Zarządzanie sobą w działaniu

Jak przez dobre zarządzanie sobą sprawić, by nasze życie zawodowe i prywatne było źródłem satysfakcji

Skuteczne zarządzanie sobą, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu wymarzonych celów.

Czy jednak chodzi o to, by działać „szybciej i zgodnie z pierwotnym planem”?

Znana przypowieść mówi o człowieku, który chciał szybciej wejść po drabinie, po czym zorientował się – będąc na ostatnim szczeblu – że drabina jest przystawiona do niewłaściwej ściany.

Nie o szybsze osiąganie przez nas celów chodzi – a o wybór sensownych kierunków działania, o uwzględnienie wartości, emocji, relacji z innymi ludźmi, o obranie własnego tempa zmian, o satysfakcję nie tylko w krótkim, lecz i w długim okresie.

Metodą, by zarządzanie sobą realizować w szerokim – a nie wąskim – rozumieniu, jest triada zasad:

  • Nieustające uczenie się przez całe życie
  • Otwartość na zmiany i błędy
  • Elastyczność w działaniu

Dopóki ćwiczymy w tym nasz mózg i ciało, popełniamy błędy, zaliczamy porażki i czasem je naprawiamy – nieustająco się rozwijamy – a wtedy rośnie nasza skuteczność w zarządzaniu sobą.

Co warto zrobić, by poprawić zarządzanie sobą?

Bardzo nam się przyda zdobycie większej wiedzy na swój temat, umiejętności komunikacyjne i tzw. miękkie kompetencje (psychologiczne, soft skills), które mogą zapobiec błędom, niezrozumieniu i frustracjom, wynikającym z tego, że co dla jednej osoby jest normalnym sposobem zachowania, dla drugiej może być niezrozumiałe. Skuteczność naszego zarządzania sobą zwiększa się również, kiedy się uczymy rzeczy potrzebnych nam w pracy zawodowej, np. podnosimy umiejętności menedżerskie, czy sprzedażowe.

1. Dowiedz się, jakie są Twoje silniejsze i słabsze strony, czyli zarządzanie sobą a ŚWIADOMOŚĆ SWOJEGO POTENCJAŁU

Możemy się tego dowiedzieć z analiz wykonanych metodami Thomasa oraz Hogana. Zawsze dobieramy odpowiednie badanie oraz rodzaj raportu zależnie od potrzeb osoby badanej, postawionych pytań i celu, który chcemy osiągnąć. Możesz przeczytać o tych narzędziach więcej:

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania

2. Sprawdź możliwości, jakie daje COACHING i/lub TRENING INDYWIDUALNY

Dzięki tym intensywnym formom pracy indywidualnej w ramach kompetencji miękkich, komunikacji i wystąpień publicznych, menedżerskich, czy zmiany nawyków zarządzanie sobą ma szansę na mocne przyspieszenie. Trening Intensywnego Rozwoju zawiera elementy coachingu, szkolenia i mentoringu.

3. Lepsze zarządzanie sobą dzięki kompetencjom zdobytym na SZKOLENIACH OTWARTYCH

Specjalnym interdyscyplinarnym programem zajmującym się tą tematyką jest cieszące się od kilkunastu lat ogromnym zainteresowaniem, prekursorskie szkolenie TRENING SKUTECZNOŚĆI OSOBISTEJ prowadzony przez Annę Podgórską

Wszystkie wymienione w terminarzu tematy  mogą być również – po odpowiednim dopasowaniu – realizowane jako szkolenia zamknięte dla pracowników z jednej organizacji.

Dowiedz się od nas więcej