ONLINE – Trening kreatywności w myśleniu i działaniu

czyli jak podejmować dobre decyzje, prowadzić efektywne spotkania oraz twórczo rozwiązywać problemy w zespole

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: ,

Trening kreatywności pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów

Trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań i świadomego podejmowania decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać. Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w nietypowy sposób oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, jak je zauważać i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy i tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę i koncentrować się na tym, co istotne

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi oraz innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Model GROW – uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają różne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Model ABCD i Skaner Przekonań – jak oddzielać fakty od wyobrażeń, obiektywnie rozpoznawać sytuację oraz zmieniać przekonania blokujące proaktywność i kreatywność

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania oraz określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania

Uczestnicy treningu kreatywności nauczą się też, jak wdrożyć i utrzymać zmianę:

 • Jak określać cele, planować i wdrażać nawyki skutecznego działania
 • Zrozumieją mechanizm działania nawyków i nauczą się je zmieniać na takie, które wspierają kreatywną postawę i efektywne działanie
 • Dowiedzą się, jak ułatwić sobie utrzymanie motywacji i zmianę nawyków oraz zbudują plan treningowy do wdrażania nowych nawyków.

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Opinie o szkoleniu

Świetna atmosfera wyzwalająca aktywność, profesjonalizm, dużo dobrych pomysłów, komunikatywność. Myślę, że poznane techniki będą prowadziły mnie do bycia bardziej kreatywnym, będę mogła wykorzystać je w pracy, pomogą mi w rozwiązywaniu problemów | Hanna, Dyrektor Szkoły Podstawowej |

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze, ciekawie, nie było chwili, żeby wkradła się nuda. Wachlarz metod i narzędzi był tak szeroki, że każdy może wybrać coś dla siebie i skorzystać | Jolanta BOWA |

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia, elastyczny, dostosowany do potrzeb grupy, nienarzucający, duża otwartość na wyrażanie opinii, dyskusje | Małgorzata BOWA |

Jedno w niewielu szkoleń, po których człowiek odczuwa, że coś dało, wniosło. Sposób prowadzenia szkolenia – aktywne, wzbudzający zainteresowanie Uczestników |

Program

Moduły programu zostaną indywidualnie dopasowane do uczestników szkolenia

1. Czym jest kreatywność i jak ją rozwijać

2. Zabójcy kreatywności, czyli co blokuje kreatywność i jak nie wpadać w pułapki schematycznego myślenia

 3. Zarządzanie błędami, czyli dlaczego warto nauczyć się doceniać błędy

4. Zasady twórczego generowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań – proces i techniki

5. Jak poprowadzić zespół w kierunku kreatywnego myślenia, efektywnie poprowadzić spotkanie oraz przekierować umysł na inne tory

6. Kreatywna komunikacja w zespole

7. Chaos – Twój wróg

8. Nawyki kreatywnego myślenia

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta w formie 4 bloków sesji online po 90 min. każda z przerwami między nimi trwającymi 2 x 15 min. oraz 1 x 30 min
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link

Zgłoszenie