Akademia Sprzedaży to skuteczne biznesowo szkolenia, sprawdzone na polskim rynku narzędzia, diagnoza potencjału i mentoring sprzedażowy – z doświadczonymi ekspertami

Akademia Sprzedaży B2B ma na celu wyposażenie uczestników we wielowymiarowe umiejętności i wiedzę by skutecznie osiągali maksymalne efekty – zarówno w krótkim jak i długim okresie – w relacji z kluczowymi klientami biznesowymi. Dzięki Akademii Sprzedaży B2B nauczysz się efektywne pozyskiwać nowych klientów, a także rozszerzać współpracę z obecnymi klientami kluczowymi.

Akademia Sprzedaży skierowana jest do osób pracujących jako:

 • Sales Manager, Account Manager, KAM

Poznaj argumenty, dlaczego warto uczestniczyć w naszej Akademii Sprzedaży B2B:

Akademia Sprzedaży jest elastycznym i intensywnym programem rozwojowym, który składa się z:

 • Narzędziowych szkoleń
 • Zadań przed szkoleniowych do wykonania przed każdym szkoleniem
 • Zadań wdrożeniowych do wykonania po każdym szkoleniu
 • Indywidualnej sesji mentoringowo-coachingowej z trenerem
 • Osobistej i szczegółowej diagnozy potencjału ze szczególnym naciskiem na predyspozycje sprzedażowe w formie kwestionariusza i raportu realizowanego on-line metodą DISC D3™ SALES wraz z indywidualną rozmową z doradcą, certyfikowanym ekspertem tej metody Anną Podgórską

Uczestnicy Akademii podniosą swoją sprzedażowo-negocjacyjną skuteczność dzięki wdrożeniu metod, technik i wniosków związanych z następującymi narzędziami:

 1. Poznają typy klientów wraz ze wskazówkami, jakie techniki sprzedażowo-negocjacyjne zastosować w każdym z przypadków
 2. Uświadomią sobie, jakie ich, często intuicyjne zachowanie może prowadzić wprost do odmowy ze strony klienta ze względu na niedopasowanie formy i treści do typu osobowościowego klienta
 3. Przećwiczą sprawdzone techniki wywierania perswazyjnego wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji
 4. Podniosą samoświadomość dzięki otrzymaniu informacji zwrotnej na temat swoich mocnych stron, a także obszarów do rozwoju pod kątem sprzedaży i negocjacji
 5. Dostaną informacje, jak odejść od „sprzedawania” na rzecz „kupowania” przez klienta
 6. Dokonają profesjonalnej analizy swojej oferty ze szczególnym uwzględnieniem powodów, dla których ich klienci są nią zainteresowani ⇒ z uwzględnieniem oprócz oferty „standardowej” również części przydatnych w etapach Cross-Selling i Up-Selling
 7. Zbudują – na bazie poznanych metod – swoją listę pytań pomocnych w procesie odkrywania potrzeb klientów, czyli prawdziwych powodów zainteresowania klientów ofertą
 8. Otrzymają wskazówki, na jakie szczegóły mowy ciała i wypowiadanych treści  zwracać uwagę, aby zrobić wrażenie prawdziwego profesjonalisty w relacjach sprzedaży B2B
 9. Będą potrafili oprzeć formę swojej prezentacji o indywidualne kody językowe. Dzięki temu ich klient będzie się znacznie bardziej identyfikował z ofertą, którą otrzyma
 10. Dostaną „ściągawkę” z przykładowymi reakcjami na wybrane rzeczywiste obiekcje klientów
 11. Wypracują – na bazie zestawu dobrych praktyk – sposoby na odmowę ważnym klientom w przypadku ich nieakceptowalnego żądania, a także dostaną konkretne podpowiedzi, jak pomimo odmowy utrzymać tego klienta
 12. Nauczą się konkretnych sposobów reagowania w różnych trudnych sytuacjach i przy zaskakujących zachowaniach klientów

  Dodatkowo podczas szkolenia:

 13. Dostaną przydatny zestaw metod zamknięcia sprzedaży podczas wizyty handlowej
 14. Poznają i przećwiczą skuteczne zasady przygotowania się do negocjacji B2B– bezpośrednio wpływające na efektywność sprzedaży
 15. Zrozumieją ważne różnice między stanowiskami i interesami stron, a także metody ich identyfikacji, co da im większe pole do negocjacji
 16. Dowiedzą się, jakie różne rodzaje metod prowadzenia negocjacji można stosować i rozpoznają styl preferowany przez siebie
 17. Nauczą się przydatnych technik wywierania wpływu podnoszących skuteczność w trakcie prowadzenia negocjacji i wyniki sprzedaży
 18. Poznają najskuteczniejsze metody rozpoznania i reakcji na gry debiutowe, blefy i inne gry negocjacyjne klientów
 19. Poznają etapy reakcji w przypadku nieakceptowalnego zachowania klienta
 20. Będą wiedzieli jak prowadzić rozmowę, która pozwoli utrzymać klienta reklamacyjnego – nawet w przypadku odmowy załatwienia reklamacji po jego myśli
 21. Otrzymają instrukcję, w jaki sposób zbudować profesjonalny wizerunek, a także nawiązać relację sprzedażową z klientami za pomocą portalu LinkedIn.
 22. Wypracują zasady klasyfikacji klientów i dopasowania do tego swojej aktywności handlowej, czyli jakie czynności i działania podejmować mając na uwadze efektywność pracy na rynku B2B
 23. Przećwiczą narzędzia służące analizie wstępnej i strategicznej obecnego lub przyszłego kluczowego klienta, czyli plany działań jeszcze przed złożeniem oferty
 24. Wzbogacą swoją wiedzę o elementy, które warto wziąć pod uwagę, opracowując plan „wejścia” do potencjalnie ważnego klienta

Dowiedz się jeszcze więcej o metodach, które stosujemy w trakcie szkoleń Akademii Sprzedaży:

Akademia Sprzedaży B2B to przede wszystkim dynamiczne, aktywne formy pracy. Trener prowadzi dyskusje, gry, mini-wykłady interaktywne, case’y i ćwiczenia symulacyjne, które wzbogaca pracą z kamerą, a także filmami poglądowymi.

Na zajęciach rozpatrujemy przypadki indywidualne. Przed rozpoczęciem sesji szkoleniowych pytamy uczestników o oczekiwania. Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się więc do rzeczywistych sytuacji, z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Na koniec każdego szkolenia odbywają się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Akademia Sprzedaży daje uczestnicy możliwość wymiany między sobą swoimi najlepszymi praktykami i doświadczeniami.

Uczestnicy otrzymają bogate materiały dydaktyczne w formie skryptu, który zawiera podsumowanie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć, a także ćwiczenia.

Każdy z uczestników na zakończenie cyklu szkoleniowego otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie określonego szkolenia lub całej Akademii Sprzedaży B2B.  Certyfikat zawiera informacje o programie merytorycznym.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie