Profesjonalne wsparcie psychologiczne i coachingowe w okresie nagłych zmian, trudnych wiadomości, niepewności co do przyszłości i lęku związanego z sytuacją zawodową

Sytuacja kryzysowa wywołuje stres, a w związku z tym nasza odporność psychiczna jest wystawiona na próbę. Potrzebujemy wsparcia, aby bezpiecznie przejść przez kryzys. Przeżywamy silne emocje, z którymi w rezultacie samemu niełatwo sobie poradzić. Stoimy przed wyborami, do których podjęcia nie zawsze mamy siły czy też zasoby. W takiej sytuacji konsultacja psychologiczna jest niemal obowiązkowym punktem zaczepienia.

Nowa sytuacja wymaga nowych umiejętności: radzenia sobie z emocjami, stresem, brakiem energii i motywacji, a także umiejętności komunikacyjnych.

Dlatego stworzyliśmy specjalną ofertę konsultacji psychologicznej, która daje możliwość omówienia z ekspertem swojej sytuacji i dopasowania skutecznych rozwiązań.

Im wcześniej zareagujemy na sytuację kryzysową, tym mniejsze poniesiemy koszty i tym silniejsi możemy z niej wyjść.

Konsultacja psychologiczna – co możesz zyskać, podczas spotkania z ekspertami?

 • Poradę uwzględniającą Twoją sytuację osobistą i zawodową
 • Wsparcie w określeniu rozwiązania Twojego problemu
 • Opracowanie planu wdrożenia rozwiązania w życie
 • Analizę szans i zagrożeń na drodze realizacji Twoich celów
 • Określenie zabezpieczeń planu przed czynnikami wewnętrznymi, a także zewnętrznymi
 • Ustalenie zadań rozwojowych do wykonania we własnym zakresie

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

Możesz zdecydować się na pojedynczą sesję, by skonsultować wybrane zagadnienia, a także zamówić całą serię konsultacji. W trakcie konsultacji ustalisz kluczowe wyzwania, nad którymi chcesz pracować. Wspólne z konsultantem określicie cele i pożądane rezultaty sesji a ekspert zaproponuje działania, które mogą wspomóc osiągnięcie Twoich celów (np. badania kompetencji, diagnozę poziomu siły i odporności psychicznej, diagnozę poziomu energii, badanie stylu myślenia i działania lub inne narzędzia).

W trakcie konsultacji wykorzystuje się zarówno narzędzia coachingowe jak i poznawczo-behawioralne.

Jeżeli będzie to zasadne, oczywiście otrzymasz niezbędną dawkę wiedzy, technik i narzędzi psychologicznych do pracy nad swoim problemem. Przejdziesz też trening wykorzystywania potrzebnych Ci narzędzi na podstawie sytuacje ze swojej codziennej praktyki.

Tematy

Nasi eksperci pomogą Ci rozwiązać problemy z następujących obszarów:

1. Zarządzanie emocjami i stresem, czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami u siebie i u innych ludzi (w zespole, w rodzinie)

 • Zarządzanie stresem i budowanie odporności psychologicznej, czyli co robić, aby obniżać poziom napięcia i dbać o swoją psychikę i ciało, aby nie doprowadzić do wysokiego poziomu stresu
 • Jak radzić sobie z powracającym niepokojem i silnym stresem
 • W jaki sposób zapanować nad myślami: czarnowidzeniem, katastrofizowaniem, martwieniem się
 • Jak budować siłę i odporność psychiczną
 • Zarządzanie emocjami i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Co robić, aby wypracować w sobie stoicką postawę, spokój i dystans psychiczny
 • Jak odzyskać poczucie wpływu na sytuację
 • Budowanie pewności siebie i adekwatnej samooceny
 • Co robić, aby zadbać o zdrowie psychiczne: swoje, pracowników, członków rodziny

2. Co robić, aby zadbać o work-life balance i zapobiec wypaleniu

 • Jak zarządzać energią swoją lub w zespole, aby utrzymać jej wysoki poziom
 • Budowanie i realizacja zasad work-life balance

3. Zarządzanie sobą w czasie

4. Motywacja, czyli jak zachować energię i zaangażowanie w warunkach pracy zdalnej

 • Budowanie automotywacji, czyli jak się zmotywować do działania
 • Walka z odkładaniem zadań
 • Budowanie długoterminowej motywacji
 • Co robić, aby zapobiec izolacji i rozproszeniu w zespole w warunkach pracy zdalnej
 • Jak pokonać zniechęcenie i marazm

5. Zmiana nawyków

 • Praca ze sposobem myślenia i zmiana nastawienia
 • Zmiana stylu życia
 • Jak zapanować nad chaosem i wprowadzić strukturę pracy
 • W jaki sposób wprowadzić nawyki dbania o swoje ciało w warunkach izolacji i pracy zdalnej
 • Jak wprowadzić zmianę w środowisku zawodowym i osobistym, aby była skuteczna

6. Planowanie i realizacja celów

 • Jak opracować plan działania w warunkach zmian i dużej niepewności
 • Planowanie i priorytetyzacja zadań

7. Budowanie ścieżki kariery

8. Komunikacja

 • Jak się komunikować w sytuacji kryzysowej
 • jak się zachowywać bardziej asertywnie
 • Przekonywanie innych do swoich racji i pomysłów (wywieranie wpływu)
 • Jak opanować stres przed wystąpieniem publicznym
 • Zwiększenie jakości komunikacji i budowanie relacji z innymi
 • Rozwiązywanie konfliktów i innych sytuacji trudnych

Skontaktuj się z nami > znajdziemy rozwiązania dla Ciebie!

Warunki

 • Sesja indywidualna trwa 50 minut przez telefon lub za pośrednictwem platformy LiveWebinar innej na życzenie uczestnika
 • Terminy sesji oraz godziny dostępności konsultacji będą ustalane odpowiednio do wolnych terminów
 • Jeżeli konsultacje nie odbędą się w zarezerwowanym czasie z przyczyn stojących po stronie uczestnika, nie zwalnia to z konieczności zapłaty za zarezerwowane godziny
 • Rekomendujemy wcześniejsze dodanie informacji odnośnie tematu sesji i preferowanej formy rozmowy (telefon lub rodzaj platformy online)
 • Dodatkowe zadania rozwojowe będą przesyłane do uczestnika konsultacji drogą mailową po odbyciu sesji