Coaching menedżerski i informacja zwrotna

czyli jak budować odpowiedzialność i zaangażowanie wśród pracowników

SKU: brak Kategoria:

Poznaj narzędzia coachingowe  skuteczne w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności pracowników

Coaching menedżerski szczególnie dużą uwagę przywiązuje do budowania podejścia, które skupia liderów i członków zespołu na przyszłości, możliwościach i pozytywnej zmianie. Podejście coachingowe w zarządzaniu zespołem ułatwia menedżerom budowanie efektywnego zespołu jako organizacji uczącej się.

SPRAWDŹ SZKOLENIE => COACHING MENEDŻERSKI ONLINE

Ludzie stają się wspaniałymi liderami, gdy nauczą się przekierowywać uwagę z siebie na innych, Marshall Goldsmith autor modelu FEED-FORWARD

Marshall Goldsmith zauważa, że nie można zmienić swojego przeszłego zachowania, można natomiast zmienić schemat postępowania na przyszłość. Tylko takie podejście daje poczucie wpływu, inspiruje i wyzwala energię. Stanowi podstawą tworzenia organizacji uczącej się, której członkowie dążą do ciągłego doskonalenia siebie i swojego otoczenia.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami i dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Sukces każdej organizacji zależy od stopnia proaktywności, samodzielności i zaangażowania pracowników. Ciągłe zmiany wymagają umiejętności szybkiego dostosowania się zespołu do nowych wymagań. Skuteczność lidera mierzy się umiejętnością wpływu na zmianę nastawienia ludzi w zespole tak, aby utrzymali zaangażowanie i pozytywną postawę nawet w trudnych warunkach.

Coaching menedżerski to szkolenie, gdzie ponad 80% czasu przeznaczone jest na aktywność uczestników, którzy dzięki temu:

1. Nauczą się zarządzać rozmową tak, aby w kilku krokach doprowadzić rozmówcę do rozwiązania i działania:

 • Poznają strukturę rozmowy coachingowej, która w krótkim czasie pozwala rozmówcy ukierunkować się na przyszłość i określić cele oraz plan działania
 • Przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w kilku powszechnych sytuacjach z życia zawodowego
 • Dowiedzą się, co jest kluczowe dla budowania partnerskiej relacji i współpracy w zespole oraz, jak wzmacniać zaufanie

2. Poznają technikę FEED-FORWARD oraz FEED-BACK i wzmocnią kluczowe dla szefa umiejętności komunikacyjne:

 • Nauczą się praktykować postawę FEED-FORWARD, czyli myślenie o możliwościach, potencjale, pozytywnej zmianie i działaniach w przyszłości
 • Poznają model Marshalla Goldsmitha, pozwalający w 4 krokach wzmocnić silne strony członka zespołu i znaleźć nowe rozwiązania
 • Wzmocnią umiejętności aktywnego słuchania, obiektywnego obserwowania, zauważania możliwości oraz zadawania inspirujących i motywujących pytań

3. Doświadczą, jak coaching menedżerski zmienia ich NASTAWIENIE oraz postawę innych ludzi:

 • Otrzymają narzędzia do prowadzenia treningu zmiany przekonań utrudniających pracownikom efektywne działanie
 • Nauczą się, jak reagować na trudności, porażki i błędy pracowników, aby wzmacniać w nich wiarę w siebie, proaktywność i zaangażowanie
 • Dowiedzą się, czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany

4. Otrzymają narzędzia do zbudowania zespołu jako ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ, czyli takiej, w której ludzie świadomie rozwijają pięć dyscyplin:

 • Mistrzostwo osobiste, czyli dążenie do stałego doskonalenia się
 • Modele myślowe, czyli elastyczne podejście do swoich przekonań i przyzwyczajeń oraz umiejętność analizy i zmiany nawyków na efektywne
 • Wspólna wizja, czyli formułowanie wspólnej wizji i celów w sposób angażujący wszystkich uczestników
 • Zespołowe uczenie się, czyli korzystanie z efektu synergii z pomocą umiejętnie prowadzonego dialogu i docenienia różnorodności
 • Myślenie systemowe, czyli myślenie w kategoriach struktur i procesów

5. Dowiedzą się, czym jest coaching menedżerski i jak można go wykorzystać:

 • Doświadczą na sobie korzyści płynących ze stosowania coachingu menedżerskiego
 • Dowiedzą się, w jakich okolicznościach dobrze jest stosować podejście wspierające, a kiedy lepsze będzie podejście dyrektywne
 • Określą sytuacje, w których coaching jest bardziej efektywną metodą wspierania pracowników

6. Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania
 • Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań
 • W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na przyszłości i wzmacniać poczucie wpływu
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby lepiej zarządzać sobą i zespołem

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

 

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Program

1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole:

 • Doświadczenie vs możliwości – dlaczego warto postrzegać pracowników w kontekście ich możliwości i przyszłego potencjału
 • Definicja coachingu i warunków, w jakich lider może stosować coaching menedżerski
 • Menedżer to nie coach – jak uniknąć pułapek i pozostać w roli, czyli coaching formalny i nieformalny

2. Kompetencje lidera w roli coacha – kształtowanie postaw:

 • Od mówienia do słuchania, czyli jak stosować coaching menedżerski zamiast wydawać polecenia
 • Pułapka przeszłości – jak zneutralizować destrukcyjne przekonania, które prowadzą do rozliczania przeszłości
 • Postawa FEED-FORWARD – budowanie proaktywności i ukierunkowania na możliwości, rozwiązania i rozwój
 • Ucieczka z Pułapki Kontroli – jak zostawiać pracownikom przestrzeń i wyzwolić w nich poczucie odpowiedzialności oraz wpływu
 • Trening zmiany przekonań – wpływ myśli na działanie

3. Budowanie relacji i struktura rozmowy coachingowej, czyli jak w krótkim czasie dotrzeć do sedna:

 • Zaufanie – jak je zbudować jako podstawę kapitału społecznego organizacji
 • Nowy początek – jak zbudować pozytywną relację z różnymi typami pracowników
 • Uzgodnij temat i cele – struktura rozmowy w modelu GROW
 • Jak zaangażować rozmówcę – budowanie świadomości i wiary w siebie jako istota rozmowy coachingowej
 • Plan działań, podsumowanie uzgodnień i monitoring – jak budować odpowiedzialność po stronie pracownika

4. FEED-BACK i FEED-FORWARD oraz inne techniki komunikacyjne ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie odpowiedzialności pracownika:

 • Od świadomości do umiejętności – jak pomóc innym ludziom dotrzeć do sedna
 • Informacja zwrotna – jak to robić skutecznie za pomocą FEED-FORWARD, który wzmacnia poczucie odpowiedzialności, pewność siebie i innowacyjność bardziej niż tradycyjny FEED-BACK
 • FEED-FORWARD – wzmacniający dialog w 4 krokach
 • Słuchaj – poziomy słuchania i jak wejść na najwyższy, trening umiejętności słuchania z intencją zrozumienia
 • Oddziel fakty od interpretacji – jak zbliżyć się do obiektywnego poznania, trening poszerzania perspektywy
 • Pytaj – trening zadawania pytań ukierunkowanych na różne cele. Jak pytaniami wyzwolić pomysłowość i sprawić, aby pracownik stał się właścicielem rozwiązania
 • Dziel się wiedzą – jak podzielić się istotnymi informacjami i doświadczeniem i nie zdominować perspektywy

5. Jak zmienić nastawienie swoje i pracownika, czyli trening mentalny:

 • Rola przekonań i ich wpływ na efektywność
 • Koniec z wymówkami– trening pokonywania blokad i wewnętrznych oporów, czyli jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności
 • Błąd, porażka czy doświadczenie – trening zmiany myślenia w kierunku budowania zaufania do siebie i wiary we własne możliwości
 • ABCD emocji – podstawy inteligencji emocjonalnej, czyli jak rozpoznać i co zrobić z emocjami takimi jak złość, gniew, strach oraz, jak wyzwolić motywację do działania
 • Zarządzanie nastawieniem i emocjami w zmianie – czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany
 • Jak wspierać ludzi w budowaniu efektywnych nawyków – wskazówki

6. Podsumowanie czyli jak budować organizację uczącą się – przegląd strategii:

 • Rozwijania mistrzostwa osobistego
 • Pracy z modelami myślowymi
 • Budowania wspólnej wizji
 • Zespołowego uczenia się
 • Rozwijania myślenia systemowego

7. Wdrożenie, czyli budujemy plan treningowy:

 • Osobisty plan działania: Co zacznę – Co przestanę –  Jaki będzie pierwszy krok
 • Od celu do nawyku codziennego działania: jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa

Zadaj nam swoje pytania

Warunki

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydrukuCoaching menedżerski i informacja zwrotna - opis szkolenia w formacie .pdf do wydruku