Jak utrzymać nowozatrudnionych pracowników w organizacji

Onboarding to przygotowanie i realizacja procesu zapewniającego dobry start pracownika w organizacji. Rozpoczęcie nowej pracy z reguły jest ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby. Może generować stres i niepewność, jak zostanie ona przyjęta w organizacji.

Prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony proces onboardingu wspiera pracownika i organizację w ułożeniu sobie wzajemnej współpracy i zbudowania zdrowej, przyjaznej kultury organizacyjnej.

Dzięki onboardingowi można uniknąć wysokich kosztów finansowych i emocjonalnych związanych z tym, że nowi pracownicy czasem szybko odchodzą, lub nie przedłużają umowy o pracę po okresie próbnym.

Kto odniesie najwięcej korzyści ze szkolenia z obszaru onboardingu:

Szkolenie Onboarding skierowane jest do menedżerów, pracowników działów HR oraz odpowiedzialnych za proces wdrożenia nowych pracowników w organizacji osób, które chcą w efektywny sposób reagować na wyzwania rynku pracy.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniu w łatwiejszy sposób zintegrujesz współpracowników, a tym samym sprawisz, że nowa osoba stanie się efektywnym i wydajnym pracownikiem.

Według Instytutu Gallupa aż 88% pracowników w Polsce jest niestety niezaangażowanych! Jedną z przyczyn jest niewłaściwie lub wcale nie przeprowadzony proces wdrożenia pracownika.

Dzięki zdobytym kompetencjom zbudujesz swój autorytet oraz markę Twojego pracodawcy jako organizacji, która dba o candidate i employee experience.

Dzięki optymalnie przeprowadzonemu onboardingowi można też zmniejszyć fluktuację kadr. To właśnie od dobrego startu w firmie, czy zespole, w dużej mierze zależy dalsze zaangażowanie pracownika w swoją pracę.

Włączając chętnych pracowników z organizacji do onboardingu, dajemy im również możliwość rozwoju.

Jak to zrobić, dowiesz się na szkoleniu.

Charakter zajęć i metody pracy:

Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy, wykorzystane metody to ćwiczenia, symulacje, dyskusje moderowane, mini prezentacje multimedialne, ćwiczenia w grupach. Szkolenie może być przeprowadzona na sali lub on-line w języku polskim lub angielskim.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

  • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

  • w języku angielskim

Zadaj nam swoje pytania

Program

1. Dlaczego tak ważne jest dobre wdrożenie nowego pracownika:

 • Istota onboardingu
 • Uczciwy employer branding i rozdźwięk oczekiwań
 • Online vs/ stacjonarnie
 • Koszty nieudanego onboardingu

2. Poznaj podstawowe etapy onboardingu, o których trzeba pamiętać oraz zasady działania na każdym z nich:

 • Candidate/employee experience przed pierwszym dniem pracy
 • Pierwszy dzień pracy
 • Pierwszy tydzień pracy
 • Pierwszy miesiąc pracy
 • Drugi i trzeci miesiąc pracy
 • Ewaluacja procesu onboardingu

3. Onboarding – jak rozkłada się odpowiedzialność na osoby zaangażowane w ten proces:

 • Lider
 • Zespół
 • Buddy
 • HR
 • Zespoły wsparcia w organizacji

4. Jak dobrze zaplanować proces onboardingu?

 • Ogólnofirmowe wprowadzenie do zagadnień i kultury organizacyjnej
 • Struktura firmy – działy i informacje o nich
 • Wdrożenie zespołowe
 • Onboarding stanowiskowy
 • Formalne vs nieformalne działania
 • Checkpointy procesu onboardingu

5. Przykładowe narzędzia, po które warto sięgnąć projektując onboarding:

 • Mapowanie procesu onboardingu
 • Mail powitalny/aplikacja
 • Dokumentacja
 • Procedury
 • Szkolenia obowiązkowe – e-learning, stacjonarne
 • Know why, how and where – sprawy pracownicze
 • Lista kontaktów
 • Check listy
 • Expose szefa
 • Filmy instruktażowe
 • Gamifikacja
 • Referencje – sprawdzać czy nie?
 • Przykładowe platformy online
 • Udostępnianie plików online

6. Jak onboarding wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy:

 • Feedback onboardingowy
 • Off-boarding pracownika
 • Re-boarding  – powrót pracownika do organizacji
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów w procesie onboardingu?

(Ka.S.)