Thomas PPA – Analiza Profilu Osobowego

Thomas PPA to podstawowe narzędzie psychometryczne metody Thomas International Management System używanej w ponad 100 krajach w kilkudziesięciu językach.

Nieustannie sprawdzane i stale ulepszany – corocznie przeprowadza się na całym świecie ponad milion badań z wykorzystaniem narzędzi Thomas.

Od 1994 roku jest obecny w Polsce a my od 2006 roku mamy certyfikaty do pracy z wykorzystaniem narzędzia Thomas PPA.

Analiza Profilu Osobowego (Thomas PPA) dostarcza informacji o zachowaniu danej osoby w sytuacjach naturalnych, pod presją i w pracy. Wyniki analizy prowadzą do lepszego zrozumienia, czemu różni ludzie zachowują się w określony sposób w konkretnych sytuacjach. Zawierają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie są charakterystyczne predyspozycje osobowościowe badanej osoby?
 • Jaka jest jej struktura motywacji?
 • Co działa demotywująco na tego pracownika?
 • Jaki jest najbardziej naturalny styl pracy analizowanej osoby?
 • Przy jakim rodzaju pracy i zakresie obowiązków badana osoba najlepiej wykorzystałaby swój wewnętrzny potencjał – sugestie zawodowe?
 • Jaki zakres obowiązków i rodzaj pracy jest dla niej szczególnie trudny, frustrujący i odległy od jej naturalnych predyspozycji?
 • Jak się zmienia (maski, role) by dopasować się do wymogów aktualnej pracy?
 • Jak zmienia swoje zachowanie i na jakie ograniczenia może natrafić w sytuacji presji?
 • W jakim się znajduje aktualnie stanie emocjonalnym?
 • Czy czuje się stabilnie, czy też przeżywa napięcia, frustrację, niepewność, zagubienie, wynikające ze środowiska pracy – co może wpływać na motywację i jakość wykonywanej przez nią pracy

Charakterystyka 4 czynników DISC i 4 czynników wspierających uzyskiwanych w Thomas PPA

Metoda Thomasa powstała w ten sposób, że 4-czynnikowy model DISC bazujący na analizowaniu zachowań ludzi w kontekście: introwersja – ekstrawersja oraz o nastawienie na zadania – nastawienie na ludzi, został wzbogacony dzięki badaniom dr. Thomasa Hendricksona o 4 dodatkowe czynniki wspierające, stanowiące odwrotność czynników głównych DISC.

Dzięki temu 8-czynnikowy Model Thomasa opisuje dokładniej złożoność osobowości człowieka w aspekcie jego aktywnej lub pasywnej postawy i zachowania w zależności od charakteru otoczenia: wrogiego lub przyjaznego.

 1. DOMINACJA WYSOKA aktywna, pozytywna odpowiedź na nieprzyjazne otoczenie: osoba staje wobec przeciwności, aby je przezwyciężyć; ten czynnik opisuje sposób działania i podejmowania decyzji przez badaną osobę, którą możemy określić jako Dążącego Do Celu Poszukiwacza Wyzwań
 2. DOMINACJA NISKAŻyczliwy Administrator Łagodzący Konflikty
 3. KOMUNIKATYWNOŚĆ WYSOKAaktywne, pozytywne zachowanie w sprzyjających warunkach: osoba przekonuje i zjednuje innych, by nie zostać przez nich odrzuconą; ten czynnik opisuje sposób i formę komunikowania się przez człowieka, którego możemy opisać jako Towarzyskiego Mistrza Wpływu
 4. KOMUNIKATYWNOŚĆ NISKA Konkretny Realista z Dystansem Emocjonalnym
 5. STABILIZACJA WYSOKApasywną, zgodną i niezmienną postawę wobec przyjaznego otoczenia: osoba chce utrwalić stan obecny, aby uniknąć niebezpieczeństw, stara się więc zachowywać sumiennie i systematycznie; ten czynnik opisuje tempo pracy, sposób działania oraz stosunek do poczucia bezpieczeństwa lub ryzyka a osoba przypomina Sumiennego Kolegę/Koleżankę w Stabilnym Zespole
 6. STABILIZACJA NISKASzybki w Działaniu Poszukiwacz Aktywności
 7. ADAPTACJA WYSOKA – ostrożne, pasywne postępowanie wobec wrogiego środowiska: osoba dąży do uniknięcia konfliktów i kłopotów, zachowując się wnikliwie i szczegółowo; ten czynnik opisuje, co człowiekowi jest potrzebne do podjęcia decyzji i działania i możemy go scharakteryzować jako Analitycznego Perfekcjonistę
 8. ADAPTACJA NISKAKreatywny Poszukiwacz Nietypowych Rozwiązań i Niezależności

Pomiar tych cech jest oparty na samoocenie, test ipsatywny. Podstawowy kwestionariusz (Thomas PPA) składa się z 96 potencjalnych określeń, z których badana osoba wybiera 24 najbardziej do niej pasujące i 24 najmniej odpowiednie do opisania jej stylu osoba analizowana sama dobiera określenia, z którymi się najbardziej i najmniej identyfikuje, co trwa tylko 7 – 10 minut.

Anna Podgórska, CEO Centrum Homo Creatore, Certyfikowany Ekspert Thomas International

Potem wypełniony kwestionariusz jest poddawany obróbce przez specjalny program komputerowy. Wyniki i wykresy wygenerowane przez program są następnie analizowane przez Annę Podgórską naszego certyfikowanego specjalistę w zakresie interpretacji i doradztwa Thomas International.

Raporty Thomas PPA, które przygotowujemy nigdy nie są generowane przez automatzawsze są opracowywane i omawiane przez eksperta uwzględniającego sytuację i stanowisko badanej osoby oraz kontekst i cel biznesowy przeprowadzania badania.

Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi