Baza programów szkoleń zamkniętych – inspiracje

Zamieszczamy poniżej przykładowe tematy i programy, które mogą służyć jako dodatkowa inspiracja do budowy szkoleń zamkniętych (in company).

Programy szkoleń, które aktualnie są dostępne w formie szkoleń otwartych (i oczywiście również mogą stanowić  punkt wyjścia do szkolenia wewnętrznego) znajdują się w zakładce: SZKOLENIA OTWARTE

Informacje o tym, jak przygotowujemy, budujemy i prowadzimy projekty szkoleń zamkniętych znajdują się w zakładce: SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Możemy również przygotować i poprowadzić dla Twojej firmy szkolenia w formie SYMULACYJNEJ GRY SZKOLENIOWEJ

Szkolenia menedżerskie dla kadr kierowniczych i specjalistów HR

Budowanie, motywowanie i zarządzanie zespołem oraz przywództwo (leadership):

Zarządzanie projektami:

Szkolenia z miękkich kompetencji biznesowych – psychologiczne

Wystąpienia i prezentacje

Komunikacja, perswazja, wywieranie wpływu:

Zarządzanie emocjami i stresem, przeciwdziałanie wypaleniu, work-life-balance:

Efektywność osobista, kreatywność, zarządzanie sobą i czasem:

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców oraz z obsługi klientów

Szkolenia z autoprezentacji i savoir – vivre:

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia prawnicze