Trening kreatywności w myśleniu i działaniu

czyli jak podejmować dobre decyzje, prowadzić efektywne spotkania oraz twórczo rozwiązywać problemy w zespole

Trening kreatywności pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

Nasz trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań i świadomego podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Trening kreatywności przydaje się w praktyce biznesowej:

 Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, jak je zauważać i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy i tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę i koncentrować się na tym, co istotne

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi oraz innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Model GROW – uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają różne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Model ABCD i Skaner Przekonań – jak oddzielać fakty od wyobrażeń, obiektywnie rozpoznawać sytuację oraz zmieniać przekonania blokujące proaktywność i kreatywność

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania oraz określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania

Uczestnicy treningu kreatywności nauczą się też, jak wdrożyć i utrzymać zmianę:

 • Jak określać cele, planować i wdrażać nawyki skutecznego działania
 • Zrozumieją mechanizm działania nawyków i nauczą się je zmieniać na takie, które wspierają kreatywną postawę i efektywne działanie
 • Dowiedzą się, jak ułatwić sobie utrzymanie motywacji i zmianę nawyków oraz zbudują plan treningowy do wdrażania nowych nawyków

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

Opinie o szkoleniu

Świetna atmosfera wyzwalająca aktywność, profesjonalizm, dużo dobrych pomysłów, komunikatywność. Myślę, że poznane techniki będą prowadziły mnie do bycia bardziej kreatywnym, będę mogła wykorzystać je w pracy, pomogą mi w rozwiązywaniu problemów | Hanna, Dyrektor Szkoły Podstawowej |

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze, ciekawie, nie było chwili, żeby wkradła się nuda. Wachlarz metod i narzędzi był tak szeroki, że każdy może wybrać coś dla siebie i skorzystać | Jolanta BOWA |

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia, elastyczny, dostosowany do potrzeb grupy, nienarzucający, duża otwartość na wyrażanie opinii, dyskusje | Małgorzata BOWA |

Jedno w niewielu szkoleń, po których człowiek odczuwa, że coś dało, wniosło. Sposób prowadzenia szkolenia – aktywne, wzbudzający zainteresowanie Uczestników |

Program

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

1. Czym jest kreatywność i jak ją rozwijać

 • Kreatywność a efektywność w pracy
 • Ukryty potencjał kreatywny: co wiemy a czego nie wiemy o naszych twórczych możliwościach. Korzyści z kreatywnego myślenia
 • Narzędziowe podejście do kreatywności: myślenie twórcze a myślenie konwencjonalne

2. Zabójcy kreatywności, czyli co blokuje kreatywność i jak nie wpadać w pułapki schematycznego myślenia

 • Którą drogę wybrać? Myślenie analityczne i twórcze oraz bariery blokujące kreatywność
 • Pułapki schematycznego myślenia i błędy poznawcze
 • Syndrom myślenia grupowego – jak zadbać o to, żeby nie tłumić pomysłów pod naciskiem grupy
 • Jak dostrzec swoje ograniczenia i zmieniać ograniczające przekonania – model ABCD i Skaner Przekonań
 • Słowa mają moc – jak mówić i jak nie mówić, żeby nie zabijać inicjatywy i kreatywnego myślenia

 3. Zarządzanie błędami, czyli dlaczego warto nauczyć się doceniać błędy

 • Strach przed porażką – jak nie bać się popełniania błędów i umieć je wykorzystać
 • Sztuka błądzenia: Jak wyciągnąć wnioski z rozwiązań, które nie zadziałały? Jak bezpiecznie eksperymentować?
 • Mieć rację czy rozwiązać problem? Praca z własnym „ego” i chęcią posiadania racji

4. Zasady twórczego generowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań – proces i techniki

 • Trening wyobraźni – skojarzenia jako podstawowy mechanizm twórczości
 • Strategie kreatywnego działania: podważanie, negowanie, zniekształcanie
 • Myślenie wertykalne i lateralne – jak logika może nas ograniczać
 • Rozwiązywanie problemów biznesowych za pomocą m.in. technik: Burzy Mózgów, Mapy Myśli, Odwrócenia Problemu

5. Jak poprowadzić zespół w kierunku kreatywnego myślenia, efektywnie poprowadzić spotkanie oraz przekierować umysł na inne tory

 • Zespół – siła czy konieczność? Jak wykorzystać siłę zespołu
 • Myślenie twórcze w zespole: mit czy realna możliwość? Powiązania między twórczością i relacjami w zespole
 • 6 Myślowych Kapeluszy, czyli jak niczego nie przegapić
 • Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniu z otwartą głową, a wnioski wyciągać na końcu spotkania, zamiast od początku walczyć na argumenty
 • Jak włączyć i wyłączyć różne tryby myślenia: tworzenie pomysłów, analizowanie, dedukowanie, szukanie alternatyw, krytyczne ocenianie
 • 6 Myślowych Kapeluszy w podejmowaniu indywidualnych decyzji
 • Waga pytań w rozwijaniu kreatywności – jak formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie

6. Kreatywna komunikacja w zespole

 • Efektywna komunikacja i budowanie efektu synergii w zespole
 • Nie ma zaangażowania bez zaufania – jak budować zaufanie i kapitał społeczny
 • „Otoczeni przez idiotów”? Jak wykorzystać różnorodność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Od czego zacząć i jak poprowadzić spotkanie? Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy

7. Chaos – Twój wróg

 • Jak filtrować informacje?
 • Co nam przeszkadza w skupieniu uwagi? Techniki eliminowania rozpraszaczy uwagi
 • 6 ram myślowych Edwarda de Bono – metoda świadomej koncentracji uwagi na tym, co istotne

8. Nawyki kreatywnego myślenia

 • Od celu do nawyku – jak zmienić cel w codzienne działania
 • Pętla nawyku – mechanizm działania nawyku
 • Strategia zmiany nawyków – wypracowanie planu działań poszkoleniowych i trenowania nowych nawyków
 • Motywacja i samodyscyplina – jak pokonywać trudności na drodze do zbudowania nowych nawyków