Zarządzanie konfliktem

czyli skuteczna komunikacja asertywna i budowanie odporności  psychicznej (Model MTQ48)

SKU: brak Kategoria:

„Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci” Lew Mikołajewicz Tołstoj

Konflikt jest naturalnym, choć rzadko pożądanym elementem życia zawodowego. Angażuje uczestników sporu i ich otoczenie. Najczęściej obawiamy się  konfliktu i unikamy go, a gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się, jak zadbać o potrzeby i emocje wszystkich stron konfliktu, a przede wszystkim jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym poprzez właściwą komunikację, rozwijanie empatii i zarządzanie emocjami.

 

Na szkoleniu poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę:

 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz źródła konfliktów, w tym takie, które wynikają z indywidualnej postawy, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktem

 

Dowiesz się jak zapobiegać konfliktom i poznasz zasady skutecznej komunikacji w celu rozwiązania konfliktu:

 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Uświadomisz sobie własny wpływ na otoczenie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Zdobędziesz podstawy wiedzy psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznasz mechanizmy ich powstawania
 • Zrozumiesz znaczenie Odporności Psychicznej w zapobieganiu konfliktom i poznasz nowoczesne narzędzie MTQ48, badające poziom Odporności Psychicznej
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne, oraz wpływać na emocje innych ludzi

Program szkolenia

Wprowadzenie do konfliktu w organizacji

 • Czym jest konflikt i czy zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Rodzaje konfliktów – typologia Tomasza Moor’a
 • Rozwojowy charakter konfliktu
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?

Obserwacja dynamiki konfliktu

 • W laboratorium konfliktu – obserwacja źródeł i dynamiki rozwoju konfliktu przy wykorzystaniu gry szkoleniowej
 • Obiektywne źródła konfliktu w organizacjach
 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: odmienność postrzegania, postawy, zachowania, cele, oczekiwania
 • Osobiste strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Etapy konfliktu: faza poprzedzająca, prowokacji, eskalacji, konfrontacji

Zapobieganie konfliktom – komunikacja narzędziem do osiągania wspólnych celów

 • Podstawy efektywnej komunikacji w zespole
 • Przeszkody w komunikacji na poziomie jednostki i organizacji.
 • Subiektywne przeszkody w komunikacji: generalizowanie, ocenianie, selektywne postrzeganie i inne błędy poznawcze
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań i stereotypów na komunikację
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji.
 • Słowa mają moc – ćwiczenie pogłębionego słuchania, budowania dobrej atmosfery i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja z ludźmi o różnych typach osobowości –  autodiagnoza i rozpoznawanie osobowości. Rozpoznanie możliwych przyczyn konfliktu wynikających z typu osobowości

Reakcja na konflikt – komunikacja w rozwiązywaniu konfliktu

 • Empatia –przyjmowanie perspektywy innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb
 • Branie odpowiedzialności za własne emocje i potrzeby – ćwiczenie wzorców językowych
 • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie, język faktów a język emocji. Język gniewu i język potrzeb.
 • Modele prowadzenia rozmowy w konflikcie
 • Efektywne zachowania w konflikcie: oddzielenie ludzi od problemów, koncentrowanie się na interesach a nie na stanowiskach
 • Elementy mediacji w konflikcie

Asertywność w relacjach zawodowych

 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Asertywne prawa własne i innych osób. Identyfikacja głównych blokad asertywności w konflikcie.
 • Asertywna obrona przed krytyką i atakiem.
 • Asertywna odmowa – ustanawianie granic.

 

Praca z emocjami i odporność psychiczna (MTQ48) w konflikcie  

 • Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności. Strategie reakcji na emocje.
 • Konflikt źródłem stresu.
 • Wpływ Odporności Psychicznej na powstawanie konfliktów i zapobieganie im.
 • Model Odporności Psychicznej  – prezentacja narzędzia badającego poziom Siły i Odporności Psychicznej (MTQ48)
 • Odporność Psychiczna i źródła konfliktów – filary Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48)
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • ABCD – podstawy zarządzania emocjami w konflikcie. Percepcja i postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Strategie rozwijania samokontroli.

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z doświadczeniem i wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness dotyczącego siły i odporności psychicznej, certyfikowany doradca metody MTQ48.

Zobacz więcej

Zgłoszenie

1493,00 

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto: