Badanie Potencjału Zespołu – Audyt i MAPA ZESPOŁU DISC D3

Pomaga w budowaniu lub wprowadzeniu zmiany do zespołu, ułatwia dotarcie do przyczyn dysfunkcji oraz wspiera proces poprawy efektywności w działaniu zespołu

Badanie Potencjału Zespołu i stworzenie MAPY ZESPOŁU DISC D3 jest najlepszym wstępem do zaprojektowania i realizacji Systemowego Programu Rozwoju Zespołu.

Badanie Potencjału Zespołu – MAPA ZESPOŁU uwzględnia następujące czynniki:

 • profile osobowościowe poszczególnych jego członków (ich motywacja, styl komunikowania się, podejście do zmiany, sposób realizacji celów, specyfika reakcji na ograniczenia i wyzwania, itd.)
 • profil osobowościowy (jasne i ciemne strony) i styl kierowania lidera zespołu (realizowany aktualnie oraz zadania rozwojowe w kierunku stylu optymalnego dla tego konkretnie zespołu)
 • kontekst organizacyjny i warunki otoczenia (rodzaj struktury organizacyjnej – optymalnej i dysfunkcjonalnej dla tego zespołu, typ relacji nawiązywanych z innymi zespołami oraz klientami zewnętrznymi, sposób funkcjonowania zespołu na bieżąco oraz w sytuacji presji)
 • cele biznesowe i zadania, które przed zespołem zostały postawione (ich rodzaj i charakter)
  a w przypadku nowo budowanego zespołu pomaga zaprojektować profile optymalne członków zespołu oraz ich lidera, a więc dokładnie wiemy, kogo szukać w ramach rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej

Mapa Zespołu DISC D3 -czego potrzebuje

MAPA ZESPOŁU - jaki jest zespół

Czas - MAPA ZESPOŁU

Dzięki Badaniu Potencjału Zespołu – MAPIE ZESPOŁU określamy:

 • mocne strony i ograniczenia każdej z osób w różnych sytuacjach
 • rodzaj odpowiedzi na stres
 • potencjalna reakcję na zmianę oraz kto może być liderem zmiany
 • jak komunikować zmianę
 • co utrzyma morale w danym zespole
 • wartość zespołu dla organizacji
 • odpowiednią strategię zarządzania, która poprawi w tym zespole wyniki
 • kierunek pożądanego rozwoju poszczególnych członków i całego zespołu
 • działania, jakie można podjąć w celu doskonalenia zespołu

W wyniku badania MAPA ZESPOŁU możemy uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania:

 • jakie role odgrywa lub może odgrywać każda z osób w zespole
 • kto jest liderem zmiany i z łatwością odnajdzie się w nowych okolicznościach a kto potrzebuje czasu, planu, zapewnień i stabilności
 • jakich kompetencji i typów osób (ról) w zespole brakuje
 • co lub kto jest źródłem ewentualnego konfliktu z zespole i jak rozwiązywać sytuacje trudne w zespole
 • co motywuje zespół i poszczególnych jego członków a co demotywuje
 • jaki styl liderski będzie dla danego zespołu najbardziej inspirujący, a jaki go będzie destabilizował
 • kto sam się potrafi zmotywować a kto będzie potrzebował codziennego wsparcia
 • dlaczego z jednymi osobami rozumiemy się bez słów a z innymi mamy trudności i jak to przezwyciężyć