AKADEMIA SPRZEDAŻY B2B to 2 szkolenia narzędziowe, raport DISC D3 SALES, coaching

czyli efektywna biznesowo inwestycja w kompetencje handlowe sprzedawców

SKU: Brak danych Kategoria:

Akademia Sprzedaży to skuteczne biznesowo szkolenia, sprawdzone na polskim rynku narzędzia, diagnoza potencjału i mentoring sprzedażowy – z doświadczonymi ekspertami

Akademia Sprzedaży B2B ma na celu wyposażenie uczestników we wielowymiarowe umiejętności i wiedzę by skutecznie osiągali maksymalne efekty – zarówno w krótkim jak i długim okresie – w relacji z kluczowymi klientami biznesowymi. Dzięki Akademii Sprzedaży B2B nauczysz się efektywne pozyskiwać nowych klientów i rozszerzać współpracę z obecnymi klientami kluczowymi.

Akademia Sprzedaży skierowana jest do osób pracujących jako:

 • Sales Manager, Account Manager, KAM

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Poznaj argumenty, dlaczego warto uczestniczyć w naszej Akademii Sprzedaży B2B:

Program Akademii został zbudowany w oparciu o  kilkunastoletnie doświadczenie Macieja Leszczyńskiego. To charyzmatyczny trener, który jest prawdziwym praktykiem biznesu posiadającym wieloletnią praktykę w sprzedaży i zarządzaniu zespołem sprzedażowym.

⇒ Akademia Sprzedaży jest elastycznym i intensywnym programem rozwojowym. Składa się z:

 • 2-ch narzędziowych szkoleń (2 x 2 dni)
 • 2-ch zadań przed szkoleniowych do wykonania przed każdym dwudniowym szkoleniem
 • 2-ch zadań wdrożeniowych do wykonania po każdym dwudniowym szkoleniu
 • 2 x  godzinnej, indywidualnej sesji mentoringowo-coachingowej z Trenerem- źródłem pomysłów, przykładów i inspiracji do własnych poszukiwań, której zadaniem jest wsparcie we wdrożeniu do codziennej pracy narzędzi poznanych na szkoleniu.
 • Nielimitowanego ilościowo coachingu mailowego z Trenerem. Coaching trwa przez cały czas cyklu szkoleniowego i 3 miesiące po jego zakończeniu
 • Osobistej i szczegółowej diagnozy potencjału ze szczególnym naciskiem na predyspozycje sprzedażowe w formie kwestionariusza i raportu realizowanego on-line metodą DISC D3™ SALES wraz z indywidualną rozmową z doradcą, certyfikowanym ekspertem tej metody Anną Podgórską

Uczestnicy Akademii podniosą swoją sprzedażowo-negocjacyjną skuteczność dzięki wdrożeniu metod, technik i wniosków związanych z następującymi narzędziami:

 1. Poznają typy klientów wraz ze wskazówkami, jakie techniki sprzedażowo-negocjacyjne zastosować w każdym z przypadków
 2. Uświadomią sobie, jakie ich, często intuicyjne zachowanie może prowadzić wprost do odmowy ze strony klienta ze względu na niedopasowanie formy i treści do typu osobowościowego klienta
 3. Przećwiczą sprawdzone techniki wywierania perswazyjnego wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji
 4. Podniosą samoświadomośćdzięki otrzymaniu informacji zwrotnej na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju pod kątem sprzedaży i negocjacji
 5. Dostaną informacje, jak odejść od „sprzedawania” na rzecz „kupowania” przez klienta
 6. Dokonają profesjonalnej analizy swojej oferty ze szczególnym uwzględnieniem powodów, dla których ich klienci są nią zainteresowani ⇒ z uwzględnieniem oprócz oferty ,,standardowej’’ również części przydatnych w etapach Cross-Selling i Up-Selling
 7. Zbudują – na bazie poznanych metod – swoją listę pytań pomocnych w procesie odkrywania potrzeb klientów, czyli prawdziwych powodów zainteresowania klientów ofertą
 8. Otrzymają wskazówki, na jakie szczegóły mowy ciała i wypowiadanych treści  zwracać uwagę, aby zrobić wrażenie prawdziwego profesjonalisty w relacjach sprzedaży B2B
 9. Będą potrafili oprzeć formę swojej prezentacji o indywidualne kody językowe. Dzięki temu ich klient będzie się znacznie bardziej identyfikował z ofertą, którą otrzyma
 10. Dostaną „ściągawkę” z przykładowymi reakcjami na wybrane rzeczywiste obiekcje klientów
 11. Wypracują – na bazie zestawu dobrych praktyk –sposoby na odmowę ważnym klientom w przypadku ich nieakceptowalnego żądania oraz dostaną konkretne podpowiedzi, jak pomimo odmowy utrzymać tego klienta
 12. Nauczą się konkretnych sposobów reagowania w różnych trudnych sytuacjachi przy zaskakujących zachowaniach klientów
 13. Dostaną przydatny zestaw metod zamknięcia sprzedaży podczas wizyty handlowej
 14. Poznają i przećwiczą skuteczne zasady przygotowania się do negocjacji B2B– bezpośrednio wpływające na efektywność sprzedaży
 15. Zrozumieją ważne różnice między stanowiskami i interesami stron oraz metody ich identyfikacji, co da im większe pole do negocjacji
 16. Dowiedzą się, jakie różne rodzaje metod prowadzenia negocjacji można stosować i rozpoznają styl preferowany przez siebie
 17. Nauczą się przydatnych technik wywierania wpływu podnoszących skuteczność w trakcie prowadzenia negocjacji i wyniki sprzedaży
 18. Poznają najskuteczniejsze metody rozpoznania i reakcji na gry debiutowe, blefy i inne gry negocjacyjne klientów
 19. Poznają etapy reakcji w przypadku nieakceptowalnego zachowaniaklienta
 20. Będą wiedzieli jak prowadzić rozmowę, która pozwoli utrzymać klienta reklamacyjnego– nawet w przypadku odmowy załatwienia reklamacji po jego myśli
 21. Otrzymają instrukcję w jaki sposób zbudować profesjonalny wizerunek nawiązać relację sprzedażową z klientami za pomocą  portalu LinkedIn.
 22. Wypracują zasady klasyfikacji klientów i dopasowania do tego swojej aktywności handlowej, czyli jakie czynności i działania podejmować mając na uwadze efektywność pracy na rynku B2B
 23. Przećwiczą narzędzia służące analizie wstępnej i strategicznej obecnego lub przyszłego kluczowego klienta, czyli plany działań jeszcze przed złożeniem oferty
 24. Wzbogacą swoją wiedzę o elementy, które warto wziąć pod uwagę opracowując plan ,,wejścia’’ do potencjalnie ważnego klienta

