ONLINE – Zarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance i well-being

czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność Psychiczną (MTQ48)

SKU: 2001911140-1 Kategoria:

Dowiesz się, jak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy skutecznie zarządzać emocjami, zbudować swoją pewność siebie i długotrwałą odporność psychiczną na stres

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu (well-being).

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną. Wskazuje również wiele sposobów na to, jak w aktywny i świadomy sposób dbać o well-being w miejscu pracy i jak zachować work-life balance.

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz tez mechanizmy ich powstawania
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg w oparciu o System Gorący i System Chłodny, poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji
 • Dowiesz się, jak budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej i świadomie wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne
 • Poznasz metody na zapobieganie i neutralizowanie reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z racjonalnej terapii zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia
 • Dowiesz się jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości

Nauczysz się, jak budować Odporność Psychiczną na stres, presję i wyzwania:

 • Dowiesz się, jak zmieniać myśli i przećwiczysz zmianę stanu emocjonalnego za pomocą zmiany sposobu myślenia
 • Rozwiniesz umiejętności zmieniania swoich nawyków, w tym nawyków emocjonalnych i poznasz skuteczne sposoby na trwałą zmianę nawyków
 • Poznasz Model Odporności Psychicznej (MTQ48), dowiesz się, jak z niego korzystać i przekonasz się, dlaczego Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w efektywności miedzy ludźmi
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji składających się na Odporność Psychiczną, możliwych do zbadania za pomocą narzędzia MTQ48
 • Opanujesz techniki budowania dystansu psychicznego i „impregnowania” się na trudności, stresory i presję

Dowiesz się, jak dbać o work–life-balance i well-being:

 • Zapoznasz się za Modelem Zarządzania Energią i zdiagnozujesz swoje źródła energii
 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na: pielęgnowanie well-being (dobrostanu) wzmacnianie energii, poczucia sensu, poczucia szczęścia, budowanie wsparcia społecznego i zdrowia fizycznego
 • Stworzysz swój osobisty Plan Trenowania Nawyków, aby podnieść jakość swojego życia

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualn

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej
Z opinii uczestników jej szkoleń:
 • Zajęcia prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny, w bardzo dobrej atmosferze
 • Forma prowadzenia zajęć powodowała ciągłe zaangażowanie uczestników
 • Całe szkolenie było bardzo ciekawe, nie nudziłam się ani chwili
 • Trenerka przytaczała wiele przykładów, widać jej bogate doświadczenie
 • Buduje bardzo dobrą atmosferę i otwartość w zespole, bardzo pomaga wizualizacja tematów
 • „Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Po pierwsze formą spotkań i atmosferą, a po drugie efektami, które widzę po sobie – zmiana nawyków, większa samoświadomość. Stałam się bardziej świadoma swoich potrzeb i pragnień, dostrzegłam je dzięki docenianiu i planowi treningowemu. (…) Czuję, że kontroluję siebie, zaczynam czuć równowagę zewnętrzną i wewnętrzną, co mi bardzo pomaga w życiu”.

Program

Moduły programu zostaną indywidualnie dopasowane do uczestników szkolenia

1. Wprowadzenie do świata emocji i związanej z umiejętnością zarządzania nimi Inteligencji Emocjonalnej

2. Zrozumieć emocje – rozwijanie samoświadomości emocjonalnej

3. Zarządzanie emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej

 4. Nawyki emocjonalne – jak zmienić nawyki radzenia sobie z emocjami

 5. Reakcja stresowa i budowanie odporności na stres

6. Zarządzanie energią, budowanie well-being i work – life balance

7. Tworzenie strategii zmian

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta w formie 4 bloków sesji online po 90 min. każda z przerwami między nimi trwającymi 2 x 15 min. oraz 1 x 30 min
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link

Zgłoszenie

Wyczyść