Szkolenia Otwarte w Systemowych Programach Rozwoju – 2017 rok

Wprowadzamy innowacyjny model działania, w którym tradycyjne 2-dniowe SZKOLENIA OTWARTE zostały włączone w SYSTEMOWE PROGRAMY ROZWOJU

Nasze szkolenia otwarte – by wzmocnić i utrwalić efekty związane z nową wiedzą i umiejętnościami – są procesem trwającym nawet kilka lat.

To innowacyjne rozwiązanie oznacza, że przebieg nabywania i wdrażania nowych umiejętności znacznie wykracza poza zakres 2-dniowego szkolenia i może być zaplanowany oraz monitorowany przez nas we współpracy z działem HR, uczestnikami a także ich szefami na wiele miesięcy do przodu.

Organizacja kierująca uczestnika do programu zyskuje tym samym pewność, że:

1. Inwestuje w wielomiesięczny, monitorowany przez nas proces rozwoju kompetencji a nie tylko w 2-dniowe szkolenie

2. Dostaje informację zwrotną o realizacji przez uczestnika kolejnych działań, w skład których wchodzi:

 • badanie potrzeb i zbieranie indywidualnych case’ów przed szkoleniem
 • przed- i poszkoleniowe zadania omawiane z trenerem
 • konsultacje indywidualne z trenerem
 • uczestnictwo w zaplanowanym wcześniej warsztacie powtórzeniowym typu FOLLOW-UP

Jak wygląda przykładowy zakres Systemowego Programu Rozwoju:

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia pozyskujemy od uczestników konkretne przykłady sytuacji problemowych związanych z tematyką programu za pomocą specjalnej ankiety on-line
 2. Trener -specjalista prowadzi z uczestnikami 2-dniowy moduł  = dotychczasowe szkolenie otwarte
 3. Na zakończenie modułu szkoleniowego trener przekazuje uczestnikom do wykonania w ciągu 30 dni  specjalnie przygotowane zadanie poszkoleniowe
 4. Przekazujemy uczestnikom mailem literaturę rozszerzającą wiedzę w danym obszarze tematycznym
 5. Uczestnicy w ciągu 30 dni od szkolenia otwartego przesyłają trenerowi sprawozdanie z realizacji zadania i uzyskują indywidualną konsultację wraz z informacją zwrotną
 6. Uczestnikom programu przysługuje nieograniczone czasowo prawo do mentorigu z trenerem w danym obszarze tematycznym i konsultacja pojawiających się pytań
 7. Każdy uczestnik ma prawo i jest przez nas aktywnie zachęcany do odbycia follow-up w formie powtarzania (wielokrotnego) 2-dniowego otwartego modułu szkoleniowego za symboliczną opłatą 100 zł (za każdą powtórkę)

Dzięki takiemu podejściu do procesu uczenia się i zmiany uczestnicy naszych programów mają zapewnione:

 • indywidualne podejście
 • diagnozę swoich potrzeb i zasobów
 • stały kontakt z trenerem/doradcą
 • naturalne rozłożenie w długim czasie działań rozwojowych w sposób umożliwiający uczestnikom wewnętrzną integrację wiedzy, umiejętności czy postaw oraz ich przełożenie na praktykę i bezpieczną konfrontację z realiami życia codziennego

Dbamy też stałą stymulację i angażowanie uczestników do podejmowania działań.

Sprawdź daty szkoleń w Terminarzu Szkoleń Otwartych na 2017 i zapisz się!

Dodatkowe atuty przemawiające za uczestnictwem:

» Szkolenia otwarte prowadzimy 17 lat –  od 2000 roku dostarczając uczestnikom moc pozytywnych wrażeń, sprawdzone metody, nowoczesną wiedzę i najskuteczniejsze techniki

» Nasze szkolenia otwarte prowadzą charyzmatyczni, doświadczeni trenerzy z praktyką biznesową, bardzo wysoko oceniani przez uczestników

» Szkolenia tego typu odbywają się w naszym Centrum w zielonej części Warszawy w Aninie

» Dla firm zainteresowanych dopasowaniem modułów szkoleniowych do swoich specyficznych potrzeb i przeprowadzeniem ich w gronie własnych pracowników proponujemy szkolenia wewnątrzorganizacyjne (zamknięte), które jako bazę wyjściową mogą wziąć program dowolnego modułu szkolenia otwartego – decyduje o tym wynik badania potrzeb, wywiady i analiza programu przez trenera

» Dla firm, które chcą podnieść kompetencje tylko kilku pracowników w danym obszarze lub też nie chcą wyłączyć z bieżącej pracy wszystkich osób w jednym terminie – uczestnictwo w Systemowym Programie Rozwoju zawierającym szkolenia otwarte jest najlepszym rozwiązaniem

Zobacz szczegółowe programy, opisy trenerów oraz opinie dotychczasowych uczestników pod linkiem z tematem danego szkolenia, tam również jest możliwa rezerwacja miejsca w wybranym terminie

Szkolenia otwarte wg kompetencji:

1. Kompetencje Menedżerskie

2. AKADEMIA MENEDŻERA 3.0

czyli, sztuka skutecznego motywowania i kierowania zespołem (3 x 2 Dni Szkolenia – 2 x Testy Diagnostyczne – Coaching – Konsultacje)

3. Komunikacja i Wystąpienia Publiczne

4. Miękkie Kompetencje Biznesowe i Rozwój Osobisty

5. Sprzedaż i Negocjacje

6. Szkolenia Biznesowe Specjalistyczne

 • ETYKIETA W BIZNESIE, czyli stosowanie zasad dress code i savoir-vivre do budowania profesjonalnego wizerunku