Zarządzanie sobą w działaniu

Jak przez dobre zarządzanie sobą sprawić, by nasze życie zawodowe i prywatne było źródłem satysfakcji

Skuteczne zarządzanie sobą, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu wymarzonych celów.

Czy jednak chodzi o to, by działać „szybciej i zgodnie z pierwotnym planem”?

Znana przypowieść mówi o człowieku, który chciał szybciej wejść po drabinie, po czym zorientował się – będąc na ostatnim szczeblu – że drabina jest przystawiona do niewłaściwej ściany.

Nie o szybsze osiąganie przez nas celów chodzi – a o wybór sensownych kierunków działania, o uwzględnienie wartości, emocji, relacji z innymi ludźmi, o obranie własnego tempa zmian, o satysfakcję nie tylko w krótkim, lecz i w długim okresie.

Metodą, by zarządzanie sobą realizować w szerokim – a nie wąskim – rozumieniu, jest triada zasad:

  • Nieustające uczenie się przez całe życie
  • Otwartość na zmiany i błędy
  • Elastyczność w działaniu

Dopóki ćwiczymy w tym nasz mózg i ciało, popełniamy błędy, zaliczamy porażki i czasem je naprawiamy – nieustająco się rozwijamy – a wtedy rośnie nasza skuteczność w zarządzaniu sobą.

Co warto zrobić, by poprawić zarządzanie sobą?

Bardzo nam się przyda zdobycie większej wiedzy na swój temat, umiejętności komunikacyjne i tzw. miękkie kompetencje (psychologiczne, soft skills), które mogą zapobiec błędom, niezrozumieniu i frustracjom, wynikającym z tego, że co dla jednej osoby jest normalnym sposobem zachowania, dla drugiej może być niezrozumiałe. Skuteczność naszego zarządzania sobą zwiększa się również, kiedy się uczymy rzeczy potrzebnych nam w pracy zawodowej, np. podnosimy umiejętności menedżerskie, czy sprzedażowe.

1. Dowiedz się, jakie są Twoje silniejsze i słabsze strony, czyli zarządzanie sobą a ŚWIADOMOŚĆ SWOJEGO POTENCJAŁU

Możemy się tego dowiedzieć z analiz wykonanych metodami Thomasa oraz Hogana. Zawsze dobieramy odpowiednie badanie oraz rodzaj raportu zależnie od potrzeb osoby badanej, postawionych pytań i celu, który chcemy osiągnąć. Możesz przeczytać o tych narzędziach więcej:

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania

2. Sprawdź możliwości, jakie daje COACHING i/lub TRENING INDYWIDUALNY

Dzięki tym intensywnym formom pracy indywidualnej w ramach kompetencji miękkich, komunikacji i wystąpień publicznych, menedżerskich, czy zmiany nawyków zarządzanie sobą ma szansę na mocne przyspieszenie. Trening Intensywnego Rozwoju zawiera elementy coachingu, szkolenia i mentoringu.

3. Lepsze zarządzanie sobą dzięki kompetencjom zdobytym na SZKOLENIACH OTWARTYCH

Szkolenia otwarte trwają 2 dni i odbywają się w Warszawie. W terminarzu znajdują się programy szkoleń w zakresie kompetencji:

Specjalnym interdyscyplinarnym programem zajmującym się tą tematyką jest cieszące się od kilkunastu lat ogromnym zainteresowaniem, prekursorskie szkolenie TRENING SKUTECZNOŚĆI OSOBISTEJ prowadzony przez Annę Podgórską

Wszystkie wymienione w terminarzu tematy  mogą być również – po odpowiednim dopasowaniu – realizowane jako szkolenia zamknięte dla pracowników z jednej organizacji.

Dowiedz się od nas więcej