Zdalne zarządzanie zespołem

rozproszonym TERYTORIALNIE oraz zespołem WIELOKULTUROWYM

SKU: brak Kategoria:

„Zdalne zarządzanie zespołem” to szkolenie skierowane jest do osób, które zdalnie zarządzają zespołami rozproszonymi terytorialnie, często w dużych organizacjach wielokulturowych.

Szkolenie zainteresuje wszystkich, którzy chcą lepiej poznać zasady komunikacji w zespole (zwłaszcza komunikacji międzykulturowej) i nauczyć się odpowiednio dobierać narzędzia potrzebne do osiągnięcia wyznaczonego celu.

To jest doskonałe szkolenie dla Ciebie, jeżeli:

 • zdalnie zarządzasz zespołem (także w organizacji wielokulturowej)
 • zarządzasz zespołem, który jest terytorialnie rozproszony
 • szukasz wsparcia dla istniejących już zespołów lub tworzysz nowe
 • chcesz wiedzieć, jak poprawić komunikację w zespole rozproszonym i/lub wielokulturowym
 • chcesz zrozumieć, jak kultura narodowa wpływa na kulturę organizacji
 • zależy Ci, by lepiej wykorzystywać dostępne kanały informacyjne do zwiększenia efektywności działania swojego zespołu

Korzyści jakie osiągniesz uczestnicząc w szkoleniu”Zdalne zarządzanie zespołem”:

 • dowiesz się, na jakie rzeczy zwrócić uwagę w komunikacji, zwłaszcza w komunikacji międzykulturowej
 • poznasz różnice wynikające z odmiennych struktur mentalnych i językowych w innych kulturach
 • dowiesz się, jak najlepiej wykorzystywać istniejące media do skutecznej komunikacji
 • poznasz narzędzia, które pomogą Ci motywować swój zespół do efektywnego działania
 • dowiesz się, jak jednoczyć swój zespół wobec wspólnego celu biznesowego

Stan technologii daje dziś firmom ogromne możliwości rozbudowy i zarządzania strukturami na odległość.

Coraz więcej zespołów to zespoły wielokulturowe, a przede wszystkim rozproszone – czyli takie, których zarządzanie musi odbywać się zdalnie.

To szkolenie pomoże Ci bardziej efektywnie kierować swoim zespołem, z uwzględnieniem komunikacji na odległość.

Program, składający się w dużej części z warsztatów i zadań problemowych, pomoże Ci lepiej podejmować decyzje w zarządzaniu takim zespołem.

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. Modele pracy zespołowej:Zespoły modelowe – czym różni się TWIERDZA od NAMIOTU?
Struktury sieciowe – jak wyjść z labiryntu?

 • Globalna wioska – od McLuhana do Zuckerberga
 • Zespoły rozproszone – różnice w modelach zarządzania (case studies)

2. Komunikacja ponad wszystko:Strategie porozumiewania się – komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Uniwersalia językowe, wzorce kulturowe i psycholingwistyczne pojmowanie rzeczywistości w różnych kulturach
 • Czas – pojmowanie czasu w różnych kulturach
 • Przestrzeń – wzorce proksemiczne w różnych kulturach
 • Emocje – wyrażanie siebie w różnych kulturach

3. Kanały informacyjne w zdalnym zarządzaniu zespołem Znaki, sygnały, symbole – arbitralność w komunikacji niewerbalnej

 • Formy komunikacji niebezpośredniej w organizacji
 • Przepływ i międzyobszarowa wymiana informacji w zespołach rozproszonych
 • Częstotliwość i jakość kontaktów na linii przełożony-pracownik i pracownik-pracownik

4. Momenty kluczowe w zdalnym zarządzaniu zespołem rozproszonym terytorialnie:

 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie zmianą w zespole
 • Spokojnie, to tylko kryzys

5. Jak skutecznie motywować pracowników w zespołach rozproszonych:

 • Realne efekty pozornie wirtualnych działań
 • Morale – jak nie przegapić ważnych zmian?
 • Konstruktywna krytyka i informacja zwrotna – jak jej udzielać, jak ją przyjmować?
 • 3 x O – Obietnice, Oczekiwania, Odpowiedzi

6. Narzędzia i praca w zespole rozproszonym (case studies/warsztat): Określanie celów i priorytetów w zespole zdalnie zarządzanym

 • Kontrola i sposoby egzekwowania powierzonych zadań
 • Spotkania, webinaria, telekonferencje, rozmowy telefoniczne… – którą formę wybrać i do czego?
 • Lustra, kręgi na wodzie, kaskady – o komunikacji raz jeszcze

7. Razem choć osobno w zespole Bądź dobrym magnesem – o przyciąganiu uwagi

 • Pierwsze skrzypce bez fałszu – o roli lidera w zespole
 • Twój zespół na forum – jak i komu przedstawiać wyniki
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia, doradztwo indywidualne

Informacje o szkoleniu: