Projekty Unijne EFS

Nasze projekty unijne zrealizowane w ramach dofinansowania z EFS

W latach 2005 – 2013 zrealizowaliśmy z powodzeniem projekty unijne z otwartymi szkoleniami biznesowymi skierowanymi do firm MŚP i DP, umożliwiając – w ramach 6 projektów – skorzystanie z impulsu rozwojowego dofinansowanego z EFS w sumie 4.055 uczestnikom i 1.553 firmom.

1. SPO RZL-2.3a-2-14-036/0027

„Inwestycja w zasoby ludzkie szansą na konkurencyjność i rozwój firmy”

OKRES REALIZACJI: 05.10.2005 – 30.09.2006 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 613 uczestników z 290 firm mikro, małych, średnich i dużych z całej Polski.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Asertywność w działaniu
 • Trening skuteczności osobistej
 • Zarządzanie emocjami
 • Zarządzanie czasem
 • Wystąpienia publiczne, czyli sztuka profesjonalnej prezentacji
 • Kreatywność i podejmowanie decyzji
 • Trening menedżerski, czyli motywacja i zarządzanie zespołem
 • Coaching menedżerski
 • Negocjacje – strategie i techniki
 • Windykacja należności przez negocjacje
 • Sekretariat doskonały-sztuka  komunikacji i organizacji pracy
 • Sprzedawaj jak profesjonalista
 • Telemarketing, czyli jak prowadzić skuteczne rozmowy telefoniczne
 • Skuteczna wizyta handlowa
 • Strategie handlowe, czyli radzenie sobie z grami klientów
 • Sztuka budowania lojalności klientów
 • Przyjmowanie reklamacji i obiekcji klienta

2. SPO RZL-2.3a-3-14/0021

„Postaw na kwalifikacje – zainwestuj w kadry”

OKRES REALIZACJI : 31.10.2006 – 30.09.2007 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 333 uczestników z 215 firm mikro, małych, średnich i dużych z całej Polski.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 • Wystąpienia publiczne, czyli sztuka profesjonalnej prezentacji
 • Trening skuteczności osobistej
 • Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych i prywatnych
 • Zarządzanie czasem
 • Asertywność w działaniu
 • Kreatywność i podejmowanie decyzji, czyli trening twórczego rozwiązywania problemów
 • Trening menedżerski, czyli motywacja i zarządzanie zespołem
 • Negocjacje – strategie i techniki
 • Coaching menedżerski, czyli trening skuteczności szefa
 • Windykacja należności przez negocjacje, czyli skuteczne negocjacje z dłużnikiem
 • Sekretariat doskonały, czyli sztuka  komunikacji i organizacji pracy
 • Telemarketing, czyli jak prowadzić skuteczne rozmowy telefoniczne
 • Wizyta handlowa, czyli jak przeprowadzać efektywne spotkanie z klientem
 • Przyjmowanie reklamacji i obiekcji klienta

3. Projekt POKL.02.01.01-00-113/08

„Kompetencje na miarę sukcesu firmy”

OKRES REALIZACJI : 01.04.2009 – 31.05.2010 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 866 uczestników z 286 firm mikro, małych, średnich i dużych z całej Polski.

4. Projekt POKL.08.01.01-14-151/08

„Kwalifikacje pracowników najlepszą inwestycją firmy”

OKRES REALIZACJI : 01.05.2009 – 30.06.2010 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 911 uczestników z 243 firm mikro, małych, średnich i dużych z województwa mazowieckiego.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW 3. i 4.

I GRUPA: ROZWÓJ MIĘKKICH KOMPETENCJI BIZNESOWYCH

 • ASERTYWNOŚĆ w działaniu
 • TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, czyli kierownica w Twoich rękach
 • TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, czyli kobiety i mężczyźni w biznesie
 • ZARZĄDZANIE CZASEM, czyli różnymi metodami do celu
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ, czyli jak osiągnąć równowagę w życiu zawodowym i prywatnym
 • KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE, czyli trening inspirujący
 • WYSTĄPIENIA publiczne, czyli sztuka profesjonalnej prezentacji

II GRUPA: ROZWÓJ STRATEGICZNYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

 • TRENING MENEDŻERSKI – motywacja i zarządzanie zespołem
 • Trening budowania LOJALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW
 • TRENING PODEJMOWANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli jak zmniejszyć niepewność
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, czyli wykorzystanie potencjału pracy zespołowej
 • SAVOIR-VIVRE DLA MENEDŻERÓW, czyli etykieta w firmie, na spotkaniu i biznes-lunchu
 • SKUTECZNA REKRUTACJA W PRAKTYCE, czyli jak znaleźć i zatrudniać najlepszych pracowników
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI, czyli sukces w systematycznym doskonaleniu organizacji

III GRUPA:ROZWÓJ SPECJALISTYCZNYCH KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH

