Zapisz się na coaching menedżerski i poznaj narzędzia skuteczne w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności pracowników.

Coaching menedżerski szczególnie dużą uwagę przywiązuje do budowania podejścia, które skupia liderów i członków zespołu na przyszłości, możliwościach i pozytywnej zmianie. Podejście coachingowe w zarządzaniu zespołem ułatwia menedżerom budowanie efektywnego zespołu jako organizacji uczącej się.

Ludzie stają się wspaniałymi liderami, gdy nauczą się przekierowywać uwagę z siebie na innych, Marshall Goldsmith autor modelu FEED-FORWARD

Marshall Goldsmith zauważa, że nie można zmienić swojego przeszłego zachowania, można natomiast zmienić schemat postępowania na przyszłość. Tylko takie podejście daje poczucie wpływu, inspiruje i wyzwala energię. Stanowi podstawą tworzenia organizacji uczącej się, której członkowie dążą do ciągłego doskonalenia siebie i swojego otoczenia.

Potrzebujesz się tego nauczyć:

Sukces każdej organizacji zależy od stopnia proaktywności, samodzielności i zaangażowania pracowników. Ciągłe zmiany wymagają umiejętności szybkiego dostosowania się zespołu do nowych wymagań. Skuteczność lidera mierzy się umiejętnością wpływu na zmianę nastawienia ludzi w zespole tak, aby utrzymali zaangażowanie i pozytywną postawę nawet w trudnych warunkach.

Coaching menedżerski to szkolenie, gdzie ponad 80% czasu przeznaczone jest na aktywność uczestników, którzy dzięki temu:

1. Nauczą się zarządzać rozmową tak, aby w kilku krokach doprowadzić rozmówcę do rozwiązania i działania:

 • Poznają strukturę rozmowy coachingowej, która w krótkim czasie pozwala rozmówcy ukierunkować się na przyszłość i określić cele oraz plan działania
 • Przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w kilku powszechnych sytuacjach z życia zawodowego
 • Dowiedzą się, co jest kluczowe dla budowania partnerskiej relacji i współpracy w zespole oraz, jak wzmacniać zaufanie

2. Poznają technikę FEED-FORWARD oraz FEED-BACK i wzmocnią kluczowe dla szefa umiejętności komunikacyjne:

 • Nauczą się praktykować postawę FEED-FORWARD, czyli myślenie o możliwościach, potencjale, pozytywnej zmianie i działaniach w przyszłości
 • Poznają model Marshalla Goldsmitha, pozwalający w 4 krokach wzmocnić silne strony członka zespołu i znaleźć nowe rozwiązania
 • Wzmocnią umiejętności aktywnego słuchania, obiektywnego obserwowania, zauważania możliwości oraz zadawania inspirujących i motywujących pytań

3. Doświadczą, jak coaching menedżerski zmienia ich NASTAWIENIE oraz postawę innych ludzi:

 • Otrzymają narzędzia do prowadzenia treningu zmiany przekonań utrudniających pracownikom efektywne działanie
 • Nauczą się, jak reagować na trudności, porażki i błędy pracowników, aby wzmacniać w nich wiarę w siebie, proaktywność i zaangażowanie
 • Dowiedzą się, czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany

4. Otrzymają narzędzia do zbudowania zespołu jako ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ, czyli takiej, w której ludzie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

 • Mistrzostwo osobiste, czyli dążenie do stałego doskonalenia się
 • Modele myślowe, czyli elastyczne podejście do swoich przekonań i przyzwyczajeń oraz umiejętność analizy i zmiany nawyków na efektywne
 • Wspólna wizja, czyli formułowanie wspólnej wizji i celów w sposób angażujący wszystkich uczestników
 • Zespołowe uczenie się, czyli korzystanie z efektu synergii z pomocą umiejętnie prowadzonego dialogu i docenienia różnorodności
 • Myślenie systemowe, czyli myślenie w kategoriach struktur i procesów

5. Dowiedzą się, czym jest coaching menedżerski i jak można go wykorzystać:

 • Doświadczą na sobie korzyści płynących ze stosowania coachingu menedżerskiego
 • Dowiedzą się, w jakich okolicznościach dobrze jest stosować podejście wspierające, a kiedy lepsze będzie podejście dyrektywne
 • Określą sytuacje, w których coaching jest bardziej efektywną metodą wspierania pracowników

6. Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania
 • Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań
 • W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na przyszłości i wzmacniać poczucie wpływu
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby lepiej zarządzać sobą i zespołem

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole

2. Kompetencje lidera w roli coacha – kształtowanie postaw

3. Budowanie relacji i struktura rozmowy coachingowej, czyli jak w krótkim czasie dotrzeć do sedna

4. FEED-BACK i FEED-FORWARD oraz inne techniki komunikacyjne ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie odpowiedzialności pracownika

5. Jak zmienić nastawienie swoje i pracownika, czyli trening mentalny

6. Podsumowanie czyli jak budować organizację uczącą się – przegląd strategii

7. Wdrożenie, czyli budujemy plan treningowy

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta od godz. 9 do 15.00 w formie kilku bloków sesji online po około 1,5 godz. każda, z krótkimi – 10 min. – przerwami  w trakcie oraz 1 dłuższą przerwą trwającą 30 min.
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione do pobrania w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link