Metoda Thomasa – DISC D3, to trafne decyzje HR i wsparcie w rozwoju

Metoda Thomasa (Thomas PPA) jest oparta o model DISC i daje odpowiedzi na pytania dotyczące zachowań.

Stosujemy BATERIĘ TESTÓW DISC D3 zawierającą dodatkowo informacje na temat:

  • potencjału liderskiego PowerDISC,

  • ról zespołowych TEAMS

  • wartości VALUES

  • oraz motywatorów w pracy BAI

Model DISC (stosowany w metodzie Thomasa) umożliwia prezentację kluczowych czynników charakteryzujących profil zachowań badanej osoby w bardzo przejrzysty sposób graficznie na wykresie.

Anna Podgórska

Anna Podgórska Ekspert Metod Badania Potencjału

Kilkanaście lat naszych doświadczeń w stosowaniu tej metody do badania profili zawodowych i opracowywania raportów dla setek osób, wspierania procesów rekrutacji oraz prowadzenia działań rozwojowych i przeprowadzania przez zmiany menedżerów i całych zespołów, możemy stwierdzić, że podejście, które proponuje metoda DISC, bardzo efektywnie sprawdza się w praktyce naszych Klientów.

Możesz przeczytać więcej o rozszerzonym kwestionariuszu DISC D3 zawierającym także potencjał liderski PowerDISC, preferowane role zespołowe TEAMS, dominujące wartości osoby badanej VALUES i jej przekonania motywujące BAI, lub od razu skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi

Dzięki metodzie DISC D3, kiedy przebadani zostaną wszyscy członkowie danego zespołu możemy zbudować ⇒MAPĘ ZESPOŁU, która daje strategiczną wiedzę na jego temat.

Metoda DISC pomaga też w przygotowaniu rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej za pomocą Profilu Stanowiska Pracy, czyli PROFESJOGRAMU.

Dzięki metodzie DISC możemy uporządkować nasze oczekiwania związane z planowanymi na danym stanowisku zadaniami.

Uzyskujemy cenne informacje dotyczące pożądanych dla firmy, modelowych cech i predyspozycji hipotetycznego kandydata, potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku, dających największe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, uświadamia nam nam, kogo szukamy.

Profesjogram jest bardzo pomocny podczas analizy cv, daje cenne wskazówki do przeprowadzaniu ustrukturalizowanych wywiadów z kandydatami i pomaga uporządkować i ustalić wagę obserwacji na temat kandydatów.

Jeżeli jest sporządzony na odpowiednio wczesnym etapie może nam posłużyć do właściwego skonstruowania ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów (chodzi o słowa kluczowe przyciągające lub zniechęcające odpowiednie osoby).

Na podstawie ⇒PROFESJOGRAMU jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, którego z kilku kandydatów do pracy najlepiej przyjąć lub awansować w kontekście wymogów danego stanowiska, specyfiki zespołu i organizacji.

Zapytaj nas o rozwiązania dla Ciebie