Thomas PPA i jeszcze więcej, czyli Metoda DISC D3

Bardziej szczegółowe badanie DISC D3 to więcej uwzględnionych czynników oraz lepsze przewidywanie możliwej ścieżki sukcesu danej osoby w organizacji

Thomas PPA to podstawowe narzędzie psychometryczne metody Thomas International Management System, używanej w ponad 100 krajach. Analiza Profilu Osobowego jest oparta o model DISC zbudowany przez W.M. Marstona i dostarcza informacji o zachowaniu danej osoby w sytuacjach naturalnych, pod presją i w pracy. Wyniki analizy prowadzą do lepszego zrozumienia, czemu różni ludzie zachowują się w określony sposób w konkretnych sytuacjach. Zawierają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są charakterystyczne predyspozycje osobowościowe badanej osoby?
 • Jaka jest jej struktura motywacji?
 • Co działa demotywująco na tego pracownika?
 • Jaki jest najbardziej naturalny styl pracy analizowanej osoby?
 • Przy jakim rodzaju pracy i zakresie obowiązków badana osoba najlepiej wykorzystałaby swój wewnętrzny potencjał – sugestie zawodowe?
 • Jaki zakres obowiązków i rodzaj pracy jest dla niej szczególnie trudny, frustrujący i odległy od jej naturalnych predyspozycji?
 • Jak się zmienia (maski, role) by dopasować się do wymogów aktualnej pracy?
 • Jak zmienia swoje zachowanie i na jakie ograniczenia może natrafić w sytuacji presji?
 • W jakim się znajduje aktualnie stanie emocjonalnym?
 • Czy czuje się stabilnie, czy też przeżywa napięcia, frustrację, niepewność, zagubienie, wynikające ze środowiska pracy – co może wpływać na motywację i jakość wykonywanej przez nią pracy

4-czynnikowy model DISC bazuje na analizowaniu zachowań ludzi w kontekście: introwersja – ekstrawersja oraz o nastawienie na zadania – nastawienie na ludzi. Opisuje dokładniej złożoność osobowości człowieka w aspekcie jego aktywnej lub pasywnej postawy i zachowania w zależności od charakteru otoczenia: wrogiego lub przyjaznego.

 1. DOMINACJA WYSOKA aktywna, pozytywna odpowiedź na nieprzyjazne otoczenie: osoba staje wobec przeciwności, aby je przezwyciężyć; ten czynnik opisuje sposób działania i podejmowania decyzji przez badaną osobę, którą możemy określić jako Dążącego Do Celu Poszukiwacza Wyzwań
 2. DOMINACJA NISKAŻyczliwy Administrator Łagodzący Konflikty
 3. KOMUNIKATYWNOŚĆ WYSOKAaktywne, pozytywne zachowanie w sprzyjających warunkach: osoba przekonuje i zjednuje innych, by nie zostać przez nich odrzuconą; ten czynnik opisuje sposób i formę komunikowania się przez człowieka, którego możemy opisać jako Towarzyskiego Mistrza Wpływu
 4. KOMUNIKATYWNOŚĆ NISKA Konkretny Realista z Dystansem Emocjonalnym
 5. STABILIZACJA WYSOKApasywną, zgodną i niezmienną postawę wobec przyjaznego otoczenia: osoba chce utrwalić stan obecny, aby uniknąć niebezpieczeństw, stara się więc zachowywać sumiennie i systematycznie; ten czynnik opisuje tempo pracy, sposób działania oraz stosunek do poczucia bezpieczeństwa lub ryzyka a osoba przypomina Sumiennego Kolegę/Koleżankę w Stabilnym Zespole
 6. STABILIZACJA NISKASzybki w Działaniu Poszukiwacz Aktywności
 7. ADAPTACJA WYSOKA – ostrożne, pasywne postępowanie wobec wrogiego środowiska: osoba dąży do uniknięcia konfliktów i kłopotów, zachowując się wnikliwie i szczegółowo; ten czynnik opisuje, co człowiekowi jest potrzebne do podjęcia decyzji i działania i możemy go scharakteryzować jako Analitycznego Perfekcjonistę
 8. ADAPTACJA NISKAKreatywny Poszukiwacz Nietypowych Rozwiązań i Niezależności

Stosujemy kwestionariusze DISC D3 zawierający – oprócz informacji z Thomas PPA – dodatkowe wymiary, pokazujące:

 1. potencjał liderski wynikający z DISC – PowerDISC
 2. preferowane role zespołowe – TEAMS
 3. główne wartości – VALUES
 4. dominujące motywatory badanej osoby – BAI
 5. a także potencjał sprzedażowy badanej osoby w kwestionariuszu typu SALES

Zobacz zawartość baterii testów i wybierz najlepszy do Twoich potrzeb:

Anna Podgórska

Anna Podgórska Ekspertka Metod Badania Potencjału

 1. DISC D3 STANDARD
 2. DISC D3 MAX (wersja rozszerzona raportu i dodatkowo z raportem PowerDISC)
 3. DISC D3 SALES STANDARD (z opisanym potencjałem sprzedażowym SALES)
 4. DISC D3 SALES MAX(wersja rozszerzona raportu z raportem PowerDISC i opisanym potencjałem sprzedażowym SALES)

Wyniki i wykresy wygenerowane przez program są analizowane przez Annę Podgórską certyfikowaną ekspertkę metody Thomasa oraz DISC D3.

Zadaj pytanie naszej Ekspertce