSPÓŁPRACA, czyli jak rozmawiać w trudnych sytuacjach

⇒ szkolenie o tym, jak osiągać swoje cele i dbać dzięki sztuce uprzejmej stanowczości i grom statusowym

TRENING MENEDŻERSKI – motywacja i zarządzanie zespołem

⇒ czyli szkolenie o tym, jak budować zaangażowanie w zespole, prowadzić trudne rozmowy i przekazywać feedback