 • PRZYJMOWANIE REKLAMACJI JAKO CZYNNIK BUDOWANIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW
 • BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW PODSTAWĄ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU
 • „TELE – KOMUNIKACJA”, czyli o profesjonalnej obsłudze Klienta przez telefon
 • SEKRETARIAT DOSKONAŁY, czyli sztuka profesjonalnej komunikacji i organizacji pracy
 • WIZYTA HANDLOWA, czyli klucz do sukcesu w sprzedaży B2B
 • STRATEGIE HANDLOWE, czyli skuteczna reakcja na gry klientów
 • SPRZEDAWAJ jak profesjonalista
 • SPRZEDAŻ NIEOGRANICZONA, czyli zintegrowane zarządzanie doświadczeniem klientów
 • NEGOCJACJE, czyli sukces w biznesie krok po kroku

5. POKL.02.01.01-00-638/09

„Doskonalenie kluczowych umiejętności menedżerskich w procesie przemian strategicznych”

OKRES REALIZACJI : 01.11.2009 – 31.07.2011 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 777 uczestników z 354 firm mikro, małych i średnich posiadających swoje siedziby na terenie Polski.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

BLOK I: BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI

 • SKUTECZNA REKRUTACJA W PRAKTYCE, czyli jak znaleźć i zatrudniać najlepszych pracowników
 • ASERTYWNOŚĆ w działaniu
 • TRENING MENEDŻERSKI – motywacja i zarządzanie zespołem
 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM metodą wygrany- wygrany.
 • TRENING PRZYWÓDZTWA, czyli leadership w firmie

BLOK II: ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM, czyli wykorzystanie potencjału pracy zespołowej
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI, czyli sukces w systematycznym doskonaleniu organizacji
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, czyli jak osiągnąć złożone cele w zmiennym środowisku
 • TRENING PODEJMOWANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli jak zmniejszyć niepewność
 • ZARZĄDZANIE CZASEM, czyli podejście systemowe w zarządzaniu zadaniami (w oparciu o GTD Davida Allena)

BLOK III: BUDOWANIE STRATEGII ROZWOJU I EKSPANSJI FIRMY

 • STRATEGIA BUDOWANIA MARKETINGOWEGO SUKCESU FIRMY
 • STRATEGIA BUDOWANIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW poprzez zintegrowane ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM klientów (CEM)
 • Strategia budowania i zarządzania MARKĄ FIRMY
 • Strategia zarządzania RÓŻNORODNOŚCIĄ, czyli wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu ukrytego potencjału firmy
 • Strategia zarządzania PRZEZ WARTOŚCI, czyli budowanie kultury organizacyjnej wspierającej długookresowy sukces firmy
 • Strategia zarządzania OCENAMI OKRESOWYMI I KOMPETENCJAMI

6. POKL.08.01.01-14-667/10

„Dynamiczny rozwój MMŚP poprzez doskonalenie miękkich umiejętności biznesowych kadr zarządzających”

OKRES REALIZACJI : 01.10.2011 – 31.01.2013 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: W projekcie wzięło udział 555 uczestnikówze 165 firm mikro i małych działających na terenie województwa mazowieckiego.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 • ASERTYWNOŚĆ w działaniu, czyli skuteczne strategie komunikacji interpersonalnej w firmie
 • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, czyli kierownica w Twoich rękach
 • Trening ŚWIADOMEJ KOMUNIKACJI, czyli skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie i stosowanie języka perswazji
 • Trening WYWIERANIA WPŁYWU, czyli budowania pozycji lidera
 • TRENING MENEDŻERSKI, czyli motywacja i zarządzanie zespołem
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI, czyli sukces w systematycznym doskonaleniu organizacji
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, czyli jak osiągnąć złożone cele w zmiennym środowisku
 • TRENING PODEJMOWANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli jak zmniejszyć niepewność
 • ZARZĄDZANIE CZASEM, czyli podejście systemowe w zarządzaniu zadaniami (w oparciu o GTD Davida Allena)
 • STRATEGIA BUDOWANIA MARKETINGOWEGO SUKCESU FIRMY, czyli rynkowego planu strategicznego firmy
 • STRATEGIA ZARZĄDZANIA DOŚWIADCZENIEM KLIENTÓW – CEM, czyli budowa planu strategicznego relacji firmy z klientami
  Strategia zarządzania RÓŻNORODNOŚCIĄ, czyli kobiety i mężczyźni w firmie – planowanie strategiczne wykorzystania kapitału ludzkiego firmy
 • TRENING PRZYWÓDZTWA, czyli leadership w firmie
 • STRATEGIA REKRUTACJI W PRAKTYCE, czyli sztuka zatrudniania właściwych pracowników w ramach planu strategicznego kapitału ludzkiego firmy