Szkolenia on-line, czyli strefa rozwoju w ramach pracy zdalnej

szkolenia on-line

Kontakt z trenerem w czasie rzeczywistym (live) w ramach szkolenia on-line wraz z pakietem materiałów dodatkowych. Uczenie zdalne we wszelkich formach indywidualnie i grupowo!

Szkolenia on-line i uczenie zdalne wchodzą szeroko do naszej oferty w związku z epidemią koronawirusa i na pewno z nami zostaną, ponieważ jest to doskonała alternatywa, posiadająca niezaprzeczalne zalety również w normalnych czasach. Sposoby i formy rozwijania kompetencji zmieniają się istotnie i w przyspieszonym tempie na naszych oczach. To bardzo dobry czas na podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy. Możemy bardziej skupić się na tym, co jest ważne i odsiać to, co okazało się zbędne i mało skuteczne.

Jeżeli wiesz, na czym polegają metody pracy zdalnej w diagnostyce, uczeniu i rozwoju kompetencji oraz, czego możemy się spodziewać pod konkretnymi pojęciami związanymi z takimi formami, jak: szkolenia on-line, warsztaty on-line, live streaming, kursy on-line, webinary (webinaria), konsultacje on-line, to możesz świadomie wybrać i dostosować formę szkolenia do swoich potrzeb lub potrzeb swojego zespołu.

Szkolenia on-line i uczenie zdalne – wyjaśnienie używanych pojęć

Możemy zrealizować dla Ciebie i Twojej organizacji szkolenia on-line we wszystkich formach:

Dowiedz się więcej – skontaktuj się z nami!

UCZENIE ZDALNE

Uczenie zdalne to wszystkie formy rozwoju realizowane wirtualnie za pomocą nowoczesnych środków łączności z Internetem na czele, bez bezpośredniego osobistego kontaktu z trenerem, czy innymi uczestnikami w grupie. Realizują zasady funkcjonowania w formie koniecznego dystansu społecznego i są doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem typowych szkoleń na sali. Oczywiście kontakt może się odbywać w czasie rzeczywistym i wszyscy mogą być we wzajemnej interakcji, ale z założenia przebywają w innych miejscach a nie na jednej sali szkoleniowej.

SZKOLENIA ON-LINE

Szkolenia on-line to formy edukacji polegające na pracy synchronicznej, w której trener i uczestnik/uczestnicy są połączeni ze sobą na zasadzie live streamingu (transmisji na żywo), tzn. w tym samym momencie mogą się widzieć, słyszeć, wymieniać informacjami oraz pracować przy różnym stopniu intensywności z każdej strony lub asynchroniczne – odtwarzane post factum.
W ramach szkoleń on-line najczęściej spotykamy następujące formy działań:

1. WEBINARIA (WEBINARY)

Webinary to rodzaj wykładów prowadzonych za pośrednictwem Internetu przy pomocy specjalnej platformy lub mediów społecznościowych typu Facebook, YouTube, Linkedin na zasadzie live streamingu. W czasie webinarów prowadzący często wykorzystują elementy prezentacji multimedialnej a kontakt ze słuchaczami jest możliwy za pośrednictwem czatu, sesji pytań i odpowiedzi (Q&A, Questions&Answers).  Liczba słuczaczy live zależy od pojemności określonej na danej platformie. Webinary można nagrać i dać możliwość odtwarzania ich odbiorcom, którzy oglądają zapis w dowolnym czasie, bez możliwości interakcji z prowadzącym, co zbliża je charakterem do webcastu.

2. WEBCASTY

Webcasty są podobne do webinaru, czyli mają charakter seminarium, wykładu, dyskusji ekspertów z ew. elementami prezentacji, mogą być na żywo (live) albo nagrane i odtwarzane w momencie dogodnym dla odbiorcy, ale nie zakładają interakcji z odbiorcami.

3. PODCASTY

Podcast jest podobny do webcastu, lecz polega tylko na transmisji post factum audio bez video.

4. LIVE STREAMING Z SALI SZKOLENIOWEJ

W czasie live streamingu trener jest sam na sali i realizuje wykład w trybie live z wykorzystaniem flipchartu a uczestnicy oglądają transmisję, może być to połączone z jakąś formą interakcji typu czat z osobą moderującą, Q&A, ćwiczenia, które uczestnicy mają zadane do wykonania.

5. KURSY ON-LINE

Kursy on-line to formy nauki nakierowane na zdobycie praktycznych umiejętności w ściśle określonym zakresie, odbywające się na zasadzie asynchronicznej, czyli odtwarzane przez odbiorców post factum bez bezpośredniej interakcji z prowadzącym, ale za to w dowolnym dogodnym dla uczestników czasie. Kursy on-line mogą składać się z różnych form pracy zdalnej, opisanych na tej stronie z dużym naciskiem na samodzielne wykonywanie zadanych ćwiczeń, często połączone z możliwością skontaktowania się w określonym zakresie z trenerem a także uczestnictwo w tematycznej grupie wsparcia (opis dalej).

6. WARSZTATY ON-LINE JAKO ODPOWIEDNIK DOTYCHCZASOWYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH NA SALI

Warsztaty on-line odbywają się „na żywo” za pomocą odpowiedniej platformy z udziałem trenera i uczestników będących w stałym kontakcie ze sobą zarówno audio jak i video, z możliwością prowadzenia rozmaitych aktywnych form treningowych. Warsztaty on-line mogą przebiegać równie intensywnie i z zaangażowaniem jak w trakcie szkolenia na sali – uczestnicy zamiast spotykać się na sali szkoleniowej wchodzą za pomocą udostępnionego linku na specjalną platformę webinarową a więc wszyscy (lub część osób) są w innych lokalizacjach.

Każdy z uczestników powinien mieć bezpośredni dostęp do:
– komputera/laptopa z kamerką i dobrej jakości Internetem,
– standardowych słuchawek do telefonu (jako wystarczającego minimum)
– ew. także smartfona dla niektórych aplikacji.

Realizowane w trakcie warsztatów on-line aktywności zależą tylko od celu szkolenia, kreatywności trenerów i chęci uczestników, ponieważ możliwości techniczne platformy i istniejących prostych w obsłudze aplikacji są bardzo duże i zapewniają ciekawe zajęcia nawet przez cały dzień szkoleniowy (czyli np. 6 godzin pracy podzielone na 4 bloki 1,5 godzinne z przerwami po 30 min.).
Elementami składowymi warsztatów on-line mogą być na przykład:

⇒ wykłady typu webinar
⇒ analiza fragmentów filmów, czy nagrań, w tym np. dokonanych przez trenera lub uczestników
⇒ analiza materiałów w formie pdf
⇒ burze mózgów całej grupy lub podzzespołów
⇒ praca uczestników na „flipchartach wizualnych”, czyli wspólnej tablicy w podgrupach lub całej grupie szkoleniowej
⇒ praca w podgrupach w wydzielonych pokojach tematycznych w ramach platformy, gdzie realizowane są wspólne zadania
⇒ budowanie map myśli
⇒ ankiety, quizy, konkursy, zabawy, ice-brekery
⇒ wymiana myśli i dyskusje na czacie
⇒ dyskusje między uczestnikami lub w podgrupach w wydzielonych „pokojach” na platformie na zasadzie mini-telekonferencji
⇒ gry symulacyjne i biznesowe

Dodatkowo warsztaty on-line można wspierać dodając do nich dowolne inne zdalne formy edukacji i rozwoju wymienione na tej stronie.

TEMATYCZNE GRUPY WSPARCIA

Tematyczne grupy wsparcia mogą funkcjonować w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem specjalnych aplikacji. Służą wspieraniu  w rozwoju uczestników różnych form zdalnej edukacji, np.: wymianie myśli, dzieleniu się doświadczeniem, przekazywaniu narzędzi i materiałów dodatkowych,  a także dyskusji i inspiracji.
W ramach wspierania liderów działa na Facebooku nasza grupa, do której Cię zapraszamy ⇒ Moc Zespołu – Grupa Rozwoju Liderów.

KONSULTACJE ON-LINE

Konsultacje on-line to bezpośrednia praca z trenerem/coachem/doradcą – audio i video – za pośrednictwem odpowiedniej platformy (Livewebinar, Zoom, Skype, itp.). Może dotyczyć dowolnego tematu, który jest w obszarze naszej działalności, w tym także omawiania wyników testów realizowanych on-line.

Działamy on-line – profesjonalnie, skutecznie i bezpiecznie – na odległość

Dla menedżerów i liderów odpowiedzialnym za zespoły szczególnie teraz jest moment największych wyzwań, do których szybko potrzebują się dostosować i elastycznie zmienić swój dotychczasowy sposób postępowania. Szkolenia on-line są najlepszym rozwiązaniem.

Czy rozpoznajesz te problemy i wyzwania w swojej sytuacji?

  1. Masowe przejście pracowników na pracę zdalną lub brak możliwości pracy w obecnych warunkach?
  2. Konieczność przestawienia się na inną organizację pracy, brak procedur postępowania, dobrych wzorców, czy nawyków?
  3. Załamanie się dotychczasowych planów, celów, sensowności i możliwości realizowania ustalonych KPI?
  4. Kłopoty z automotywacją oraz demotywacją lub paraliżującym działanie lękiem współpracowników?
  5. Chęć utrzymania trendu rozwojowego i doskonalenia kompetencji pracowników?

Wspieramy Cię w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami! Nasze działania on-line to propozycja skierowana do organizacji, zespołów, menedżerów i specjalistów.

Skontaktuj się z nami i zamów szkolenie on-line!

Polecane w obecnej sytuacji nagłej zmiany i presji szkolenia on-line pierwszej potrzeby:

Wzmacnianie odporności psychicznej szefa i zespołu, zarządzanie sobą w czasie, nowoczesna organizacja pracy i zarządzanie zmianą

Odporność psychiczna i umiejętność zarządzania sobą w czasie, kiedy pracujemy zdalnie, nigdy nie były tak ważna, jak teraz, w okresie wielu zmian wprowadzanych z dnia na dzień, niepomyślnych wiadomości, niepewności co do przyszłości, lęku o bliskich. Stres jest normalnym elementem życia, ale wysoki i stały poziom stresu wpływa negatywnie nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na naszą odporność fizjologiczną ⇒ zobacz więcej o szkoleniach on-line wzmacniających odporność psychiczną…

Szkolenia zamknięte dla firm i zespołów są przeprowadzane również w formie on-line

Jesteśmy przygotowani technicznie, organizacyjnie i merytorycznie i działamy w opisany tutaj sposób. Programy szkoleń prowadzonych dotąd na sali przenosimy do przestrzeni zdalnej i działamy on-line!

Sprawdź programy szkoleń realizowane on-line

Baza programów szkoleń zamkniętych

Programy szkoleń otwartych