Zarządzanie konfliktami w zespole

czyli skuteczna komunikacja asertywna i budowanie odporności  psychicznej (Model MTQ48)

SKU: brak Kategoria:

Pokażemy Ci, jak zmienić nastawienie i proaktywnie potraktować zarządzanie konfliktami

Podejście, które Ci proponujemy wychodzi z założenia, że zarządzanie konfliktami to zestaw umiejętności a konflikt jest zupełnie naturalnym oraz koniecznym elementem życia zawodowego.

Możemy pomóc Ci w nauczeniu się tych umiejętności i „odczarować” zarządzanie konfliktami!

Konflikt angażuje energię i emocje uczestników sporu oraz ich otoczenia. W związku z tym obawiamy się  konfliktu i unikamy go, a gdy się już pojawia, stosujemy często strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia i konstruktywnego rozwiązania.

W związku z tym na naszym szkoleniu „Zarządzanie konfliktami” uczestnicy nauczą się:

⇒ jak zadbać o potrzeby i emocje wszystkich zaangażowanych w trudną relację stron konfliktu, a przede wszystkim,

⇒ jak zapobiegać sytuacjom sprzyjającym powstawaniu destrukcyjnych konfliktów poprzez właściwą komunikację, rozwijanie empatii i skuteczne zarządzanie emocjami.

Jakich jeszcze efektów możesz oczekiwać od szkolenia – Zarządzanie konfliktami:

 • Poznasz źródła konfliktu, jego rodzaje i dynamikę
 • Dowiesz się, dlaczego dochodzi do konfliktów i jak wykorzystać sytuację konfliktową
 • Doświadczysz dynamiki konfliktu i zdiagnozujesz swój styl reakcji w konflikcie
 • Poznasz źródła konfliktów, w tym takie, które wynikają z indywidualnej postawy, różnic w postrzeganiu i błędów poznawczych
 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania konfliktami

Dowiesz się, jak zapobiegać konfliktom i poznasz zasady skutecznej komunikacji w celu ich rozwiązania:

 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach konfliktowych
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby i rozpoznawać potrzeby innych ludzi
 • Sprawdzisz swoją umiejętność słuchania i przećwiczysz pogłębione, empatyczne słuchanie
 • Uświadomisz sobie własny wpływ na otoczenie
 • Poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości i poznasz znaczenie typu osobowości w zarządzaniu konfliktem
 • Dowiesz się, jak zachowywać się w sposób asertywny i jak wywierać wpływ na uczestników konfliktu
 • Nauczysz się udzielania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zapobiegać i łagodzić konflikty

Zdobędziesz umiejętności zarządzania emocjami w konflikcie:

 • Zdobędziesz podstawy wiedzy psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie emocji w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, poznasz mechanizmy ich powstawania
 • Zrozumiesz znaczenie Odporności Psychicznej w zapobieganiu konfliktom i poznasz nowoczesne narzędzie MTQ48, badające poziom Odporności Psychicznej
 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne, oraz wpływać na emocje innych ludzi

Konstruktywne zarządzanie konfliktami przez uczestników szkolenia przekłada się na konkretne korzyści dla ich organizacji:

 • Konflikty rozwiązywane są w pozytywnej atmosferze
 • Energia pracowników ukierunkowana jest na osiąganie celów ważnych dla organizacji
 • Różnice interesów, czy celów ujawniane są w sposób umożliwiający ich optymalizację
 • Tworzy się kultura pracy sprzyjająca innowacjom
 • Dobre relacje pomiędzy pracownikami w organizacji (w tym pomiędzy przełożonym i podwładnym) wspierają ich zaangażowanie

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia »

1. Wprowadzenie do tego, czym jest konflikt w organizacji:

 • Czym jest konflikt i czy zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Rodzaje konfliktów – typologia Tomasza Moor’a
 • Rozwojowy charakter konfliktu
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów?

2. Jak obserwować świadomie i analizować dynamikę konfliktu:

 • W laboratorium konfliktu – obserwacja źródeł i dynamiki rozwoju konfliktu przy wykorzystaniu gry szkoleniowej
 • Obiektywne źródła konfliktu w organizacjach
 • Subiektywne źródła konfliktów w zespole: odmienność postrzegania, postawy, zachowania, cele, oczekiwania
 • Osobiste strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Etapy konfliktu: faza poprzedzająca, prowokacji, eskalacji, konfrontacji

3. Zapobieganie konfliktom – komunikacja narzędziem do osiągania wspólnych celów:

 • Podstawy efektywnej komunikacji w zespole
 • Przeszkody w komunikacji na poziomie jednostki i organizacji
 • Subiektywne przeszkody w komunikacji: generalizowanie, ocenianie, selektywne postrzeganie i inne błędy poznawcze
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań i stereotypów na komunikację
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Słowa mają moc – ćwiczenie pogłębionego słuchania, budowania dobrej atmosfery i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja z ludźmi o różnych typach osobowości –  autodiagnoza i rozpoznawanie osobowości
 • Rozpoznanie możliwych przyczyn konfliktu wynikających z typu osobowości

4. Reakcja na konflikt – komunikacja w rozwiązywaniu konfliktu:

 • Empatia –przyjmowanie perspektywy innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb
 • Branie odpowiedzialności za własne emocje i potrzeby – ćwiczenie wzorców językowych
 • Jak nie popełniać błędów? Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie: język faktów a język emocji, język gniewu i język potrzeb
 • Modele prowadzenia rozmowy w konflikcie
 • Efektywne zachowania w konflikcie: oddzielenie ludzi od problemów, koncentrowanie się na interesach a nie na stanowiskach
 • Elementy mediacji w konflikcie

5. Asertywność w relacjach zawodowych:

 • Znaczenie zachowań asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Asertywne prawa własne i innych osób.
 • Identyfikacja głównych blokad asertywności w konflikcie
 • Asertywna obrona przed krytyką i atakiem
 • Asertywna odmowa – ustanawianie granic

 6. Praca z emocjami i Odporność Psychiczna (MTQ48) w konflikcie:

 • Rola Inteligencji Emocjonalnej w biznesie
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Strategie reakcji na emocje
 • Konflikt źródłem stresu
 • Wpływ Odporności Psychicznej na powstawanie konfliktów i zapobieganie im
 • Model Odporności Psychicznej  – prezentacja narzędzia badającego poziom Siły i Odporności Psychicznej (MTQ48)
 • Odporność Psychiczna i źródła konfliktów – filary Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48):
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • ABCD – podstawy zarządzania emocjami w konflikcie.
 • Percepcja i postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Strategie rozwijania samokontroli

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Zgłoszenie

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto:
1493,00