Szkolenie skierowane jest do osób, które zdalnie zarządzają zespołami rozproszonymi, szczególnie w trudnych czasach, a dodatkowo pod panującą obecnie presją

Szkolenie zainteresuje wszystkich, którzy chcą lepiej poznać zasady komunikacji w zespole (także np. komunikacji międzykulturowej) i nauczyć się odpowiednio dobierać narzędzia potrzebne do osiągnięcia wyznaczonego celu.

To jest doskonałe szkolenie dla Ciebie, jeżeli:

 • zdalne zarządzanie zespołem to element Twojej pracy (także w organizacji wielokulturowej)
 • zarządzasz zespołem, który w efekcie jest terytorialnie rozproszony
 • szukasz wsparcia dla istniejących już zespołów lub tworzysz nowe
 • chcesz wiedzieć, jak poprawić komunikację w zespole rozproszonym i/lub wielokulturowym
 • chcesz zrozumieć, w jaki sposób kultura narodowa wpływa na kulturę organizacji
 • zależy Ci, by w efekcie lepiej wykorzystywać dostępne kanały informacyjne do zwiększenia efektywności działania swojego zespołu

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Korzyści, jakie osiągniesz, uczestnicząc w naszym szkoleniu:

 • dowiesz się, na jakie rzeczy zwrócić uwagę w komunikacji, zwłaszcza w komunikacji międzykulturowej
 • poznasz różnice wynikające z odmiennych struktur mentalnych, a także językowych w innych kulturach
 • dowiesz się, jak najlepiej wykorzystywać istniejące media do skutecznej komunikacji
 • poznasz narzędzia, które pomogą Ci motywować swój zespół do efektywnego działania
 • dowiesz się, jak jednoczyć swój zespół wobec wspólnego celu biznesowego

Stan technologii daje dziś firmom ogromne możliwości rozbudowy i zarządzania strukturami na odległość. Coraz więcej zespołów to zespoły wielokulturowe, a przede wszystkim rozproszone – czyli takie, których zarządzanie zespołem musi odbywać się zdalnie. To szkolenie pomoże Ci przede wszystkim bardziej efektywnie kierować swoim zespołem, z uwzględnieniem komunikacji na odległość. Program, składa się w dużej części z warsztatów, a także zadań problemowych. W rezultacie pomoże Ci to lepiej podejmować decyzje w zarządzaniu takim zespołem.

Program szkolenia

1. Modele pracy zespołowej:Zespoły modelowe – czym różni się TWIERDZA od NAMIOTU?
Struktury sieciowe – jak wyjść z labiryntu?

 • Globalna wioska – od McLuhana do Zuckerberga
 • Zespoły rozproszone – różnice w modelach zarządzania (case studies)

2. Komunikacja ponad wszystko:Strategie porozumiewania się – komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Uniwersalia językowe, wzorce kulturowe i psycholingwistyczne pojmowanie rzeczywistości w różnych kulturach
 • Czas – pojmowanie czasu w różnych kulturach
 • Przestrzeń – wzorce proksemiczne w różnych kulturach
 • Emocje – wyrażanie siebie w różnych kulturach

3. Kanały informacyjne w zdalnym zarządzaniu zespołem Znaki, sygnały, symbole – arbitralność w komunikacji niewerbalnej

 • Formy komunikacji niebezpośredniej w organizacji
 • Przepływ i międzyobszarowa wymiana informacji w zespołach rozproszonych
 • Częstotliwość i jakość kontaktów na linii przełożony-pracownik i pracownik-pracownik

4. Momenty kluczowe w zdalnym zarządzaniu zespołem rozproszonym terytorialnie:

 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie zmianą w zespole
 • Spokojnie, to tylko kryzys

5. Jak skutecznie motywować pracowników w zespołach rozproszonych:

 • Realne efekty pozornie wirtualnych działań
 • Morale – jak nie przegapić ważnych zmian?
 • Konstruktywna krytyka i informacja zwrotna – jak jej udzielać, jak ją przyjmować?
 • 3 x O – Obietnice, Oczekiwania, Odpowiedzi

6. Narzędzia i praca w zespole rozproszonym (case studies/warsztat): Określanie celów i priorytetów w zespole zdalnie zarządzanym

 • Kontrola i sposoby egzekwowania powierzonych zadań
 • Spotkania, webinaria, telekonferencje, rozmowy telefoniczne… – którą formę wybrać i do czego?
 • Lustra, kręgi na wodzie, kaskady – o komunikacji raz jeszcze

7. Razem choć osobno w zespole Bądź dobrym magnesem – o przyciąganiu uwagi

 • Pierwsze skrzypce bez fałszu – o roli lidera w zespole
 • Twój zespół na forum – jak i komu przedstawiać wyniki
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia, doradztwo indywidualne
Skontaktuj się z nami