Zarządzanie konfliktami i współpraca w zespole

czyli skuteczna komunikacja liderska, neutralizacja języka agresji i rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole

SKU: brak Kategoria:

Pokażemy Ci, jak zmienić nastawienie oraz sposób komunikowania się, by proaktywnie traktować zarządzanie konfliktami

Podejście, które Ci proponujemy wychodzi z założenia, że zarządzanie konfliktami to zestaw umiejętności a konflikt jest zupełnie naturalnym oraz koniecznym elementem życia zawodowego. Trzeba jednak zadbać o sposób i formę ujawniania i wyrażania konfliktów a szczególnie o konstruktywny język  zamiast języka nacechowanego agresją. Możemy pomóc Ci w nauczeniu się tych umiejętności i „odczarować” zarządzanie konfliktami!

TEN TEMAT TAKŻE NA SZKOLENIU ONLINE

Konflikt angażuje energię i emocje uczestników sporu oraz ich otoczenia. W związku z tym często obawiamy się  konfliktu i unikamy go, a gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

Kluczowe znaczenie dla proaktywnego i konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego używamy w codziennej komunikacji biznesowej. To język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania, zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom.

W związku z tym na naszym szkoleniu „Zarządzanie konfliktami” uczestnicy nauczą się jak:

⇒ zadbać o potrzeby i emocje wszystkich zaangażowanych w trudną relację stron konfliktu,

rozpoznać źródła i pierwsze objawy konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi

dostrzec w codziennej komunikacji symptomy języka agresji, uniemożliwiającego skuteczny dialog i porozumienie, budującego bariery i podziały w zespołach

a przede wszystkim:

jak kształtować dobrą współpracę i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez właściwą komunikację, rozwijanie empatii i skuteczne zarządzanie emocjami.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia – Zarządzanie konfliktami:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz źródła konfliktów, w tym takie, które wynikają z indywidualnej postawy, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami

Dowiesz się, jak kształtować dobrą współpracę, zapobiegać konfliktom i poznasz zasady skutecznej komunikacji w celu ich rozwiązania:

 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej, asertywnej komunikacji
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Podniesiesz swoje umiejętności kształtowania dobrej współpracy w zespole
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Uświadomisz sobie własny wpływ na otoczenie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Doświadczysz tego, jak ważne dla kształtowania dobrej atmosfery i współpracy jest zapobieganie pierwszym symptomom języka agresji:

 • Nauczysz się rozpoznawać język, który może przekształcić się w agresję słowną
 • Dowiesz się tego, jaki jest związek języka z relacjami i jak destrukcyjnie na jakość relacji wpływa przekroczenie i akceptowanie naruszeń granic słownych
 • Dowiesz się, jak niebezpieczne może być opiniowanie, używanie osądów, nieżyczliwych czy „dowcipnych” komentarzy oraz, co się dzieje, jeśli nie zareagujemy na takie zachowania odpowiednio szybko
 • Nauczysz się tego, jak skutecznie reagować w języka agresji

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Zdobędziesz podstawy wiedzy psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznasz mechanizmy ich powstawania
 • Zrozumiesz znaczenie Odporności Psychicznej w zapobieganiu konfliktom i poznasz nowoczesne narzędzie MTQ48, badające poziom Odporności Psychicznej
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne, oraz wpływać na emocje innych ludzi

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przez uczestników szkolenia przekłada się na konkretne korzyści dla ich organizacji:

 • Rośnie poziom współpracy w zespole
 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający ich optymalizację
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym pomiędzy przełożonym i podwładnym) wspierają ich zaangażowanie

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

 

Zapytaj o szczegóły rozwiązań

Program

1. Wprowadzenie do tego, czym jest konflikt w organizacji:

 • Czym jest konflikt i czy zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Rodzaje konfliktów – typologia Tomasza Moor’a
 • Rozwojowy charakter konfliktu
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów?

2. Jak obserwować świadomie i analizować dynamikę konfliktu:

 • W laboratorium konfliktu – obserwacja źródeł i dynamiki rozwoju konfliktu
 • Obiektywne źródła konfliktu w organizacjach
 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: odmienność postrzegania, postawy, zachowania, cele, oczekiwania
 • Osobiste strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Etapy konfliktu: faza poprzedzająca, prowokacji, eskalacji, konfrontacji

3. Zapobieganie konfliktom – komunikacja i współpraca narzędziami do osiągania wspólnych celów:

 • W stronę dialogu – podstawy konstruktywnej komunikacji
 • Przeszkody w komunikacji i współpracy na poziomie jednostki i organizacji
 • Wyłącz ego, zrozum drugiego – wpływ indywidualnej postawy, przekonań i stereotypów na komunikację
 • Zaufanie – drabina do dobrego dialogu i otwartej komunikacji. Jak je budować?
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Konstruktywna informacja zwrotna –  jak robić to dobrze? FEED-BACK i FEED-FORWARD
 • Komunikacja z ludźmi o różnych typach osobowości –  autodiagnoza i rozpoznawanie osobowości
 • Rozpoznanie możliwych przyczyn konfliktu wynikających z typu osobowości

4. Reakcja na konflikt – komunikacja w rozwiązywaniu konfliktu:

 • Mieć rację czy rozwiązać problem? Modele prowadzenia rozmowy w konflikcie
 • Empatia – rozwijanie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń, opinii i osądów
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb i stanowisk
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie: język faktów i język emocji, język gniewu i język potrzeb
 • Efektywne zachowania w konflikcie: oddzielenie ludzi od problemów, koncentrowanie się na interesach a nie na stanowiskach
 • Elementy mediacji w konflikcie
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu i kreowanie poczucia równości

5. Słowa mają moc – jak skutecznie zapobiegać językowi agresji:

 • Język agresji – jak poznać język, który niszczy, buduje bariery i dzieli
 • Język – unikanie – dyskryminacja, czyli do czego może prowadzić słowny brak akceptacji, negatywne komentarze, plotki, złośliwe żarty, osądy i brak refleksji
 • MOBBING, czyli przemoc psychiczna w miejscu pracy – etapy, objawy i konsekwencje mobbingu
 • Rola przywództwa w kształtowaniu odpowiedzialności za słowa – jak uczyć ludzi wrażliwości na język

6. Jak konstruktywnie się nie zgadzać – asertywność w relacjach zawodowych:

 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Asertywne prawa własne i innych osób.
 • Identyfikacja głównych blokad asertywności w konflikcie
 • Asertywna obrona przed krytyką i atakiem
 • Asertywna odmowa – ustanawianie granic

 7. Praca z emocjami i Odporność Psychiczna (MTQ48) w konflikcie:

 • Rola Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Strategie reakcji na emocje
 • Konflikt źródłem stresu
 • Wpływ Odporności Psychicznej na powstawanie konfliktów i zapobieganie im
 • Model Odporności Psychicznej  – prezentacja narzędzia badającego poziom Siły i Odporności Psychicznej (MTQ48)
 • Odporność Psychiczna i źródła konfliktów – filary Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48):
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • ABCD – podstawy zarządzania emocjami w konflikcie.
 • Percepcja i postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Strategie rozwijania samokontroli

Dowiedz się więcej

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Warunki

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydrukuZarządzanie konfliktami i współpraca w zespole - opis szkolenia w formacie .pdf do wydruku