Zarządzanie Zmianą

czyli jak przemieniać smoka w sprzymierzeńca

SKU: brak Kategoria:

Program szkolenia

1. Cykl zmiany w firmie i jej aspekty:

 • rodzaje zmian
 • istota zmiany
 • dwa modele zmian
 • możliwe obszary zmian w firmie
 • rodzaje zmian występujące podczas łączenia firm
 • reakcje różnych grup pracowników na zmiany
 • inicjacja, implementacja, instytucjonalizacja

Komentarz: Uczestnicy zostaną wciągnięci w dyskusję na temat zmian, która zostanie poprzedzona ćwiczeniem retrospektywnym nawiązującym do ich doświadczeń w przechodzeniu przez trudną zmianę. Po mini wykładzie na temat zmiany zostanie przedstawiony jej model. Sesję szkoleniową zamknie duże ćwiczenie, w którego konstrukcji zostaną uwzględnione ograniczenia komunikacyjne i silne elementy związane ze zmianą. Podsumowanie ćwiczenia da uczestnikom bezpośredni i praktyczny wgląd oraz precyzyjną informację na temat emocji w sytuacji zmiany.

2. Główne bariery we wprowadzaniu zmian:

 • identyfikowanie źródeł oporu pracowników
 • opór jako siła napędowa zmiany
 • przełożenie negatywów na pozytywy
 • techniki przezwyciężania oporu pracowników
 • dopasowanie strategii wprowadzenia zmiany w oparciu o nastawienie do niej pracowników
 • zasady skutecznego wprowadzania zmian

Komentarz: Po wcześniejszej sesji szkoleniowej uczestnicy będą mogli samodzielnie na flipchartach zebrać swoje wnioski w kontekście oporu do zmiany i wypracują własne techniki jego przezwyciężania. Sesja szkoleniowa zostanie podsumowana mini wykładem na temat zasad skutecznego wprowadzania zmian.

3. Czynniki ludzkie – reagowanie na zmianę:

 • rola komunikacji w skutecznym przeprowadzaniu ludzi przez okres zmiany
 • typologia pracowników w kontekście zmiany
 • rola poszczególnych pracowników w kontekście zmiany (oponenci, agenci itd.)
 • sposoby na pozytywne zaangażowanie poszczególnych typów osób w proces zmiany
 • emocje ludzi w procesie zmiany
 • komunikacja zamieniająca negatywy na pozytywy, wyrażenia wywierające wpływ

Komentarz: Ta sesja szkoleniowa zostanie poświęcona komunikacji i jej motywacyjnemu przesłaniu. Uczestnicy zostaną zapoznani z typologią ludzi z punktu widzenia ich podejścia do zmiany, poznają także możliwe role zajmowane przez pracowników w kontekście zmiany. Podczas tej sesji szkoleniowej będziemy pracowali zarówno na gotowych studiach przypadków jak i przygotowanych przez uczestników.

4. Rola i zadania menedżera w pomocy ludziom w adaptacji do zmiany:

 • rola i zadania menedżera podczas procesu zmiany
 • reakcja na zmianę na jej poszczególnych etapach – adekwatne strategie i zachowania menedżera
 • jak kierownicy mogą pomóc ludziom w poradzeniu sobie ze zmianą
 • prowadzenie rozmów wspierających z pracownikami
 • zarządzanie procesem komunikacji
 • prowadzenie spotkania z zespołem komunikującego zmianę

Komentarz: Ta część szkolenia ma w praktyce przygotować osoby wdrażające zmianę do właściwego pełnienia ich roli. Przećwiczymy wystąpienie szefa zapowiadające zmianę i przygotowujące pracowników do jej przeprowadzenia w praktyce – z użyciem kamery video i sesją informacji zwrotnych. Podczas dyskusji moderowanej zwrócimy uwagę na motywację pracowników, jako kluczowy czynnik przy wdrażaniu zmiany.

5. Twórcze myślenie w procesie zmiany – jak stosować strategie wspierające i unikać destrukcyjnych:

 • zasady twórczego myślenia
 • jak uniknąć destrukcyjnego działania i unieszkodliwienia wszelkich innowacji
 • pobudzanie ludzi w procesie zmiany do stałego ulepszania działalności
 • dbanie o dyscyplinę wdrażania zmiany versus tłumienie kreatywności
 • twórcze planowanie zmiany

Komentarz: Sesja szkoleniowa w pełni poświęcona kreatywności. Jej celem jest nie tylko przećwiczenie kilku technik kreatywnego myślenia, ale również zwrócenie uwagi na to, co sprzyja a co utrudnia kreatywne myślenie. Pokażemy rolę menedżera, jako osoby stymulującej kreatywność swoich podwładnych.