Klienci Publiczni

Szkolimy także sektor publiczny

CPE Uniwersytet Łódzki Urząd M st. Warszawy
Urząd marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Śląski Urząd Wojewódzki
UP Zielona Góra ZUS Olsztyn Lasy Państwowe
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Środowiska Min Rozwoju Regionalnego
MPiPS
Komenda Główna Policji ELSA Poland UTH Radom
NZS SGH nzsUW nzs WAT