Zarządzanie zespołem i działania HR w 2022 roku niosą kolejne wyzwania związane ze zmianami w prawie pracy

Prowadzenie firmy, czy zarządzanie zespołem w każdej organizacji wymaga by umiejętności komunikacji, delegowania czy motywowania były dobrze i bezpiecznie osadzone w reżimie prawa pracy. Tym bardziej, kiedy zmiany w tym prawie są zasadnicze.

Tymczasem wiele organizacji pomija aspekt deficytów w wiedzy prawnej w obszarze HR, co wpływa nie tylko na jakość pracy, poczucie sprawczości menadżera, lecz również może zagrozić poczuciu zaufania w relacjach pracownicy – pracodawca.

Chaos prawny źle oddziałuje na zaangażowanie i stabilność pracy w firmie. Nieprawidłowości dotyczące braku respektowania przepisów mogą być wykryte przez Państwową Inspekcje Pracy lub podnoszone przez pracowników nawet w sądzie pracy. To może zniszczyć wizerunek pracodawcy na rynku i zniechęcić dobrych kandydatów do składania aplikacji.

Charakter zajęć, cele i korzyści ze szkolenia o zmianach w prawie pracy:

Celem jednodniowych zajęć z trenerem jest wzrost wiedzy uczestników w obszarach prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych zmian wprowadzonych w roku 2022 wpływających zasadniczo na realizowanie funkcji HR zgodnie z prawem.

Zmiany będą wymagały w organizacjach:

 • modyfikacji regulaminów i dokumentacji pracowniczej przechowywanej w TAP,
 • współpracy specjalistów ds. RODO, BHP, kadr i kierownictwa oraz przedstawicieli pracowników lub związków zawodowych.

W sporych organizacjach wyzwaniem będzie umożliwienie składania i ewidencjonowania wniosków pracowniczych w formie elektronicznej.

Uprawnienia dla grupy pracowników wskazanych w aktach prawnych do domagania się pracy zdalnej lub hybrydowej również mogą wpłynąć na organizację pracy. Dlatego też, warto mieć świadomość że planowanych zmian nie da się wdrożyć w ciągu tygodnia.

Nasze szkolenie zapoznając uczestników z tymi kluczowymi zmianami, daje firmom szanse na solidne i spokojne przygotowanie się do nich.

Zajęcia prowadzone są przez radcę prawnego posiadającego uprawnienia trenera biznesu oraz facylitatora.

Każdorazowo trener przeprowadza wywiad w zakresie indywidualnych potrzeb, wewnętrznych źródeł prawa pracy i dostosowuje program do oczekiwań naszych klientów.

(Ag.M)

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Zadaj nam swoje pytania

Program

1. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance:

 • Umowy na okres próbny od sierpnia 2022 r.
 • Dodatkowe uprawnienia dla pracownika i obowiązki dla pracodawcy dla umów na czas określony
 • Szkolenia, a czas pracy
 • Modyfikacja informacji o warunkach zatrudnienia
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczym, ojcowskim
 • Urlop opiekuńczy
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej
 • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8
 • Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, które będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień

2. Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków. 

 3. Sygnaliści:

 • Bieżący stan prawny
 • Przygotowanie do wdrożenia
 • Regulacje ochrony sygnalistów w kontekście prawa pracy

4. Praca zdalna w kodeksie pracy:

 • Dostosowanie regulaminów do nowych przepisów
 • Formy świadczenia pracy zdalnej
 • Polecenie czy porozumienie
 • Praca zdalna na żądanie
 • Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4
 • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej
 • BHP oraz wypadki w pracy zdalnej
 • Koszty pracodawcy związane z wdrożeniem pracy zdalnej

5. Dokumentacja pracownicza przy pracy zdalnej i hybrydowej.