Zarządzanie przez wartości buduje siłę i skuteczność zespołu, aktywizując poczucia przynależności, a także odpowiedzialności  jego członków

Zarządzanie przez wartości stanowi proces, nie jest czymś, co można jednorazowo „wprowadzić”, lub zadekretować, to jest pewna filozofia działania, którą trzeba stosować w całej organizacji, od zarządu począwszy.

Szkolenie pokazuje, jak praktycznie doskonalić  ten proces, w którym przenikają się sfery: komunikacji, emocji, postaw i wartości.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Korzyści dla uczestników szkolenia – Zarządzanie przez wartości:

1. Rozwiną umiejętności KOMUNIKACJI i NEGOCJACJI – również w trudnych sytuacjach:

 • Rozwinie się świadomość, wiedza, a także umiejętności komunikacyjne uczestników dotyczące różnic w sposobach komunikacji i wymiarów komunikowania się zależnych od intencji i filtrów nadawców, a także odbiorców
 • Poznają tajniki skutecznej komunikacji (jasno, jednoznacznie, pozytywnie dla 2. strony, z kilku pozycji percepcyjnych)
 • Nauczą się komunikacji dochodzącej do potrzeb i interesów zaangażowanych stron zamiast – od strony zewnętrznych sztywnych stanowisk

2. Poznają sposoby określania WARTOŚCI organizacji i wartości osobistych, a także przechodzenia procesu operacjonalizacji wartości – do poziomu konkretnych zachowań:

 • Dowiedzą się, skąd się biorą kryteria podejmowania decyzji, motywacje i wartości
 • Odkryją ważne w codziennej pracy wartości osobiste członków zespołu
 • Poznają sposoby rozmawiania z szacunkiem o różnicach wartości między ludźmi
 • Zbudują Mapy Wartości (organizacji i zespołu)
 • Określą swoje Reguły Wartości, czyli sposoby przechodzenia od wartości do zachowań

3. Nauczą się zasad KONSTRUKTYWNEJ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA WARTOŚCIACH:

 • Poznają i zrozumieją zasady konstruktywnej komunikacji nastawionej na współpracę z uwzględnieniem asertywności wzbogaconej elementami Komunikacji Bez Przemocy wg M. Rosenberga – NVC
 • Przejdą ćwiczenia ze stosowania skutecznych narzędzi, które ułatwiają jasną komunikację nastawioną na współpracę i zachowanie równowagi emocjonalnej po obu stronach rozmowy w sytuacjach, np.: proszenia, odmawiania, stawiania granic, negocjowania warunków, czyli komunikowania się w sytuacji różnic interesów, złości, roszczeń i zastrzeżeń z 2. strony, jak też zachęcania do współpracy nieprzekonanych do niej partnerów
 • Pogłębią umiejętności udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych (ocen, opinii) – zarówno w sytuacji krytyki jak i pochwały
 • Nauczą się lepiej współpracować, traktując RÓŻNORODNOŚĆ cechującą członków zespołu (ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, itp.) jako zasoby, a nie słabości
Zadaj nam swoje pytania

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Ekspertka zarządzania, komunikacji i skuteczności osobistej, CEO Homo Creatore. Posiada ponad 20 lat praktyki menedżerskiej, trenerskiej i doradczej, które przekłada na sukcesy swoich klientów. Mając doświadczenie jako wykładowczyni na studiach Executive MBA na ALK i posiadając certyfikaty DISC D3, FRIS i HOGAN, pomaga optymalnie wykorzystać potencjał ludzi i zespołów.

Program szkolenia

1 Komunikacja i emocje, jako podstawa porozumienia lub zarzewie konfliktu:

 • Mechanizmy komunikacji w sprzężeniu zwrotnym z emocjami
 • Jak komunikować się świadomie i odzyskać kontrolę nad swoim wpływem na innych
 • Jakie czynniki wpływają na poziom skuteczności w komunikacji?

2. Konstruktywne podejście do nieporozumień i „złych intencji”:

 • Kwadrat von Thun’a, czyli jak zrozumieć i konstruktywnie poradzić sobie z określeniem intencji rozmówcy
 • Rozwój umiejętności dopasowywania sposobu nadawania komunikatów do okoliczności

3. Wartości organizacji i wartości osobiste, a także proces operacjonalizacji wartości:

 • Co to jest i skąd się bierze: emocje, motywacje, wartości, kryteria podejmowania decyzji – jak pracuje Umysł
 • Wartości – istota pojęć – tworzenie siły napędowej do realizacji celów
 • Odkrywanie wartości osobistych członków zespołu
 • Jak rozmawiać z szacunkiem o różnicach wartości między ludźmi
 • Rola uświadomionych i zintegrowanych wartości w codziennej pracy zespołu, czy firmy
 • Budowanie Map Wartości (osobistych, organizacji i zespołu)
 • Reguły Wartości, czyli jak przechodzić od wartości do codziennych zachowań, a także budować reguły wzmacniające a unikać reguł obezwładniających

4. Budowanie zdrowych relacji z wykorzystaniem asertywności, czyli, a nie tylko „sztuka odmawiania”:

 • Ile prawdy a ile mitu jest w popularnych ujęciach asertywności
 • Skuteczność strategii asertywnej w trudnych sytuacjach
 • Czym się różni asertywność od agresji i manipulacji i czy można „manipulować asertywnie”?
 • Podstawy negocjowania WIN-WIN, czyli czym się różni KONSENSUS od KOMPROMISU?

5. Komunikacja konstruktywna w działaniu, czyli skuteczne narzędzia komunikacji w budowaniu współpracy:

 • Z czego budujemy swoje komunikaty i jakie efekty przynosi nam rozpoznanie i właściwe stosowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych: faktów, opinii (ocen) i osądów
 • Rozpoznawanie komunikatów nie-konstruktywnych i ich zamiana na konstruktywne podstawy obrony przed manipulacją i presją psychiczną
 • Nauka aktywnego słuchania i parafrazy w codziennej komunikacji
 • Jak pytać, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o potrzebach, wartościach i interesach 2. strony?
 • Wyrażanie swoich opinii, potrzeb i wartości w sposób konstruktywny
 • Trening nowych sposobów komunikowania się bazujący na sytuacjach realnie doświadczanych przez uczestników
 • Konstruktywne podejście do potrzeb, interesów i wartości, czyli proszenie i odmawianie
 • Osiąganie konsensusu w sytuacji różnic interesów, czyli rozmowy konstruktywne o trudnych sprawach: (komunikat od JA, wyrażanie empatycznego zrozumienia, elementy komunikacji bez przemocy – NVC, pozycje percepcyjne)

6. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych:

 • Analiza zagrożeń płynących z nieumiejętnego udzielania informacji zwrotnych
 • Zasady stosowania konstruktywnej krytyki w procesie współpracy
 • Model konstruktywnej pochwały, czyli waga udzielania pozytywnych wzmocnień we współpracy zespołowej
 • Trening stosowania narzędzi komunikacyjnych bazujący na sytuacjach realnie doświadczanych przez uczestników

7. Budowanie przez uczestników i omawianie indywidualnych planów wdrożenia wiedzy i umiejętności ze szkolenia w życie, a także wnioski

Dowiedz się więcej