Zarządzanie zespołem – budowanie i rozwój

Skuteczne zarządzanie zespołem – od budowana przez motywowanie do większego zaangażowania i sprawności w osiąganiu celów

Zarządzanie zespołem najlepiej zacząć od dobrania właściwych ludzi: merytorycznie (o co się zwykle dba) i osobowościowo – o czym najczęściej się zapomina a co jest kluczowe w przypadku lidera zespołu!

Czy same kompetencje merytoryczne mogą stanowić dobrą podstawę do sprawnego funkcjonowania zespołu?

Kompetencje merytoryczne – to za mało. Trzeba uwzględnić „czynnik ludzki”!

Zespół tworzą ludzie – najważniejszy i jednocześnie  najtrudniejszy do zarządzania wymiar organizacji.

Mają różne charaktery, wyznają odmienne wartości, porozumiewają się na wiele rozmaitych sposobów, targani są silnymi emocjami. A na dokładkę lubią się lub nie z przyczyn trudnych do zrozumienia postronnym obserwatorom!

Zarządzanie zespołem a właściwa rekrutacja

Dzięki mądrze zastosowanym podczas rekrutacji metodom i narzędziom pomożemy Ci przewidzieć, jak będzie później przebiegało bieżące zarządzanie zespołem oraz przyspieszyć okres docierania się zespołu i szybciej doprowadzić do jego sprawnego działania a w dodatku uniknąć wielu konfliktów i kosztownych błędów.

Wiemy, jak przeprowadzić rekrutację i odpowiednio dobrać ludzi, by zarządzanie zespołem prowadziło do sukcesów w przyszłości:

  1. Jakie cechy (potencjały, talenty, zalety) przydałyby się członkom projektowanego zespołu, biorąc pod uwagę jego cele, zadania, preferowany sposób pracy oraz relacje ze środowiskiem organizacyjnym i zewnętrznym?
  2. Jakie nieuniknione słabe strony, które posiada każdy człowiek nie będą stanowiły zasadniczej przeszkody w projektowanym zespole lub będą odpowiednio równoważone przez innych jego członków?
  3. Jakie w zespole będą potrzebne role i kto mógłby je pełnić? – Dzięki znalezieniu odpowiedzi na te pytania budujemy profile osób, które będą nam w zespole potrzebne
  4. Jaki profil osobowości (zarówno od jasnej, jak i ciemnej strony) szefa – lidera dla tego zespołu byłby najlepszy, biorąc pod uwagę znane uwarunkowania osobowe oraz organizacyjne i zadaniowe? – Dzięki odpowiedzi na tak postawione pytanie wiemy, jaka osoba najlepiej sprawdzi się w roli szefa budowanego zespołu.
  5. Jak szef zespołu może najlepiej komunikować się z poszczególnymi osobami i je motywować, jaki styl kierowania będzie w tym przypadku najbardziej efektywny?
  6. Czy potencjalni kandydaci na stanowiska w zespole mają poszukiwane cechy, a więc których kandydatów najlepiej wybrać?

Możesz więcej dowiedzieć się na temat sprawdzonych metod diagnostycznych:

1.    Thomas International Management Systems

2.    Hogan Assessment System

3.   FRIS ® Style Myślenia i Działania – dostępny jest test i szkolenie z zastosowania FRIS ® w kreatywności

4.   Odporność Psychiczna MTQ48

 

Co zrobić, jeżeli zespół został zbudowany wcześniej, natomiast występują problemy w jego funkcjonowaniu i chcemy poprawić bieżące zarządzanie zespołem?

W takiej sytuacji też dysponujemy sprawdzonymi metodami, które możemy dopasować indywidualnie do potrzeb danego zespołu i w gronie wszystkich interesariuszy znaleźć rozwiązania, które dobrze przysłużą się całej organizacji i zaangażowanym w niej ludziom.

Skontaktuj się z nami

Zarządzanie zespołem istniejącym – rozwój efektywności, motywowanie i zmiany

Jeżeli na podstawie działań diagnostycznych, posiadamy wiedzę na temat mocnych i słabszych cech każdego z członków zespołu z jego szefem włącznie to na podstawie analizy celów biznesowych, otoczenia organizacji, problemów, szans i możliwości oraz wywiadów z zaangażowanymi osobami przygotowujemy plan działań Projektu Rozwojowego, na który mogą składać się:

1. Treningi szkoleniowe wraz z facylitacją (In Company) z obszaru komunikacji i współpracy

Takie treningi (lub cykle treningów) są przeprowadzane dla zespołu  lub firmy i zawierają w swoim programie np.:

  • wprowadzenie w zasady metody Thomas International tak, aby każdy z członków zespołu nie tylko znał swój osobisty profil, lecz także znał profile wszystkich pozostałych uczestników oraz rozumiał, szanował i umiał dopasować się do występujących między nimi różnic zachowań, motywacji, komunikowania się i przeżywania emocji
  • asertywną komunikację z wykorzystaniem podejścia NVC (Nonviolent Commmunication Marshalla Rosenberga)
  • skuteczną współpracę i pozytywne przekazywanie informacji typu feed-back i feed-forward

2. Trening integracji i współpracy metodą GIER SYMULACYJNYCH

3. Szkolenie zamknięte z wybranego obszaru – IN COMPANY

4. Szkolenia otwarte – regularnie prowadzone wg TERMINARZA

5. COACHING lub Intensywny Trening Indywidualny/ Mentoring

Każde z wymienionych wyżej przykładowych działań potrzebuje mieć sens w kontekście sytuacji organizacyjnej i potrzeb danego zespołu, ważnym aspektem jest też budżet, który warunkuje możliwość podejmowania określonych działań.

Masz pytania? Z ciekawością poznamy Twoją sytuacją, razem się zastanowimy i doradzimy skuteczne rozwiązania

Skontaktuj się z nami