Inteligencja Emocjonalna i Odporność Psychiczna

czyli Intensywny Trening Rozwojowy z osobistym trenerem wszechstronnie doskonalący sferę emocjonalną

Dzięki temu treningowi możesz znacznie poprawić swoje możliwości w sferze zarządzania emocjami, odporności na stres i umiejętności określane umownie jako Inteligencja Emocjonalna (EQ):

 • Zwiększenie umiejętności świadomego zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi
 • Nauczenie się zestawu błyskawicznych narzędzi ułatwiających zarządzanie emocjami i stresem
 • Trening korzystania z narzędzi długoterminowych wspierających zarządzanie emocjami i stresem
 • Opracowanie i wdrożenie osobistego planu radzenia sobie ze stresem i neutralizowania jego destrukcyjnego wpływu na wszystkie obszary życia
 • Budowanie i wzmacnianie odporności psychicznej w sytuacjach trudnych i problemowych
 • Kształtowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (WORK – LIFE – BALANCE), dzięki zmianie kluczowych nawyków związanych z zarządzaniem sobą w czasie
 • Wypracowanie efektywnych strategii odpoczywania i neutralizowania negatywnego wpływu zmęczenia
 • Zmianę niepożądanych nawyków na satysfakcjonujące przy użyciu niezwykle skutecznego Modelu Zmiany Nawyków

W trakcie treningu poznasz i opanujesz następujące zagadnienia:

Część I.: Inteligencja Emocjonalna (EQ) a zarządzanie emocjami, czyli jak zachować opanowanie w najtrudniejszych sytuacjach

Wysoka Inteligencja Emocjonalna i umiejętność panowania nad swoimi emocjami jest kluczem do osiągania sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Jako ludzie często dajemy się ponieść silnym impulsom, takim jak złość, frustracja, zazdrość, rozpacz, czy pogarda. Często po intensywnym „emocjonalnym uprowadzeniu” nie możemy zrozumieć, dlaczego tak silnie zareagowaliśmy. Te momenty odciskają bolesne piętno na naszym wizerunku i  jakości naszych relacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym polega Inteligencja Emocjonalna, jak działają emocje i jak skutecznie radzić sobie z nimi na co dzień, ten obszar treningu odpowie na te pytania:

 • Zrozumiesz naturę emocji i  poznasz fascynujące mechanizmy działania swojego mózgu
 • Zaopatrzysz się w błyskawiczne w zastosowaniu techniki pozwalające neutralizować trudne emocje i stres
 • Zrozumiesz, czym jest Inteligencja Emocjonalna (EQ), dokonasz autodiagnozy jej poziomu i dowiesz się, jak możesz ją zwiększać
 • Poznasz sposoby trenowania „mięśnia samokontroli” i odbudowywania jego zasobów w najtrudniejszych emocjonalnie momentach
 • Docenisz siłę empatii i porozumienia bez emocjonalnej przemocy (NVC)
 • Wytrenujesz korzystanie z konstruktywnych narzędzi komunikacyjnych, ułatwiających dążenie do porozumienia
 • Nauczysz się rozpoznawać stan emocjonalny swoich rozmówców, trenując analizę ekspresji mimicznych, głosu oraz mowy ciała i zaczniesz wykorzystywać  tę wiedzę na swoją korzyść
 • Zwiększysz wrażliwość na stan emocjonalny swojego rozmówcy, co podniesie skuteczność Twoich interakcji prywatnych i zawodowych
 • Nauczysz się rozpoznawać wskaźniki stosowania szantażu emocjonalnego, agresji i manipulacji oraz poznasz charakterystykę osób posługujących się tego rodzaju praktykami
 • Dokładnie określisz decydujące momenty, kiedy emocje sprawiają Ci największe trudności i nauczysz się stosować wyjątkowo skuteczną Technikę Implementacji Intencji w celu zneutralizowania ich negatywnego wpływu
 • Poznasz skuteczne sposoby przygotowywania się do kluczowych i trudnych emocjonalnie rozmów zaczerpnięte z psychologii sportu

1. Jak działają emocje i co to jest Inteligencja Emocjonalna?

 • Zrozumiesz mechanizm działania emocji, odkrywając odpowiedzi na fascynujące zagadki swojego mózgu
 • Poznasz sposób działania „mózgu emocjonalnego” i „racjonalnego”
 • Docenisz kluczową rolę, jaka pełni Inteligencja Emocjonalna w kontekście osiągania życiowych sukcesów i dokonasz autodiagnozy własnego poziomu EQ

