Trening kreatywności pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów

Trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań i świadomego podejmowania decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać. Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w nietypowy sposób, a także efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, jak je zauważać i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym, a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy i tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę, a także koncentrować się na tym, co istotne

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi oraz innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe, a także kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają wszystkie te różne a bardzo skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Szkolenie zaznajamia również z metodą DESIGN THINKING!

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening kreatywności wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania, a także określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Opinie o szkoleniu

Program

Moduły programu zostaną indywidualnie dopasowane do uczestników szkolenia

1. Kreatywność i innowacyjność:

 • Czy kreatywność i innowacyjność to dokładnie to samo?
 • Myślenie lateralne i wertykalne: główne różnice
 • Kreatywny mózg, czyli w jaki sposób pobudzić swoją innowacyjność
 • „Osobista apteczka pobudzania kreatywności”, czyli skuteczne triki psychologiczne poparte badaniami naukowymi, które błyskawiczne uruchamiają kreatywne myślenie
 • Wykorzystanie elementów otoczenia do pobudzania kreatywności

2. Trening kreatywnego myślenia oparty na sytuacjach wprost z codziennej praktyki zawodowej uczestników:

 • Twórcza rozgrzewka
 • Moc pytań w tworzeniu kreatywnej postawy wobec problemów
 • Technika Walta Disneya
 • Techniki skojarzeniowe
 • Technika Da Vinciego
 • Technika 90 sekund
 • Metoda kapeluszy De Bono
 • Moc przeramowań w sztuce kreatywnego myślenia

3. Design Thinking a sztuka kreatywnego myślenia:

 • Wykorzystanie map empatii w celu lepszego zrozumienia kluczowych potrzeb osób będących stronami problemu, wyzwania czy procesu
 • Zmiana perspektywy patrzenia na problem
 • Strategie jasnego definiowania problemu
 • Metody generowania pomysłów
 • Budowanie prototypów
 • Szybkie testowanie idei
 • Siła informacji zwrotnej w procesie szlifowania rozwiązań
 • Efektywne poszukiwania optymalizacji złożonych procesów

 4. Kreatywność zespołowa:

 • Mit burzy mózgów: dlaczego klasyczna burza mózgów nie jest najlepszym narzędziem stymulowania kreatywności?
 • Główne przeszkody utrudniające efektywne spotkania nastawione na znalezienie rozwiązań przez zespół
 • Jak zadbać o atmosferę w trakcie grupowego generowania rozwiązań, by stymulować kreatywność uczestników
 • W jaki sposób moderować proces kreatywny i pobudzać uczestników spotkania
 • Zastosowanie techniki grup nominalnych, jako skutecznej, popartej badaniami alternatywy dla burzy mózgów

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta w formie 4 bloków sesji online po 90 min. każda z przerwami między nimi trwającymi 2 x 15 min. oraz 1 x 30 min
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link