Skutecznie przekonuj innych do swoich racji oraz nakłaniaj do zmiany zachowań zachowując etyczne podejście

Na warsztacie prowadzonym przez eksperta specjalizującego się w komunikacji – uczestnicy poznają mechanizmy działania relacji społecznych i wywierania wpływu. Nauczą się wykorzystywać praktyczne techniki ułatwiające wywieranie wpływu na innych, a także budowanie autorytetu i swojej pozycji w grupie.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów.

Na szkoleniu dowiesz się, jak wykorzystać aktualne odkrycia psychologii społecznej i poznasz zasady wywierania wpływu od psychologicznej „podszewki”:

 • Dowiesz się, jak wpłynąć na drugą osobę, jej postawę, emocje, myślenie, zachowanie
 • Poznasz uniwersalne reguły wywierania wpływu Roberta Cialdiniego
 • Dowiesz się, jak stosować techniki społecznego dowodu słuszności, by skuteczniej przekonywać rozmówców do pożądanych zachowań
 • Nauczysz się wykorzystywać reguły sympatii, by budować długotrwałe, pozytywne relacje i atmosferę porozumienia
 • Poznasz zasadę konsekwencji pozwalającą zwiększać pozytywne zaangażowanie rozmówców i poczucie kooperacji

Nauczysz się tworzyć perswazyjne, skuteczne wypowiedzi w odniesieniu do różnorodnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej:

 • Dowiesz się, jakie słowa zwiększają, a jakie zmniejszają siłę przekonywania
 • Nauczysz się kierować rozmową za pomocą pytań, słów-kluczy, milczenia
 • Poznasz wachlarz pytań perswazyjnych, które zwiększą Twoją skuteczność w osiąganiu celów i komunikacji z innymi
 • Dowiesz się, jak być „cichym przywódcą”, jak wpływać na postawy, emocje, myśli i zachowania ludzi, aby rozwijać i doskonalić
 • Nauczysz się stosować argumentację logiczną i argumentację wpływającą na emocje, dowiesz się jak dopasować komunikat do typu osobowości
 • Nabędziesz umiejętności wnikliwej obserwacji i efektywnego słuchania w celu dotarcia do świadomości rozmówcy, pobudzania jego ciekawości i uwagi

Zbudujesz swój autorytet za pomocą mowy ciała i treści swoich wypowiedzi:

 • Poznasz szereg metod wzmacniania poczucia pewności siebie i budowania wizerunku osoby pewnej siebie
 • Dowiesz się i docenisz, czym są gry statusowe oraz uświadomisz sobie ich potężny wpływ na kontakty międzyludzkie
 • Dowiesz się, co robić, żeby zbudować mocny autorytet lidera, oparty na zaufaniu i spójności, a nie tylko władzy formalnej

Nauczysz się skutecznie działać w trudnych sytuacjach:

 • Ochronisz się przed manipulacją i zaczniesz błyskawicznie rozpoznawać wywieranie wpływu kierowane w Twoją stronę
 • Dowiesz się, jak zwiększać skuteczność w udzielaniu informacji zwrotnej, wyrażaniu krytyki, mówieniu „nie”, wyrażaniu oczekiwań i egzekwowaniu poleceń
 • Nauczysz się komunikować stanowczo, ale tak, by chronić i budować relacje
 • Poznasz najczęstsze zachowania manipulacyjne ludzi oraz katalog konkretnych technik radzenia sobie z każdą z nich

Opinie o szkoleniu

Program szkolenia

1. Wywieranie wpływu – punkt wyjścia, oczekiwania i realne możliwości:

 •  Analiza sytuacji wywierania wpływu, z jakimi mają do czynienia uczestnicy szkolenia
 • Wywieranie wpływu, motywowanie, perswazja, manipulacja – co oznaczają te pojęcia i jak się mieszczą w kontekście etycznym
 • Strefy wpływu, czyli na co mamy realnie wpływ
 • Mechanizmy psychologiczne wywierania wpływu, czyli 6 zasad wywierania wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego: reguła wzajemności, zasada zaangażowania i konsekwencji, społeczny dowód słuszności, reguła lubienia i sympatii, reguła autorytetu, reguła niedostępności