2. Samokontrola i techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami:

 • Poznasz sprawdzone i skuteczne techniki neutralizowania na co dzień niepożądanych stanów emocjonalnych
 • Dowiesz się, jak błyskawicznie dochodzić do emocjonalnej równowagi i odzyskać możliwość racjonalnego myślenia
 • Sprawdzisz,  jak możesz zmieniać swój sposób myślenia, by zmniejszyć negatywne emocje
  Wykorzystasz ciało w praktyce zarządzania emocjami
 • Poznasz sprawdzone sposoby przygotowywania się do kluczowych, trudnych emcjonalnie rozmów stosowane przez wybitnych sportowców

3. Inteligencja Emocjonalna w kontaktach z innymi ludźmi:

 • Wytrenujesz umiejętne rozpoznawanie emocji innych, co pozwoli Ci skuteczniej się z nimi komunikować
 • Poznasz fascynujący świat komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication), w trakcie treningu komunikacyjnego zainspirowanego metodologią stworzoną przez M.B. Rosenberga
 • Zrozumiesz, jak ważną rolę odgrywa empatyczne zrozumienie w komunikacji i przećwiczysz „wchodzenie w buty” swoich rozmówców
 • Nauczysz się klarownie i konstruktywnie mówić o swoich emocjach i potrzebach, co pomoże Ci uchronić się przed eskalacją sytuacji trudnych
 • Nauczysz się rozpoznawać szantaż emocjonalny, agresję i manipulacje a także cechy psychopatyczne u swoich rozmówców

Część II.: Radzenie sobie ze stresem i  przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, czyli jak skutecznie zmieniać problemy w wyzwania i osiągać równowagę między życiem prywatnym i zawodowym

Stres jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Badania pokazują, że aż 85 % Polaków odczuwa stres codziennie! Okazuje się jednak, że stres niejedno ma imię i może też pozytywnie wpływać na jakość naszego funkcjonowania. Eustres, czyli stres pozytywny, jest siłą napędową naszego rozwoju i pozwala nam wykorzystywać potencjał do podejmowania wyzwań. Dystres, czyli stres niszczący, w bardzo szybkim tempie jest w stanie doprowadzić do licznych zaburzeń funkcjonowania, a w najgorszym wypadku nawet do śmierci. Trudne sytuacje i zmiany zdarzają się w życiu każdego z nas. Jednak jako ludzie różnimy się strategiami radzenia sobie ze stresem.

Ta część treningu pozwala na zwiększenie wiedzy i samoświadomości oraz wypracowanie umiejętności skutecznego niwelowania negatywnego wpływu stresu w swoim życiu.

Dzięki udziałowi w tej części treningu:

 • Zrozumiesz, czym jest i jak działa stres oraz nauczysz się dokładnie rozpoznawać jego symptomy w swoim życiu
 • Poznasz naukowo potwierdzone krótko i długoterminowe techniki, oraz narzędzia pozwalające neutralizować stres na co dzień
 • Stworzysz mapę kluczowych źródeł stresu, które negatywnie wpływają na jakość Twojego życia i zbudujesz strategie zaradcze, które pomogą Ci nim zarządzać
 • Rozpoznasz swoje strategie radzenia sobie ze stresem i dowiesz się, jak skutecznie możesz je zmieniać dzięki Modelowi Zmiany Nawyków
 • Sprawdzisz, jak możesz zmienić swoje ograniczające przekonania i zacząć świadomie pracować z interpretacjami rzeczywistości
 • Dowiesz się, czym jest Syndrom Wypalenia Zawodowego i jak się przed nim chronić
 • Nauczysz się efektywnie wpływać na swój styl życia i dążyć do równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (WORK – LIFE – BALANCE)
 • Zapoznasz się z kluczowymi nawykami, które po uwewnętrznieniu pozwolą Ci na budowanie odporności psychicznej

1. Eustres i dystres, czyli jasne i ciemne strony stresu:

 • Dowiesz się, czym jest i jak działa stres
 • Odkryjesz kluczowe objawy stresu
 • Poznasz eustres i dystres, czyli stres konstruktywny i destrukcyjny
 • Stworzysz mapę osobistych  wyzwalaczy reakcji stresowej w środowisku zawodowym i prywatnym