Dowiedz się jeszcze więcej o metodach, które stosujemy w trakcie szkoleń Akademii Sprzedaży:

Akademia Sprzedaży B2B to przede wszystkim dynamiczne, aktywne formy pracy. Trener prowadzi dyskusje, gry, mini-wykłady interaktywne, case’y i ćwiczenia symulacyjne, które wzbogaca pracą z kamerą i filmami poglądowymi.

Na zajęciach rozpatrujemy przypadki indywidualne. Przed rozpoczęciem sesji szkoleniowych pytamy uczestników o oczekiwania. Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się więc do rzeczywistych sytuacji, z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Na koniec każdego szkolenia odbywają się podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Akademia Sprzedaży daje uczestnicy możliwość wymiany między sobą swoimi najlepszymi praktykami i doświadczeniami.

Uczestnicy otrzymają bogate materiały dydaktyczne w formie skryptu, który zawiera podsumowanie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć oraz ćwiczenia.

Każdy z uczestników na zakończenie cyklu szkoleniowego otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie określonego szkolenia lub całej Akademii Sprzedaży B2B.  Certyfikat zawiera informacje o programie merytorycznym.

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

ETAP I – 2 dni

 1. Analiza mocnych i rozwojowych stron uczestników akademii jako kluczowych sprzedawców:
 • ,,Przekonaj mnie’’ – gra sprzedażowa nagrywana kamerą
 • Jak przenieść nacisk ze sprzedawania (często wciskania) na rzecz kupowania przez klientów
 • Mocne strony – obszary na których uczestnicy szkolenia mogą budować swoją sprzedażową skuteczność osobistą
 • „Pięty achillesowe” – obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju
 1. Typy klientów DISC D3 jako podstawa skutecznej sprzedaży i negocjacji B2B
 • Narzędziowa osobowość klienta i sprzedawcy
 • Na co zwracać uwagę, żeby rozpoznać typ klienta:
  • podczas spotkania bezpośredniego
  • podczas rozmowy telefonicznej
 1. Narzędzia wywierania wpływu na klientów wg poszczególnych typów osobowości podczas:
 • Zjednywania sobie klienta podczas pierwszego kontaktu
 • Budowania relacji sprzedażowej
 • Przekonywania i argumentowania
 • Zapobiegania odmowie
 • Motywowania do zakupu
 • Finalizacji sprzedaży
 • Zapobiegania konfliktom
 • Reagowania na konflikt
 • Negocjacji sprzedażowych
 1. Analiza oraz sposób budowy oferty z wykorzystaniem modelu: Cechy – Zalety – Korzyści – Dowody:
 • Analiza  oferty
 • Budowanie oferty do Cross-Sellingu i Up-Sellingu
 1. Jak uzyskać połączenie telefoniczne z osobą decyzyjną i umówić z nią spotkanie:
 • Metody zwiększenia efektywności połączeń
 • Zasady uzyskiwania zgody decydenta na spotkanie
 1. Badanie potrzeb Klienta, czyli szukamy powodów zakupu oraz współpracy:
 • Sposoby uzyskiwania informacji od klientów o potencjalnych powodach współpracy
 • Analiza potrzeb i oczekiwań klienta – lista pytań
 • Jak odejść od klasycznego ,,przepytywania’’ Klienta na rzecz ,,naturalnej’’ rozmowy?
 1. Efektywna autoprezentacja i prezentacja oferty w czasie wizyty handlowej:
 • Komunikacja niewerbalna jako filar wywierania wpływu
 • Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych
 • Perswazyjna prezentacja oferty
 1. Gry debiutowe klientów: np. ,,proszę przedstawić ofertę, ale uprzedzam, że nie będę nią zainteresowany’’:
 • Gra debiutowa klienta, czyli blokująca lub utrudniająca  efektywną komunikacje sprzedażową wypowiedź klienta na początku kontaktu
 • Lista rzeczywistych gier debiutowych klientów
