ONLINE – Coaching menedżerski i informacja zwrotna

czyli jak budować odpowiedzialność i zaangażowanie wśród pracowników

SKU: brak Kategoria:

Poznaj narzędzia coachingowe  skuteczne w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności pracowników

Coaching menedżerski szczególnie dużą uwagę przywiązuje do budowania podejścia, które skupia liderów i członków zespołu na przyszłości, możliwościach i pozytywnej zmianie. Podejście coachingowe w zarządzaniu zespołem ułatwia menedżerom budowanie efektywnego zespołu jako organizacji uczącej się.

Ludzie stają się wspaniałymi liderami, gdy nauczą się przekierowywać uwagę z siebie na innych, Marshall Goldsmith autor modelu FEED-FORWARD

Marshall Goldsmith zauważa, że nie można zmienić swojego przeszłego zachowania, można natomiast zmienić schemat postępowania na przyszłość. Tylko takie podejście daje poczucie wpływu, inspiruje i wyzwala energię. Stanowi podstawą tworzenia organizacji uczącej się, której członkowie dążą do ciągłego doskonalenia siebie i swojego otoczenia.

Potrzebujesz się tego nauczyć:

Sukces każdej organizacji zależy od stopnia proaktywności, samodzielności i zaangażowania pracowników. Ciągłe zmiany wymagają umiejętności szybkiego dostosowania się zespołu do nowych wymagań. Skuteczność lidera mierzy się umiejętnością wpływu na zmianę nastawienia ludzi w zespole tak, aby utrzymali zaangażowanie i pozytywną postawę nawet w trudnych warunkach.

Coaching menedżerski to szkolenie, gdzie ponad 80% czasu przeznaczone jest na aktywność uczestników, którzy dzięki temu:

1. Nauczą się zarządzać rozmową tak, aby w kilku krokach doprowadzić rozmówcę do rozwiązania i działania:

 • Poznają strukturę rozmowy coachingowej, która w krótkim czasie pozwala rozmówcy ukierunkować się na przyszłość i określić cele oraz plan działania
 • Przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w kilku powszechnych sytuacjach z życia zawodowego
 • Dowiedzą się, co jest kluczowe dla budowania partnerskiej relacji i współpracy w zespole oraz, jak wzmacniać zaufanie

2. Poznają technikę FEED-FORWARD oraz FEED-BACK i wzmocnią kluczowe dla szefa umiejętności komunikacyjne:

 • Nauczą się praktykować postawę FEED-FORWARD, czyli myślenie o możliwościach, potencjale, pozytywnej zmianie i działaniach w przyszłości
 • Poznają model Marshalla Goldsmitha, pozwalający w 4 krokach wzmocnić silne strony członka zespołu i znaleźć nowe rozwiązania
 • Wzmocnią umiejętności aktywnego słuchania, obiektywnego obserwowania, zauważania możliwości oraz zadawania inspirujących i motywujących pytań

3. Doświadczą, jak coaching menedżerski zmienia ich NASTAWIENIE oraz postawę innych ludzi:

 • Otrzymają narzędzia do prowadzenia treningu zmiany przekonań utrudniających pracownikom efektywne działanie
 • Nauczą się, jak reagować na trudności, porażki i błędy pracowników, aby wzmacniać w nich wiarę w siebie, proaktywność i zaangażowanie
 • Dowiedzą się, czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany

4. Otrzymają narzędzia do zbudowania zespołu jako ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ, czyli takiej, w której ludzie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

 • Mistrzostwo osobiste, czyli dążenie do stałego doskonalenia się
 • Modele myślowe, czyli elastyczne podejście do swoich przekonań i przyzwyczajeń oraz umiejętność analizy i zmiany nawyków na efektywne
 • Wspólna wizja, czyli formułowanie wspólnej wizji i celów w sposób angażujący wszystkich uczestników
 • Zespołowe uczenie się, czyli korzystanie z efektu synergii z pomocą umiejętnie prowadzonego dialogu i docenienia różnorodności
 • Myślenie systemowe, czyli myślenie w kategoriach struktur i procesów

5. Dowiedzą się, czym jest coaching menedżerski i jak można go wykorzystać:

 • Doświadczą na sobie korzyści płynących ze stosowania coachingu menedżerskiego
 • Dowiedzą się, w jakich okolicznościach dobrze jest stosować podejście wspierające, a kiedy lepsze będzie podejście dyrektywne
 • Określą sytuacje, w których coaching jest bardziej efektywną metodą wspierania pracowników

6. Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania
 • Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań
 • W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na przyszłości i wzmacniać poczucie wpływu
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby lepiej zarządzać sobą i zespołem

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Program

1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole

2. Kompetencje lidera w roli coacha – kształtowanie postaw

3. Budowanie relacji i struktura rozmowy coachingowej, czyli jak w krótkim czasie dotrzeć do sedna

4. FEED-BACK i FEED-FORWARD oraz inne techniki komunikacyjne ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie odpowiedzialności pracownika

5. Jak zmienić nastawienie swoje i pracownika, czyli trening mentalny

6. Podsumowanie czyli jak budować organizację uczącą się – przegląd strategii

7. Wdrożenie, czyli budujemy plan treningowy

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta od godz. 9 do 15.00 w formie kilku bloków sesji online po około 1,5 godz. każda, z krótkimi – 10 min. – przerwami  w trakcie oraz 1 dłuższą przerwą trwającą 30 min.
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione do pobrania w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link

Zgłoszenie