2. Strategie radzenia sobie ze stresem:

 • Dokonasz analizy osobistych strategii radzenia sobie ze stresem na poziomie poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym oraz fizjologicznym
 • Dowiesz się jak szybko i skutecznie radzić sobie ze stresem, dzięki  krótko i długoterminowym technikom i narzędziom:
  • Wyobraźnia w pracy ze stresem
  • Metody wykorzystujące zapisywanie
  • Redefinicja problemów
  • Zarządzanie stylem życia
  • Efektywne odpoczywanie
  • Pozycje ciała, które błyskawicznie zmniejszają poziom stresu
  • Techniki relaksacyjne i oddechowe
  • Zmiana stylu wyjaśniania rzeczywistości jako narzędzie ułatwiające niwelowanie stresu
  • Reaktywny styl działania a proaktywne kierowanie własnym życiem
  • Praca ze sposobem myślenia – konstruktywne sposoby interpretowania rzeczywistości

3. Syndrom wypalenia zawodowego

 • Dokonasz dokładnej analizy czynników wpływających na powstanie syndromu wypalenia zawodowego
 • Nauczysz się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego u siebie i innych
 • Poznasz skuteczne sposoby na ochronę przed wystąpieniem wypalenia zawodowego

Inteligencja Emocjonalna i Odporność Psychiczna – organizacja i zakres treningu:

 • Zaczynamy od dokładnej analizy potrzeb nastawionej na szczegółowe określenie celów treningowych – analiza potrzeb jest bezpłatna a jej przeprowadzenie nie obliguje klienta do podjęcia współpracy
 • Cały proces składa się z 2 dni (lub 1+1 dzień) szkolenia oraz  18 h treningu / coachingu wdrożeniowego (najczęściej w formie 3 sesji po 4 godz.)  – z nastawieniem na:
  • przekazanie niezbędnej, naukowo potwierdzonej wiedzy (metody, techniki, sposoby pracy), dotyczącej tematu współpracy (metody zostały szczegółowo opisane w części merytorycznej programu)
  • wdrażanie nowych umiejętności i rozwiązań (ilość spotkań może ulec modyfikacji na życzenie klienta, przy uwzględnieniu ilości godzin wdrożeniowych)
 • W trakcie procesu i między spotkaniami jest stały kontakt z trenerem pozwalający na uzyskanie wskazówek i porad w trakcie testowania w naturalnym środowisku wiedzy, umiejętności i narzędzi
 • Rekomendowany odstęp między sesjami skupionymi na wdrażaniu nowych umiejętności to minimum tydzień
 • Istnieje możliwość dostosowania czasu do preferencji i potrzeb klienta
 • Przedstawiony program merytoryczny może ulec modyfikacjom, gdyż całość treningu jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, przedstawionych w trakcie analizy potrzeb lub pojawiających w trakcie współpracy
 • Między spotkaniami z trenerem klient otrzymuje do wykonania zadania rozwojowe, mające na celu wzmocnienie efektów nauki i wdrażania pożądanych zmian, które są szczegółowo omawiane na kolejnym spotkaniu
 • Rekomendowane jest prowadzenie w trakcie treningu rozwojowego osobistego dziennika postępów treningowych, który zostanie przygotowany przy wsparciu trenera (to oczywiście zależy od chęci klienta)

Charakterystyka pakietu wdrożeniowego:

W trakcie sesji:

 • Zaplanujesz główne etapy i działania, które zagwarantują Ci osiągnięcie Twoich celów
 • Zaczniesz wdrażać do swojego życia kluczowe zmiany i sprawdzisz, jak działają w praktyce
 • Dokonasz modyfikacji swoich początkowych założeń i wypracujesz rozwiązania dopasowane do Twoich preferencji i potrzeb
 • Wytrenujesz umiejętności potrzebne do uzyskania namacalnych efektów
 • Poznasz moc przeglądów postępów w drodze do upragnionych rezultatów
 • Podejmiesz wyzwania rozwojowe, które przyspieszą proces automatyzacji kluczowych zachowań
 • Zmienisz swoje nawyki w oparciu o autorski Model Zmiany Nawyków łączący najskuteczniejsze metody wdrażania pożądanych zmian i utrzymywania długotrwałej motywacji.

Może Cię w tym kontekście zainteresować artykuł na temat związany z treningiem:

Oblicza stresu, czyli eustres i dystres w praktyce