 • Efektywne metody reakcji na poszczególne gry debiutowe klientów
 1. Obiekcje Klienta: np. ,,To jest za drogie’’:
 • Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza, czyli jako ,,obiekcjo-łamacze’’
 • Obiekcja Klienta, jako nasze wsparcie w procesie sprzedaży
 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi
 1. Efektywna i oparta na budowaniu relacji biznesowych rozmowa reklamacyjna:
 • Techniki tonowania emocji klientów
 • Rozmowa reklamacyjna – od reklamacji do lojalności klienta
 1. „Zamykanie” sprzedaży:
 • Niewerbalne i werbalne sygnały wysyłane przez klienta, wskazujące na zainteresowanie współpracą
 • Techniki zamykania sprzedaży w zależności od rodzaju kontraktu :
  •  na pojedynczym spotkaniu
  • w procesie kilkuetapowym w dłuższym wymiarze czasu
 1. Budowanie przez uczestników szkolenia konkretnych operacyjnych planów wdrożenia poznanej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę – omówienie

ETAP II – 2 dni

 1. Wprowadzenie do negocjowania kontraktów handlowych:
 • Identyfikacja informacji, których potrzebujemy
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące negocjatora
 • Określanie zmiennych negocjacyjnych
 • Wartości i  priorytety zmiennych dla obu stron
 • Arkusz negocjacyjny
 1. Metody i techniki wywierania wpływu w trakcie negocjacji

          a. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron

 • Cele i stanowiska
 • Potrzeby i interesy
 • Negocjacje jako sposób zaspakajania potrzeb a nie deklaracji w stanowisku

          b. Dążenie do  korzystnych rezultatów

 • Efekt ,,wygrany – wygrany’’ jako jedna z możliwości
 • Asertywna wymiana ustępstw
 • Negocjowanie pakietu i tryb warunkowy
 1. Nieakceptowalne żądanie ze strony ważnego klienta: np. ,, Jeżeli mamy kontynuować współpracę, to oczekuję trzy razy dłuższego terminu płatności bez zmiany innych warunków umowy’’:
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji
 • Etapy odmowy, udzielania negatywnej informacji kluczowemu klientowi
 1. Gry oraz blefy negocjacyjne Klienta:
 • Manipulacje w negocjacjach
 • Rozpoznawanie blefów
 • Reakcja na gry handlowo – negocjacyjne / blefy drugiej strony
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania gier i blefów negocjacyjnych
 1. Kontrolowanie poziomu stresu sprzedażowo-negocjacyjnego:
 • Negatywny stres i konstruktywny niepokój
 • Metody przeciwdziałania powstawaniu stresu
 • Ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne w pracy i w domu jako narzędzia eliminowania nagromadzonego stresu
 1. LinkedIn jako potencjał wizerunkowo-prospectingowy
 • LinkedIn jako jedna z efektywniejszych form docierania do potencjalnych klientów
 • Biznesowe konto,  zasady budowania i wzmacnianie sieciowego wizerunku profesjonalnego doradcy/eksperta – instrukcja jak nie powielić błędów z innych portali społecznościowych
 1. Segmentacja rynku i klasyfikacja klientów:
 • Kryteria segmentacji  rynku
 • Analiza naszych doświadczeń i potrzeb w odniesieniu do potencjału klientów
 • Macierz potencjalnych klientów –  poziom zaangażowania i potencjału
 1. Kluczowy klient – Analiza Strategiczna i plan działań:
 • Struktura klienta
 • Funkcje w procesie zakupu
 • Władza i wpływy
 • Nastawienie do oferty/ firmy / sprzedawcy
 • Plan działania
 1. Budowanie przez uczestników szkolenia konkretnych operacyjnych planów wdrożenia poznanej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę – omówienie

Dowiedz się więcej