Poznaj narzędzia coachingowe  skuteczne w rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności pracowników

Coaching menedżerski szczególnie dużą uwagę przywiązuje do budowania podejścia, które skupia liderów i członków zespołu na przyszłości, możliwościach i pozytywnej zmianie. Podejście coachingowe w zarządzaniu zespołem ułatwia menedżerom budowanie efektywnego zespołu jako organizacji uczącej się.

Ludzie stają się wspaniałymi liderami, gdy nauczą się przekierowywać uwagę z siebie na innych, Marshall Goldsmith autor modelu FEED-FORWARD

Marshall Goldsmith zauważa, że nie można zmienić swojego przeszłego zachowania, można natomiast zmienić schemat postępowania na przyszłość. Tylko takie podejście daje poczucie wpływu, inspiruje i wyzwala energię. Stanowi podstawą tworzenia organizacji uczącej się, której członkowie dążą do ciągłego doskonalenia siebie i swojego otoczenia.

Sukces każdej organizacji zależy od stopnia proaktywności, samodzielności i zaangażowania pracowników. Ciągłe zmiany wymagają umiejętności szybkiego dostosowania się zespołu do nowych wymagań. Skuteczność lidera mierzy się umiejętnością wpływu na zmianę nastawienia ludzi w zespole tak, aby utrzymali zaangażowanie i pozytywną postawę nawet w trudnych warunkach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nauczą się zarządzać rozmową tak, aby w kilku krokach doprowadzić rozmówcę do rozwiązania i działania:

 • Poznają strukturę rozmowy coachingowej, która w krótkim czasie pozwala rozmówcy ukierunkować się na przyszłość i określić cele, a także plan działania
 • Przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w kilku powszechnych sytuacjach z życia zawodowego
 • Dowiedzą się, co jest kluczowe dla budowania partnerskiej relacji i współpracy w zespole, a także, jak wzmacniać zaufanie

2. Poznają technikę FEED-FORWARD oraz FEED-BACK i wzmocnią kluczowe dla szefa umiejętności komunikacyjne:

 • Nauczą się praktykować postawę FEED-FORWARD, czyli myślenie o możliwościach, potencjale, pozytywnej zmianie i działaniach w przyszłości
 • Poznają model Marshalla Goldsmitha, pozwalający w 4 krokach wzmocnić silne strony członka zespołu i znaleźć nowe rozwiązania
 • Wzmocnią umiejętności aktywnego słuchania, obiektywnego obserwowania, zauważania możliwości, a także zadawania inspirujących i motywujących pytań

3. Doświadczą, jak coaching menedżerski zmienia ich NASTAWIENIE oraz postawę innych ludzi:

 • Otrzymają narzędzia do prowadzenia treningu zmiany przekonań utrudniających pracownikom efektywne działanie
 • Nauczą się, jak reagować na trudności, porażki i błędy pracowników, aby wzmacniać w nich wiarę w siebie, proaktywność i zaangażowanie
 • Dowiedzą się, czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany

4. Dowiedzą się, czym jest coaching menedżerski i jak można go wykorzystać:

 • Doświadczą na sobie korzyści płynących ze stosowania coachingu menedżerskiego
 • Dowiedzą się, w jakich okolicznościach dobrze jest stosować podejście wspierające, a kiedy lepsze będzie podejście dyrektywne
 • Określą sytuacje, w których coaching jest bardziej efektywną metodą wspierania pracowników

5. Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania
 • Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań
 • W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na przyszłości i wzmacniać poczucie wpływu
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby lepiej zarządzać sobą i zespołem

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami i dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program

1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole:

 • Doświadczenie vs możliwości – dlaczego warto postrzegać pracowników w kontekście ich możliwości i przyszłego potencjału
 • Definicja coachingu i warunków, w jakich lider może stosować coaching menedżerski
 • Menedżer to nie coach – jak uniknąć pułapek i pozostać w roli, czyli coaching formalny i nieformalny

2. Kompetencje lidera w roli coacha – kształtowanie postaw:

 • Od mówienia do słuchania, czyli jak stosować coaching menedżerski, zamiast wydawać polecenia
 • Pułapka przeszłości – jak zneutralizować destrukcyjne przekonania, które prowadzą do rozliczania przeszłości
 • Postawa FEED-FORWARD – budowanie proaktywności i ukierunkowania na możliwości, rozwiązania i rozwój
 • Ucieczka z Pułapki Kontroli – jak zostawiać pracownikom przestrzeń i wyzwolić w nich poczucie odpowiedzialności oraz wpływu
 • Trening zmiany przekonań – wpływ myśli na działanie

3. Budowanie relacji i struktura rozmowy coachingowej, czyli jak w krótkim czasie dotrzeć do sedna:

 • Zaufanie – jak je zbudować jako podstawę kapitału społecznego organizacji
 • Nowy początek – jak zbudować pozytywną relację z różnymi typami pracowników
 • Uzgodnij temat i cele – struktura rozmowy w modelu GROW
 • Jak zaangażować rozmówcę – budowanie świadomości i wiary w siebie jako istota rozmowy coachingowej
 • Plan działań, podsumowanie uzgodnień i monitoring – jak budować odpowiedzialność po stronie pracownika

4. FEED-BACK i FEED-FORWARD oraz inne techniki komunikacyjne ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie odpowiedzialności pracownika:

 • Od świadomości do umiejętności – jak pomóc innym ludziom dotrzeć do sedna
 • Informacja zwrotna – jak to robić skutecznie za pomocą FEED-FORWARD, który wzmacnia poczucie odpowiedzialności, pewność siebie i innowacyjność bardziej niż tradycyjny FEED-BACK
 • FEED-FORWARD – wzmacniający dialog w 4 krokach
 • Słuchaj – poziomy słuchania i jak wejść na najwyższy, trening umiejętności słuchania z intencją zrozumienia
 • Oddziel fakty od interpretacji – jak zbliżyć się do obiektywnego poznania, trening poszerzania perspektywy
 • Pytaj – trening zadawania pytań ukierunkowanych na różne cele. Jak pytaniami wyzwolić pomysłowość i sprawić, aby pracownik stał się właścicielem rozwiązania
 • Dziel się wiedzą – jak podzielić się istotnymi informacjami i doświadczeniem i nie zdominować perspektywy

5. Jak zmienić nastawienie swoje i pracownika, czyli trening mentalny:

 • Rola przekonań i ich wpływ na efektywność
 • Koniec z wymówkami– trening pokonywania blokad i wewnętrznych oporów, czyli jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności
 • Błąd, porażka czy doświadczenie – trening zmiany myślenia w kierunku budowania zaufania do siebie i wiary we własne możliwości
 • ABCD emocji – podstawy inteligencji emocjonalnej, czyli jak rozpoznać i co zrobić z emocjami takimi jak złość, gniew, strach, a także jak wyzwolić motywację do działania
 • Zarządzanie nastawieniem i emocjami w zmianie – czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany
 • Jak wspierać ludzi w budowaniu efektywnych nawyków – wskazówki

6. Wdrożenie, czyli budujemy plan treningowy:

 • Osobisty plan działania: Co zacznę – Co przestanę –  Jaki będzie pierwszy krok
 • Od celu do nawyku codziennego działania: jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa