Szkolenia Otwarte jako Systemowe Programy Rozwoju

Nasze szkolenia otwarte, aby wzmocnić i utrwalić efekty związane z nową wiedzą i umiejętnościami, mogą być zrealizowane w formie kilkumiesięcznego procesu

Nabywanie i wdrażanie nowych umiejętności znacznie wykracza poza zakres 1-2-dniowego szkolenia i może być zaplanowany oraz monitorowany przez nas we współpracy z działem HR, uczestnikami a także ich szefami na wiele miesięcy do przodu.

Organizacja delegująca uczestnika na szkolenie zyskuje tym samym pewność, że:

1. Inwestuje w wielomiesięczny, monitorowany przez nas proces rozwoju kompetencji a nie tylko w 1-2-dniowe szkolenie

2. Dostaje informację zwrotną o realizacji przez uczestnika kolejnych działań, w skład których wchodzi:

  • badanie potrzeb i zbieranie indywidualnych case’ów przed szkoleniem
  • przed- i poszkoleniowe zadania omawiane z trenerem
  • konsultacje indywidualne z trenerem
  • uczestnictwo w zaplanowanym wcześniej WARSZTACIE POWTÓRZENIOWYM typu FOLLOW-UP

Jak wygląda przykładowy zakres Systemowego Programu Rozwoju:

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia pozyskujemy od uczestników konkretne przykłady sytuacji problemowych związanych z tematyką programu za pomocą specjalnej ankiety on-line
 2. Trener -specjalista prowadzi z uczestnikami 1-2 dniowe szkolenie otwarte
 3. Na zakończenie szkolenia trener przekazuje uczestnikom do wykonania w ciągu 30 dni  specjalnie przygotowane zadanie poszkoleniowe
 4. Przekazujemy uczestnikom mailem literaturę rozszerzającą wiedzę w danym obszarze tematycznym
 5. Uczestnicy w ciągu 30 dni od szkolenia otwartego mogą przesłać trenerowi sprawozdanie z realizacji zadania i uzyskują indywidualną konsultację wraz z informacją zwrotną
 6. Każdy uczestnik ma prawo i jest przez nas aktywnie zachęcany do odbycia follow-up w formie powtarzania (wielokrotnego) 1-2-dniowego szkolenia otwartego za symboliczną opłatą 300 zł netto (za każdą powtórkę)

Dzięki takiemu podejściu do procesu uczenia się i zmiany uczestnicy naszych programów mają zapewnione:

 • indywidualne podejście
 • diagnozę swoich potrzeb i zasobów
 • stały kontakt z trenerem/doradcą
 • naturalne rozłożenie w długim czasie działań rozwojowych w sposób umożliwiający uczestnikom wewnętrzną integrację wiedzy, umiejętności czy postaw oraz ich przełożenie na praktykę i bezpieczną konfrontację z realiami życia codziennego

Dbamy też stałą stymulację i angażowanie uczestników do podejmowania działań.

Sprawdź daty szkoleń w Terminarzu Szkoleń Otwartych i zapisz się!

Dodatkowe atuty przemawiające za uczestnictwem:

» Szkolenia otwarte prowadzimy od 2011 roku dostarczając uczestnikom moc pozytywnych wrażeń, sprawdzone metody, nowoczesną wiedzę i najskuteczniejsze techniki

» Nasze szkolenia otwarte prowadzą charyzmatyczni, doświadczeni trenerzy z praktyką biznesową, bardzo wysoko oceniani przez uczestników

» Dla firm zainteresowanych dopasowaniem modułów szkoleniowych do swoich specyficznych potrzeb i przeprowadzeniem ich w gronie własnych pracowników proponujemy szkolenia IN COMPANY (zamknięte), które jako bazę wyjściową mogą wziąć program dowolnego modułu szkolenia otwartego – decyduje o tym wynik badania potrzeb, wywiady i analiza programu przez trenera

» Dla firm, które chcą podnieść kompetencje tylko kilku pracowników w danym obszarze lub też nie chcą wyłączyć z bieżącej pracy wszystkich osób w jednym terminie – uczestnictwo w Systemowym Programie Rozwoju zawierającym szkolenia otwarte jest najlepszym rozwiązaniem.

Sprawdź tematy szkoleń otwartych w ramach poszczególnych kategorii. Jeżeli szkolenie nie ma przypisanej daty, to skontaktuj się z nami, ponieważ możemy ustalić termin porozumieniu z Tobą:

 1. Akademia Menedżera 3.0 – projekt trwający 3 miesiące

 2. Szkolenia menedżerskie

 3. Szkolenie z zarządzania emocjami, stresem i odporności psychicznej

 4. Szkolenia z komunikacji i współpracy

 5. Szkolenia z miękkich kompetencji biznesowych

 6. Szkolenia sprzedażowe i negocjacje handlowe

 7. Szkolenia ONLINE