Metoda Thomasa – DISC D3, to trafne decyzje HR i wsparcie w rozwoju

Metoda Thomasa (Thomas PPA) jest oparta o model czynników DISC i daje odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących zachowania ludzi w pracy. Obecnie stosujemy (w tej samej cenie) KWESTIONARIUSZ DISC D3 zawierający dodatkowo informacje na temat potencjału liderskiego PowerDISC, róL zespołowych TEAMS, wartości VALUES oraz motywatorów w pracy BAI

Samo badanie DISC to krótki test, ok 10 min. dzięki któremu możemy opracować raport pokazujący, jak badana osoba zachowuje się w 3 głównych obszarach swojego życia, czyli:

I. jak zachowuje się NATURALNIE

II. jak modyfikuje swoje zachowania W PRACY (czy i w jak znacznym stopniu przybiera w pracy inną, niż naturalna, „maskę”)

III. jak modyfikuje swoje naturalne zachowania POD WPŁYWEM PRESJI

Dzięki temu otrzymujemy informacje:

  • Jaki rodzaj zadań ta osoba będzie realizować z największą efektywnością a do czego nie specjalnie się kwalifikuje
  • Z jakim rodzajem wyzwań z dużym prawdopodobieństwem sobie poradzi a co może być dla tej osoby postrzegane jako trudne
  • Co tę osobę motywuje, a co demotywuje, jakie ma potrzeby i co może sprawić, że się silnie zaangażuje lub straci swoje zainteresowanie zadaniami
  • Jak najlepiej komunikować się z tą osobą a czego w relacjach z nią lepiej unikać
  • Jaka ścieżka rozwoju będzie dla wskazanej osoby najlepsza
  • Jakie są przyczyny osiągania lub braku sukcesów w pracy przez różne osoby, przy podobnych warunkach zewnętrznych i kwalifikacjach

Model DISC (stosowany w metodzie Thomasa) umożliwia prezentację kluczowych czynników charakteryzujących profil zachowań badanej osoby w bardzo przejrzysty sposób graficznie na wykresie.

Model 4-czynnikowy DISC opracowany w 1928 roku przez amerykańskiego psychologa Williama Moultona Marstona

  • Dominance = Dominacja
  • Influence lub Inducement = Wpływ, Komunikacja
  • Steadiness lub Submission = Stabilizacja
  • Compliance lub Caution = Sumienność
Anna Podgórska

Anna Podgórska Ekspert Metod Badania Potencjału

Kilkanaście lat naszych doświadczeń w stosowaniu tej metody do badania profili zawodowych i opracowywania raportów dla setek osób, wspierania procesów rekrutacji oraz prowadzenia działań rozwojowych i przeprowadzania przez zmiany menedżerów i całych zespołów, możemy stwierdzić, że podejście, które proponuje metoda DISC, bardzo efektywnie sprawdza się w praktyce naszych Klientów.

Możesz przeczytać więcej o rozszerzonym kwestionariuszu DISC D3 zawierającym także potencjał liderski PowerDISC, preferowane role zespołowe TEAMS, dominujące wartości osoby badanej VALUES i jej przekonania motywujące BAI, lub od razu skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi

Dzięki metodzie DISC D3, kiedy przebadani zostaną wszyscy członkowie danego zespołu możemy zbudować ⇒MAPĘ ZESPOŁU, która daje strategiczną wiedzę na jego temat.

Metoda DISC pomaga też w przygotowaniu rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej za pomocą Profilu Stanowiska Pracy, czyli PROFESJOGRAMU.

Dzięki metodzie DISC możemy uporządkować nasze oczekiwania związane z planowanymi na danym stanowisku zadaniami.

Uzyskujemy cenne informacje dotyczące pożądanych dla firmy, modelowych cech i predyspozycji hipotetycznego kandydata, potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku, dających największe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, uświadamia nam nam, kogo szukamy.

Profesjogram jest bardzo pomocny podczas analizy cv, daje cenne wskazówki do przeprowadzaniu ustrukturalizowanych wywiadów z kandydatami i pomaga uporządkować i ustalić wagę obserwacji na temat kandydatów.

Jeżeli jest sporządzony na odpowiednio wczesnym etapie może nam posłużyć do właściwego skonstruowania ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów (chodzi o słowa kluczowe przyciągające lub zniechęcające odpowiednie osoby).

Na podstawie ⇒PROFESJOGRAMU jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, którego z kilku kandydatów do pracy najlepiej przyjąć lub awansować w kontekście wymogów danego stanowiska, specyfiki zespołu i organizacji.

Zapytaj nas o rozwiązania dla Ciebie