2. Autorytet, pewność siebie, status i siła przekonywania, czyli w jaki sposób budować swoją pozycję w grupie:

 • Na czym polega mechanizm pewności siebie i jak można ją wzmacniać – źródła pewności siebie i niepewności
 • Zacznij od siebie – wywieranie wpływu na siebie, budowanie odpowiedniej samooceny i poczucia własnej wartości
 • Słowa mają moc – wpływ dialogów wewnętrznych na pewność siebie i budowanie autorytetu
 • Czym jest Twoja wartość społeczna i dlaczego jest kluczem dla odbioru wszystkiego, co mówisz i przedstawiasz
 • Jak zbudować i rozwijać pozycję lidera grupy, czy zespołu – strategie
 • Gry statusowe, czyli werbalne i niewerbalne sposoby podwyższania i obniżania statusu sobie i innym, oraz co możemy zyskać grając na wysoki i niski status

3. Kierowanie rozmową i techniki perswazji:

 •  Ukryte znaczenie słów, czyli moc semantyki – nauczysz się dobierać słowa klucze, wzmacniające autorytet i pozytywny odbiór
 • Słowa i komunikaty „zakazane” – przeanalizujemy często popełniane błędy w komunikacji, zmniejszające siłę przekonywania
 • Ciche przywództwo – wpływanie na postawy, emocje, myśli i zachowania ludzi, czyli istota rozwoju i doskonalenia
 • Model ukierunkowania rozmowy na pożądany wynik, czyli nauczysz się tego, jak w 5 minut uzyskać deklarację i ukierunkować rozmówcę na działanie
 • Perswazyjna składnia zdań – kolejność słów jest ważna
 • Magia stawiania pytań – dlaczego warto pytać zamiast mówić; przećwiczysz pytania otwierające, ukierunkowujące, sugerujące, zamykające itp.

4. Wywieranie wpływu a postawa asertywna, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach:

 •  Asertywność, uległość, agresja, manipulacja – różne postawy w wywieraniu wpływu i ich świadome lub nieświadome przyjmowanie
 • „Ja manipuluję? Niemożliwe!” – czyli o naszych nawykach i ich skutkach: schematy myślenia i działania
 • Techniki wywierania wpływu w trudnych sytuacjach – poznasz najczęstsze zachowania manipulacyjne ludzi oraz katalog konkretnych technik radzenia sobie z każdą z nich
 • Komunikaty zwiększające wpływ – ćwiczenia: wyrażanie krytyki, odpowiedź na krytykę, wyrażanie odmowy, udzielanie informacji zwrotnej, wyrażanie oczekiwań i egzekwowanie poleceń

5. Argumentacja racjonalna i emocjonalna, czyli wywieranie wpływu i konstruowanie komunikatu na różnych płaszczyznach:

 • Mózg racjonalny i emocjonalny – jakie argumenty trafiają i dlaczego jesteśmy mniej racjonalni, niż byśmy chcieli
 • Mózg – „maszyna do wyciągania pochopnych wniosków”
 • Pułapki myślenia – na co zwracać uwagę, żeby nie wpaść w sidła manipulatora oraz, jak wykorzystać heurystyki i błędy poznawcze do wywierania wpływu
 • Podejmowanie dobrych decyzji – jak uniknąć pułapek myślenia, poszerzyć perspektywę i podjąć racjonalną decyzję
 • Błędy argumentacji – czego nie robić, aby nie osłabiać własnej pozycji w dyskusji
 • Inteligencja emocjonalna – wpłyń na emocje, wywołasz działania, czyli jak wykorzystać świadomość emocji w motywacji i wywieraniu wpływu
 • Stres – kierowanie poziomem pobudzenia i energią jako sposób na wywieranie wpływu
 • Główne motywacje ludzi i jak na nie wpływać

 6. Budowanie relacji, wzbudzanie sympatii i zaufania:

 • Jak zbudować dobre kontakty z ludźmi
 • Jak działa mechanizm sympatii i jak z niego korzystać – co sprawia, że niektórzy potrafią zjednywać sobie ludzi i jak się tego nauczyć
 • Techniki etycznego zwiększania sympatii do siebie, a także pomiędzy członkami grupy/zespołu
 • Jak zwiększyć zaufanie ludzi, ich poparcie i chęć uczestnictwa w tym, co proponujesz
 • Zaufanie w zespole – jak je kształtować z pozycji lidera i członka zespołu

7. Gra z osobowością, czyli jak dopasować metody i techniki wywierania wpływu do osobowości ludzi:

 •  Typy osobowości – jak je rozpoznać i dopasować werbalną i niewerbalną warstwę komunikatu
 • Empatia i trening uważności – tworzenie przestrzeni na zrozumienie drugiego człowieka, jego potrzeb i motywacji