ONLINE – Zarządzanie konfliktami i współpraca w zespole

czyli skuteczna komunikacja liderska, neutralizacja języka agresji i rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole

SKU: Brak danych Kategoria:

Pokażemy Ci, jak zmienić nastawienie oraz sposób komunikowania się, by proaktywnie traktować zarządzanie konfliktami

Podejście, które Ci proponujemy wychodzi z założenia, że zarządzanie konfliktami to zestaw umiejętności a konflikt jest zupełnie naturalnym oraz koniecznym elementem życia zawodowego. Trzeba jednak zadbać o sposób i formę ujawniania i wyrażania konfliktów a szczególnie o konstruktywny język  zamiast języka nacechowanego agresją. Możemy pomóc Ci w nauczeniu się tych umiejętności i „odczarować” zarządzanie konfliktami!

Konflikt angażuje energię i emocje uczestników sporu oraz ich otoczenia. W związku z tym często obawiamy się  konfliktu i unikamy go, a gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Kluczowe znaczenie dla proaktywnego i konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego używamy w codziennej komunikacji biznesowej. To język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania, zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom.

W związku z tym na naszym szkoleniu „Zarządzanie konfliktami” uczestnicy nauczą się jak:

⇒ zadbać o potrzeby i emocje wszystkich zaangażowanych w trudną relację stron konfliktu,

rozpoznać źródła i pierwsze objawy konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi

dostrzec w codziennej komunikacji symptomy języka agresji, uniemożliwiającego skuteczny dialog i porozumienie, budującego bariery i podziały w zespołach

a przede wszystkim:

jak kształtować dobrą współpracę i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez właściwą komunikację, rozwijanie empatii i skuteczne zarządzanie emocjami.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia – Zarządzanie konfliktami:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz źródła konfliktów, w tym takie, które wynikają z indywidualnej postawy, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami

Dowiesz się, jak kształtować dobrą współpracę, zapobiegać konfliktom i poznasz zasady skutecznej komunikacji w celu ich rozwiązania:

 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej, asertywnej komunikacji
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Podniesiesz swoje umiejętności kształtowania dobrej współpracy w zespole
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Uświadomisz sobie własny wpływ na otoczenie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Doświadczysz tego, jak ważne dla kształtowania dobrej atmosfery i współpracy jest zapobieganie pierwszym symptomom języka agresji:

 • Nauczysz się rozpoznawać język, który może przekształcić się w agresję słowną
 • Dowiesz się tego, jaki jest związek języka z relacjami i jak destrukcyjnie na jakość relacji wpływa przekroczenie i akceptowanie naruszeń granic słownych
 • Dowiesz się, jak niebezpieczne może być opiniowanie, używanie osądów, nieżyczliwych czy „dowcipnych” komentarzy oraz, co się dzieje, jeśli nie zareagujemy na takie zachowania odpowiednio szybko
 • Nauczysz się tego, jak skutecznie reagować w języka agresji

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Zdobędziesz podstawy wiedzy psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznasz mechanizmy ich powstawania
 • Zrozumiesz znaczenie Odporności Psychicznej w zapobieganiu konfliktom i poznasz nowoczesne narzędzie MTQ48, badające poziom Odporności Psychicznej
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne, oraz wpływać na emocje innych ludzi

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przez uczestników szkolenia przekłada się na konkretne korzyści dla ich organizacji:

 • Rośnie poziom współpracy w zespole
 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający ich optymalizację
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym pomiędzy przełożonym i podwładnym) wspierają ich zaangażowanie

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

1. Wprowadzenie do tego, czym jest konflikt w organizacji

2. Jak obserwować świadomie i analizować dynamikę konfliktu

3. Zapobieganie konfliktom – komunikacja i współpraca narzędziami do osiągania wspólnych celów

4. Reakcja na konflikt – komunikacja w rozwiązywaniu konfliktu

5. Słowa mają moc – jak skutecznie zapobiegać językowi agresji

6. Jak konstruktywnie się nie zgadzać – asertywność w relacjach zawodowych

 7. Praca z emocjami i Odporność Psychiczna (MTQ48) w konflikcie

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta od godz. 9 do 15.00 w formie kilku bloków sesji online po około 1,5 godz. każda, z krótkimi – 10 min. – przerwami  w trakcie oraz 1 dłuższą przerwą trwającą 30 min.
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione do pobrania w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link

Zgłoszenie

Wyczyść