Trening kreatywności pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów

Nasz trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań, a także świadomego podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego, a także efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Trening kreatywności przydaje się w praktyce biznesowej:

 Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, zarówno jak je zauważać jak i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym, a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów.

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy, a także tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę, a także koncentrować się na tym, co istotne.

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi, a także innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają różne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Szkolenie zaznajamia z metodą DESIGN THINKING!

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania, a także określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania.

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia online ⇒ sprawdź termin i cenę

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Opinie o szkoleniu

Program

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia online ⇒ sprawdź termin i cenę

1. Kreatywność a innowacyjność – wzajemne zależności:

 • Czy kreatywność i innowacyjność to dokładnie to samo?
 • Myślenie lateralne i wertykalne: główne różnice
 • Kreatywny mózg: w jaki sposób pobudzić swoją innowacyjność
 • Etapy kreatywnego myślenia
 • Wykorzystanie elementów otoczenia do pobudzania kreatywności
 • Skuteczne triki psychologiczne poparte badaniami naukowymi, które błyskawiczne pobudzają kreatywne myślenie

 2. Blokady kreatywności i sposoby ich przezwyciężania:

 • Autodiagnoza kluczowych blokad utrudniających kreatywne i innowacyjne myślenie
 • Główne przyczyny powstawania blokad w kreatywności
 • Krytyk wewnętrzny i jego wpływ na kreatywność
 • Praca nad nastawieniem w odniesieniu do przyjmowania innowacyjnej, kreatywnej postawy wobec codziennych wyzwań i trudności zawodowych
 • Rytuały kreatywności: jak wykorzystać psychologiczną moc rytuałów do stymulowania indywidualnej i zespołowej innowacyjności w pracy

3. Trening kreatywnego myślenia oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki zawodowej uczestników:

 • Twórcza rozgrzewka
 • Moc pytań w tworzeniu kreatywnej postawy wobec problemów
 • Technika Walta Disneya
 • Techniki skojarzeniowe
 • Technika Einsteina
 • Technika Da Vinci
 • Antytemat
 • Cykl Deminga (PDCA: Planowanie, Działanie, Sprawdzanie, Wdrożenie)
 • Technika 90 sekund
 • Metoda kapeluszy De Bono
 • Moc przeramowań w sztuce kreatywnego myślenia

4. Design Thinking a sztuka kreatywnego myślenia:

 • Wykorzystanie map empatii w celu lepszego zrozumienia kluczowych potrzeb osób będących stronami problemu, wyzwania czy procesu
 • Zmiana perspektywy patrzenia na problem
 • Strategie jasnego definiowania problemu
 • Metody generowania pomysłów
 • Budowanie prototypów
 • Szybkie testowanie idei
 • Siła informacji zwrotnej w procesie szlifowania rozwiązań
 • Efektywne poszukiwania optymalizacji złożonych procesów

5. Kreatywność w zespole – mity i sposoby skutecznej aktywizacji:  

 • Mit burzy mózgów: dlaczego klasyczna burza mózgów nie jest najlepszym narzędziem stymulowania kreatywności?
 • Główne przeszkody utrudniające efektywne spotkania nastawione na znalezienie rozwiązań przez zespół
 • Jak zadbać o atmosferę w trakcie grupowego generowania rozwiązań, by stymulować kreatywność uczestników
 • W jaki sposób moderować proces kreatywny i pobudzać uczestników spotkania
 • Zastosowanie techniki grup nominalnych, jako skutecznej, popartej badaniami alternatywy dla burzy mózgów

6. Proaktywność i przejmowanie inicjatywy a kreatywność:

 • Proaktywność kontra reaktywność
 • Analiza reaktywnej postawy wobec codziennych wyzwań zawodowych
 • Kluczowe składniki proaktywności i sposoby jej budowania na co dzień
 • Praktyczny trening proaktywnego nastawienie wobec problemów: zmiana sposobu myślenia
 • Jak przejmować inicjatywę?

 7. Pasja i zaangażowanie w kreatywności:

 • Autonomia, Mistrzostwo i Cel jako główne składowe motywacji wewnętrznej
 • Praca z pasją: jak samodzielnie stymulować swoje zaangażowanie w codzienne wyzwania zawodowe
 • Jak angażować się w pracę mimo trudności wynikających z pracy
 • Budowanie osobistego zaangażowania w kluczowe cele zawodowe
 • Rozwój osobisty i poszukiwanie nowych wyzwań
 • Kaizen: Zaangażowanie w małych krokach

8. Przekonywanie do swoich pomysłów, czyli kreatywność i co dalej:

 • Praktyczne sposoby dotarcia do konkretnych obszarów w mózgu odbiorcy
 • Pewność siebie a skuteczne przekonywanie do swoich pomysłów i optymalizacji
 • Jak angażować odbiorów, by chętnie brali udział w realizacji naszych idei
 • Co sprawia, że przekaz jest przekonujący: tworzenie komunikacji nastawionej na przekonanie decydentów
 • Dopasowanie strategii komunikacyjnej do odbiorców przekazu
 • Frazy wspomagające osiągnięcie celów komunikacyjnych pochodzące wprost z badań Psychologii społecznej i odkryć neuronauki
 • Trening budowania przekonującego przekazu w odniesieniu do sytuacji wprost z codziennej praktyki zawodowej